Sunteți pe pagina 1din 5

"Aprob" "Aprobat"

Şeful catedrei de chirurgie omf pediatrică la şedinţa catedrei


și pedodonție ”Ion Lupan” 26 august 2021
conferențiar universitar Procesul verbal n-rul 1
Railean Silvia

Elaborarea metodică nr. 6


Pentru studenţii anului IV la Endodonția pediatrică

I. Tema: Parodontita apicală (periodontita) la copii. Clasificarea. Particularităţile evoluţiei clinice


ale parodontitelor apicale acute, cronice şi cronice exacerbate a dinţilor temporari. Influenţa
procesului inflamator periapical asupra formarii şi resorbţiei rădăcinilor dinţilor temporari,
asupra mugurelui dintelui permanent etc.
II. Scopul: De a însuşi evoluţia clinică a parodontitelor apicale acute, cronice şi cronice
exacerbate a dinţilor temporari la copii.
III. Planul lecţiei practice:
n-rul Etapele lecţiei practice Utilarea Timpul
Echipamentul tehnic, Meterialul didactic
instrumentariu
1. Controlul evidenţei Catalogul 2 min
2. Cunoştinţa cu tema şi Elaborare metodică 2 min
planul lecţiei practice
3. Interogarea studenţilor, Interogarea studenţilor, Probleme 30 min
rezolvarea problemelor rezolvarea problemelor situaţionale, teste,
situaţionale etc. radiograme etc.
4. Tratamentul pacienţilor Utilaj, instrumente, Tabele, scheme etc. 215 min
materiale etc.
5. Dezbateri clinice, Forma documentaţiei: Registrul 20 min
completarea documentaţiei 030, 039, manoperelor practice
6. Tema pentru lecţia Planul tematic 1 min
următoare

Întrebări de control:

1. Definiţia parodontitei apicale.


2. Factorii etiologici.
3. Clasificarea parodontitelor apicale ale dinţilor temporari.
4. Particularităţile evoluţiei clinice ale formelor acute şi cronice exacerbate ale parodontitelor
apicale ale dinţilor temporari.
5. Particularităţile evoluţiei clinice a parodontitelor apicale cronice ale dinţilor temporari.
6. Particularităţile diagnosticului parodontitelor apicale ale dinţilor temporari.
7. Tabloul radiologic al diferitor forme de parodontite apicale a dinţilor temporari.

Teste de control:

1. CM Selectați ce variante de resorbţie radiculară a molarilor temporari este fiziologică:


a) resorbţie uniformă apicală a tuturor rădăcinilor
b) resorbţia predomină în regiunea apicală a unei rădăcini
c) resorbţia predomină în regiunea bifurcaţiei rădăcinilor
d) resorbţia predomină în regiunea treimii medii unei rădăcini
e) resorbţia predomină în regiunea pregingivală a unei rădăcini
1
2. CS Concretizați ce tip de resorbţie a rădăcinilor dinţilor temporari poate fi în cazul unui proces
inflamator cronic apical:
a) tipul I
b) tipul II
c) tipul III
d) resorbţie patologică
e) resorbţie fiziologică

3. CM Numiți factorii ce provoacă parodontitele apicale a dinților temporari la copii:


a) toxico-bacterieni
b) traumatici
c) ereditari
d) medicamentoşi
e) alergici

4. CS Particularizați flora bacteriană patogenică endodontică a dinților temporari la copii:


a) predominarea microorganismelor aerobe
b) prezenţa mai multor tipuri de microorganisme
c) predominarea microorganismelor anaerobe
d) predominarea viruşilor
e) predominarea fungiilor

5. CS Selectați cea mai frecvent depistată formă de parodontită apicală a dinților temporari la
copii:
a) cronică granulomatoasă
b) cronică granulantă
c) exacerbarea parodontitei cronice
d) acută seroasă
e) acută purulentă

