Sunteți pe pagina 1din 14

Corectarea sunetului "Ş"

Profesor Logoped Alina Elena Rîpanu

Consoana surdă "Ş" se emite corect prin rotunjirea buzelor; limba


capătă o formă de cupă, fiind puţin încordată; vârful ei este uşor ridicat, dar fără
să acopere spaţiul dintre dinţi; la expulzarea aerului se produce o rezonanţă
zgomotoasă; colţurile buzelor sunt strânse în faţă. Jetul de aer care este expulzat
este cald, comparativ cu pronunţia lui „S”. Tineţi dosul mâinii în dreptul gurii,
fără a o atinge, pentru a simţi aerul cald. Puneţi copilul să ţină mâna în dreptul
gurii dvs. când îl emiteţi pe „Ş” şi apoi în dreptul propriei lui guri.

Emiterea sunetului “Ş” în poziţie iniţială:

• sunetul „Ş” în silabe:


- silabe directe: ŞA ŞE ŞI ŞO ŞU ŞĂ ŞÎ
- diftongi: ŞIE ŞEA ŞIU ŞOA ŞIO ŞUI ŞEU ŞAU ŞOI ŞĂU ŞEI
- în combinaţii consonantice: ŞTA ŞCO ŞNU ŞMA ŞTE ŞCA ŞCHI ŞPA
ŞPI ŞTRA ŞNE ŞMI ŞTI ŞCĂ

• pronunţia sunetului "Ş" în cuvinte:


- sunetul „Ş” în poziţie iniţială, în cuvinte monosilabice şi bisilabice:
ŞAL ŞAH ŞEF ŞINĂ ŞIRAG ŞOIM ŞORŢ ŞERIF ŞERVET ŞARPE
ŞAPCĂ ŞAPTE ŞOAPTĂ ŞURUB ŞAMPON ŞTIU ŞCOALĂ ŞNIŢEL
ŞTERGE ŞNUR ŞMECHER ŞIRET ŞOFER ŞOSEA ŞUNCĂ ŞANSĂ
- sunetul „Ş” în poziţie iniţială, în cuvinte polisilabice:
ŞOPÂRLĂ ŞIFONIER ŞUIERĂ ŞUVIŢĂ ŞURUBELNIŢĂ ŞAMPANIE
ŞTAMPILĂ ŞIFONA ŞOARECE ŞOBOLAN ŞUIERA ŞUŞOTI
- sunetul „Ş” în poziţie iniţială, grupuri consonantice:
ŞCOLAR ŞCOALĂ ŞCHIOP ŞLEFUIRE ŞNUR ŞTAMPILĂ ŞTAFETĂ
ŞTERGE ŞTIRE ŞTIULETE ŞTRAND ŞTRENGAR
Emiterea sunetului “Ş” în poziţie mediană:

• sunetul „Ş” în silabe:


- intervocalic: AŞA EŞA IŞA OŞA UŞA AŞE EŞE IŞE OŞE UŞE AŞI EŞI
IŞI OŞI UŞI AŞO EŞO IŞO OŞO UŞO AŞU EŞU IŞU OŞU
UŞU
- repetate: ŞAŞA ŞEŞA ŞIŞA ŞOŞA ŞUŞA ŞAŞE ŞEŞE ŞIŞE ŞOŞE ŞUŞE
ŞAŞO ŞEŞO ŞIŞO ŞOŞO ŞUŞO ŞAŞI ŞEŞI ŞIŞI ŞOŞI ŞUŞI
ŞAŞU ŞEŞU ŞIŞU ŞOŞU ŞUŞU
- în combinaţii consonantice: EŞT URŞT EŞC IŞC

• pronunţia sunetului "Ş" în cuvinte:


- sunetul „Ş” în poziţie mediană, în cuvinte monosilabice şi bisilabice:
AŞA UŞĂ ROŞU AŞTEPT POŞTA PEŞTE PAŞTE GÂŞTE BUŞTEAN
MUŞCĂ MIŞCĂ PUŞCĂ CEAŞCĂ DUŞMAN MOŞNEAG VIŞIN DUŞMAN
- sunetul „Ş” în poziţie mediană, în cuvinte polisilabice:
MĂNUŞĂ PĂPUŞĂ MĂTUŞĂ MAŞINĂ VIŞINĂ CIREAŞĂ CĂMAŞĂ
CAŞCAVAL CĂPŞUNĂ POŞETĂ PUIŞOR GĂINUŞĂ ÎNGRĂŞA
MĂRŢIŞOR LĂNŢIŞOR CÂŞTIGĂTOR GĂLUŞCĂ MORIŞCĂ CERŞETOR
- sunetul „Ş” în poziţie mediană, grupuri consonatice:
CEAŞCĂ MORIŞCĂ FRIŞCĂ CUŞCĂ PUŞCULIŢĂ PEŞTE PEŞTERĂ
POŞTĂ BUŞTENI

