Sunteți pe pagina 1din 9

"Aprob" "Aprobat"

Şeful catedrei de chirurgie omf pediatrică la şedinţa catedrei


și pedodonție ”Ion Lupan” 26 august 2021
conferențiar universitar Procesul verbal n-rul 1
Railean Silvia

Elaborarea metodică nr. 2


pentru studenţii anului V la Endodonția pediatrică

I. Tema: Particularităţile tratamentului pulpitelor dinţilor temporari la copii de diferite vârste.


Alegerea raţională a metodei de tratament a pulpitelor dinţilor temporari.
II. Scopul: De a însuşi metodele de tratament a pulpitelor dinţilor temporari.
III. Planul lecţiei practice:
n-rul Etapele lecţiei practice Utilarea Timpul
Echipamentul tehnic, Meterialul didactic
instrumentariu
1. Controlul evidenţei Catalogul 2 min
2. Cunoştinţa cu tema şi Elaborare metodică 2 min
planul lecţiei practice
3. Interogarea studenţilor, Interogarea studenţilor, Probleme 185 min
rezolvarea problemelor rezolvarea problemelor situaţionale, teste,
situaţionale, testelor etc. radiograme etc.
4. Examinarea și tratamentul Utilaj, instrumente, Tabele, scheme etc. 60 min
pacienţilor materiale etc.
5. Dezbateri clinice, Forma documentaţiei: Registrul 20 min
completarea documentaţiei 030, 039 manoperelor practice
6. Tema pentru lecţia Planul tematic 1 min
următoare
Întrebări de control:
1. Definiţia, indicaţiile şi contraindicaţiile metodei de tratament a pulpei prin coafaj direct.
2. Etapele tratamentului pulpitei prin coafaj direct.
3. Definiţia, indicaţiile şi contraindicaţiile metodei de tratament a pulpei prin coafaj indirect.
4. Etapele tratamentului pulpitei prin coafaj indirect.
5. Definiţia, indicaţiile şi etapele amputaţiei vitale a pulpei.
6. Definiţia, indicaţiile şi etapele extirpaţiei vitale a pulpei.
7. Definiţia, indicaţiile şi etapele amputaţiei devitale a pulpei.
8. Definiţia, indicaţiile şi etapele extirpaţiei devitale a pulpei.
9. Alegerea metodei de tratament a pulpitelor dinţilor temporari.
10. Remediile şi materialel utilizate în tratamentul pulpitelor dinţilor temporari.

Teste de control:

1. CS Evidențiați când se termină formarea rădăcinilor dintelui I temporar:


a) la 1,5 ani
b) la 2,5 ani
c) la 3 ani
d) la 4 ani
e) la 5 ani
1
2. CS Precizați când se termină formarea rădăcinilor dintelui II temporar:
a) la 2 ani
b) la 3 ani
c) la 4 ani
d) la 5 ani
e) la 6 ani

