Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 860 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Miercuri, 8 septembrie 2021

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI 439. — Decizie privind eliberarea doamnei Irina Alexe din
425. — Decizie privind eliberarea domnului Adrian funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne .... 9
Covăsnianu din funcția de secretar de stat la Ministerul 440. — Decizie privind eliberarea doamnei Simona-Carmen
Transporturilor și Infrastructurii .................................. 2 Fătu din funcția de secretar de stat la Ministerul
426. — Decizie privind eliberarea domnului Horațiu-Lucian Economiei, Antreprenoriatului și Turismului .............. 9
Cosma din funcția de secretar de stat la Ministerul 441. — Decizie privind eliberarea domnului Raul-Călin Pop
Transporturilor și Infrastructurii .................................. 2 din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului,
427. — Decizie privind eliberarea domnului Emil Apelor și Pădurilor ...................................................... 10
Sămărtinean din funcția de vicepreședinte, cu rang de
subsecretar de stat, al Agenției Naționale de 442. — Decizie privind eliberarea domnului Aurelian
Administrare Fiscală .................................................. 3 Mihăilescu din funcția de consilier de stat în cadrul
aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului ...... 10
428. — Decizie privind eliberarea doamnei Oana Ursache
din funcția de secretar de stat al Departamentului 443. — Decizie privind eliberarea domnului Marius Vulcan
pentru Românii de Pretutindeni.................................. 3 din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului
429. — Decizie pentru eliberarea domnului Alexandru-Paul propriu de lucru al viceprim-ministrului ...................... 11
Dimitriu din funcția de secretar de stat la Ministerul 444. — Decizie privind eliberarea doamnei Iulia Popovici
Justiției ...................................................................... 4 din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii.... 11
430. — Decizie privind eliberarea doamnei Mihaela- 445. — Decizie privind eliberarea doamnei Alina Pop din
Cătălina Bădoiu din funcția de secretar de stat la funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene............ 4 Protecției Sociale........................................................ 12
431. — Decizie pentru eliberarea domnului Florin Andrei din 446. — Decizie privind eliberarea domnului Vlad-Gabriel Sincă
funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor .... 5
din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei ...... 12
432. — Decizie privind eliberarea domnului Costin-Traian
Țîra-Rădulescu din funcția de secretar de stat la 447. — Decizie privind eliberarea domnului Tudor-Ionuț
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii .................. 5 Oprea din funcția de subsecretar de stat la Ministerul
Educației .................................................................... 13
433. — Decizie privind eliberarea domnului Ovidiu-Mircea
Ursuța-Dărăban din funcția de secretar de stat la 448. — Decizie privind eliberarea domnului Adrian-Ștefan
Ministerul Justiției ...................................................... 6 Cîrstea din funcția de secretar de stat la Ministerul
434. — Decizie privind eliberarea doamnei Valentina Saygo Tineretului și Sportului ................................................ 13
din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, 449. — Decizie privind eliberarea doamnei Elena Tudose
Antreprenoriatului și Turismului .................................. 6 din funcția de secretar de stat în cadrul aparatului
435. — Decizie privind eliberarea doamnei Corina Atanasiu propriu de lucru al viceprim-ministrului ...................... 14
din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor 450. — Decizie privind eliberarea domnului Cristian-Marius
și Proiectelor Europene .............................................. 7 Litan din funcția de secretar de stat la Ministerul
436. — Decizie pentru eliberarea doamnei Monica- Cercetării, Inovării și Digitalizării ................................ 14
Emanuela Althamer din funcția de secretar de stat la
Ministerul Sănătății .................................................... 7 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
437. — Decizie privind eliberarea domnului Paul Ene din ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, 4.976. — Ordin al ministrului educației privind acordarea
Antreprenoriatului și Turismului .................................. 8 autorizației de funcționare provizorie pentru nivelul de
438. — Decizie privind eliberarea domnului George- învățământ „gimnazial” din cadrul unității de
Aurelian Cățean din funcția de secretar de stat la învățământ preuniversitar particular Școala Primară
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ................ 8 „Colibri” din municipiul Constanța .............................. 15–16
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI


GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Adrian Covăsnianu din funcția de
secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.


Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian
Covăsnianu se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 425.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Horațiu-Lucian Cosma
din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.


Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Horațiu-
Lucian Cosma se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 426.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021 3

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Emil Sămărtinean din funcția de
vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției
Naționale de Administrare Fiscală
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 18 alin. (41) din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări
în domeniul financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003,
cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Emil
Sămărtinean se eliberează din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar
de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 427.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Oana Ursache din funcția
de secretar de stat al Departamentului pentru Românii
de Pretutindeni
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2021 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Oana
Ursache se eliberează din funcția de secretar de stat al Departamentului pentru
Românii de Pretutindeni.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 428.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Alexandru-Paul Dimitriu
din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Alexandru-Paul Dimitriu se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Justiției.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 429.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Mihaela-Cătălina Bădoiu
din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor
și Proiectelor Europene
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela-
Cătălina Bădoiu se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 430.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021 5

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Florin Andrei din funcția
de secretar de stat la Ministerul Finanțelor
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin
Andrei se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 431.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Costin-Traian Țîra-Rădulescu din
funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costin-
Traian Țîra-Rădulescu se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 432.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Ovidiu-Mircea Ursuța-Dărăban
din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Ovidiu-Mircea Ursuța-Dărăban se eliberează din funcția de secretar de stat la
Ministerul Justiției.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 433.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Valentina Saygo din funcția
de secretar de stat la Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,
doamna Valentina Saygo se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 434.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021 7