6. CS Evidențiați la ce formă de parodontită apicală a dinților temporari se depistează mai frecvent


fistula la copii:
a) acută seroasă
b) acută purulentă
c) cronică granulantă
d) cronică granulomatoasă
e) cronică fibroasă

7. CS Precizați din ce țesut sunt constituite granuloamele şi chisturile radiculare la copii:


a) epiteliu plat multistratular al cavităţii bucale, care vegetează prin punga dento-gingivală
b) epiteliu plat multistratular al cavităţii bucale, care vegetează prin fistulă
c) epiteliu de provenienţă idiopatică
d) resturile epiteliale Malassez, care proliferează la procesul inflamator
e) epiteliu de provenienţă mezenchimală

8. CS Particularizați caracterul durerilor caracteristice pentru parodontita cronică apicală a dinților


temporari:
a) spontane, care repede se liniştesc
b) permanente, sâcâitoare
c) permanente, care se intensifică la intercuspidare
d) iradiante
e) lipsesc

2
9. СМ Precizați în baza căror metode se stabileşte diagnoza parodontitei cronice apicale a dinților
temporari la copii:
a) anamnezei
b) examinării
c) auscultației
d) sondării şi percuţiei
e) radiografiei

10. CS Clarificați tabloul radiologic al parodontitei apicale acute a dintelui temporar la copii:
a) lipsa schimbărilor esenţiale, lărgirea spaţiului periodontal, tablou trabecular şters în
regiunea procesului inflamator
b) un focar de destrucţie a osului alveolar cu lezarea plăcii corticale, care are limite iregulare sub
formă de făclie de lumânare etc.
c) lărgirea spaţiului periodontal preponderent în regiunea apexului radicular
d) un focar de destrucţie a osului alveolar cu lezarea plăcii corticale, cu limite regulare, de formă
sferică sau ovală
e) îngustarea spaţiului periodontal preponderent în regiunea apexului radicular

11. CS Precizați tabloul radiologic al parodontitei apicale cronice fibroase a dinților temporari la
copii:
a) fără de schimbări esenţiale, lărgirea spaţiului periodontal, tablou trabecular palid în regiunea
procesului inflamator
b) un focar de destrucţie a osului alveolar cu lezarea plăcii corticale, care are limite iregulare sub
formă de făclie de lumânare etc.
c) lărgirea spaţiului periodontal în special în regiunea apexului radicular
d) un focar de destrucţie a osului alveolar cu lezarea plăcii corticale, cu limite regulare, de formă
sferică sau ovală
e) îngustarea spaţiului periodontal preponderent în regiunea apexului radicular

12. CS Descrieți tabloul radiologic al parodontitei apicale cronice granulante a dinţilor temporari la
copii:
a) fără de schimbări esenţiale, lărgirea spaţiului periodontal, tablou trabecular palid în regiunea
procesului inflamator
b) un focar de destrucţie a osului alveolar cu lezarea plăcii corticale, care are limite iregulare
sub formă de făclie de lumânare etc.
c) lărgirea spaţiului periodontal preponderent în regiunea apexului radicular
d) un focar de destrucţie a osului alveolar cu lezarea plăcii corticale, cu limite regulare, de formă
sferică sau ovală
e) îngustarea spaţiului periodontal preponderent în regiunea apexului radicular

13. CS Particularizați tabloul radiologic al parodontitei apicale cronice granulomatoase a dinților


temporari la copii:
a) fără de schimbări esenţiale, lărgirea spaţiului periodontal, tablou trabecular palid în regiunea
procesului inflamator
b) un focar de destrucţie a osului alveolar cu lezarea plăcii corticale, care are limite iregulare
sub formă de făclie de lumânare etc.
c) lărgirea spaţiului periodontal preponderent în regiunea apexului radicular
d) un focar de destrucţie a osului alveolar cu lezarea plăcii corticale, cu limite regulare, de formă
sferică sau ovală
e) îngustarea spaţiului periodontal preponderent în regiunea apexului radicular

