Sunteți pe pagina 1din 58

PRE-„AL

UNSPREZECELEA
CEAS” EXTRA!
MISTERUL MISTERELOR DESCHIS
Proprietate Literală 1933, 1940, 1941
Toate drepturile rezervate autorului
V. T. Houteff

Tratatul Nr.1

Pentru beneficiul fiecărui cercetător al adevărului, care


doreşte să evite calea care duce la pierzarea sufletului şi al
trupului; acest tratat va fi împărţit gratuit atâta timp cât
mai sunt exemplare.

(2)
PREFAŢĂ

Cercetând Personal Pentru Toate Razele de Lumină

Cel care lasă pentru altul cercetarea unei solii de la


Dumnezeu, se încrede în braţul de carne, şi la fel ca un ne-
înţelept, acţionează ca şi cum nu ar avea judecată proprie.
Şi „Este sigur că mintea care depinde de judecata
altora va fi condusă greşit mai devreme sau mai
târziu.” Educaţie pag. 231.

De asemenea, cel care permite ca prejudecata să-l


împiedice în investigarea sinceră a unui subiect nou care
vine la el în numele Domnului, este în mod inconştient un
necredincios.

La fel, cel care se simte satisfăcut cu cunoştinţele lui


din Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt spune: „Sunt bogat,
m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic.”

Toţi aceştia, de diferite maniere, contribuie la ceea ce


a provocat condamnarea scrisă împotriva Laodiceenilor,
şi împlinesc profeţia care nu ar trebui să o împlinească, se
pregătesc pentru a fi vărsaţi (Apocalipsa 3: 14-18.). Şi
dacă continuă în această atitudine de mulţumire de sine,
crezând că au tot adevărul, şi că nu duc lipsă de nimic, vor
respinge pe toţi mesagerii noi ai adevărului, împreună cu
mesajul, pentru că vin printr-o cale ne-aşteptată. Atunci,
desigur, dacă acest tratat nu ar fi descoperit profeţiile,

(3)
adevărul este că în mod inevitabil atunci când ar veni
descoperirea, ar trata-o la fel şi prin urmare şi-ar pierde
mântuirea lor!

În toate timpurile, toţi cei care şi-au pus încrederea în


aşa zişii înţelepţi, creştinii cei mai remarcaţi din epoca lor,
toţi bine conduşi ca oameni evlavioşi, prin mijlocul însuşi
al acestor oameni au fost privaţi de coroana vieţii veşnice,
asemenea laicilor iudei din timpul lui Hristos, pentru că au
eșuat în asumarea deplinei responsabilități pentru
mântuirea lor. Încrezându-se orbește în înţelepciunea,
celor numiţi de ei „oameni mari”, nu au vrut să creadă
Cuvintele lui Hristos: „… Tată, Doamne al cerului şi al
pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei
înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.” Matei
11:25. „Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul?
Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit
Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?” 1Corinteni
1:20.

„…Dacă vine o solie pe care tu nu o înțelegi, fă


efortul de a asculta dovezile pe care le prezintă solul,
comparând text cu text pentru a afla dacă este
susținută sau nu de cuvântul lui Dumnezeu.
Testimonies on Sabbath School Work, pag. 65.

Frate şi soră, prin urmare, nu veți înceta să mai


copiați greșelile altora? Nu vreți să vă folosiți de ele? Dacă
dumneata doreşti, atunci în mod obligatoriu ar trebui să
foloseşti propria ta minte pentru a obţine mântuirea, să nu
fie că ratezi să înţelegi adevărul care salvează, în expoziţia
colosală şi profundă a:
(4)
PRE-„AL UNSPREZECELEA CEAS” EXTRA!
Dardanelele Bibliei.

Chemarea lui Ezechiel la slujba profetică este una


dintre cele mai interesante experiențe ale profeţilor din
vechime, şi descoperirea care a văzut-o la râul Chebar
poate este de mai mare importanţă pentru cer şi pământ în
această epocă, ca oricare altă viziune din Sfânta Scriptură,
pentru că într-un mod remarcabil, face descoperit ceea ce
uneşte cerul cu pământul, la fel cum strâmtoarea
„Dardanele”, leagă două mări diferite. De aceea acest
studiu al viziunii lui Ezechiel, care aduce la lumină o
vizitare a pământului de către Regele Universului, în mod
adecvat se poate numi „Dardanelele Bibliei”.

Cititorul care doreşte, în cea mai bună formă, să


înţeleagă acest simbolism care în aparenţă este atât de
complicat şi confuz, ar trebui să urmărească desenul de pe
copertă împreună cu :

DESCRIEREA MISTERELOR PREZENTATE AICI


DE CĂTRE PROFET

„M-am uitat, şi iată că a venit de la miazănoapte un


vânt năpraznic, un nor gros, şi un snop de foc, care
răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în
mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din
mijlocul focului.

„Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii, a


căror înfăţişare avea o asemănare omenească. Fiecare
din ele
(5)

din ele avea patru feţe, şi fiecare avea patru aripi.


Picioarele lor erau drepte, şi talpa picioarelor lor era ca
a piciorului unui viţel, şi scânteiau ca nişte aramă
lustruită. Sub aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau
nişte mâini de om; şi toate patru aveau feţe şi aripi.
Aripile lor erau prinse una de alta. Şi când mergeau, nu
se întorceau în nici o parte, ci fiecare mergea drept
înainte.

„Cât despre chipul feţelor lor era aşa: înainte,


toate aveau o faţă de om; la dreapta lor, toate patru
aveau câte o faţă de leu, la stânga lor, toate patru aveau
câte o faţă de bou, iar înapoi, toate patru aveau câte o
faţă de vultur.”

„Am mai văzut iarăşi o lucire de aramă lustruită ca


nişte foc, înăuntrul căruia era omul acesta, şi care
strălucea de jur împrejur; de la chipul rărunchilor lui
până sus, şi de la chipul rărunchilor lui până jos, am
văzut ca un fel de foc, şi de jur împrejur era înconjurat
cu o lumină strălucitoare. Ca înfăţişarea curcubeului,
care sta în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea
acestei lumini strălucitoare, care-l înconjura. Astfel era
arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu
faţa la pământ, şi am auzit glasul Unuia care vorbea.”
Ezechiel 1:4-10,27,28.

„Când a poruncit deci omului aceluia îmbrăcat în


haina de in să ia foc dintre roate, dintre heruvimi, omul
acesta s-a dus şi s-a aşezat lângă roate.” Ezechiel 10:6.
(6)

La aceste scene minunate care le-a văzut Ezechiel la


marginea râului, în ţara Haldeilor, ni se cere o deplină
atenţie. Fiind „viziunea asemănătoare cu Slava
Domnului”, este clar atunci că a fost:

Domnul Deasupra Unuia dintre Tronurile Sale.

Pe lângă această asemănare Divină văzută de


Ezechiel (Ezech. 1:28.), Biblia ni-l descoperă pe
Dumnezeu pe tron în alte trei ocazii—o dată văzut de
Isaia, şi de două ori văzut de Ioan, autorul Apocalipsei; să
vedem:

(1) „…am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de


domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau
Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea
şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi
acopereau picioarele, şi cu două zburau. Strigau unul la
altul, şi ziceau: “Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul
oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui”!” Şi se
zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a
umplut de fum.” Isaia 6:1-4.

(2) „ Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în


cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de
domnie şedea Cineva. … Împrejurul scaunului de
domnie stăteau douăzeci şi patru de scaune de domnie;
şi pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru
de bătrâni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe capete aveau
cununi de aur.
Din
(7)
scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete.
Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc,
care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu. În faţa
scaunului de domnie, mai este un fel de mare de sticlă,
asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie
şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii,
pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.”
Apocalipsa 4:2,4-6.

(3) „Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca


cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui
Dumnezeu şi al Mielului.”
Apocalipsa 22:1.

Întru-cât tronul văzut de Isaia era un alai (convoi) şi


întru-cât intrând în Templu, „Şi se zguduiau uşiorii uşii
de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum” (Is.
6:1,4.), este vorba de un tron mobil (care umblă), în timp
ce ambele, tronul din Apocalipsa 4 cu „Marea de Cristal”
în faţa lui, şi tronul din Apocalipsa 22, cu „râul vieţii”, în
fața lui sunt tronuri staţionare.

Deşi cel care l-a văzut Ezechiel este asemănător cu


cel care i s-a arătat lui Isaia, în realitate sunt tronuri
distincte şi separate, pentru că în viziunea lui Isaia fiecare
dintre „serafimi” avea şase aripi, în timp ce fiecare dintre
„heruvimi” din viziunea lui Ezechiel avea numai patru
aripi. Ba mai mult, în cel posterior heruvimii se găseau
sub tron, în timp ce în cel anterior serafimii se găseau
deasupra tronului. De aceea, înregistrate în Biblie sunt
patru tronuri—două imobile şi două mobile (care umblă).
(8)

Pentru a localiza tronul din Apocalipsa 4, şi cel din


Apocalipsa 22, observăm în primul rând că acesta, din
care ieşea „râul de viaţă” este, spune Revelatorul,
„tronul lui Dumnezeu şi a Mielului” – pe care s-a aşezat
Hristos la dreapta lui Dumnezeu după învierea Sa. Cel
anterior, cel cu „Marea de Cristal” în faţă este (după
vederea lui Ioan), în locul Prea Sfânt al Sanctuarului
Ceresc, pentru că Ioan a văzut înaintea lui „şapte lămpi
de foc” (Apocalipsa 4:5.)—o mobilă a Sanctuarului.
„Când apostolului Ioan i-a fost arătată în vedenie o
privelişte a Templului lui Dumnezeu din ceruri, el a
văzut acolo „şapte sfeşnice de foc arzând înaintea
tronului”. Tragedia veacurilor pag. 414.

Atunci, cu privire la mutarea Tatălui şi a Fiului de pe


tronul unde era râul vieţii (Dumnezeu şi Mielul), pe tronul
unde se găsea Marea de Cristal, citim:
„L-am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe scaunul
de domnie, mergând cu un car de foc în Sfânta
Sfintelor, dincolo de cea de-a doua despărţitură şi
aşezându-Se. Apoi, Isus S-a ridicat de pe tron…,
Apoi un car de foc, cu roţile ca văpăile de foc,
înconjurat de îngeri, a venit acolo unde Se afla Isus. A
păşit în car şi a fost purtat în Sfânta Sfintelor, unde
şedea Tatăl.” Experiențe și Viziuni pag.engl. 55.

Înregistrând acelaşi eveniment pe care l-a văzut el,


Daniel spune: „Mă uitam la aceste lucruri, până când s-
au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de
zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca
(9)
zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată;
scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi
roatele Lui ca un foc aprins.

Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de


mii de slujitori Îi slujeau, şi de zece mii de ori zece mii
stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis
cărţile.”
Daniel 7:9,10.

