Sunteți pe pagina 1din 9

Present Tenses

- Folosim timpurile prezente pentru a vorbi despre prezent.


- Cele 4 timpuri prezente sunt
o Present Simple
o Present Continuous
o Present Perfect Simple
o Present Perfect Continuous

Prezentul Simplu (Present Simple)


- Cel mai comun timp în limba engleză
- Acțiuni obișnuite, se întâmplă regulat dar nu neapărat când vorbesc.
- Adevăruri sau realități general acceptate
- Exprimă opinii, preferințe

Formare:

- Pozitiv: SB + infinitiv (+ terminația „s” sau „es” la a III-a singular)

Ex: I drink. He drinks.

- Negativ: SB + don’t (doesn’t la a III-a singular)

Ex: I don’t smoke. He doesn’t smoke.

- Interogativ: Do (Does la a III-a singular) + subiect + infinitiv + ?

Ex: Do you walk? Does she read?

Cuvinte cheie: every day (in fiecare zi), sometimes (uneori), always (întotdeauna), often (de multe
ori), usually (de obicei), never (niciodată).

Atenție! La negativ și interogativ nu mai punem s sau es la infinitivul verbului.

Prezentul Continuu (Present Continuous)


- Acțiune care se află în plină desfășurare în momentul vorbirii
- Acțiunea a fost începută deja

Formare:

- Pozitiv: SB + verbul "to be" la prezent + infinitiv + terminația "ing"

Ex: I am drinking. He is drinking.

- Negativ: SB + verbul "to be" la prezent + not + infinitiv verbului + terminația "ing"

Ex: I am not drinking. He is not drinking.

- Interogativ: Verbul "to be" la prezent + SB + infinitivul verbului + terminația "ing"

Ex: Am I drinking? Is he drinking?

Cuvinte cheie: now (acum), at the moment (la acest moment)


Atenție! Doar unele verbe au formă continuă. Cele statice nu pot fi folosite la continuu. (believe,
realise, think, suppose, understand, see, know, hate, love, own, mean, need, hear, etc.)

Participiul Trecut (Past Participle)


- este un timp abstract, acesta nu se folosește decât în compunerea altor timpuri.

Formare: pentru verbele regulate, infinitivul verbului regulat + terminația „ed”; pentru verbele
neregulate, vezi tabelul de mai jos. (coloana 1 și 4 reprezintă infinitivul iar 3 și 6 forma de participiu
al acestora). Acesta trebuie memorat.

Prezentul Perfect Simplu (Present Perfect Simple)


- Prezentul perfect se folosește la prezentarea:
o experiențelor din trecut, fără a preciza când a fost făcută acea acțiune. (Ex. I
have seen all of those movies. Am văzut toate acele filme.)
o acțiunilor din trecutul apropiat care au devenit importante (Ex. Oh
no! I’ve left my wallet on the bus! O, nu! Mi-am uitat portofelul în autobuz!)
o acțiunilor din trecut care încă sunt în desfășurare (Ex.
I haven’t seen Julia this morning. Nu am văzut-o pe Iulia în această dimineață! – Încă
este dimineață.)
o acțiunilor recente din trecut, doar atunci când folosim just, already și yet. (Ex. It
has just stopped raining! Tocmai s-a oprit din plouat! Folosim yet doar
la negativ și interogativ: Ex. Have you finished
your work yet? I haven’t finished my work yet. Ți-ai terminat treaba? Nu mi-am
terminat treaba.)
- Prezentul perfect simplu se folosește la prezentarea întâmplărilor de scurtă durată.
- Atenție, aparențele înșeală. Cu toate că mai există și cuvinte cheie, marea parte din
potrivirea verbelor cu contextul se poate face cel mai sigur prin traducerea propozițiilor
pentru a vedea ce semnifică acestea.

Formare:

- Pozitiv: SB + have (has la a III-a singular) + participiul trecut al verbului.

Ex: I have drank. He has drank.

- Negativ: SB + haven't (hasn't la a III-a singular) + participiul trecut al verbului.

Ex: I haven't drank. He hasn't drank.

- Interogativ: Have (has la a III-a singular) + subiect + participiul trecut al verbului.

Ex: Have I drunk? Has he drunk?

