Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev

Clasa
Test la logica, argumentare si comunicare
Sem I
2p of

1.Definiti principiul ratiunii suficiente 1p

2. Analizati din punct de vedere extensional si intensional urmatorii termeni:


a)centru industrial b)padure d)biblioteca comunala
b)Napoleon c)sofer e)elev 3p

3.Aranjati urmatorii termeni in ordinea crescatoare a intensiunii lor (de la general la


particular).
a)profesor de matematica, persoana ,cadru didactic ,profesionist. 0,50p
b) animal terestru, fiinta , animal, pisica, pisica persana, felina. 0,50p

4.Precizati si reprezentati grafic raportul logic existent intre urmatorii termeni:


a)A-teren b) A-numar par 1p
B-teren agricol B-numar impar

5. Stabiliti daca enunturile de mai jos sunt corecte si daca nu scrieti ce regula incalca:
a) Liliacul nu este un mamifer acvatic. 2p
b)Astronomia este stiinta despre stele.
c)Dreptatea este armonia sufletului cu el insusi.
d) Istoria este stiinta care studiaza evenimentele istorice.

Raspunsuri