Totuşi, cel mai mare interes al nostru, la acest punct,


este de a stabili așezarea şi misiunea Tronului ce l-a văzut
Ezechiel şi cu privire la care spune: „M-am uitat, şi iată
că a venit de la miazănoapte un vânt năpraznic…”
Ezechiel 1:4. Faptul că, „vântul năpraznic”, care
înconjura tronul, „a venit” spune Ezechiel, arată că acest
tron, asemănător celui din Isaia 6, este unul ce se mişcă, şi
care merge până la marginea râului Chebar.

Acestea „Erau făpturile vii” continuă Ezechiel, „pe


cari le văzusem sub Dumnezeul lui Israel (care este
„deasupra” Heruvimilor), lângă râul Chebar; şi am băgat
de seamă că erau Heruvimi.” „Heruvimii şi-au întins
aripile, şi s-au înălţat de pe pământ sub ochii mei…”
Ezechiel 10:20,19.

Pentru că acest car s-a ridicat „de pe pământ”, ni se


arată că în acest tron particular, Dumnezeu vizitează
pământul şi apoi, când misiunea Lui este împlinită, se
întoarce în ceruri, așa că firește, dorința noastră
predominantă este de a şti răspunsul la această întrebare:
(10)

Când se va împlini această Viziune Profetică?

Conform cu Ezechiel 2:3; 3:1,4,5,7. profetul trebuia


să ducă mesajul la toată „Casa lui Israel” (termenul
„Casa lui Israel” însemnând la toate cele doisprezece
seminţii, sau zece, după caz). Totuşi el nu a înţeles
semnificaţia viziunii. Dacă ar fi înţeles-o, ar fi explicat-o,
mai bine decât să declare: „Am ajuns la Tel-Abib, la robii
de război care locuiau la râul Chebar, în locul unde se
aflau; şi am rămas acolo, înmărmurit în mijlocul lor,
şapte zile.” Ezechiel 3:15.

Fiindcă în timpul viziunii Casa lui Iuda, împărăţia


celor două seminţii, era în robie în ţara Haldeilor, şi casa
lui Israel, împărăţia celor zece seminţii, a fost risipită între
neamuri, dusă acolo şi împrăștiată câţiva ani înainte (2
Regi 17:6.), nu era posibil ca Ezechiel să ajungă la ele cu
mesajul. Întrucât , la fel era vorba de ambele case—casa
lui Israel şi casa lui Iuda (Ezechiel 9,9) – cele 12 seminţii,
prin urmare viziunea a fost profetică în timpul lui
Ezechiel.

Ba mai mult, naţiunea iudaică, până în timpul lui


Hristos, încă nu avea nici o lumină (înţelegere) asupra
acestei profeţii. Li se părea destul de complicată şi chiar
periculoasă pentru a fi citită de o minte obişnuită. „Tot
capitolul l-i se părea atât de încurcat, şi plin de mistere
evreilor din vechime, aşa cum ne-a informat San Jerome
(11)
(Ep. Ad. Paulin), încât nu permiteau ca să-l citească
nimeni, până când împlinea treizeci de ani.” Vedeţi:
Douay version, nota pentru Ezechiel 1:5. Creştinismul, ne-
având nici o lumină cu privire la această scriere până
acum, nu au încercat mulţi să o explice.

În sfârşit, fiindcă nici un măcel ca cel descris în


Ezechiel 9 nu s-a produs vreodată, în mod clar împlinirea
lui este în viitor.

De aceea, este evident că viziunea a fost profetică în


timpul lui Ezechiel, şi s-a menţinut aşa din timpul acela. Şi
dacă trebuie să se împlinească în vreun timp, şi să nu
rămână o scriere inutilă şi fără beneficiu—ceva ce
Dumnezeu nu ar face niciodată—atunci, desigur, misterul
ei trebuie să se descopere şi acţiunea lui să se
împlinească, curând în viitor.

În lumina clară a acestor fapte, în capitolul 9 se vede


scena culminantă a acestei viziuni. Descriind lucrarea
îngrozitoare pe care o are de făcut Domnul, când, cu
heruvimii, va vizita pământul, arată consecinţele teribile
pentru cei care resping mesajul Său: binecuvântările şi
împărăţia pierdute! Ce experienţă, atât de
înspăimântătoare, va fi destinul celor care refuză să se
trezească şi să înveţe din ea, şi cei care aleg să rămână în
ignoranţă faţă de adevărurile Sale, şi de

Scopul Venirii Domnului pe Tronul Său!


În timp ce profetul privea spre nord, a văzut „un nor
mare” apropiindu-se ca un „vânt
(12)
năprasnic” spre pământ. Privind cu mare interes, l-a văzut
venind tot mai aproape, până ce în final, a văzut „făpturile
vii”, „roţile”, şi celelalte,--„Viziunea asemănătoare cu
slava Domnului.” Atunci „am căzut”, spune el, „cu faţa
la pământ, şi am auzit glasul Unuia care vorbea.” (fără
îndoială, însuşi Domnul, a venit pentru a-i da un mesaj lui
Ezechiel.)

„El mi-a zis: „Fiul omului, te trimit la copiii lui


Israel, la aceste „popoare îndărătnice, „care s-au
răzvrătit împotriva Mea; ei şi părinţii lor au păcătuit
împotriva Mea, până în ziua de azi. Da, copiii aceştia la
care te trimit, sunt neruşinaţi şi cu inima împietrită. Tu
să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu!” Fie că
vor asculta, fie că nu vor asculta, - căci sunt o casă de
îndărătnici-vor şti totuşi că în mijlocul lor este un
prooroc. Tu, fiu al omului, să nu te temi de ei, nici să nu
te sperii de cuvintele lor; şi măcar că ei sunt nişte
mărăcini şi spini lângă tine, şi măcar că locuieşti
împreună cu nişte scorpii, totuşi nu te teme de cuvintele
lor şi nu te înspăimânta de feţele lor, căci sunt o casă de
îndărătnici.…”
Ezechiel 2:3-6.

„El mi-a zis:”continuă profetul, „Fiul omului, du-te


la casa lui Israel, şi spune-le cuvintele Mele!” Căci nu
eşti trimis la un popor cu o vorbire încurcată şi cu o
limbă greoaie, … ale căror cuvinte să nu le poţi
pricepe…”
Ezechiel 3:4-6.

(13)

Aceste cuvinte de trimitere (de mare însemnătate


pentru toţi), descoperă că mesajul care l-a primit profetul
este numai pentru poporul lui Dumnezeu, şi de acea,
urmând logica, întreaga viziune, din care face parte, îşi
ajunge împlinirea ei la un timp în care Domnul trimite
avertizarea, şi pentru-că biserica Sa se găseşte într-o
scăzută decădere spirituală, -- „neruşinaţi şi cu inima
împietrită”, şi o „casă de îndărătnici”—va face înăuntru
o lucrare de pecetluire (sigilare) şi de nimicire. În toată
Biblia, este o singură biserică care are o așa situaţie încât
condiţia, cauza, timpul şi rezultatul, se potriveşte cu cel al
profeţiei, şi această biserică este:

Biserica Laodiceea.

Condamnarea din Apocalipsa 3:14-18. împotriva


Laodiceenilor, şi condamnarea din Ezechiel 2:1-7. şi
Ezechiel 3:4-7. împotriva „Casei lui Israel”, este aceeaşi,
prin urmare, una este completarea celeilalte: una este o
descoperire iar cealaltă este o profeţie.

Ambele justifică avertizările Spiritului Profetic: „Ce


amăgire mai mare poate veni asupra minţii oamenilor
decât încrederea că sunt în regulă, când ei sunt total
greşiţi! Solia Martorului Credincios îi găseşte pe cei
din poporul lui Dumnezeu într-o jalnică amăgire, (în
loc să fie într-o stare excelentă) şi, cu toate acestea,
sinceri în amăgirea lor. Ei nu ştiu că starea lor este
deplorabilă în ochii lui Dumnezeu. În timp ce
laodiceenii se înşeală singuri că

(14)
se află într-o stare spirituală înălţată, solia Martorului
Credincios le spulberă siguranţa prin denunţare
înfricoşătoare a adevăratei lor condiţii de orbire
spirituală, sărăcie şi nevrednicie. Mărturia, aşa severă
şi usturătoare cum este, nu poate fi o greşeală, căci
Martorul Credincios este Acela care vorbeşte, iar
mărturia Sa trebuie să fie corectă.” Mărturii Pentru
Comunitate vol. 3 pag. 252, 253.

Fiindcă Domnul spune că „toată casa lui Israel are


fruntea încruntată şi inima împietrită.” Ezechiel 3:7,
atunci, desigur, fiecare care este hotărât să se salveze se va
strădui să „descopere ce este cel mai rău în el” (Mărturii
vol. 1 pag. 163), şi

Timpul Decadenţei Bisericii

Dacă i se permite poporului lui Dumnezeu să


continue auto-înşelat, cu „fruntea întunecată şi inima
împietrită”, și dacă se continuă decăderea spiritualităţii
bisericii, atunci cu o aşa biserică niciodată nu şi-ar termina
Domnul lucrarea Sa pe pământ, şi proba (perioada de Har)
va trebui să se termine în final pentru o lume în
întunecime completă, cu nici un sfânt pentru a fi strămutat
la venirea Domnului.

„Domnul nu lucrează acum, spune Spiritul Profetic,


pentru a aduce multe suflete la adevăr din cauza
membrilor bisericii care n-au fost niciodată convertiţi
şi a acelora care au fost cândva convertiţi, dar care au
apostaziat. Ce influenţă vor avea aceşti membri
neconsacraţi
(15)
asupra noilor convertiţi? Nu vor face ei oare fără efect
solia dată de Dumnezeu pe care trebuie s-o vestească
poporul Său?”
Dietă şi Hrană pag. 455.

Limitându-se, până în prezent, din pricina celor


neconvertiţi şi celor apostaziaţi din biserică, ce va face El
când, aşa cum spune: „toată casa lui Israel are fruntea
încruntată şi inima împietrită.”? Însuşi faptul că El este
reținut, este dovada cea mai teribilă că Dumnezeu are de
făcut o lucrare specială pentru biserică înainte ca ea să
poată termina lucrarea sa pe pământ.

Faţă în faţă cu această solemnă certitudine, prin


urmare, fiecare care caută „o comoară în cer”, va menţine
cea mai strictă integritate şi mintea deschisă, în timp ce va
cerceta cu privire la această lucrare specială implicată, ca
nu cumva din cauza nenorocirii sale Laodiceene să nu
găsească niciodată

Remediul.

„…În timp ce judecata de cercetare se continuă în


cer,… în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se
producă o lucrare deosebită de curăţire, de
îndepărtare a păcatelor. … Atunci, biserica pe care
Domnul, la venirea Sa, o va lua la Sine va fi „o biserică
slăvită, fără pată sau zbârcitură, sau altceva de felul
acesta” (Efes. 5,27). Atunci ea va arăta „ca zorile,
frumoasă ca luna, curată ca soarele şi cumplită ca nişte
oşti sub steagurile lor” (Cânt. Cânt. 6,10),

(16)
ea trebuie să meargă în toată lumea, biruitoare şi ca să
biruiască.”
Tragedia Veacurilor pag. 425; Profeţi şi Regi pag. 725.

