Sunteți pe pagina 1din 2

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „ALUNUL LA 360°”

Data evenimentului – 22 iulie 2021, joi

Locul desfășurării evenimentului - DIGITAL PARK, str. Mihai Viteazul 15A, mun. Chișinău

PROGRAM

9:30 – 10:00 Înregistrarea participanților

10:00 Mesaj de salut din partea organizatorilor și partenerilor

10:15 FEDERAȚIA AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Vasile Pojoga – manager de proiecte FARM

Perspective de investiții și dezvoltare a sectorului de alun

Colaborarea și experiența comună din Georgia

10:30 FEDERAȚIA AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Andrei Zbanca - doctor în științe economice, expert în agrobusiness FARM

Managementul investitiei si eficienta economica a culturii de alun

10:50 CPN/COOPERATIVA PRODUCĂTORILOR DE ALUN/ VICONUTS SRL, ITALIA

TBD

Importanța asocierii fermierilor

Perspectivele pieții de alun pe plan internațional

11:10 EUROALUN SRL, MOLDOVA

Melnic Sergiu – specialist în standardizare, evaluarea conformității și managementul


calității, agronom

Prezentarea experienței din Moldova


11:40
EUROALUN SRL, ITALIA

Ventura De Lauretis – agronom, expert în horticultură, specialist în internaționalizarea


sectorului agro-alimentar, expert în agricultura de precizie și ecologică

Tehnologii și inovații în producerea alunelor

Diversificarea varietăților de alun


12:00
FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE AGRICOLĂ DIN PERUGIA, Italia

Dott. Moreno Moraldi – expert în producerea materialului saditor care participa la


selectarea vatietăților de perspectivă de alun. Tonda Francescana.

12:20 Soiuri de alun de perspectivă pentru Republica Moldova


Pauză de cafea, fourchette

13:00

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE ALUN DIN GEORGIA

Merab Chitanava – Președinte


13:30
Experiența Georgiei în sectorul de alune

EUROALUN SRL, MOLDOVA

Perjan Alexandr – agricultor, formator Agricultura Ecologică

Mecanizarea livezii de alun

Proiectul internațional „Drumul Alunului”

MARTIGNANI SRL, ITALIA


14:00
Jacopo Appolloni – export manager

Tehnologii, inovații în tratamente

Întrebări, răspunsuri