3. CS Marcați când se termină formarea rădăcinilor dintelui III temporar:


a) la 2-3 ani
b) la 4 ani
c) la 5 ani
d) la 6 ani
e) la 7 ani

4. CS Evidențiați când se termină formarea rădăcinilor dintelui IV temporar:


a) la 2-3 ani
b) la 4 ani
c) la 5 ani
d) la 6 ani
e) la 7 ani

5. CS Indicați când se termină formarea rădăcinilor dintelui V temporar:


a) la 3 ani
b) la 4 ani
c) la 5 ani
d) la 6 ani
e) la 7 ani

6. CS Precizați când debutează resorbția rădăcinilor dintelui I temporar:


a) la 2 ani
b) la 3 ani
c) la 4 ani
d) la 5 ani
e) la 6 ani

7. CS Indicați când debutează resorbția rădăcinilor dintelui II temporar:


a) la 2 ani
b) la 3 ani
c) la 4 ani
d) la 5 ani
e) la 6 ani

8. CS Precizați când debutează resorbția rădăcinilor dintelui III temporar:


a) la 5 ani
b) la 6 ani
c) la 7 ani
d) la 8 ani
e) la 9 ani

9. CS Indicați când debutează resorbția rădăcinilor dintelui IV temporar:


a) la 5 ani
b) la 6 ani
c) la 7 ani
2
d) la 8 ani
e) la 9 ani

10. CS Marcați când debutează resorbția rădăcinilor dintelui V temporar:


a) la 5 ani
b) la 6 ani
c) la 7 ani
d) la 8 ani
e) la 9 ani

11. CS Clarificați esenţa metodei conservative (biologice) de tratament a pulpitei dintelui temporar
la copii:
a) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală sau
generală
b) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
c) înlăturarea pulpei coronare şi a unei părţi a celei radiculare sub anestezie locală sau generală
d) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

12. CS Explicați esenţa metodei amputaţiei vitale a pulpei dintelui temporar la copii:
a) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală
sau generală
b) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
c) înlăturarea pulpei coronare şi a unei părţi a celei radiculare sub anestezie locală sau generală
d) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

13. CS Particularizați esenţa metodei extirpaţiei vitale a pulpei dintelui temporar la copii:
a) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
b) înlăturarea pulpei coronare şi a unei părţi a celei radiculare sub anestezie locală sau generală
c) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
d) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală sau
generală
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

14. CS Clarificați esenţa metodei amputaţiei profunde a pulpei dintelui temporar la copii:
a) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
b) înlăturarea pulpei coronare şi a unei părţi a celei radiculare sub anestezie locală sau
generală
c) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
d) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală sau
generală
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

15. CS Explicați esenţa metodei amputaţiei devitale a pulpei dintelui temporar la copii:
a) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase
b) înlăturarea pulpei coronare şi a unei părţi a celei radiculare sub anestezie locală sau generală
c) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
d) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală sau
generală
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

16. CS Particularizați esenţa metodei extirpaţiei devitale a pulpitei la copii:


a) tratamentul procesului inflamator în pulpă cu remedii medicamentoase

3
b) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare, după devitalizarea ei prealabilă
c) după devitalizarea pulpei - amputarea pulpei coronare şi mumifierea pulpei radiculare
d) înlăturarea pulpei coronare şi păstrarea vitalităţii pulpei radiculare - sub anestezie locală sau
generală
e) înlăturarea pulpei coronare şi radiculare sub anestezie locală sau generală

17. CS Precizați cea mai raţională metodă de tratament a pulpitei dintelui temporar la copii după
vârsta de 5 ani:
a) biologică
b) amputaţia vitală
c) amputaţia devitală
d) extirparea devitală
e) extirparea vitală

18. CS Indicați contraindicațiile pentru aplicarea pastelor arsenicale în tratamentul pulpitei dintelui
temporar la copii:
a) acute purulente
b) acute cu implicarea în proces a ţesuturilor parodonţiului
c) cronice gangrenoase
d) cronice hipertrofice
e) acute fibroase

19. CM Explicați de ce aplicarea metodei biologice de tratament a pulpitei dintelui temporar la copii
este limitată de:
a) lipsa unor teste obiective pentru diagnostic
b) eficacitatea insuficientă a anesteziei
c) aplicarea largă a cimenturilor pentru obturaţii
d) numărul mare de copii cu activitatea de gradul III a cariei
e) adresarea cu întârziere a copiilor

20. CS Precizați cu ce se efectuează îndepărtarea dentinei alterate în cadrul tratamentului biologic al


pulpitei dintelui temporar la copii:
a) piesa pneumatică (turbina)
b) numai cu piesa pneumatică
c) numai cu excavatorul
d) cu piesa mecanică şi excavatorul
e) numai cu piesa mecanică

21. CM Stabiliți indicaţiile pentru aplicarea metodei biologice în tratamentul pulpitelor molarilor
temporarii:
a) vârsta - sub 5 ani
b) cavitate carioasă - clasa I Black
c) pulpita cronică hipertrofică
d) pulpita cronică simplă
e) pulpita acută seroasă