Priviţi la cuvintele: „fără pată”, „conflictul ei


final”, „trebuie să meargă în toată lumea, biruitoare şi
ca să biruiască”. Aceste declaraţii scot în evidenţă o
biserică curată şi biruitoare, perfecţionată cu „o lucrare
specială de curăţire”, care trebuie să aibă loc înainte de a
se termina lucrarea Evangheliei în orice parte a lumii.

Arătând cât de adecvată va fi atunci pentru marea


lucrare făcută de ea, Cuvântul Inspirat spune: „Se făceau
minuni mari, cei bolnavi erau vindecaţi şi cei
credincioşi erau însoţiţi de semne şi minuni.”
Experiențe și Viziuni pag. 278.

Întrucât aceste lucrări puternice vor avea loc în


timpul „Marii Strigări al mesajului celui de-al Treilea
Înger”, de aceea, curăţirea va avea loc, fără îndoială, la
începutul „ Marii Strigări”. De aceea deci, reiese ca o
necesitate logică, că profeţia din Ezechiel de a pecetlui
(sigila) şi de a distruge, conţine vestirea curăţirii bisericii.

Privind încă în viziune la Heruvimi şi la slava


tronului lui Dumnezeu, profetul a văzut pe Domnul venind
la pragul casei (biserica), şi trimiţând îngerul Său, cel care
era „îmbrăcat în haină de in” şi care „avea o călimară la
brâu”, Ezechiel a auzit trimeţând omul, „Treci prin
mijlocul cetăţii,
(17)

prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea


oamenilor, care suspină şi gem din pricina tuturor
urâciunilor, care se săvârşesc acolo”.

„Iar celorlalţi le-a zis, în auzul meu: „Treceţi


după el în cetate, şi loviţi; ochiul vostru să fie fără milă,
şi să nu vă înduraţi!” Ucideţi, şi nimiciţi pe bătrâni, pe
tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă
atingeţi de nici unul din cei ce au semnul pe frunte!
Începeţi însă cu Locaşul Meu cel sfânt!” Ei au început
cu bătrânii, care erau înaintea Templului. Şi El le-a zis:
„Spurcaţi casa, şi umpleţi curţile cu morţi!… Ieşiţi…
„Ei au ieşit, şi au început să ucidă în cetate.”

„Pe când ucideau ei astfel, şi eu stam încă singur


acolo, am căzut cu faţa la pământ, şi am strigat: „Ah!
Doamne Dumnezeule, vrei să nimiceşti oare tot ce a mai
rămas din Israel, vărsându-Ţi urgia asupra
Ierusalimului?” El mi-a răspuns: “Nelegiuirea casei lui
Israel şi Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara
este plină de omoruri, şi cetatea este plină de nedreptate;
căci ei zic: „Domnul a părăsit ţara şi Domnul nu vede
nimic!”
Ezechiel 9,3-9.

Descoperind o despărţire completă a celor păcătoşi


dintre cei drepţi, de aceea aceste versete, avertizează în
mod profetic despre curăţirea iminentă a Bisericii – unica
ei salvare. Şi având loc în „cetate”, „Ierusalim”, „Israel”
şi „Iuda”,

(18)
termeni care nu se pot aplica lumii, fiindcă se aplică numai
la poporul lui Dumnezeu, biserica – această lucrare de
separare, de aceea, este, limitată strict la biserică.
Ba, mai mult, faptul că păcătoşii sunt despărţiţi de cei
drepţi, la fel arată că despărţirea nu poate să fie în lume.
Dacă ar fi aşa, trebuia să aibă loc în formă contrară –
drepţii, adică, smulşi dintre cei răi.
Aminteşte-ţi că Domnul i-a spus lui Ezechiel: „Fiul
omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste „popoare
îndărătnice, ”care s-au răzvrătit împotriva Mea;”. „Căci
nu eşti trimis la un popor cu o vorbire încurcată şi cu o
limbă greoaie, ci la casa lui Israel.” ( Ezechiel 2,3; 3,5) –
o misiune din care rezultă

Sigilarea Celor 144.000 – Primele Roade

„Acest înger – cel mai puternic dintre îngeri,” -


spune Spiritul Profetic, „avea în mâna sa pecetea viului
Dumnezeu, sau sigiliul Aceluia care este în stare să dea
viaţa şi care poate să înscrie pecetea, sau inscripţia Sa
pe frunţile … „
„Această sigilare a servilor lui Dumnezeu, este
aceeaşi care a fost arătată lui Ezechiel în viziune. Şi
Ioan a fost martor al acestei viziuni atât de
înspăimântătoare.” Mărturii pentru Pastori și Slujitorii
Evangheliei pag.engl. 444,445
Sigilarea (Apocalipsa 7), fiind acelaşi lucru cu a pune
un semn (Ezechiel 9) „curăţirea”
(19)
– astfel ne este prezentată, o descriere dublă
„...către închiderea lucrării pentru biserică, în timpul
de sigilare a celor o sută patruzeci şi patru de mii care
urmează să stea fără vină înaintea tronului lui
Dumnezeu.. Vor simți cu cea mai mare profunzime
nelegiuirile celor care mărturisesc că fac parte din
poporul lui Dumnezeu.. Acest lucru este pus în
evidenţă cu putere de către profet prin ilustraţia
ultimei lucrări, reprezentate prin imaginea care îi
înfăţişa pe bărbaţii ce purtau fiecare în mână o unealtă
de nimicire. Unul, aflat în mijlocul lor, era îmbrăcat
într-o haină de in şi purta la brâu o călimară.” Mărturii
pentru Comunitate vol. 3 pag.engl. 266.

Fiindcă curăţirea, sau sigilarea, vor avea loc la


începutul „Marii Strigări”, cum deja am văzut, cei
144.000 sunt de aceea, „primele roade” – primii care sunt
sigilaţi; în timp ce, aceia care sunt sigilaţi după curăţirea
bisericii, sunt cele de-a doilea roade, despre care Ioan
(după ce a văzut pe cei 144.000) spune: „După aceea m-
am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-
o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din
orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare
înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului,
îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;”
Apocalipsa 7,9.

Faptul că este un seceriş de două roade, arată că


sigilarea (punerea semnului) este în două secţiuni – două
perioade şi că sunt:
(20)
Două Referinţe ale Sigilării
„Şi iată,” spune Ezechiel „că omul cel îmbrăcat în
haina de in, şi care avea călimara la brâu, a adus
următorul răspuns”,(în timp ce era pe pământ): „Am
făcut ce mi-ai poruuncit!” Ezechiel 9,11. Acesta este
primul raport, făcut la terminarea sigilării în biserică –
sigilarea primelor roade, cei 144.000.

„Am văzut”, spune Serva Domnului … „Un înger


care purta o călimară la brâu s-a întors de pe pământ
şi I-a raportat lui Isus că lucrarea lui a fost înfăptuită
şi că sfinţii erau număraţi şi sigilaţi.” Experiențe și
Viziuni pag. 279. Aceasta este sigilarea în lume – sigilarea
celor de-a doilea roade – marea gloată.

Comparând ambele referinţe, se vede că fiecare are


de-a face cu un eveniment diferit. La primul raport,
Domnul se găseşte la „pragul casei;” pe pământ (Ezechiel
9,3); în timp ce la al doilea raport, Domnul se află în
sanctuarul ceresc.
După ce îngerul a dat primul raport, Domnul l-a
trimis: „Vâră-te între roatele de sub heruvimi, umple-ţi
mâinile cu cărbunii aprinşi care sunt între heruvimi, şi
împrăştie-i peste cetate!” Şi el s-a vârât între roate sub
ochii mei.” Ezechiel 10,2.
Dar după cel de-al doilea raport. „…toată oştirea
îngerească şi-a pus deoparte cununile în timp ce Isus a
făcut declaraţia solemnă: „Cine este nedrept să fie
nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi
mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai
departe fără prihană.
(21)
Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe.”
Experiențe și Viziuni pag.engl. 279, 280.

Dacă s-ar fi terminat harul în timpul primului raport


(Ezechiel 9,11), Domnul ar trebui să fie, după declaraţia
anterioară, în ceruri, şi după aceea să coboare pe pământ
pentru a primi pe sfinţii Lui, în loc să fie încă pe pământ,
şi după aceea să se ridice pe tronul Său; cum a făcut-o,
într-adevăr, fără sfinţii Lui. (Ezechiel 10,19).

Din nou, Domnul suindu-se lăsând profetul pe


pământ, arată în mod simbolic, că la această coborâre şi
suire particulară, sfinţii nu sunt duşi la cer, ci eliberaţi de
păcat şi de păcătoşi – pregătiţi pentru lucrarea finală.

Totuşi, la cel de-al doilea raport al îngerului, Isus care


se afla în ceruri, a trebuit să iasă „din Sfânta Sfintelor”
(Experiențe și Viziuni pag. 280.) pentru a coborî pe
pământ.

Această scurtă comparaţie subliniază de două ori


faptul, că în timpul primului raport, Isus a intrat în
Templu, în timp ce în cel de-al doilea raport, El a ieşit din
Templu.

Dincolo de relatarea subiectului sigilării şi măcelului


în biserică, nu i s-a permis lui Ezechiel să vadă. Dar Isaia a
văzut,

Pe Cei Care Vor Scăpa Mergând La Toate Neamurile

„Căci cu foc Îşi aduce Domnul la îndeplinire


judecăţile,
(22)
şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei ucişi de
Domnul vor fi mulţi la număr. … Şi voi pune un semn
între ele, şi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din
Israel, la Tarsis, la Pul şi la Lud, care trag cu arcul, la
Tubal şi la Iavan, în ostroavele depărtate, care n-au
auzit vorbindu-se niciodată de Mine, şi n-au văzut slava
Mea; ei vor vesti slava Mea printre neamuri. Vor aduce
pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca
dar Domnului, pe cai, în care şi pe tărgi, pe catâri şi pe
dromadere, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim-zice
Domnul-cum îşi aduc copiii lui Israel darurile de
mâncare, într-un vas curat, la Casa Domnului.”
Isaia 66,16. 19. 20.

Fiindcă „cei ce vor scăpa” de măcel (cei 144.000),


„vor aduce pe toţi fraţii voştri (toţi cei care vor fi salvaţi
în timpul „Marii Strigări”)… la Casa Domnului”,
atunci, rezultă clar, că cei care vor scăpa sunt cei care vor
termina lucrarea—de aceea sunt chemaţi „slujitorii lui
Dumnezeu”. Apocalipsa 7:3.

Ba mai mult, fiindcă mesajul ajunge la ei în timp ce


se găsesc în biserică, nu în lume, de aceea sunt „verguri”,
adică „nu s-au întinat cu femei”. (Apoc. 14:4.)—
bisericile din lume. Şi nu s-a găsit minciună în gura lor
deoarece şi-au păzit limba lor de

Critică şi Preocupare.

