Nume elev Clasa Test la logica, argumentare si comunicare Sem I 2p of 1.

Definiti principiul ratiunii suficiente 1p

2. Analizati din punct de vedere extensional si intensional urmatorii termeni: a)centru industrial b)padure d)biblioteca comunala b)Napoleon c)sofer e)elev 3p 3.Aranjati urmatorii termeni in ordinea crescatoare a intensiunii lor (de la general la particular). a)profesor de matematica, persoana ,cadru didactic ,profesionist. 0,50p b) animal terestru, fiinta , animal, pisica, pisica persana, felina. 0,50p 4.Precizati si reprezentati grafic raportul logic existent intre urmatorii termeni: a)A-teren b) A-numar par 1p B-teren agricol B-numar impar 5. Stabiliti daca enunturile de mai jos sunt corecte si daca nu scrieti ce regula incalca: a) Liliacul nu este un mamifer acvatic. 2p b)Astronomia este stiinta despre stele. c)Dreptatea este armonia sufletului cu el insusi. d) Istoria este stiinta care studiaza evenimentele istorice. Raspunsuri