Sunteți pe pagina 1din 1

„Situaţia dramatică poate necesita uneori exprimări bombastice, hiperbole, banalitate, repetiţii, obscuritate lingvistică,

disjuncţii stilistice, lucruri ce ar fi de netolerat în opere scrise doar pentru a fi citite.”

Stanley Wells: „Shakespeare pentru eternitate” , traducere Ioana Grojdea, Ed. Lider, Bucureşti 2008, pg. 140.

Genurile literare.

Genul dramatic. Relaţia dramaturgului cu piesa de teatru. Atitudinea autorului.

Sub-genurile literaturii dramatice.

Caracteristicile textului de teatru. Lectura textului de teatru. Sub-textul, contextul şi deschiderea textului. Atitudinea.

Importanţa ideatică a piesei de teatru.

Tipuri de piese.

Stratul verbal şi momentul teatral. Spectacolul.

Teatralitatea. Conflictul. Personajele. Biografie. Scop. Destin. Raportul personajului cu publicul.

Aspecte ale trecerii de la lectură la spectacol.

Rolul şi rolul asumat.

Omul şi conştiinţa histrionică.