Sunteți pe pagina 1din 4

· Fizica nucleară este domeniul fizicii care studiază nucleele atomice și

constituenții și interacțiunile lor.

· Descoperirile în fizica nucleară au dus la aplicații în multe domenii. Acestea


includ energia nucleară, armele nucleare, medicina nucleară și imagistica
prin rezonanță magnetică, izotopii industriali și agricoli, implantarea ionilor
în ingineria materialelor și datarea cu radiocarbon din geologie și
arheologie. Astfel de aplicații sunt studiate în domeniul ingineriei nucleare.
Fizica particulelor a evoluat din fizica nucleară, iar cele două domenii sunt
de obicei predate în asociere strânsă. Astrofizica nucleară, aplicarea fizicii
nucleare la astrofizică, este crucială în explicarea funcționării interioare a
stelelor și a originii elementelor chimice.

· Această disciplină se conturează din 1803 prin descoperirile științifice ale lui
John Dalton (fizician și chimist englez). El a teoretizat faptul că toate
elementele tabelului periodic a lui Dimitri Mendeleev au în structura lor
atomi.
· În 1896, este descoperită radioactivitatea de către Henri Becquerel. Studiul
radioactivității atomilor, aprofundat de Marie Curie și Ernest Rutherford, a
determinat descoperirea faptului că aceștia au o structură internă, că sunt
compuși din ceva.
· În 1919, Rutherford descoperă prezența protonilor, iar în anul 1939, James
Chadwick descoperă și dovedește existența neutronilor în atom. În aceeași
perioadă, Werner Heisenberg, fondatorul mecanicii cuantice, avansează
ipoteza conform căreia atomii sunt constituiți din protoni și neutroni.
· In Chicago, S.U.A., o echipă condusă de profesorul italian Enrico Fermi a
reușit să producă prima reacție nucleară controlată. Era in anul 1942 si
aceasta a dus la realizarea bombei atomice. Ceea ce au reusit oamenii de
stiinta se numeste “scindarea atomului”.
· Ei au găsit o cale de a scinda nucleul-masă de protoni și neutroni din centrul
unui atom. În acest proces se distruge o cantite mică de materie. Dar,așa
cum prezise fizicianul Albert Einstein, în locul ei se eliberează o cantitate
mare de energie sub formă de caldură.
· În cazul bombei atomice, procesul are loc foarte rapid, având ca rezultat o
explozie bruscă și devastaoare de energie. În centralele nucleare are loc
aceeași reacție, dar mai lentă și controlată.
· Fizica atomică este domeniul fizicii care studiază atomii ca un sistem izolat
format din electroni și un nucleu atomic. Este în primul rând preocupată de
aranjarea electronilor în jurul nucleului și de procesele prin care aceste
aranjamente se schimbă. Aceasta cuprinde ioni, și atomi neutri.
· Termenul fizică atomică poate fi asociat cu energia nucleară și cu armele
nucleare, datorită utilizării sinonime a atomilor și a nucleelor. Fizicienii fac
distincția între fizica atomică – care se ocupă de atom ca un sistem alcătuit
dintr-un nucleu și electroni – și fizica nucleară, care ia în considerare numai
nucleele atomice.
· Ca și în multe domenii științifice, delimitarea strictă poate fi extrem de
controversată, iar fizica atomică este adesea luată în considerare în
contextul mai larg al fizicii atomice, moleculare și optice.
· Primii pași spre dezvoltarea studiului fizicii atomice s-au făcut din momentul
în care s-a descoperit fapte in sprijinul ipotezei alcătuirii din atomi a
substanțelor în secolul al XVIII-lea, prin aportul fizicianului John Dalton.
· Începutul fizicii atomice moderne este marcat de descoperirea liniilor
spectrale de către Joseph von Fraunhoffer, aproximativ în anul 1814 –
inventarea stereoscopului.

· Fondatorii fizicii atomice și nucleare sunt: Max Planck · Albert Einstein ·


Niels Bohr · Max Born · Werner Heisenberg · Erwin Schrödinger · Pascual
Jordan · Wolfgang Pauli · Paul Dirac · Ernest Rutherford · Louis de Broglie ·
Satyendra Nath Bose
Ernest Rutherford a fost un fizician și chimist din Noua Zeelandă, laureat al
Premiului Nobel pentru Chimie în anul 1908. Este considerat "părintele" fizicii
nucleare.
Albert Einstein (n. 14 martie 1879– d. 18 aprilie 1955) a fost un fizician teoretician
de etnie evreiască, născut în Germania, apatrid din 1896, elvețian din 1899,
emigrat în 1933 în SUA, naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin
și Princeton. A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai străluciți
oameni de știință ai omenirii.
Cea mai cunoscută formulă a lui Einstein este E=mc² , care cuantifică energia
disponibilă a materiei. Pe această formulă se bazează atomistica, secțiunea din
fizică care studiază energia nucleară.

S-ar putea să vă placă și