Sunteți pe pagina 1din 1

Participarea cetățenilor la luarea deciziilor publice și la controlul aplicării acestora

Cetățenia activă este una dintre premisele societății democratice.Aceasta presupune


implicarea cetățenilor pentru rezolvarea diferitelor probleme ale societății.
Implicarea civică este posibilă doar în democrație unde puterea poporului poate fi
exercitată în mod direct sau indirect.
Democrația directă este un regim politic democratic în care populația exercită puterea
în mod direct, însă acest lucru fiind greu de practicat din cauza numărului mare de locuitori care
trăiesc pe o suprafață vastă,s-a impus practicarea democrației reprezentative.
În democrația reprezentativă exercitarea puterii politice se face de către popor prin
reprezentanții aleși ai acestuia,în urma unor alegeri libere și corecte.
Participarea cetățenilor la luarea deciziilor publice se poate face:

a) În mod direct - prin petiții adresate autorităților locale sau centrale sau prin inițiative
legislative, participarea la referendum.
b) În mod indirect – prin implicarea în cadrul unor întruniri ale comunității pentru dezbaterea și
găsirea unor soluții la problemele importante.
Activitatea de voluntariat reprezintă una dintre principalele forme de participare activă
la viața comunității.

TEMĂ: Scrie un text de maximum o jumătate de pagină în care să răspunzi la întrebarea:


Cum mă implic eu civic în comunitatea mea? Folosește printre altele,cuvintele:
drept(uri),comunitate,responsabilitate, a participa,opinie.