22. CM Evidențiați indicaţiile pentru aplicarea metodei biologice în tratamentul pulpitelor dinţilor
temporari la copii:
a) evoluţie cronică a procesului carios
b) pulpita acută purulentă
c) pulpita cronică simplă
d) pulpita cronică hipertrofică
e) pulpita acută seroasă

4
23. CM Prezentați indicaţiile pentru tratamentul pulpitelor dinţilor temporari prin aplicarea metodei
amputaţiei vitale:
a) pulpita acută seroasă
b) pulpita traumatică
c) pulpita cronică simplă cu gradul III de activitate a cariei dentare
d) pulpita cronică gangrenoasă
e) pulpita acută difuză cu afectarea periodonţiului apical

24. CS Evidențiați durata aplicării antibioticelor şi sulfanilamidelor în tratamentul biologic al


pulpitelor dinţilor temporari la copii pe un termen ce nu depăşeşte:
a) 2 minute
b) 2 ore
c) 24 ore
d) 48 ore
e) 5-7 zile

25. CS Precizați termenii aplicării glucocorticoizilor în tratamentul biologic al pulpitelor dinţilor


temporari la copii ce nu depăşeşte:
a) 2 minute
b) 2 ore
c) 24 ore
d) 48 ore
e) 5-7 zile

26. CS Clarificați de ce preparatele hormonale sunt aplicate în tratamentul biologic al pulpitelor


dinților temporari la copii pe un termen limitat deoarece ele au proprietăţi:
a) antiinflamatorii, antiseptice, stimulează proprietăţile regeneratoare ale pulpei
b) antiinflamatorii, dehidratante, împiedică procesele regeneratoare ale pulpei
c) antiinflamatorii, analgetice, pot deregla statusul hormonal al organismului
d) antialergice, antiinflamatorii, plasticostimulante
e) antiinflamatorii, plasticostimulante, dereglează starea imunologică

27. CS Explicați de ce antibioticele sunt aplicate în tratamentul biologic al pulpitelor dinților


temporari la copii pe un termen limitat:
a) pot schimba culoarea coroanei dentare
b) pot provoca sensibilizarea organismului
c) împiedică formarea rădăcinii
d) împiedică procesele de regenerare
e) pot duce la apariţia denticulelor pulpare

28. CS Evidențiați ce preparate sunt utilizate pentru prelucrarea medicamentoasă a cavităţii cariate
în tratamentul biologic al dinților temporari la copii:
a) sol. furacilină 1:5000, alcool 70°, eter
b) sol. furacilină 1:5000, tripsină, clorhexidină 0,06%
c) sol. furacilină 1:5000, tripsină, camforofenol
d) lizocima, dicaina 3%, apa oxigenată 3%
e) sol. furacilină 1:5000, iodinol 1%, dimexid 10%, eter

29. CM Stabiliți cauzele complicaţiilor în urma aplicării tratamentului biologic al pulpitelori dinților
temporari la copii după indicaţii:
a) alegerea incorectă a remediilor medicamentoase
b) ermetizarea insuficientă în timpul obturării cavităţii carioase
c) insuficienţa respectării asepticii şi antisepticii
d) tehnică incorectă de aplicare a metodei de tratament
5
e) cefaleea

30. CS Selectați cu ce se efectuează amputarea vitală a pulpei dintelui temporar la copii:


a) o freză sferică cu piesa pneumatică
b) o freză sferică cu piesa obişnuită sau cu excavatorul
c) freză cilindrică cu piesa obişnuită
d) tirnervul (pulpoextractorul)
e) burghiul

31. CS Numiți cu ce se efectuează hemostaza în cadrul amputaţiei vitale a pulpei dintelui temporar
la copii:
a) prin diatermocoagulare
b) cu apă oxigenată 3%
c) cu sol. 0,18% adrenalină
d) cu acid ortofosforic
e) prin pansament temporar

