Sunteți pe pagina 1din 2

Teorema Bisectoarei

Definitie :
Într-un triunghi, bisectoarea interioară a unui unghi determină pe latura opusă
unghiului segmente proporţionale cu laturile unghiului.

Enunt :
Într-un triunghi ABC, bisectoarea unghiului
A determină pe latura opusă (BC)
segmente proporționale cu laturile
BD BA
triunghiului:  DC = AC

Demonstratie :
Notam AB=c , BC=a , AC=b si fie mϵR raportul in care punctul D imparte
segmentul [BC]. Rezulta ca BD=mDC.
Consideram punctele MϵAB , NϵAC astfel incat AM=bAB si AN=cAC .Se observa ca
AM =bc , AN =bc, deci vectorii AM si AN au acelasi modul . Rezulta ca vectorul
suma AP=AM+AN este coliniar cu vectorul AD , deoarece patrulaterul AMPN este
romb . Asadar exista xϵR cu propietatea ca AP=xAD . Dar AD imparte segmentul
AD +mAC
[BC] in raportul m, deci avem ca AD= 1+m . Se obtine ca AP=AM+AN=bAB+cAC
AB+mBC
si AP=xAD= × x.Din cele doua egalitati care exprima vectorul AP obtinem:
1+m
x xm x xm
bAB+AC= 1+ m ×AB+ 1+ m ×AC sau (b - 1+ m )AB+(c - 1+ m )AC=0
x xm
Deoarece vectorii AB si AC sunt necoliniari rezulta ca b= 1+ m si c= 1+ m si astfel m=
c AB
= si teorema este demonstrata.
b AC

Reciproca teoremei bisectoarei :


 Dacă un punct D interior laturii BC o împarte pe aceasta în segmente ce respectă
relația  BD/DC=BA/AC, atunci AD este bisectoarea unghiului A.

S-ar putea să vă placă și