„Ei vor pune sub semnul întrebării şi vor critica


lucrarea şi poziţia altora, criticând
(23)
fiecare ramură a lucrării în care nu sunt implicaţi. Se
vor hrăni cu rătăcirile, greşelile şi vinovăţia altora,
„până când”, spune îngerul, „Domnul Isus Se va ridica
de la lucrarea Sa de mijlocire din Sanctuarul ceresc şi
Se va îmbrăca cu hainele răzbunării şi-i va surprinde
la ospăţul lor ne-sfânt şi se vor trezi nepregătiţi pentru
ospăţul nunţii Mielului”. Mărturii pentru comunitate
vol.5 pag.engl. 690.

Aceste cuvinte solemne, ar trebui să fie puse la inimă


de fiecare, şi nimeni să nu se lase înşelat de către
vrăjmaşul cu „cuvinte bune şi cuvântări seducătoare”
referitoare la această temă de viaţă şi de moarte. Să fie
bine înrădăcinat în înţelegerea voastră, faptul că această
ridicare a lui Hristos, lucrarea lui de mijlocire, nu poate să
fie după închiderea harului, deoarece El se ridică, (priviţi
cu băgare de seamă la aceasta) în timpul revelaţiei, adică
desfăşurarea sulului adevărului.

Fiecare să aibă grijă să nu cadă în a critica mesajul şi


nici pe mesageri, ci mai bine „gemeţi şi strigaţi” conform
poruncii Domnului „din pricina tuturor urâciunilor care
se săvârşesc în mijlocul ei” (biserica), să nu fie că, vă veţi
găsi de partea greşită, aliniaţi cu cei răi, și astfel
condamnat la pieire sub uneltele de distrugere ale
îngerilor.
„Strigă în gura mare” este porunca încurajatoare,”
nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi vesteşte
poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele
ei!” Isaia 58,1. Ia poziţie frate, soră, de partea corectă şi
asigură-te de „a face totul
(24)
pentru a sta în picioare”, pentru că fără îndoială
Domnul va întinde mâna Sa pentru a separa „pe cei
păcătoşi dintre cei drepţi”, aşa cum se vede la fel

În Lumina Parabolelor

„Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit


acolo pe un om, care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
... Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i
mâinile şi picioarele, şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul
de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
Matei 22,11.13.

Această cercetare şi aruncare afară are loc înainte de


închiderea Harului, deoarece ceremonia de nuntă, încă nu
s-a celebrat când „Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii”.

„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod


aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti. După ce
s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce
este bun, şi aruncă afară ce este rău. Tot aşa va fi şi la
sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi
din mijlocul celor buni, şi-i vor arunca în cuptorul
aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor”. Matei
13, 47-50.

În această scriere, la fel se vede curăţirea bisericii,


deoarece, cei răi sunt aruncaţi din mijlocul celor buni, şi
nu cei buni dintre cei răi,

(25)
adică cei răi care se găsesc în năvod (biserica) sunt
aruncaţi afară, şi cei drepţi sunt păstraţi.

Aceasta reprezintă lucrarea Evangheliei până în


timpul curăţirii bisericii, pentru că după curăţire, numai
acelora care „vor fi salvaţi” li se va permite să se unească
cu biserica: „Trezeşte-te, trezeşte-te! îmbracă-te în
podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare,
Ierusalime, cetate sfântă! Căci nu va mai intra în tine
nici un om netăiat împrejur sau necurat.” Isaia 52,1.

Această avertizare de trezire trebuie făcută înainte de


a se încheia Harul, pentru că nu foloseşte la nimic după, de
fapt, atunci poate să fie numai de batjocură. Nici nu se
poate aplica la timpul „Marii Strigări”, pentru-că biserica
nu va dormi în acest timp, nici nu va fi fără „haina ei de
nuntă”. „Numai acelora”, afirmă Spiritul Profetic, „care
au rezistat şi au învins ispita, prin tăria celui
Atotputernic l-e va fi permis să participe la
proclamarea acestei solii, când va creşte până va
ajunge Marea Strigare.” Review and Herald, Nov.19,
1908. „…şi nu vor mai fi Canaaniţi în Casa Domnului
oştirilor, în ziua aceea.” Zaharia 14,21.

„Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta, şi toţi


împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe care-l
va hotărî gura Domnului.” Isaia 62,2.

„Porţile tale vor sta veşnic deschise, nu vor fi


închise nici zi nici noapte,

(26)
ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor, şi
împăraţii lor cu alaiul lor.” Isaia 60,11.

La curăţirea bisericii, „îngerii” „despart pe cei răi


dintre cei buni”(Matei 13,49.), dar în timpul „Marii
Strigări”, vor strânge pe cei buni dintre cei răi. Aşa este
scris:

„După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt


înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat
de slava lui… Apoi am auzit din cer un alt glas, care
zicea: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi
părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”
Apoc. 18,1.4.

Aceste două despărţiri diferite, fiecare la un timp


diferit, se vor întâmpla când, (repetând în mod precis
faptele) în timpul primelor roade, cei răi sunt luaţi dintre
cei buni, în biserică (năvodul), şi când în timpul celor de-a
doilea roade, cei buni sunt despărţiţi dintre cei răi, în
Babilonia. Şi o asemenea biserică—absolut curată—
presupune

Un Mesaj Absolut Curat.

Profeţia din Ezechiel revelându-se ca fiind un mesaj


pentru biserica de astăzi, însuşi profetul, atunci neapărat
trebuie să reprezinte pe mesageri—cei care duc bisericii
mesajul la timpul potrivit. Şi răspunzând chemării
Domnului,

(27)
„Nu fi îndărătnic, ca această casă de îndărătnici!
Deschide-ţi gura, şi mănâncă ce-ţi voi da!” răspunsul lui
Ezechiel, „l-am mâncat, şi în gura mea a fost dulce ca
mierea.” (Ezechiel 2,8; 3,3.), arată că mesagerii ascultă de
Domnul şi iubesc Cuvântul Său mai mult decât orice.

Domnul a spus: „Îţi voi lipi limba de cerul gurii, ca


să rămâi mut, şi să nu-i poţi mustra, căci sunt o casă de
îndărătnici! Dar când îţi voi vorbi, îţi voi deschide gura,
ca să le spui: “Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Cine
vrea să asculte, să asculte; cine nu vrea, să n-asculte!
Căci sunt o casă de îndărătnici!” Ezech.3,26.27.

Această declaraţie pozitivă făcută de însuşi Domnul,


arată că mesajul este neîntinat — adevăr curat, probă
absolută împotriva contaminării spuselor oamenilor.
Mesagerii prin faptul de a fi făcuţi muţi, numai atunci pot
să vorbească când El va deschide gurile lor, şi numai ceea
ce El va pune în gură—un „Aşa zice Domnul”. Pentru că
nu se înalță pe ei înșiși, ei

Înalţă Cuvântul Inspirat.

„Dacă crede cineva că este prooroc sau insuflat de


Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă
a Domnului.” 1 Cor. 14,37.

Când Dumnezeu vorbeşte prin mijlocul unei


persoane, această persoană trebuie să recunoască faptul că
este port-vocea Sa, dacă nu, va veni peste el un destin
asemenea
(28)
lui Irod: „Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu
hainele lui împărăteşti, a şezut pe scaunul lui
împărătesc, şi le vorbea. Norodul a strigat: „Glas de
Dumnezeu, nu de om!” Îndată l-a lovit un înger al
Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi
a murit mâncat de viermi.”
Fapte 12,21-23.

Din această înspăimântătoare experienţă, înregistrată


pentru avertizarea noastră, şi din alte adevăruri grave
prezentate aici, vedem într-o formă clară, că pentru a
pregăti pe slujitorii Săi pentru sigiliu, Domnul descoperă
toată învăţătura necesară, până la lecţia intrinsecă în

Forma Intrinsecă În Care Se Derivă Mesajul

Cititorul va observa că, deşi a trimis pe profet să


meargă să vorbească poporului, în loc să i se spună ce să
vorbească, i s-a poruncit: „Deschide-ţi gura, şi mănâncă
ce-ţi voi da!” M-am uitat,” spune Ezechiel, „ şi iată că o
mână era întinsă spre mine, şi ţinea o carte în chip de
sul. … El mi-a zis: „Fiul omului, mănâncă ce vei găsi
înaintea ta, mănâncă sulul acesta, şi du-te de vorbeşte
casei lui Israel!” Am deschis gura, şi mi-a dat să
mănânc sulul acesta.”
Ezechiel 2,8.9; 3,1.2.

Întrucât cuvintele pe care le avea de vorbit Ezechiel


poporului său se găsesc în cartea pe care a mâncat-o,
„cartea” nu poate să fie nimic altceva

(29)
decât Biblia din care provine mesajul culminând în

Bocete, Plângeri şi Gemete.

„M-am uitat, şi iată că o mână era întinsă spre


mine, şi ţinea o carte în chip de sul. A desfăşurat-o
înaintea mea, şi era scrisă şi pe dinăuntru şi pe
dinafară; în ea erau scrise bocete, plângeri şi gemete.”
(Ezech.2,9.10.)—scriere cumplită contopită cu măcelul
din Ezechiel 9, şi vaiurile pronunţate în parabolele
Domnului: „stăpânul robului aceluia va veni în ziua în
care el nu se aşteaptă, şi în ceasul pe care nu-l ştie, îl va
tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo
va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” „Atunci împăratul a
zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele, şi
luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi
plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” Matei 24,50.51; Matei
22,13.

Încă dinainte, prin intermediul slujitorului Său


Moise, Domnul a declarat poporului Său: „Dar dacă nu
vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă
nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate
legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele
care vor veni peste tine şi de care vei avea parte.”
Deuteronom 28,15. „Iau azi cerul şi pământul martori
împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea,
binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti,
tu şi sămânţa ta” Deuteronom 30,19.

(30)
„Cartea” pe care a mâncat-o Ezechiel, este „scrisă şi
pe dinăuntru şi pe dinafară” (Ezech.2,10.), de aceea,
scrierea „pe dinăuntru”, poate reprezenta numai Cuvântul
Profetic al Lui Dumnezeu, proclamând blestemele şi
binecuvântările care se găsesc în Biblie; în timp ce
scrierea „pe dinafară”, poate fi numai registru fidel al
împlinirii a ceea ce este pe dinăuntru—în concluzie,
registrul din profeţie făcându-se istorie; arătând în acest fel
că Dumnezeu a vorbit şi El va împlini.

Scrierea „pe dinăuntru şi pe dinafară”, pe lângă


acesta înseamnă, la fel că mesajul va fi în tip şi în anti-tip.

