Sunteți pe pagina 1din 2

Georgiana - Manuela Dinu

Data nașterii: 03/08/1972 Cetățenie: română Gen: Feminin

(+40) 0721268377 georgianadinu1972@gmail.com

https://www.facebook.com/georgiana.dinu.79230

Whatsapp Messenger: 0721268377

Bulevardul Independenței, Nr 28, Bloc 2C, etaj 2, apartament 15, 130104,


Târgoviște, România

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

01/10/2007 – 01/06/2009 – București, România


MASTER ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI EDUCAȚIE INTEGRATĂ – Universitatea din București

01/10/2000 – 01/07/2005 – -, -, București, România


LICENȚIAT ÎN PSIHOLOGIE. PROFIL SOCIOPSHIOPEDAGOGIE- SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE ȘI
ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI – Universitatea " Pro Humanitas"din București

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

04/03/1996 – 01/04/2008 – Târgoviște, România


REFERENT I – DGASPC DÂMBOVIȚA

01/04/2008 – ÎN CURS – Târgoviște


INSPECTOR DE SPECIALITATE II ( ATRIBUȚII DE PSIHOLOG) – DGASPC DÂMBOVIȚA

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e): ROMÂNĂ

Altă limbă (Alte limbi):

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS


Comprehensiune
Citit Exprimare scrisă Conversație
orală
ENGLEZĂ A1 A1 A1 A1 A1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

COMPETENȚE DIGITALE

Power Point Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, Facebook, Google
COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

Abilități, calități și aptitudini

Inițiativă, profesionalism, responsabilitate, rezistență la stres, abilități crescute de comunicare de


interrelaționare, abilități crescute de lucru în echipă.