Emiterea sunetului “Ş” în poziţie finală:

• sunetul „Ş” în silabe:


- inverse: AŞ EŞ IŞ OŞ UŞ ĂŞ ÂŞ
- în combinaţii consonantice: ANŞ ARŞ ORŞ

• pronunţia sunetului "Ş" în cuvinte:


- sunetul „Ş” în poziţie finală, în cuvinte monosilabice şi bisilabice:
CAŞ NAŞ COŞ MOŞ DUŞ COCOŞ PREŞ AFIŞ PLUŞ ORAŞ TUFIŞ
LENEŞ CIREŞ URCUŞ GHEŢUŞ GINGAŞ
- sunetul „Ş” în poziţie finală, în cuvinte polisilabice:
URIAŞ ALUNECUŞ ACOPERIŞ ASCUNZIŞ BEBELUŞ BĂTĂUŞ CĂŢELUŞ
CIOBĂNAŞ JUCĂUŞ PESCĂRUŞ SPIRIDUŞ VAPORAŞ PURCELUŞ
GĂLBENUŞ COPILAŞ UMERAŞ SĂNIUŞ

Material verbal pentru consolidarea sunetului “Ş”:

− sunetul „Ş” aflat de două ori în cuvânt:


ŞOŞON ŞERPUIEŞTE POŞTAŞ PEŞTIŞOR

- propoziţii:
Şarpele şerpuieşte în tufiş.
Ştefan are o maşină roşie.
Poştaşul a adus poşta.
Şcolarii se duc la şcoală.
Şoricelul a ros caşcavalul.

- poezii şi ghicitori:
Ex. Pisicel la masă muşcă
O bucată de găluşcă
Şi dă la opt pui să muşte
Opt bucăţi de opt găluşte.

In cele ce urmeaza, voi anexa cateva fise utile, in corectarea pronuntiei sunetului
“Ş”.
Numele ______________________

Fișă de lucru - Sunetul și literele „Ș și ș”


1. Ascultă cu atenție poezia, apoi încercuiește literele „Ș și ș” din versurile subliniate.
Desenează în careul alăturat tot atâtea steluțe câte litere ai încercuit.
Literele şerpuite

Două gemene leite,

Amândouă şerpuite!

Cum să le deosebeşti,

Neatent dacă citeşti?

- Una are-o virguliţă!

Zice-n grabă Ştefăniţă.

Eu le voi citi corect,

Căci voi fi mereu atent!

Voi citi pe „s” la scară,

Sită, sticlă şi secară.

Iar pe „ş” la şorţ şi şal

Şcoală, şoricel, şacal.

2. Unește cu litera „ ș” doar imaginile care denumesc cuvinte ce încep cu sunetul „ș”.
3. Colorează după cum urmează:

S Ș

s ș

4. Unește silabele pentru a obține cuvinte:

ș
5. Reprezintă grafic cuvintele de mai jos și marchează locul literei „ ”, ca în model.

●● ●●○

6. Trasează după model.


7. Trasează corect și spune, dacă știi, cum se numesc obiectele obținute. Colorează
șoșonii.

8. Completează cu „S” și „Ș”, apoi citește cuvintele obținute:

9. Citește și desenează:

ȘASE PEȘTE ȘAPTE ȘARPE COȘ


Bibliografie:

Bejan, L., Logopedie hazlie , Editura Jucării Vorbărețe,


București, 2018;
Bejan, L., Ferenț, I., 100 de exerciții pentru corectarea vorbirii,
Editura Primus, Oradea, 2018;
Hărdălău, L., Bejan, L., Învăț să vorbesc corect și să fiu mai
înțelept, Editura Primus, Oradea, 2013;
Hărdălău, L. , Drugaș, I. , Logopedie prin jocuri și exerciții,
Editura Primus, Oradea, 2010;
Vrășmaș, E., (coord.), Să învățăm cu... plăcere, Editura Arlequin,
București, 2011;

www.manutepricepute.ro
https://ro.pinterest.com/
https://materialelogopedie.com/
www.jucării-vorbărețe.ro

S-ar putea să vă placă și