Sunteți pe pagina 1din 12

1

1
Cuprins

Capitolul I: Introducere ………………………………..pag 2

Capitolul II: Proiectarea centralei eoliene - Partea


mecanică …………………………………………..…...pag 37

Capitolul III: Proiectarea centralei eoliene - Partea


electrică.....................................................................pag 64

Capitolul IV: Caracteristici generale ale centralelor eoliene


moderne...........................................................pag 70

Capitolul V: Dificultăţi legate de valorificarea energiei


eoliene...............................................................................pag 76

Capitolul VI: Concluzii..............................................pag 82

Bibliografie……………………………………………...pag 84

-2007-
2

Capitolul I: Introducere

Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată


din puterea vântului. Vânturile sunt formate din cauză că soarele nu
încălzeşte Pământul uniform, fapt care creează mişcări de aer. Energia
cinetică din vânt poate fi folosită pentru a roti nişte turbine, care sunt
capabile de a genera electricitate. Unele turbine pot produce 5 MW, deşi
aceasta necesită o viteză a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de
kilometri pe oră. Puţine zone pe pământ au aceste viteze ale vântului, dar
vânturi mai puternice se pot găsi la altitudini mai mare şi în zone oceanice.

Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi, şi turbine


noi de vânt se construiesc în toată lumea, energia eoliană fiind sursa de

-2007-
3

energie cu cea mai rapidă creştere în ultimii ani. Majoritatea turbinelor


produc energie peste 25% din timp, acest procent crescând iarna, când
vânturile sunt mai puternice.
La sfârşitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor
eoliene era de 73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din
necesarul mondial de energie electrică.
Deşi încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru
majoritatea ţărilor, producţia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori
între 1999 şi 2006, ajungându-se ca, în unele ţări, ponderea energiei eoliene
în consumul total de energie să fie semnificativ: Danemarca (23%), Spania
(8%), Germania (6%).
Se crede că potenţialul tehnic mondial al energiei eoliene poate
să asigure de cinci ori mai multă energie decât este consumată acum. Acest
nivel de exploatare ar necesita 12,7% din suprafaţă Pământul (excluzând
oceanele) să fie acoperite de parcuri de turbine, presupunând că terenul ar fi
acoperit cu 6 turbine mari de vânt pe kilometru pătrat. Aceste cifre nu iau în
considerare îmbunătăţirea randamentului turbinelor şi a soluţiilor tehnice
utilizate.
1.1 Istoricul eolienelor
Energia eoliană este una din cele mai vechi surse de energie
nepoluantă. Drept sursă energetică vântul este cunoscut omenirii de 10 mii
de ani. încă de la orizontul civilizaţiei energia vântului se utiliza în navigaţia
maritimă. Se presupune că egiptenii străvechi mergeau cu pânze cu 5.000
ani în urmă. În jurul anului 700 pe teritoriul Afganistanului se utilizau maşini
eoliene cu axă verticală de rotaţie se utilizau pentru măcinarea grăunţelor.
Cunoscutele instalaţii eoliene (mori cu elicele conectate la turn) asigurau
funcţionarea unor sisteme de irigare pe insula Creta din Marea Mediterană.
Morile pentru măcinarea boabelor, care funcţionau pe baza vântului, sunt
una din cele mai mari performanţe a secolelor medii. în sec. XIV olandezii au

-2007-
4

îmbunătăţit modelul morilor de vânt, răspândite în Orientul Mijlociu, şi au


început utilizarea largă a instalaţiilor eoliene la măcinarea boabelor, aşadar
moara de vânt este strămoşul generatoarelor eoliene.

Moara de Vânt

Mai târziu, morile se orientau după direcţia vântului şi au fost


puse pânze pentru a capta mai bine energia vântului.

-2007-
5

Moară de vânt cu pânze din zona etnografică Dobrogea de sud


(sursa: www.cimec.ro)

Prima moară de vânt cu pale profilate a apărut în secolul


doisprezece. Chiar dacă era foarte simplă, este totuşi vorba de prima
cercetare aerodinamică a palelor. Acestea au fost utilizate în principal pentru
pomparea apei sau pentru măcinarea grâului.
În perioada Renaşterii, inventatori celebrii ca Leonardo da Vinci
s-au interesat foarte intens de morile de vânt, ceea ce a condus la
numeroase inovaţii. De atunci, morile s-au înmulţit în Europa.
Revoluţia industrială a oferit un nou început pentru morile de
vânt, prin apariţia de noi materiale. în consecinţă, utilizarea metalului a
permis modificare formei turnului şi creşterea considerabilă a maşinilor pe
care le numim pe scurt "eoliene" (Fig. 3).