Când a mâncat „cartea”, trebuie de asemenea


observat, în gura sa a fost „dulce ca mierea”, dar nu
„amară” în „pântecele”său, ca cea pe care Ioan a mâncat-
o (Apoc. 10,10). De aceea, chiar dacă, cum arată
Cuvântul, nu va fi dezamăgire cu acest mesaj, în
comparaţie cu cel din 1844 D.C., cu toate acestea, cu
părere de rău, declară că aceia cărora li se trimite mesajul,

Îşi Vor Astupa Urechile Şi Îşi Vor Închide Uşile.

„Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru


că nu vrea să M-asculte; căci toată casa lui Israel are
fruntea încruntată şi inima împietrită.” Ezech. 3,7.
„Căci iată, fiul omului, vor pune peste tine funii, cu care
te vor lega, ca să nu mai poţi ieşi în mijlocul lor. Îţi voi
lipi limba de cerul gurii, ca să rămâi mut, şi să nu-i poţi
mustra,

(31)
căci sunt o casă de îndărătnici!” Ezech. 3,25.26.
„În ultima şi solemna lucrare,” prezice Spiritul
profetic în perspectivă identică, „puţini oameni mari vor
fi angajaţi în ea.” Mărturii pentru Comunitate vol.5
pag.engl 80.

„…ei nu vor recunoaşte lucrarea lui Dumnezeu,


când va răsuna Marea strigare a îngerului al treilea.
Când lumina va străluci ca să lumineze pământul, ei în
loc să vină în ajutorul Domnului, vor dori să
constrângă lucrarea Sa, ca să primească ideile lor
înguste. …Atunci vor exista între noi unii care vor dori
mereu să stăpânească lucrarea lui Dumnezeu şi să
dicteze ce paşi să fie făcuţi, când lucrarea va înainta
sub conducerea îngerului, care se uneşte cu îngerul al
treilea în solia care trebuie dată lumii.” Mărturii pentru
Pastori și Slujitorii Evangheliei pag.engl. 300. De aceea se
pune întrebarea:

Cum Va Ajunge Mesajul La Oameni?

Întrucât ei nu doresc să asculte mesajul, „Dumnezeu


va folosi căi şi mijloace,” răspunde Spiritul Profetic,
„prin care se va vedea, că El a luat frâiele în mâna Sa.
Lucrătorii vor fi surprinşi prin mijloace simple, pe
care El le va folosi pentru aducerea la îndeplinire şi
desăvârşire a lucrării Sale de îndreptăţire.” Idem
pag.300.

„Dumnezeu ne-a făgăduit că, acolo unde păstorii


nu sunt păstori adevăraţi, El personal Se va îngriji de
turmă. …În acest timp, aurul va fi separat de zgura
din biserică.
(32)
Adevărata sfinţenie va fi în mod clar deosebită de
aparenţele înşelătoare ale ei. Multe stele, pe care le-am
admirat pentru strălucirea lor, se vor pierde în
întuneric… Cei care au fost timizi şi neîncrezători în ei
înşişi se vor declara pe faţă pentru Hristos şi pentru
adevărul Său. Cel mai slab şi cel mai ezitant din
biserică va fi atunci ca David - hotărât să facă ceva.”
Mărturii pentru comunitate vol.5 pag.engl. 80,81.—
argumente care împreună cu cele care urmează arată că

Nimic Nu Poate Împiedica Pe Domnul.

Aruncând o privire la ilustraţia de pe coperta cărţii,


cititorul va observa că cele două aripi a fiecăreia dintre
făpturile vii, „se uneau” (Ezech.1,11). De aceea, ele,
împreună cu roţile, constituie un pătrat: „o roată lângă un
heruvim şi o roată lângă celălalt heruvim;” Ezech.10,9.

Pe măsură ce Ezechiel privea, apropiindu-se de


făpturile vii, a observat că toate aveau „faţă de om” în
faţă, „faţă de vultur” în spate, „faţă de leu” în partea
dreaptă, şi „faţă de bou” la stânga. Ezech.1,10; deci aveau
„patru feţe” (versetul 8); la fel aveau aripi, două „întinse
una spre alta… şi două aripi care le acopereau
trupurile” (versetul 23). La fel a văzut roţile vii aranjate în
aşa fel încât „Când mergeau, alergau pe toate cele patru
laturi ale lor, şi nu se întorceau deloc în mersul lor.”
Ezech.1,17. Vezi ilustraţia.

Vederea spre cele patru direcţii a făpturilor vii,


împreună cu mişcarea spre cele patru direcţii
(33)
a roţilor permite mişcarea în patru direcţii –înainte sau
înapoi, spre stânga, făpturile vii, „fără să se învârtească
în mersul lor” Ezech.10,11.

„Picioarele lor erau drepte”, (Ezech.1,7.), de aceea,


se puteau mişca în orice direcţie fără să se întoarcă, deci,
„când alergau şi se întorceau erau ca fulgerul” (versetul
14). „Şi slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra
lor.” Ezech.10,19. „şi sub aripile lor era ceva ca o mână
de om.” (versetul 21).

Întrucât aceste roţi, formând un pătrat, „alergau şi se


întorceau”, şi cum „deasupra” lor, Dumnezeu se aşeza pe
tronul Său, este evident că această maşinărie vie este
vehiculul lui Dumnezeu —carul Său în care a venit pentru
a aduce mesajul pentru a despărţi „pe cei răi dintre cei
buni”. Aşa rămâne încurajată solemnitatea că, aşa cum
„lupta este a Domnului”, într-adevăr –„se va ocupa El
însuşi de turmă”.

„După cum acele roţi complicate erau sub


călăuzirea mâinii de sub aripile heruvimului, tot aşa
complicata desfăşurare a evenimentelor omeneşti este
sub controlul divin. În mijlocul frământărilor şi
tumultului popoarelor, El care stă deasupra
heruvimilor călăuzeşte încă problemele acestui
pământ.”

„Istoria naţiunilor ne vorbeşte astăzi. Fiecărei


naţiuni şi fiecăruia personal Dumnezeu le-a desemnat
un loc în planul Său cel mare.
(34)

Astăzi indivizi şi popoare sunt puşi la încercare cu


ajutorul balanţei din mâna Aceluia care nu face nici o
greşeală. Toţi îşi hotărăsc soarta prin propria lor
alegere, iar Dumnezeu dirijează totul pentru
împlinirea planurilor Sale.”
Profeţi şi Regi pag.engl. 536.

În viziunea lui Ezechiel, Domnul avea mâna Sa sub


aripile heruvimilor. Aceasta este pentru a arăta servilor Săi
că este puterea divină cea care aduce succesul. Domnul va
lucra cu ei, dacă se vor îndepărta de toate nedreptăţile, şi
vor deveni curaţi în inimă şi în viaţă.

„Lumina cea strălucitoare, mergând printre


creaturile vii cu iuţeala fulgerului, reprezintă
rapiditatea cu care această lucrare va merge în cele din
urmă înainte, spre împlinire” în favoarea poporului Său
în timpul judecăţii (Mărturii vol.5 pag.engl.754.): deci
feţele făpturilor vii sunt

Simboluri Ale Sfinţilor În Timpul Judecăţii.

Feţele heruvimilor fiind aceleaşi ca ale făpturilor din


Apocalipsa, de aceea ambele, în mod necesar au
semnificaţie complementară, şi cheia pe care Ioan ne-o dă:
„Şi cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să
iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat, şi ne-
ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău,
oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice
norod şi de orice neam.” Apoc.5,9 KJV.
(35)

Însuşi faptul că aceste făpturi au fost răscumpărate


prin sângele Mielului şi vor împărăţi pe pământ, arată că
sunt simboluri ale sfinţilor, aşa cum fiarele din Daniel sunt
simboluri ale naţiunilor. Atunci, în mod necesar, feţele
heruvimilor, la fel ca şi feţele făpturilor dinaintea tronului
judecăţii, sunt simboluri ale sfinţilor în timpul judecăţii.

Fiind Domnul „pe deasupra” (heruvimilor) înseamnă


că acesta este carul viu în care El, Domnul Său, va
transporta ulterior pe sfinţi.

Spiritul Profetic afirmă: „De fiecare parte a carului


de nor erau aripi, iar sub acesta erau roţi vii; iar când
carul se înălţă, roţile strigară „Sfânt” şi, mişcându-se,
aripile strigară „Sfânt”, iar suita de îngeri sfinţi din
jurul carului strigară: „Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul
Dumnezeu cel Atotputernic!” Şi sfinţii din nor
strigară: „Slavă! Aleluia!” Şi carul se înălţă către
Cetatea cea Sfântă.” Experiențe și Viziuni pag.287,288.

Fiindcă acest ceas glorios se apropie, când va trebui


să ne suim în acest car atât de minunat, aceasta mişcă atât
de mult inimile noastre, că suntem aproape gata pentru a
striga întrebările:

Când Va Sosi Acest Car?


Pentru Cât Timp Va Rămânea?

Când le analizăm în lumina celor patru puncte


stabilite până aici, aceste întrebări își află singure
răspunsuri:
(36)
(1) Domnul vine pe acest pământ în acest car;
(2) Din el, trimite pe Ezechiel ca să meargă să vorbească
poporului Său;
(3) Ezechiel nu a dus mesajul poporului Său din timpul
lui; (4) Îl va duce poporului, la începutul „Marii
Strigări”.

Aşa se vede că atunci când va sosi timpul în care


biserica a ajuns la starea descrisă de Domnul (Ezech.3,9),
misterul viziunii trebuie să se descopere, şi mesajul să fie
dus bisericii. Faptul că biserica deja a ajuns la acest timp şi
stare este evidențiat prin următoarele trei fapte: (1) Faptul
că prima parte a acestei „înfricoşătoare descoperire”
(relatate aici) a fost publicată în decembrie 1930, într-o
carte de 255 pagini intitulată: „The Shepherd’s Rod”,
vol.1(Toiagul păstorului vol.1); (2) că a doua parte a fost
publicată în luna septembrie 1932, într-o carte de 304
pagini, intitulată: „The Shepherd’s Rod”, vol.2(Toiagul
păstorului vol.2); (3)şi că a treia parte –o serie de tratate
(aceasta este prima), care din 1933 adăugate până acum
însumează aproximativ 898 de pagini –constituie volumul
3.

De aceea, pentru că din car, Domnul trimite profetul


să meargă să vorbească, să ducă mesajul poporului Său, şi
că mesajul uneşte mai mult de 1250 pagini de literatură
publicată începând din 1930, desfăşurând adevărurile Sale
din diferite unghiuri, descoperă în mod solemn, că acest
car, chiar dacă este invizibil pentru ochii omeneşti (la fel
cum au fost carele ce umpleau munţii, slujitorului lui
Elisei 2Împ. 6,17), deja a sosit.
(37)
Şi faptul că este deja aici, trebuie să fie, desigur,
agenţia Divină prin care, ca baza Lui de operaţiuni,
Domnul conduce şi dirijează lucrarea Sa, şi prin mijlocul
căreia va continua să facă aceasta până în timpul când
„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită…
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Matei
24,14. „Sfârşitul” –incredibil! pentru cei care spun:
„Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au
adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la
începutul zidirii!” (2Petru3,4); dar aşteptat de mult timp
pentru cei care vor spune: „Iată, acesta este Dumnezeul
nostru, în care aveam încredere că ne va mântui.”
(Isaia25,9).—Înspăimântătoare şi teribilă finalitate! Ar
trebui să-i impulsioneze pe toţi să cerceteze

Scopul Soliei.