Cuvinte cheie: just (chiar), yet (încă), never (niciodată), ever (vreodată), already (deja), so far (până
acum), up to now (până acum), since (de când), for (pentru), recently (recent).
Prezentul Perfect Continuu (Present Perfect Continuous)
- Prezentul perfect se folosește la prezentarea:
o experiențelor din trecut, fără a preciza când a fost făcută acea acțiune. (Ex. I
have seen all of those movies. Am văzut toate acele filme.)
o acțiunilor din trecutul apropiat care au devenit importante (Ex. Oh
no! I’ve left my wallet on the bus! O, nu! Mi-am uitat portofelul în autobuz!)
o acțiunilor din trecut care încă sunt în desfășurare (Ex.
I haven’t seen Julia this morning. Nu am văzut-o pe Iulia în această dimineață! – Încă
este dimineață.)
o acțiunilor recente din trecut, doar atunci când folosim just, already și yet. (Ex. It
has just stopped raining! Tocmai s-a oprit din plouat! Folosim yet doar
la negativ și interogativ: Ex. Have you finished
your work yet? I haven’t finished my work yet. Ți-ai terminat treaba? Nu mi-am
terminat treaba.)
- Prezentul perfect continuu se folosește la prezentarea întâmplărilor de lungă durată.
- Atenție, aparențele înșeală. Cu toate că mai există și cuvinte cheie, marea parte din
potrivirea verbelor cu contextul se poate face cel mai sigur prin traducerea propozițiilor
pentru a vedea ce semnifică acestea.

Formare:

- Pozitiv: SB + have (has la a III-a singular) + been + infinitiv + terminația "ing"

Ex: I have been drinking. He has been drinking.

- Negativ: SB + haven't (hasn't la a III-a singular) + been + infinitiv + terminația "ing"

Ex: I haven't been drinking. He hasn’t been drinking.

- Interogativ: Have (Has la a III-a singular) + SB + been + infinitiv + terminația "ing" + ?

Ex: Have I been drinking? Has he been drinking?

Cuvinte cheie: all day (toată ziua), all night (toată noaptea), the whole day (toată ziua), the whole
night (toată noaptea), how long (cat de lung, durata), since (de când), for (pentru).

Atenție! Doar unele verbe au formă continuă. Cele statice nu pot fi folosite la continuu. (believe,
realise, think, suppose, understand, see, know, hate, love, own, mean, need, hear, etc.)
Prezentul Perfect Simplu sau Prezent Perfect Continuu?
- Cu toate că pare că utilizăm Prezentul Perfect pentru același scop, aceste 2 timpuri au
scopuri diferite. Hai să le descoperim!

Prezent Perfect Simplu Prezent Perfect Continuu


Se focusează pe rezultat Se focusează pe acțiune

He has cleaned the bathroom! It looks lovely! I have been gardening. It’s so nice out there!
(Trad. El a curățat baia! Arată minunat! (Trad. Am grădinărit. E așa de frumos acolo!
Arată minunat ca rezultatul curățării.) Se focusează pe faptul că grădinărește.)
Spune ‘how many’ (câte) Spune ‘how long’ (pentru cât timp)

She has read ten books this summer. She has been reading that book all day.
(Trad. Ea a citit zece cărți în vara aceasta. Câte? (Trad. Ea a citit cartea aia toată ziua.
Zece cărți – ten books) Cât timp? Toată ziua – all day)
Descrie o acțiune terminată Descrie o acțiune care poate continua

I have written you an email. I have been writing emails.


(Trad. Ți-am scris un email. (Trad. Am scris emailuri.
Ți-am trimis deja emailul, nu îți mai trimit altul) Cu toate că am scris, s-ar putea să mai scriu.)
Când se evidențiază activitatea recentă

-- The grass is wet. Has it been raining?


