Sunteți pe pagina 1din 7

Homiletică și catehetică

Descrierea cursului
Obiectivele cursului
• La finalul cursului, studentul trebuie:
– Să
Să--și însușească trăsăturile spirituale și
profesionale necesare unei predicări eficiente.
– Să dețină cunoștințele teoretice necesare
întocmirii unei predici biblice.
– Să facă diferența între predicarea biblică și
catehizare.
– Să fie capabil să alcătuiască și să susțină în
public atât predici expozitive, cât și cateheze
(studii biblice).
Cuprinsul cursului
PARTEA I. PREDICAREA BIBLICĂ
1. Noțiuni generale privind predicarea biblică
• Definiţia predicii şi scopurile predicării biblice
• Tipuri de predici
• Elemente fundamentale ale predicării eficiente
2. Portretul predicatorului
• Viața devoțională a predicatorului
• Viața de studiu a predicatorului
• Viaţa de ucenicizare a predicatorului
3. Predica expozitivă
• Introducere în predicarea expozitivă
• Etapele alcătuirii predicii expozitive
• Metode de expunere a predicii expozitive
• Strategii de predicare expozitivă
4. Proclamarea predicii
• Relevanţa predicării
• Limbajul şi vocea predicatorului
• Ținuta predicatorului
PARTEA A II-A. CATEHIZAREA CREȘTINĂ ÎN
BISERICA LOCALĂ
5. Catehizarea creştină. Definţie şi scopuri
6. Studiul biblic – metoda principală de
catehizare în biserica locală
• Definirea studiului biblic
• Diferenţe dintre predică şi studiu biblic
• Tipuri de studii biblice
7. Organizarea activităţii catehetice în biserica
locală
Evaluarea la final de curs
• Evaluarea studenţilor se va realiza prin:
– Susţinerea unor segmente de predici de către fiecare
student în cadrul orelor de seminar, pe măsură ce sunt
predate la orele de curs.
– Test final scris din teoria predată la orele de curs și
seminar.
– Test final constând în alcătuirea schiței unei predici
expozitive (sem. 1) sau rostirea unei predici expozitive
(sem. 2).
• Nota finală va consta în media aritmetică a celor 3
note pe care studentul le-
le-a obţinut în timpul
semestrului.
• Pentru a promova cursul, studentul trebuie să
obţină notă de trecere la fiecare dintre aceste
probe.
Bibliografia de bază a cursului
• Chapell, Bryan, Predicarea
hristocentrică, Oradea, Făclia, 2008.
• Robinson, Haddon, Arta comunicării
adevărului biblic, Cluj-Napoca, Logos,
1998.
• Stott, John, Puterea predicării, Cluj-
Napoca, Logos, 2004.