Nume elev Clasa Test la logica, argumentare si comunicare Sem I 2p of 1.

Definiti principiul ratiunii suficiente 1p

2. Analizati din punct de vedere extensional si intensional urmatorii termeni: a)centru industrial b)padure d)biblioteca comunala b)Napoleon c)sofer e)elev 3p 3.Aranjati urmatorii termeni in ordinea crescatoare a intensiunii lor (de la general la particular). a)profesor de matematica, persoana ,cadru didactic ,profesionist. 0,50p b) animal terestru, fiinta , animal, pisica, pisica persana, felina. 0,50p 4.Precizati si reprezentati grafic raportul logic existent intre urmatorii termeni: a)A-teren b) A-numar par 1p B-teren agricol B-numar impar 5. Stabiliti daca enunturile de mai jos sunt corecte si daca nu scrieti ce regula incalca: a) Liliacul nu este un mamifer acvatic. 2p b)Astronomia este stiinta despre stele. c)Dreptatea este armonia sufletului cu el insusi. d) Istoria este stiinta care studiaza evenimentele istorice. Raspunsuri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful