Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume elev……………………………………

Clasa a VIII-a ……..


Data ………………….

FIȘĂ DE LUCRU
1. Alcătuieşte enunţuri cu sinonimele cuvintelor : serios şi a revărsa.
2. Găseşte antonime pentru cuvintele: jilav, rumen.
3. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele cuvintelor: tăcut şi om.
4. Alcătuieşte enunţuri cu omofonele: încui; înceată.
5. Alcătuieşte enunţuri cu omografele: netezi / netezi; disciplina / disciplina.
6. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintelor păr şi cruce să aibă sens: de bază, secundar
şi figurat.
7. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele: vamă / valmă; vată / vatră.
8. Transcrie enunţurile următoare, eliminând pleonasmele.
 Mai repetaţi, vă rog, din nou, adresa!
 Aversele de ploaie dăunează mediului.
 Pomii fructiferi trebuie replantaţi încă o dată.
 Frigul hibernal al iernii persistă mult.
9. Scrie câte un antonim neologic pentru cuvintele: corect, prietenie, a se naşte.
10. Găseşte câte un sinonim adjectival pentru fiecare sintagmă: care se sparge uşor,
care se închide perfect, care se trezeşte devreme.
11. Scrie enunţuri în care să evidenţiezi polisemia cuvintelor: cap şi a împleti.
12. Numeşte mijlocul de îmbogăţire prin care s-au format cuvintele: astfel, urnire, a
prilejui.
13. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului văl.
14. Scrie etapele succesive de derivare prin care s-au obţinut următoarele cuvinte:
olteancă, orăşenesc, fugarnic, neprietenos.
15. Extrage din următoarea listă, formând un tabel, neologismele, arhaismele şi
regionalismele: a insera, infantil, vistiernic, jalbă, reclamaţie, a hârjoni, chefliu,
poimâne, a omite, sumani.
16. Accentuează următoarele cuvinte: coamă, cizmărie, cardinal.
17. Scrie cuvintele care se pronunţă în felul următor: şou, filips, piţa, Moţard.
18. Precizează numărul de sunete şi de litere din cuvintele: închinăm, copaci, piscină,
există.
19. Desparte în silabe: atlet, vârstnică, conjuncţie, teslar, dezumanizat.
20. Scrie cuvinte cu:
 diftongii : uă ; ai ;
 hiat : ă – u ; a – o ;
 triftongii : eoa ; iau.

Succes !!!