Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului

1. Subliniaţi prefixele în următoarele cuvinte: nedesfăcut, nedeşirat, reînfiinţare,


neînflorit, reîmpădurit, neprefăcut, nepregătit, înrădăcinat.
2. Indicaţi antonimele obţinute prin prefixare de la următoarele cuvinte: a colora, a
împacheta, a intoxica, a coase, a înrădăcina, a încătuşa, a înfiinţa.
3. Obţineţi alte cuvinte prin derivare cu sufixe de la următoarele: pustiu, harnic,
copil, sigur, crud, singur.
4. Formaţi derivate diminutivale de la următoarele cuvinte şi subliniaţi sufixele:
fluture, bucată, raţă, tată, ban, lanţ, pădure, cap, cercel.
5. Numiţi care sunt plantele cu denumiri derivate de la următoarele cuvinte: topor,
albastru, garoafă, lacrimă, a suna.
6. Explicaţi sensurile următoarelor cuvinte compuse neologice: arheologie,
aeroport, bioenergie, fotosinteză, termorezistent, monosilabic, ortografie,
telescop, microscop. Scrieţi câte o propoziţie cu fiecare cuvânt.
7. Explicaţi de unde vin următoarele abrevieri: DEX, BCR; ROMTELECOM,
RADP, BCU.
8. Alcătuiţi enunţuri în care următoarele cuvinte să aibă valorile gramaticale
indicate:
binefăcător - substantiv, adjectiv şi adverb
atent – adjectiv, adverb, substantiv
dimineaţă – substantiv, adverb
şapte – numeral, substantiv
9. Daţi câte 2 exemple de cuvinte compuse care să aparţină următoarelor categorii:
substantiv, adjectiv, numeral, verb, adverb.
10. Formaţi derivate augmentative de la următoarele cuvinte, folosind sufixe
cât mai diferite: piatră, băiat, căţel, copil, gras, hoţ.