32. CS Selectați pastele ce se folosesc la amputarea vitală a pulpei dintelui temporar la copii:
a) endodont
b) camforo-fenol
c) cu antibiotice şi sulfanilamide
d) cu glucocorticoizi
e) pe bază de hidroxid de calciu

33. CS Prezentați etapele principale ale metodei biologice de tratament a pulpitei dintelui temporar
la copii:
a) prepararea cavităţii carioase, aplicarea pastei de arsen, deschiderea cavităţii dintelui, înlăturarea
pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de rezorcin-formalină,
material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, deschiderea cavităţii
dintelui, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material
de izolare, obturaţie permanentă
d) prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative,
material de izolare, obturaţie permanentă
e) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei coronare, înlăturarea unei părţi a pulpei radiculare, hemostaza,
prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, obturarea canalului,
material de izolare, obturaţie permanentă

34. CS Evidențiați etapele principale ale amputaţiei vitale a pulpei dintelui temporar la copii:
a) prepararea cavităţii carioase, aplicarea pastei de arsen, deschiderea cavităţii dintelui, înlăturarea
pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de rezorcin-formalină,
material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de
hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea
cavităţii dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de
calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
d) prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative, material de
izolare, obturaţie permanentă
e) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei coronare, înlăturarea unei părţi a pulpei radiculare, hemostaza,
6
prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, obturarea canalului,
material de izolare, obturaţie permanentă

35. CS Selectați etapele principale ale amputaţiei profunde a pulpei dintelui temporar la copii:
a) prepararea cavităţii carioase, aplicarea pastei de arsen, deschiderea cavităţii dintelui, înlăturarea
pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de rezorcin-formalină,
material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de
hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material
de izolare, obturaţie permanentă
d) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative,
material de izolare, obturaţie permanentă
e) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea
cavităţii dintelui, amputarea pulpei coronare, înlăturarea unei părţi a pulpei radiculare,
hemostaza, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu,
obturarea canalului, material de izolare, obturaţie permanentă

36. CS Numiți etapele principale ale amputaţiei devitale a pulpei dintelui temporar la copii:
a) aplicarea pastei de arsen, prepararea cavităţii carioase, deschiderea cavităţii dintelui,
înlăturarea pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de
rezorcin-formalină, material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de
hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material
de izolare, obturaţie permanentă
d) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative,
material de izolare, obturaţie permanentă
e) prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii dintelui,
aplicarea pastei de arsen, amputarea şi extirparea pulpei, prelucrarea instrumentală şi
medicamentoasă a canalelor, obturarea canalelor, material de izolare, obturaţie permanentă

37. CS Indicați etapele principale ale extirpaţiei devitale a pulpei dintelui temporar la copii:
a) prepararea cavităţii carioase, aplicarea pastei de arsen, deschiderea cavităţii dintelui, înlăturarea
pulpei coronare, aplicarea soluţiei de rezorcin-formalină, aplicarea pastei de rezorcin-formalină,
material de izolare şi obturaţie permanentă
b) anestezie, prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei pe bază de
hidroxid de calciu, material de izolare, obturaţie permanentă
c) anestezie, prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, amputarea pulpei, hemostaza, aplicarea pastei pe bază de hidroxid de calciu, material
de izolare, obturaţie permanentă
d) prepararea cavităţii carioase, prelucrarea medicamentoasă, aplicarea pastei curative, material de
izolare, obturaţie permanentă
e) prepararea şi prelucrarea medicamentoasă a cavităţii carioase, deschiderea cavităţii
dintelui, aplicarea pastei de arsen, amputarea şi extirparea pulpei, prelucrarea
instrumentală şi medicamentoasă a canalelor, obturarea canalelor, material de izolare,
obturaţie permanentă

38. CM Stabiliți indicaţiile pentru aplicarea metodei biologice de tratament a pulpitei dintelui
temporar la copii:
a) pulpita cronică fibroasă
b) deschiderea accidentală a camerei pulpare în timpul preparării cavităţilor carioase medii
7
sau profunde
c) pulpita acută de focar(seroasă) a dinţilor permanenţi
d) fractura coroanei dentare cu afectarea camerei pulpare, dacă de la momentul traumei a trecut nu
mai mult de 24 ore
e) pulpita cronică gangrenoasă

39. CM Numiți ce contraindicaţii relative există pentru aplicarea metodei biologice de tratament a
pulpitei dintelui temporar la copii:
a) vârsta şi comportamentul copilului
b) gradul II sau III de activitate a cariei dentare
c) maladii generale ale organismului copilului
d) gradul I de activitate a cariei
e) localizarea cavităţii carioase

40. CM Selectați metodele de tratament ce pot fi aplicate la pulpita cronică fibroasă, când cavitatea
dintelui temporar este deschisă:
a) coafajul direct
b) coafajul indirect
c) amputaţia vitală
d) amputaţia profundă
e) extirparea vitală

41. CM Indicați preparatele ce pot fi aplicate în tratamentul biologic a pulpitei dintelui temporar la
copii:
a) antibioticele, sulfanilamidele
b) pasta zinc-oxid-eugenol.
c) preparatele de bază de hidroxid de calciu
d) analgeticele
e) corticosteroizii

42. CM Evidențiați particularităţile preparării cavităţilor carioase în cadrul tratamentului biologic a


pulpitei dintelui temporar la copii:
a) fără presiune, cu piesa obişnuită
b) cu turaţii înalte - cu piesa pneumatică
c) schimbarea frecventă a frezelor sterile
d) evitarea nimeririi lichidului bucal în cavitate
e) lavajul periodic al cavităţii cariate cu antiseptice slabe

43. CM Numiți pastele ce se aplică la deschiderea accidentală a pulpei dintelui temporar în timpul
preparării cavităţii carioase la copii:
a) cu antibiotice
b) cu preparate hormonale
c) pe bază de hidroxid de calciu
d) cu fermenţi şi anestezice
e) pe bază de zinc-oxid-eugenol

44. CM Clarificați metodele de anestezie aplicate la amputarea vitală a pulpei dintelui temporar la
copii:
a) aplicativă
b) infiltrativă
c) tronculară
d) generală
e) subcutanată

8
45. CM Numiți preparatele ce sunt aplicate pentru devitalizarea pulpei dintelui temporar la copii:
a) rezorcin-formalina
b) arsenul
c) paraformaldehida
d) tricrezol-formalina
e) vitaftor

46. CM Stabiliți indicaţiile pentru amputaţia vitală a pulpei dintelui temporar la copii:
a) pulpita cronică fibroasă
b) deschiderea accidentală a camerei pulpare (la preparare)
c) pulpita acută de focar
d) pulpita cronică gangrenoasă
e) fractura coroanei dentare cu deschiderea camerei pulpare

Literatura:
1. Godoroja P., Spinei A., Spinei Iu. "Stomatologie terapeutică pediatrică", 2003.
2. Godoroja P., Lupan I. şi al. „Stomatologie pediatrică în teste”, 1999.
3. Bratu E. "Practica pedodontică", Timişoara, 2005.
4. Maxim A., Bălan A., Păsăreanu M. „Stomatologie comportamentală pediatrică”, Iaşi, 1998.
5. Cura E. „Pedodonţie”, Iaşi, 2000.
6. Cocârlă E. "Stomatologie pediatrică”, Cluj-Napoca, 2000.
7. Zarnea L. "Pedodonţie", Bucureşti, 1992.
8. Cameron A., Widmer R. «Справочник по детской стоматологии», перевод, Москва, 2003.
9. Мак-Дональд Р., Эйвери Д. «Стоматология детей и подростков», перевод, Москва, 2003.
10. Курякина Н.В. «Терапевтическая стоматология детского возраста», Н.Новгород, 2001.