„Pe când ucideau ei astfel, şi eu stam încă singur


acolo, am căzut cu faţa la pământ, şi am strigat: „Ah!
Doamne Dumnezeule, vrei să nimiceşti oare tot ce a mai
rămas din Israel, vărsându-Ţi urgia asupra
Ierusalimului?” El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui
Israel şi Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara
este plină de omoruri, şi cetatea este plină de nedreptate;
căci ei zic: „Domnul a părăsit ţara şi Domnul nu vede
nimic!” De aceea şi Eu voi fi fără milă, şi nu Mă voi
îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele
lor”. Ezech.9,8-10.
După ce aceia care au gemut şi au strigat au primit
semnul pe frunte (aceasta nu vrea să spună că această
sigilare se va împlini în lumea întreagă în totalitate înainte
ca măcelul să înceapă în vre-un loc), după ce se va termina
măcelul şi se va da raportul,
(38)
Domnul „a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in:
„Vâră-te între roatele de sub heruvimi, umple-ţi mâinile
cu cărbunii aprinşi care sunt între heruvimi, şi
împrăştie-i peste cetate!”
Ezech.10,2.

Împrăştierea „cărbunilor aprinşi…peste cetate”


reprezintă curăţirea absolută a inimii (Slujitorii
Evangheliei pag.engl. 23) efectuată prin revărsarea
Duhului Sfânt, asupra acelora care primesc „semnul” –cei
care scapă de „măcel”.

După terminarea „măcelului”, şi cu puţin înainte de


împrăştierea „cărbunilor aprinşi” „peste cetate”,
„heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei…iar norul a
umplut curtea dinăuntru”. Ezech.10,2.3. Mai târziu
„heruvimii şi-au întins aripile şi s-au înălţat de pe
pământ sub ochii mei”, spune profetul. Ezech.10,19.
După aceea a văzut din nou că „şi-au întins aripile”
(Ezech.11,22.23), arătând că chiar dacă au ieşit după
separare (Ezech.10,3.19), s-au întors mai târziu, şi acum
au ieşit a doua oară.

Cu cetatea astfel curăţită de păcat şi de păcătoşi, şi


nici unul afară de „rămăşiţa”, cei drepţi rămânând, „Eu
Însumi-zice Domnul-voi fi un zid de foc de jur
împrejurul lui, şi voi fi slava lui în mijlocul lui!” „Strigă
de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin,
şi voi locui în mijlocul tău, zice Domnul”.

(39)

„Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în ziua aceea,


şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău, şi vei
şti că Domnul oştirilor m-a trimis la tine.” Zaharia
2,5.10.11. (Pentru o explicaţie mai detaliată, a acestor
versete vezi: Toiagul păstorului vol.2 pag.259-282).

Observaţi că în timp ce El locuieşte în mijlocul


poporului Său, „multe neamuri se vor alipi de Domnul în
ziua aceea”, şi El le va fi „zid de foc de jur împrejur”.
Aici ni se asigură în formă grafică că „în ziua aceea”, în
ziua în care Domnul va lua frâiele în propriile Lui mâini,
şi vine pentru a locui în mijlocul cetăţii, prezenţa Sa, carul
Său minunat, va fi o protecţie de jur împrejurul poporului
Său!

În această formă se poate vedea că Domnul a venit


pentru a curăţi pe poporul Său, luând pe cei răi dintre ei,
pentru „a se îngriji” de turma Lui curată, şi pentru a
termina lucrarea Sa cu ei. În aceasta vedem că biserica a
ajuns la criza ei. Ea, că stă să nască, „abia au apucat-o
muncile” şi „fiica Sionului şi-a şi născut fii”. Isaia 66,8.

Atunci carul, dedicat pentru cei sfinţi, şi plin la


capacitatea lui, va pleca spre bolțile gloriei –„pământul
care este foarte departe”. „…roţile strigară „Sfânt” şi,
mişcându-se, aripile strigară „Sfânt”,iar suita de îngeri
sfinţi din jurul carului strigară: „Sfânt, sfânt, sfânt,
este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic!”

(40)

Şi sfinţii din nor strigară: „Slavă! Aleluia!” Şi carul se


înălţă către Cetatea cea Sfântă.” Experiențe și Viziuni
pag.287,288.

Examinând această glorioasă perspectivă, împreună


cu magnitudinea şi maiestatea copleşitoare a lucrării ce ne
stă în faţă, şi timpul foarte scurt în care se va împlini,
zoriţi-vă fiecare să împărtăşiți

Responsabilitatea Acelora Care Duc Mesajul.

Întrucât Ezechiel reprezintă pe acei cărora solia le-a


atins inimile, atunci către ei se adresează Domnul când
spune: „Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel.
Când vei auzi un cuvânt, care va ieşi din gura Mea, să-i
înştiinţezi din partea Mea!” Când voi zice celui rău:
„Vei muri negreşit!”, dacă nu-l vei înştiinţa, şi nu-i vei
spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi
viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi
cere sângele din mâna ta! Dar dacă vei înştiinţa pe cel
rău, şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la
calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îţi vei
mântui sufletul!”

„Dacă un om neprihănit se va abate de la


neprihănirea lui şi va face ce este rău, îi voi pune un laţ
înainte, şi va muri. Dacă nu l-ai înştiinţat, va muri prin
păcatul lui şi nu i se va mai pomeni neprihănirea, în
care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta!

(41)

Dar dacă vei înştiinţa pe cel neprihănit să nu


păcătuiască, şi nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit
înştiinţarea, iar tu îţi vei mântui sufletul!” Ezech.3,17-
21.

Din cauza infidelităţii păzitorilor anteriori, Domnul


face pe antitipicul Ezechiel – el și ea care „gem şi strigă
din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo”
(în biserică)—un „păzitor” (Ezech.3,17) în locul celor
dinainte. Ai grijă, atunci, frate şi soră să nu fie că
dumneata la fel şi găsindu-te pentru aceasta, aruncat afară.
„Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să
nu cadă.” 1Cor. 10,12. Numai aceia care se umilesc
acum, vor fi înălţaţi de Domnul la timpul potrivit pentru a
fi

Păzitorul Credincios Pentru a Sta În Faţa Celor


Necredincioşi.

„Aceia care s-au încrezut în intelect, în geniu sau


talent nu vor sta atunci în fruntea membrilor bisericii.
Ei nu vor ţine pasul cu lumina. Celor care s-au dovedit
necredincioşi nu li se va încredinţa turma . În ultima şi
solemna lucrare, puţini oameni mari vor fi angajaţi în
ea. Ei sunt mulţumiţi de ei înşişi, independenţi de
Dumnezeu şi El nu-i poate folosi.” Mărturii vol.5 pag.80.
„Slujitorii lui Dumnezeu vor fi numiţi fanatici.
Predicatorii îi vor avertiza pe oameni

(42)
să nu-i asculte. Noe a fost tratat la fel atunci când
Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat să vestească solia,
indiferent dacă oamenii urmau să o asculte sau nu.”
Evenimentele Ultimelor Zile pag.151 ediţia Bucureşti
2003 –Testimonies to Ministers and Gospel Workers,
1895, p. 233.

Faptul că conferinţele noastre acordă licenţă de lucru


doar gradaţilor din şcoli, arată că au încredere în „intelect,
geniu şi talent”. „Veghetorii lui Dumnezeu nu vor zice
„Pace, pace”, când Domnul nu le-a vorbit de pace.
Vocea veghetorului credincios se va auzi strigând:
„Plecaţi, plecaţi, nu vă atingeţi de nimic necurat! …
Curăţiţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului!” Mărturii
vol.5 pag.83.

Primește instrucțiuni şi învață să asculți Cuvântul


Domnului, pentru că în acest fel, vei fi înzestrat pentru a
face lucruri mari în numele Său. Pleacă-ţi urechea şi
ascultă asigurarea alinătoare a Domnului: „Iată, îţi voi
face faţa tot aşa de aspră ca şi feţele lor, şi fruntea tot
aşa de aspră ca fruntea lor. Îţi voi face fruntea ca un
diamant, mai aspră decât stânca. Nu te teme şi nu te
speria de ei, căci sunt o casă de îndărătnici!” El mi-a
zis: „Fiul omului, primeşte în inima ta şi ascultă cu
urechile tale toate cuvintele pe care ţi le spun!” Du-te la
prinşii de război, la copiii poporului tău: vorbeşte-le, şi,
fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: „Aşa
vorbeşte Domnul Dumnezeu!” Ezechiel 3,8-11.
Dincolo de aceasta, mişcarea carului, (condus de
Duhul) arată că Duhul trebuie să fie puterea care
controlează totul: deci „Unde le mâna duhul să meargă,
(făpturile vii) acolo mergeau, încotro voia duhul; şi
împreună cu ele se ridicau şi roatele, căci duhul
făpturilor vii era în roate.” Ezechiel 1,20.

„Ca niciodată mai înainte, noi ar trebui să ne


rugăm nu numai ca să fie trimişi lucrători în marele
câmp al secerişului, ci şi pentru ca să avem o concepţie
clară a adevărului, pentru ca atunci când vor veni solii
adevărului, noi să putem accepta solia şi respecta
solul.” Mărturii pentru Comunitate vol.6 pag.engl. 420.
De aceea, sfinţiți pe Însuși Domnul Oştirilor,

Şi Lăsaţi-vă De Oameni

Pentru că o să te vezi pe tine însuți supus la diferite


încercări dacă tu asculți convingerile tale interioare și te ții
tare de adevăr, prin urmare, tu trebuie să lași doar pe
Domnul să fie ghidul tău și Inspirația singurul tău
învățător. Nu estima aşa de ieftin mântuirea ta încât să te
încrezi în înţelepciunea altora. Fii înţelept: ascultă
Cuvântul Domnului, cercetează pentru tine însuţi, şi nu
întârzia, pentru că nu cunoşti cât de scurt este timpul care
rămâne între tine şi cer! „Nu crede pe un prieten, nu te
încrede în ruda cea mai de aproape; păzeşte-ţi uşa gurii
de cea care îţi stă în braţe!” Mica 7,5.

Conducătorii Israelului din vechime – preoţii,


cărturarii şi fariseii – cei care au privat poporul de dreptul
dat de Dumnezeu, de a cerceta pentru ei înşişi învăţătura
lui Hristos, au pierit împreună cu victimele lor, sub
condamnarea legii care trebuia să-i salveze.
(44)

„Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi


pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar
pe cei ce voiau să intre, i-aţi împiedicat să intre”.
Luca 11,52.

