Sunteți pe pagina 1din 2

REBUS

Completaţi spaţiile libere cu informaţiile corespunzǎtoare şi veţi obţine de la A la B


denumirea unui tip de propoziţii logice.

1. Tip de dileme care au drept concluzie o propoziţie simplǎ.


2. Leagǎ propoziţiile simple şi sunt simbolizaţi prin semne, simboluri.
3. Este adevǎratǎ atunci când ambele propoziţii sunt adevǎrate.
4. Argumente cu propoziţii compuse, care au ca operator logic principal o implicaţie.
5. Formulele inconsistente sunt formule ........
6. Se regǎsesc în componenţa propoziţiilor compuse şi se noteazǎ cu litere:p, q, r s.
7. Conectorul logic identificat în propoziţia: învǎţ sau scriu.
8. Se foloseşte pentru a nega adevǎrul sau falsitatea unei propoziţii.
9. Conectorul logic identificat în propoziţia: Sau învǎţ sau scriu.
10. Formulele contingente sunt formule ........
11. Este adevǎratǎ atnci când propoziţiile au aceeaşi valoare de adevǎr.
12. Sunt alcǎtuite din paranteze, conectori şi variabile propoziţionale.
13. Argumentele cu propoziţii compuse, alcǎtuite din trei premise se numesc.....
14. Este falsǎ atunci când antecedentul este adevǎrat şi consecventul fals.
15. Formula logicǎ validǎ.
16. Argumente cu propoziţii compuse, care au ca operator logic principal o disjuncţie.
17. Formule logice care sunt false indiferent de valorile de adevǎr ale componentelor sale.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
B
REBUS

Completaţi spaţiile libere cu informaţiile corespunzǎtoare şi veţi obţine de la A la B


denumirea unui tip de propoziţii logice.

1. Tip de dileme care au drept concluzie o propoziţie simplǎ.


2. Leagǎ propoziţiile simple şi sunt simbolizaţi prin semne, simboluri.
3. Este adevǎratǎ atunci când ambele propoziţii sunt adevǎrate.
4. Argumente cu propoziţii compuse, care au ca operator logic principal o implicaţie.
5. Formulele inconsistente sunt formule ........
6. Se regǎsesc în componenţa propoziţiilor compuse şi se noteazǎ cu litere:p, q, r s.
7. Conectorul logic identificat în propoziţia: învǎţ sau scriu.
8. Se foloseşte pentru a nega adevǎrul sau falsitatea unei propoziţii.
9. Conectorul logic identificat în propoziţia: Sau învǎţ sau scriu.
10. Formulele contingente sunt formule ........
11. Este adevǎratǎ atnci când propoziţiile au aceeaşi valoare de adevǎr.
12. Sunt alcǎtuite din paranteze, conectori şi variabile propoziţionale.
13. Argumentele cu propoziţii compuse, alcǎtuite din trei premise se numesc.....
14. Este falsǎ atunci când antecedentul este adevǎrat şi consecventul fals.
15. Formula logicǎ validǎ.
16. Argumente cu propoziţii compuse, care au ca operator logic principal o disjuncţie.
17. Formule logice care sunt false indiferent de valorile de adevǎr ale componentelor sale.

A
1 S I M P L E
2 C O N E C T O R I L O G I C I
3 C O N J U N C Ţ I A
4 I P O T E T I C E
5 C O N T R A D I C T O R I I
6 P R O P O Z I Ţ I I S I M P L E
7 D I S J U N C Ţ I A I N C L U S I V Ă
8 N E G A Ţ I A
9 D I S J U N C Ţ I A E X C L U S I V Ă
10 R E A L I Z A B I L E
11 E C H I V A L E N Ţ A
12 F O R M U L E L O G I C E
13 D I L E M E
14 I M P L I C A Ţ I A
15 T A U T O L O G I A
16 D I S J U N C T I V E
17 I N C O N S I S T E N T E
B