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Corina Atanasiu din funcția
de secretar de stat la Ministerul Investițiilor
și Proiectelor Europene
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,
doamna Corina Atanasiu se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 435.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
pentru eliberarea doamnei Monica-Emanuela Althamer
din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Monica-
Emanuela Althamer se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Sănătății.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 436.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Paul Ene din funcția
de secretar de stat la Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Paul Ene se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 437.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului George-Aurelian Cățean din
funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George-
Aurelian Cățean se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 438.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021 9

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Irina Alexe din funcția de secretar
de stat la Ministerul Afacerilor Interne
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Irina
Alexe se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 439.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Simona-Carmen Fătu
din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,
doamna Simona-Carmen Fătu se eliberează din funcția de secretar de stat la
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 440.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Raul-Călin Pop din funcția
de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Raul-
Călin Pop se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 441.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Aurelian Mihăilescu
din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu
de lucru al viceprim-ministrului
În temeiul art. 19, 21, 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurelian
Mihăilescu se eliberează din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu
de lucru al viceprim-ministrului.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 442.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021 11

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Marius Vulcan din funcția
de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru
al viceprim-ministrului
În temeiul art. 19, 21, 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. –— La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius
Vulcan se eliberează din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de
lucru al viceprim-ministrului.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 443.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Iulia Popovici din funcția
de secretar de stat la Ministerul Culturii
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Iulia
Popovici se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 444.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Alina Pop din funcția de secretar
de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina
Pop se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției
Sociale.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 445.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Vlad-Gabriel Sincă
din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vlad-
Gabriel Sincă se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 446.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021 13

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Tudor-Ionuț Oprea din funcția
de subsecretar de stat la Ministerul Educației
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor-
Ionuț Oprea se eliberează din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Educației.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 447.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Adrian-Ștefan Cîrstea din funcția
de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian-
Ștefan Cîrstea se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului
și Sportului.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 448.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Elena Tudose din funcția
de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru
al viceprim-ministrului
În temeiul art. 19, 21, 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena
Tudose se eliberează din funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de
lucru al viceprim-ministrului.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 449.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIM-MINISTRUL

DECIZIE
privind eliberarea domnului Cristian-Marius Litan
din funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării,
Inovării și Digitalizării
În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian-
Marius Litan se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării,
Inovării și Digitalizării.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 8 septembrie 2021.


Nr. 450.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021 15

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ
„gimnazial” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri”
din municipiul Constanța
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională
în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar,
ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale
pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu
modificările și completările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 5
din 29.06.2021 privind propunerea de acordare a autorizației de funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar
de stat și particular evaluate în perioada 13 aprilie—18 iunie 2021,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,
cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acordă autorizația de funcționare provizorie evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de
pentru nivelul de învățământ „gimnazial” (nivel 1, conform 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată în care se
național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare) desfășoară activitățile de învățământ are obligația de a asigura
din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea
Primară „Colibri” din municipiul Constanța, Strada Unirii nr. 67, autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate
județul Constanța, începând cu anul școlar 2021—2022, la incendiu.
conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Art. 2. — Autorizarea de funcționare provizorie conferă Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean
dreptul de organizare a admiterii, precum și de desfășurare a Constanța, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor
procesului de învățământ pentru nivelul de învățământ prezentului articol.
„gimnazial” din cadrul unității de învățământ preuniversitar Art. 4. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular
particular Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța. Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța este
Art. 3. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular
monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației,
Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța are
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
următoarele obligații:
a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Constanța,
cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza
cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor acordării autorizației de funcționare provizorie.
celorlalte reglementări legale în vigoare; Art. 5. — Direcția generală management resurse umane și
b) de a solicita acreditarea în termen de maximum 3 ani rețea școlară din Ministerul Educației, unitatea de învățământ
de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în preuniversitar particular Școala Primară „Colibri” din municipiul
vigoare, dar nu mai târziu de anul școlar 2027—2028, pentru Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Agenția
nivelul de învățământ „gimnazial”, sub sancțiunea ridicării Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
autorizației de funcționare provizorie; vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
c) de a întocmi și înainta la Agenția Română de Asigurare a Art. 6. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în
Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 23 august 2021.


Nr. 4.976.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 860/8.IX.2021
ANEXĂ

Județul Constanța

Hotărârea ARACIP

Limba de predare
de evaluare/data

de învățământ
Profilul/ Domeniul Calificarea

Forma
Nr. Denumirea unității Denumirea persoanei Adresa unității de învățământ, Nivelul de învățământ/
Domeniul pregătirii profesională/
crt. de învățământ juridice inițiatoare tel./fax, e-mail Nivelul de calificare
de bază Specializarea

Gimnazial
10/17.06.2021

Municipiul
Nivel 1

Cu frecvență
Română
S.C. Centrul Constanța, Str. Unirii
(conform Hotărârii
de Studii Colibri — Guvernului nr. 67,
S.R.L. tel. 0241/550050,
nr. 918/2013,
Școala Primară 0722/364477
cu modificările și
1.
„Colibri” completările ulterioare)
Capacitate maximă de școlarizare*) — 17 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 9 formațiuni de studiu/schimbul 1
și maximum 8 formațiuni de studiu/schimbul 2)
Număr de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate, conform resursei umane calificate identificate: 4 formațiuni de
studiu
*) Capacitatea de școlarizare reprezintă numărul maxim de formațiuni de studiu care pot fi școlarizate în două schimburi în sălile de clasă și cabinete
(excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unității de învățământ.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|328001]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,
e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860/8.IX.2021 conține 16 pagini. Prețul: 3,20 lei ISSN 1453—4495