14. CS Prezentați semnul de bază ce deosebește parodontita apicală cronică granulantă de cea
granulomatoasă a dinților temporari la copii:

3
a) culoarea dintelui
b) apariţiei vazoparezei
c) scurtarea sunetului la percuţie
d) prezenţa fistulei
e) tabloul radiologic caracteristic

15. CM Selectați formele parodontitelor apicale cronice a dinţilor temporari:


a) simple
b) granulante
c) fibroase
d) gangrenoase
e) granulomatoase

16. CM Numiți formele parodontitelor apicale acute a dinţilor temporari:


a) parţiale
b) difuze
c) seroase
d) purulente
e) fibroase

17. CM Descrieți caracterul durerilor tipice pentru parodontita apicală acută a dinților temporari la
copii:
a) spontane, nocturne
b) permanente, în creștere
c) permanente, care se intensifică la intercuspidare
d) iradiante
e) lipsesc

18. CM Particularizați caracterul defectelor cavitare a dinţilor temporari cu parodontite apicale:


a) cavităţi carioase medii
b) cavităţi carioase profunde
c) cavităţi carioase profunde, ce comunică cu camera pulpară
d) distrucție completă a coroanei dentare
e) cavităţi carioase radiculare

19. CM Evidențiați complicaţiile parodontitelor apicale ale dinţilor temporari:


a) adamantinom
b) periostita
c) osteomielita maxilarelor
d) alveolita
e) chistul folicular

20. CM Selectați complicaţiile parodontitelor apicale ale dinţilor temporari:


a) necroza mugurelui dintelui permanent
b) anomalie de poziţie a dintelui permanent
c) formarea unui focar cronic de infecţie odontogenă
d) sindromul Steinton-Cap-de-Pont
e) sindromul Turner

21. CM Precizați complicaţiile parodontitelor apicale ale dinţilor temporari:


a) limfadenita regională
b) modificări ale termenilor resorbţiei radiculare
c) apexificarea
d) intoxicaţii generale ale organismului - la copii mici

4
e) calcifierea canalelor

22. CM Numiți complicaţiile parodontitelor apicale ale dinţilor temporari:


a) amelogeneza imperfectă
b) hipoplazie de sistem a dintelui permanent
c) hipoplazie locală a dintelui permanent
d) chist folicular
e) chist radicular

23. CM Indicați cu ce patologie se efectuează diagnosticul diferenţial al parodontitei apicale acute a


dinţilor temporari:
a) pulpita acută cu implicarea în proces a ţesuturilor periapicale şi ganglionilor limfatici
regionali
b) pulpita acută difuză purulentă
c) sinusita acută odontogenă
d) chistul radicular
e) periostita maxilarului

Literatura:
1. Godoroja P., Spinei A., Spinei I. „Stomatologie terapeutică pediatrică”, Chişinău, 2003.
2. Godoroja P., Burlacu V. "Curs de stomatologie infantilă", 1992.
3. Godoroja P., Lupan I. şi al. „Stomatologie pediatrică în teste”, 1999.
4. Luca R. „Pedodonţie”, Vol.2, Bucureşti, 2003.
5. Cura E. „Pedodonţie”, Iaşi, 2000.
6. Cocârlă E. "Stomatologie pediatrică”, Cluj-Napoca, 2000.
7. Bratu E. "Practica pedodontică", Timişoara, 2005.
8. Zarnea L. "Pedodonţie", Bucureşti, 1992.
9. Cameron A., Widmer R. «Справочник по детской стоматологии», перевод, Москва, 2003.
10. Мак-Дональд Р., Эйвери Д. «Стоматология детей и подростков», перевод, Москва, 2003.
11. Курякина Н.В. «Терапевтическая стоматология детского возраста», Н.Новгород, 2001.
12. Колесов A. "Стоматология детского возраста" Москва, 1991.