Această fatală eroare s-a repetat pe durata Reformei,


şi la fel în predicarea soliei celui dintâi, celui de-al doilea
şi celui de-al treilea înger. Astfel fiecare care a acceptat
adevărul avansat şi a devenit membru al denominațiunii
Adventiste de Ziua a Șaptea, au realizat aceasta doar
făcând cercetarea lor personală şi luând decizia lor
independent de preot, cărturar sau fariseu. Şi dacă această
metodă de cercetare a fost singurul procedeu sănătos şi
înţelept în acel timp, cu certitudine este la fel de încredere
acum când înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu mai bine
decât în timpul când am crezut întâi! Şi chiar dacă din
cauză urmați şi ascultați calea pe care Domnul o arată,
păzitorii necredincioşi vă scot „afară” şi vor şterge
numele voastre din cărţile bisericii, ar trebui să vă
bucuraţi. (Isaia 66,5; Luca 6,22.23), şi cu bucurie să
răbdaţi încercările credinţei voastre, conştiincioşi că
„întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru
noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.”
(2 Corinteni 4,17).

Cu adevărat, acceptarea şi ascultarea adevărului, este


singurul lucru care pentru totdeauna vă va asigura calitatea
de membru cu cei mântuiţi, în biserica eternă, şi singura
carte în care este absolut important să fie scris

(45)
numele tău, este „cartea vieţii Mielului.” (Apocalipsa
21,27).
„Poporul primeşte expunerile predicatorilor din
Scripturi şi nu cercetează fiecare personal. De aceea,
lucrând prin predicatori,” spune Satana „voi putea
stăpâni poporul după cum voiesc.” Mărturii pentru
Pastori și Slujitorii Evangheliei pag.engl. 473. Aşa „acei
care… s-au încrezut în bărbaţii conducători şi au
primit deciziile pe care ei le iau şi în felul acesta, mulţi
vor lepăda chiar soliile pe care Dumnezeu le trimite
poporului Său, dacă aceşti fraţi conducători nu le
primesc.” Mărturii pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei
pag.engl. 106.107 „…dacă se împotrivesc atât de mult,
încât ajung să se opună unui lucru în care n-au
experienţă deloc, … atunci biserica poate să-şi dea
seama că ei n-au dreptate.” Mărturii vol. 5 pag. 669.

„Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea


cuvântului Său face mai mult decât grăsimea
berbecilor.” 1 Samuel 15,22.

„În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu


felinare, şi voi pedepsi pe toţi oamenii care se bizuiesc pe
drojdiile lor, şi zic în inima lor: „Domnul nu va face nici
bine nici rău!” Ţefania 1,12.

„El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi


pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi
argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite.”
Maleahi 3,3.
„Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu
desăvârşire aria, şi Îşi va strânge grâul
(46)

în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se


stinge”. Matei 3,12.

„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi


cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor
străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” Daniel 12,3.

„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca


o trâmbiţă, şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui,
casei lui Iacov păcatele ei!” Isaia 58,1.

„Iată pe munţi picioarele solului care vesteşte


pacea! Prăznuieşte-ţi sărbătorile, Iudo, împlineşte-ţi
juruinţele! Căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul
tău, este nimicit cu desăvârşire…” Naum 1,15.

„…Domnul oştirilor Îşi cercetează oastea care va


da lupta.” Isaia 13,4.

„Glasul Domnului strigă cetăţii, şi omul înţelept se


teme de Numele Tău. Ascultaţi pedeapsa toiagul şi pe
Cel ce îl trimite!” Mica 6,9. KJV

„Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din


ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l
fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea
sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot
aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se
întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va
împlini planurile Mele.” Isaia 55,10.11.

(47)
„Dar păziţi-vă de a lepăda ceea ce este adevăr.
Marea primejdie a poporului nostru a fost, că ei s-au
încrezut în oameni, făcându-şi din braţul omenesc
sprijinul lor.” Mărturii pentru Pastori și Slujitorii
Evangheliei pag.engl. 106.

„De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea


Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta
mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o
făclie, care s-aprinde.” Isaia 62,1.

O fraţii mei din conducere, chiar dacă s-au împietrit


inimile voastre împotriva mesajului şi aţi refuzat cu
încăpăţânare să-l ascultaţi, cu toate acestea Dumnezeu încă
apelează la dumneavoastră pentru ca să vă întoarceţi
(predaţi), înainte ca să fie prea târziu. De aceea, urmează:

Al Doilea Apel Şi Rugăminte.

„Chiar dacă în mod necredincios aţi omis apelul scris


al Domnului, pus în mâinile dumneavoastră la convenţia
Conferinţei Generale din 1930, şi cu încăpăţânare v-aţi
îndepărtat ochii voştri şi paşii voştri de la lumina
adiţională sau „complementară” a Soliei celor Trei Îngeri,
cu toate acestea, chiar cu mai multă necredincioşie,
dumneavoastră aţi publicat (înainte de reuniunea noastră
cu Comitetul Investigator al Conferinţei, în februarie 19,
1934 în Los Angeles, California) prin mijlocul întregei
denominaţiuni, falsa informaţie că ne-ați dat o audiere.
Dar în ciuda acestei denaturări, Dumnezeu încă vă
iubeşte, şi noi vă iubim încă, şi El vă va ierta fără a păstra
nimic împotriva dumneavoastră, dacă îi veți cere aceasta
cu pocăinţă.
(48)
(Înainte ca prima ediţie a acestui tratat să fie
publicată, ei nu ne-au oferit o audiere. Dar după aceea ne-
au oferit. Dar faptul că acesta a fost mai rău decât oricare
altul, se poate vedea în relatarea fidelă în Tratatul nr 7,
„Marele Conflict cu Privire la Toiagul Păstorului”).

Întrucât cuvintele mele sunt în general răstălmăcite, şi


pentru unii nu au greutate, de aceea rugăciunea mea se va
baza în Scripturi, şi apelul meu din Spiritul Profetic. Cu
adevărat, fraţii mei, acordaţi ascultare cuvintelor lui
Dumnezeu:

„Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale, şi locul în


care locuieşte slava Ta.” Psalmi 26,8. „Căci râvna Casei
Tale mă mănâncă şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine
cad asupra mea.” „Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte… Ci
tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi
prieten cu mine!... şi ne duceam împreună cu mulţimea
în Casa lui Dumnezeu!” Psalmi 69,9; 55,12.13.14. De
aceea

„Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne


şi scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm
Numele Tău cel sfânt, şi să ne punem slava în a Te
lăuda!” 1 Cronici 16,35.
„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi
păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.”
Isaia 1,18.

(49)

„doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.”


Apocalipsa 3,18.

„Atitudinea voastră, fraţii mei, faţă de glorioasa


lumină strălucind acum asupra Mesajului Celor Trei
Îngeri, nu este decât o împlinire a profeţiei: „Pentru că
zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de
nimic.” – adevăr sau profeţi – refuzați să fiți interesați în
cercetarea Strigătului Îngerului a cărui slavă va lumina tot
pământul.

„Lumina care va lumina pământul cu slava Sa, va


fi numită o lumină falsă de către cei care nu doresc să
umble în slava ei crescândă.” –Review and Herald, Mai
27, 1890.

„Profetul declară, „După aceea, am văzut


pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare
putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.” Strălucire,
slavă şi putere trebuie să se unească cu mesajul celui
de-al treilea înger şi convingerea va urma oriunde ca
să-l predice în manifestarea Duhului … Cum vor şti
fraţii noştri când va veni această lumină la poporul lui
Dumnezeu?” Review and Herald, Aprilie 1, 1890.
Dumneavoastră bine ştiţi că adevărul în care ne-am
bucurat mult începând din 1844, a ajuns prin intermediul
servei alese de Dumnezeu, ale cărei scrieri le numim
„Spiritul Profetic”. Această voce vorbeşte acum din nou
pentru voi în acest apel urgent:

(50)

„Nimeni să nu ajungă la concluzia că nu mai este


lumină pentru a fi descoperită.” Testimonies on Sabbath
School Work, p. 53. „Nimeni nu trebuie să ajungă la
concluzia că adevărul întreg a fost desfăşurat şi că cel
Infinit nu mai are lumină pentru poporul Său.” Idem.
Pag. 60.

„Filip a găsit pe Natanael, şi i-a zis: „Noi am găsit


pe Acela, despre care a scris Moise în lege, şi proorocii:
pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis:
„Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”. Prejudecata şi
neîncrederea au izvorât în inima lui Natanael, dar Filip
nu a încercat să-l combată. I-a spus: „Vino şi vezi!” –
Idem, pag. 63.

„…dacă vine un mesaj ce nu-l înţelegeţi, străduiţi-


vă pentru a asculta argumentele pe care solul le poate
da … deci, poziţia voastră nu se va clătina intrând în
contact cu eroarea. Nu este o virtute sau bărbăţie în a
menţine un război continuu întunecat, închizându-vă
ochii pentru a nu vedea închizându-vă urechile pentru
a nu auzi, împietrindu-vă inimile în ignoranţă şi ne-
încredere pentru a nu vă vedea obligaţi să vă umiliți u
și să recunoașteți că ați primit lumină asupra unor
puncte ale adevărului.”

„Menţinându-vă departe de o cercetare a


adevărului nu este procedeul pentru a împlini
mandatul Mântuitorului: „Cercetaţi Scripturile”.