(Trad. Iarba e udă. A plouat?
Iarba e udă, deci a plouat recent.)
Acțiunea e un adevăr general valabil Acțiunea este doar temporară
(for, since, how long) (for, since, how long)

I have known him for 10 years. I have been friends They have been playing tennis for an hour.
since 3 years ago. (Trad. Au jucat tenis o oră. Au jucat acum dar nu
(Trad. L-am cunoscut de 10 ani. Am fost prieteni știm sigur dacă mai joacă. Atenție! Have been aici
de 3 ani. Atenție! Have been aici e timp simplu, e timp continuu, are pe playing după acesta și aici
nu are niciun verb după acesta și aici înseamnă înseamnă ‘au jucat’.)
‘am fost’.)
Narrative Tenses
- Folosim timpurile narative pentru a vorbi despre trecut. Putem să le folosim în relatarea unei
povești sau în descrierea evenimentelor din trecut.
- Există 4 timpuri narative:
o Past Simple
o Past Continuous
o Past Perfect Simple
o Past Perfect Continuous

Trecutul Simplu (Past Simple)


- Folosim Past Simple pentru relatarea acțiunilor care au început și s-au încheiat în trecut, de
exemplu o întâmplare din viața cuiva. Acestea s-au desfășurat pe o perioadă scurtă.
- Past Simple este folosit de multe ori în dialoguri și povești.

Formare:

- Pozitiv: SB + formă (dacă verbul este regulat, infinitivul + terminația „ed”, dacă verbul este
neregulat, coloanele 1 și 2 !! 4 și 5 din tabelul de verbe.)

Ex: I drank. He slept.

- Negativ: SB + didn’t + infinitiv.

Ex: I didn’t smoke. He didn’t smoke.

- Interogativ: Did + subiect + infinitiv + ?

Ex: Did you walk? Did she read?

Cuvinte cheie: yesterday (ieri), the day before yesterday (alaltăieri), last week/month/year
(săptămâna / luna / anul trecut)

Trecutul Continuu (Past Continuous)


- Folosim Past Continuous la relatarea acțiunilor care au început și s-au încheiat în trecut, dar
acestea s-au desfășurat pe o perioadă mai lungă.

Formare:

- Pozitiv: SB + (was la singular, were la plural) + infinitiv + terminația "ing"

Ex: I was drinking. They were drinking.

- Negativ: SB + (wasn’t la singular, weren’t la plural) + infinitiv + terminația "ing"

Ex: I wasn’t drinking. They weren’t drinking.

- Interogativ: (Was la singular, Were la plural) + SB + infinitiv + terminația "ing"

Ex: Was I drinking? Were they drinking?

Atenție! Doar unele verbe au formă continuă. Cele statice nu pot fi folosite la continuu. (believe,
realise, think, suppose, understand, see, know, hate, love, own, mean, need, hear, etc.)
Trecutul Perfect Simplu (Past Perfect Simple)
- Folosim Past Perfect Simple doar împreună cu un alt timp imperfect (Past Simple sau Past
Continuous)
- Îl utilizăm pentru a descrie o acțiune care s-a întâmplat înaintea altei acțiuni (exprimată prin
timpul imperfect).
- Acțiunea este de scurtă durată.

Formare:

- Pozitiv: SB + had + trecutul simplu al verbului.

Ex: I had drank.

- Negativ: SB + hadn’t + trecutul simplu al verbului

Ex: I hadn’t drank.

- Interogativ: Had + SB + trecutul simplu al verbului

Ex: Had I drank?

Cuvinte cheie: NU EXISTĂ! SE GĂSEȘTE STRICT DUPĂ SENS!

Trecutul Perfect Continuu (Past Perfect Continuos)


- Folosim Past Perfect Continuos doar împreună cu un alt timp imperfect (Past Simple sau
Past Continuous)
- Îl utilizăm pentru a descrie o acțiune care s-a întâmplat înaintea altei acțiuni (exprimată prin
timpul imperfect).
- Acțiunea s-a desfășurat pe o perioadă mai lungă.

Formare:

- Pozitiv: SB + had + been + trecutul simplu al verbului + terminația “ing”.

Ex: I had been drinking.

- Negativ: SB + hadn’t + been + trecutul simplu al verbului + terminația “ing”.

Ex: I hadn’t been drinking.

- Interogativ: Had + SB + been + trecutul simplu al verbului + terminația “ing”.

Ex: Had I been drinking?

Cuvinte cheie: NU EXISTĂ! SE GĂSEȘTE STRICT DUPĂ SENS!


Future Tenses
- Folosim timpurile-viitor pentru a vorbi despre viitor. Putem să le folosim în relatarea unei
povești sau în descrierea evenimentelor din trecut.
- Există 4 timpuri de viitor:
o Future Simple
o Future Continuous
o Future Perfect Simple
o Future Perfect Continuous
- Atenție! Viitorul nu are cuvinte cheie, stabilim strict după context.