(51)
„Înseamnă că sapi după comori ascunse dacă numești
rezultatele muncii cuiva o grămadă de gunoi și nu
faceți o cercetare amănunțită pentru a vedea dacă sunt
sau nu acolo bijuterii prețioase de adevăr în colecția de
gânduri pe care o condamnați?”
„În acest fel au acţionat Iudeii în zilele lui Hristos,
şi suntem avertizaţi să nu facem ca ei, şi să fim conduși
să alegem întunericul în loc de lumină. … Nici unul
dintre aceia care cred că ştiu totul nu este prea bătrân
sau prea inteligent pentru a învăţa de la solii cei mai
umili ai Dumnezeului celui viu.”
Idem pag. 65,66.
„Preţioasă lumină trebuie să strălucească din
Cuvântul lui Dumnezeu, şi fie ca nimeni să nu își
permită să dicteze ce trebuie sau ce nu trebuie să fie
prezentat înaintea poporului în soliile de iluminare pe
care El le trimite și astfel să stingă Duhul lui
Dumnezeu. Oricare ar fi poziţia sau autoritatea lui,
nimeni nu are dreptul de a împiedica să ajungă lumina
soliei la poporul lui Dumnezeu. Când vine o solie în
numele Domnului la poporul Său nimeni nu va avea
scuză dacă nu cercetează cererile sau învăţăturile
sale.”
„Nimeni nu trebuie să rămână deoparte într-o
atitudine de indiferenţă și încredere în sine și să spună:
„Eu cunosc ce este adevăr. Sunt mulţumit cu
poziţia mea, am aşezat ţărușii mei, nu voi fi mişcat din
poziţia mea orice ar veni. Nu voi asculta solia acestui
sol, pentru că ştiu că nu poate fi adevăr.” Pentru că au
urmat acest curs de acţiune, bisericile populare au fost
lăsate în întuneric parţial, şi din acest motiv soliile din
ceruri nu au ajuns la ele.” Testimonies on Sabbath
School Work pag.65.
(52)
O, Fraţilor, ce scuze veţi avea dacă din nou refuzaţi
să răspundeţi la acest apel ? Va revendica asta
înţelepciunea voastră şi va salva sufletul vostru dacă luaţi
poziţie de partea greşită ? Dacă este așa, cu siguranţă, veți
dori să profitați la maximum de ea. Dar dacă nu este aşa,
atunci, grăbiţi-vă să luaţi poziţia corespunzătoare, chiar
dacă va trebui să vă umiliţi până în praf pentru a ajunge la
Lumină. Bine ar fi să nu mai spuneţi: „El a scos
Mărturiile afară din context”. Lăsaţi-vă de a încerca să
puneţi obstacole pe cale, pentru ca solia să nu ajungă la
popor, fiindcă deja aveţi avertizarea: „Nici unul să nu
îndrăznească a dicta ce să se prezinte sau ce să nu se
prezinte în faţa poporului în soliile de luminare pe care
El le va trimite și astfel să stingă Duhul lui Dumnezeu”.
Dumnezeu interzice.
----------------------
Chiar dacă subiectul acestui tratat ar putea fi
amplificat foarte bine, în favoarea scurtimii, s-a redus,
prezentând numai punctele cheie, revelând mesajul care
bate la uşile iubitei biserici a lui Dumnezeu. De aceea,
oricine a citit până aici, nu trebuie să permită ca vreun
obstacol să-l împiedice să solicite toate
PUBLICAŢIILE GRATUITE
Seria publicaţiilor Adevărului Prezent descoperă că:
„Se apropie zilele, şi toate vedeniile se vor împlini!”
(Ezechiel 12,23); adică viziunile profetice, care păreau
pline de mistere, acum au devenit clare.
Treisprezece tratate, până acum, de aproximativ 900
de pagini vor fi trimise gratuit la oricine le va solicita.
Fiind venit „…Duhul adevărului, are să vă
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El,
ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile
viitoare.” Ioan 16,13.
(53)
60…………………………………….52
63…………………………………….52
INDEX SPIRITUL PROFETIC 65…………………………………….53
(În engleză) 65,66…………………………………52
SCRIERI TIMPURII MĂRTURII PENTRU
55……………………………………9 PREDICATORI
278………………………………… 17 106…………………………………...48
279…………………………………..21 106, 107……………………………...48
279, 280……………………………..22 233…………………………………...43
287…………………………………..36 300…………………………………...32
287, 288……………………………..41 473…………………………………...46
EDUCAŢIE INDEX BIBLIC
231……………………………………3 DEUTERONOM
TRAGEDIA VEACURILOR 28,15…………………………………30
414……………………………………9 30,19…………………………………30
425…………………………………..17 1 SAMUEL
PROFEŢI ŞI REGI 15,22…………………………………46
536…………………………………..35 2 REGI
725…………………………………..17 6,17………………………………….37
REVIEW AND HERALD 17,6………………………………….11
APRILIE 1 1890…………………….50 1 CRONICI
MAI 27 1890………………………..50 16,35…………………………………49
MĂRTURII VOL.1 PSALMI
163…………………………………..15 26,8…………………………………..49
VOL.3 55,12-14……………………………...49
252, 253……………………………..15 69,9…………………………………..49
266…………………………………..20 ISAIA
VOL.4 1,18…………………………………..49
80……………………………………32 6……………………………………...10
80,81………………………………...33 6,1-4…………………………………7,8
83……………………………………43 13,4…………………………………..47
668,669……………………………...46 25,9…………………………………..38
690………………………………24, 42 52,1…………………………………..26
754…………………………………..35 55,10.11……………………………...47
VOL.6 58,1………………………………24, 47
371…………………………………..16 60,11…………………………………27
420…………………………………..44 62,1…………………………………..48
MĂRTURII CU PRIVIRE LA 62,2…………………………………..26
ŞCOALA DE SABAT 66,5…………………………………..45
53…………………………………….51 66,8…………………………………..40
66,16………………………………….23 12,23…………………………………..54
66,19.20………………………………23 DANIEL
EZECHIEL 7,9.10………………………………….10
1,4…………………………………….10 12,3……………………………………47
1,4-10………………………………….5 NAUM
1,5……………………………………..12 1,15……………………………………47
1,7……………………………………..34 ŢEFANIA
1,8……………………………………..33 1,12……………………………………46
1,10……………………………………33 ZAHARIA
1,11……………………………………33 2,5……………………………………..40
1,14……………………………………34 2,10.11…………………………………40
1,17……………………………………33 14,21…………………………………..26
1,20……………………………………44 MALEAHI
1,23……………………………………33 3,3……………………………………..46
1,27.28………………………………….6 MATEI
1,28…………………………………..7,13 3,12…………………………………….47
2,1.7……………………………………14 11,25……………………………………4
2,3………………………………….11, 19 13,47-50……………………………….25
2,3-6……………………………………13 13,49…………………………………..27
2,8………………………………………28 22,11.13……………………………….25
2,8.9…………………………………….29 22,13…………………………………..30
2,9.10…………………………………...30 24,14…………………………………..38
3,1………………………………………11 24,50,51……………………………….30
3,1.2…………………………………….29 LUCA
3,3………………………………………28 6,22.23………………………………...45
3,4.5…………………………………….11 11,52…………………………………..45
3,4-6…………………………………….13 IOAN
3,4-7…………………………………….14 16,13…………………………………..54
3,5……………………………………….19 FAPTELE APOSTOLILOR
3,7……………………………….11, 15, 31 12,21-23……………………………….29
3,8-11……………………………………43 1 CORINTENI
3,9……………………………………….37 1,20……………………………………..4
3,14-18………………………………….14 10,12…………………………………...42
3,17……………………………………..42 14,37…………………………………...28
3,17-21……………………………….....42 2 CORINTENI
3,25.26………………………………….32 4,17…………………………………….45
3,26.27……………………………….....28 2 PETRU
9………………………………….12,19,30 3,4……………………………………..38
9,3……………………………….......21,39 APOCALIPS
9,3-9…………………………………….18 3,14-18…………………………………3
9,8-10…………………………………...38 3,18……………………………………50
9,9………………………………………11 4………………………………………...8
9,11………………………………..21,22 4,4-6……………………………………8
10,1…………………………………..39 4,5……………………………………...9
10,2…………………………………..21 5,9……………………………………..35
10,2.3………………………………...39 7……………………………………….19
10,6……………………………………7 7,3………………………………………23
10,9…………………………………...33 7,9………………………………………20
10,11………………………………….34 10,10……………………………………31
10,19………………………...…22,34,39 14,4…………………………………….23
10,19.20……………………………….10 18,1.4…………………………………..27
10,21…………………………………..34 22………………………………………8,9
11,21.23……………………………….39 22,1………………………………………8

CUPRINS
TRATATUL NR 1
PRE – „AL UNSPREZECELEA CEAS”
EXTRA………………………………….1
PREFAŢĂ…………….……………….3,4
PRE – „AL UNSPREZECELEA CEAS” EXTRA –
„TROIENELE” BIBLIEI……5
DESCRIEREA MISTERELOR PREZENTATE AICI DE
CĂTRE PROFET……………………………….5-7
DOMNUL DEASUPRA UNUIA DINTRE TRONURILE
SALE………………....7-10
CÂND SE VA ÎMPLINI ACEASTĂ VIZIUNE
PROFETICĂ?...................11,12
SCOPUL VENIRII DOMNULUI PE TRONUL SĂU!
…………………….12-14
BISERICA LAODICEEA………… 14,15
TIMPUL DECADENŢEI
BISERICII………………………….15,16
REMEDIUL………………………..16-19
SIGILAREA CELOR 144.000 – PRIMELE
ROADE…………………19,20
DOUĂ REFERINŢE ALE
SIGILĂRII…………………………21-22
PE CEI CE VOR SCĂPA MERGÂND LA TOATE
NEAMURILE…………….22,23
CRITICĂ ŞI PREOCUPARE……..23-25
ÎN LUMINA PARABOLELOR…...25-27
UN MESAJ ABSOLUT CURAT….27,28
ÎNALŢĂ CUVÂNTUL INSPIRAT..28,29
FORMA INTRINSECĂ ÎN CARE SE DERIVĂ
MESAJUL……………….29,30
BOCETE PLÂNGERI ŞI
GEMETE……………………………30,31
ÎŞI VOR ASTUPA URECHILE ŞI ÎŞI VOR ÎNCHIDE
UŞILE…………….31,32
CUM VA AJUNGE MESAJUL LA
OAMENI?..........................................32,33
NIMIC NU POATE ÎMPIEDICA PE
DOMNUL…………………………..33-35
SIMBOLURI ALE SFINŢILOR ÎN TIMPUL
JUDECĂŢII……………...35,36
CÂND VA SOSI ACEST CAR?
PENTRU CÂT TIMP VA
RĂMÂNE?........................................36-38
SUBIECTUL MESAJULUI………..38-41
RESPONSABILITATEA ACELORA CARE DUC
MESAJUL……………41,42
PĂZITORUL CREDINCIOS PENTRU A STA ÎN FAŢA
CELOR NECREDINCIOŞI…………………42-44
ŞI LĂSAŢI-VĂ DE OAMENI……44-48
AL DOILEA APEL ŞI RUGĂMINTE 48-53

Literatură gratuită disponibilă:


1. Tratatul 1 Pre al Unsprezecelea Ceas Extra
2. Tratatul 2 Marele Paradox al Generațiilor
3. Tratatul 3 Judecata și Secerișul
4. Tratatul 4 Ultimele Știri pentru Mama
5. Tratatul 5 Avertizarea Finală
6. Tratatul 6 De Ce Să Pierim
7. Tratatul 7 Marele Conflict Cu Privire La Toiagul
Păstorului
8. Tratatul 8 Muntele Sion La Ceasul Al
Unsprezecelea
9. Tratatul 9 Iată Eu Fac Toate Lucrurile Noi
10. Tratatul 10 Semnul Lui Iona
11. Tratatul 11 Titlurile lui Dumnezeu Nu Sunt
Limitate La O Singură Limbă
12. Tratatul 12 Lumea Ieri Azi Mâine
13. Special Pentru Conferința Generală
14. Recrutatorul Casei Albe
15. Pana De Intrare
16. Toiagul Păstorului vol. 1 Ediția de Buzunar
Toate aceste broșuri sunt la dispoziția dumneavoastră
gratuit. Dacă doriți să le primiți, adresați-vă la

ASOCIAȚIA UNIVERSALĂ DE PUBLICAȚII


C.P 244
O.P.2
TÂRGU-MUREȘ
JUD. MUREȘ

SPANIA telefon: 642 296 807

S-ar putea să vă placă și