Viitorul Simplu (Future Simple)


- Folosim Future Simple pentru relatarea acțiunilor care vor avea loc mai târziu, exprimă fapte
sau certitudine.
- Nu avem nicio atitudine când îl folosim.

Formare:

- Pozitiv: SB + will + infinitivul verbului

Ex: I will drink. He will sleep.

- Negativ: SB + will not / won’t + infinitivul verbului

Ex: I will not drink. He won’t smoke.

Recomandare. În conversare, folosiți won’t. În teste online, folosiți doar forma will not, aceasta fiind
singura acceptată de cele mai multe ori. Atât will not cât și won’t sunt forme corecte, valabile
pentru toate persoanele, ambele numere.

- Interogativ: Will + subiect + infinitiv + ?

Ex: Will you walk? Will she read?


Viitorul Continuu (Future Continuous)
- Folosim Future Continuous pentru a ne referi la acțiuni neterminate sau evenimente care
vor fi în progres și mai târziu.
- Putem folosi Future Continuous
o Pentru a ne proiecta în viitor (By Christmas I will be skiing like a pro. Până la crăciun
voi schia ca un profesionist. Autorul speră/crede/știe că în viitor el sau altcineva va
face un lucru.)
o Pentru a prezice sau a ghici despre evenimente din viitor (He will be coming to the
meeting, I expect. Mă aștept că el va veni la întâlnire. Autorul crede că el va veni la
întâlnire. Observați folosirea lui expect.)
o Pentru a cere niște informații politicos despre viitor, doar la forma de interogativ (Will
you be coming with us? Vei veni cu noi? Autorul vrea să obțină politicos informația,
dacă cel pe care intreabă va veni cu ei.)
o Pentru a vorbi despre evenimente de durată care se vor întâmpla cândva în viitor (I
will be staying with him next week. Voi sta cu el săptămâna viitoare. Statul e
evenimentul care e de durată, se desfășoară pe o perioadă mai mare de o secundă;
săptămâna viitoare e atunci când acțiunea se va întâmpla.
o Pentru a vorbi despre evenimente care deja se întâmplă dar care vor continua în
viitor, atunci când avem cuvantul still (I will still be ironing these clothes. Voi continua
să calc aceste haine.)

Formare:

- Pozitiv: SB + will + be + infinitivul verbului + terminația “ing”

Ex: I will be drinking. He will sleeping.

- Negativ: SB + will not be / won’t be + infinitivul verbului + terminația “ing”

Ex: I will not be drinking. He won’t be smoking.

Recomandare. În conversare, folosiți won’t. În teste online, folosiți doar forma will not, aceasta fiind
singura acceptată de cele mai multe ori. Atât will not cât și won’t sunt forme corecte, valabile
pentru toate persoanele, ambele numere.

- Interogativ: Will + subiect + be + infinitiv + terminația “ing” + ?

Ex: Will you be walking? Will she be reading?

Atenție! Doar unele verbe au formă continuă. Cele statice nu pot fi folosite la continuu. (believe,
realise, think, suppose, understand, see, know, hate, love, own, mean, need, hear, etc.)
Viitorul Perfect Simplu (Future Perfect Simple)
- Folosim Future Perfect Simple pentru relatarea unei acțiuni pe care o vom face în viitor, dar
ne imaginăm că o terminăm. Timpurile simple au acțiuni de scurtă durată.
- Cel mai des utilizat cu o expresie a timpului.

Formare:

- Pozitiv: SB + will + have + participiul verbului (cu tot cu expresia de timp)

Ex: I will have drunk by tomorrow. He will have slept tonight.

- Negativ: SB + will not / won’t + have + participiul verbului

Ex: I will have not drank by tomorrow. He won’t have slept tonight.

Recomandare. În conversare, folosiți won’t. În teste online, folosiți doar forma will not, aceasta fiind
singura acceptată de cele mai multe ori. Atât will not cât și won’t sunt forme corecte, valabile
pentru toate persoanele, ambele numere.

- Interogativ: Will + subiect + infinitiv + ?

Ex: Will you walk? Will she read?