Eoliana moderna
(sursa http://www.babilim.co.uk/)

1.2 Importanţa Eolienelor


Energia de origine eoliană face parte din energiile regenerabile,
aceasta este o sursă de energie reînnoibilă generată din puterea vântului.

-2007-
6

Energia eoliană este atractivă atât din punct de vedere ecologic - nu


produce emisii în atmosferă, nu formează deşeuri radioactive, cât şi din
punct de vedere economic - ca sursă energetică primară vântul nu costă
nimic.
Noile cerinţe în domeniul dezvoltării durabile au determinat
statele lumii să îşi pună problema metodelor de producere a energiei şi să
crească cota de energie produsă pe baza energiilor regenerabile. Protocolul
de la Kyoto angajează statele semnatare să reducă emisiile de gaze cu
efect de seră. Acest acord a determinat adoptarea unor politici naţionale de
dezvoltare a eolienelor şi a altor surse ce nu degajă bioxid de carbon.
Trei factori au determinat ca soluţia eolienelor să devină mai
competitivă:
• noile cunoştinţe şi dezvoltarea electronicii de putere;
• ameliorarea performanţelor aerodinamice în conceperea turbinelor eoliene;
• finanţarea naţională pentru implantarea de noi eoliene.

În prezent, pe plan mondial, ponderea energiilor regenerabile în


producerea energiei electrice, este scăzută. Se poate spune că potenţialul

-2007-
7

diferitelor filiere de energii regenerabile, este sub-exploatat. Totuşi,


ameliorările tehnologice au favorizat instalarea de generatoare eoliene ,într-
un ritm permanent crescător în ultimii ani, cu o evoluţie exponenţială, având
o rată de creştere de 25% în 2003.

Evolutia puterii instalate pe plan mondial 1995-2006 [MW]


Sursa: EWEA (European Wind Energy Association)

Filiera eoliană este destul de dezvoltată în Europa, deţinând poziţia de lider


în topul energiilor regenerabile. Acest tip de energie regenerabilă asigură
necesarul de energie electrică pentru 10 milioane de locuitori. Dealtfel, 90 %
din producătorii de eoliene de medie şi mare putere, se află în Europa.

-2007-
8

Procent din piaţa


Capacitate Totală MW
mondială
Germania 20,622 27.8%
Spaina 11,615 15.6%
Statele Unite ale Americii 11,603 15.6%
India 6,27 8.4%
Danemarca 3,136 4.2%
China 2,604 3.5%
Itala 2,123 2.9%
Regatul Unit la Marii Britanii 1,963 2.6%
Portugalia 1,716 2.3%
Franţa 1,567 2.1%
Top 10 -Total 63,217 85.2%
Restul Lumii 11,004 14.8%
Total Mondial 74,221

-2007-
9

Repartiţia în Europa a energiei electrice produse pe baza eolienelor,


arată diferenţe între state. Germania este liderul pe piaţa europeană, în ciuda
unei încetiniri în 2003 a instalărilor. Spania, pe poziţia a doua, continuă să
instaleze intensiv parcuri eoliene. Danemarca este pe a treia poziţie, având
dezvoltate eoliene offshore şi trecând la modernizarea eolienelor mai vechi de
10 ani.
Costurile şi eficienţa unui proiect eolian trebuie să ţină seama atât de
preţul eolienei, cât de cele ale instalării şi întreţinerii acesteia, precum şi de cel
al vânzării energiei. O eoliană este scumpă. Trebuiesc realizate încă
progrese economice pentru a se putea asigura resursele dezvoltării
eolienelor. Se estimează că instalarea unui kW eolian, costă aproximativ
1000 euro. Progresele tehnologice şi producţia în creştere de eoliene din
ultimii ani permit reducerea constantă a preţului estimat Preţul unui kWh
depinde de preţul instalării eolienei, ca şi de cantitatea de energie produsă
anual. Acest preţ variază în funcţie de locaţie şi scade pe măsura dezvoltării
tehnologie.

Tipuri de sisteme eoliene de mici capacitati: Sisteme eoliene


autonome
• Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanţe
poluante şi gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili.
• Nu se produc deşeuri. Producerea de energie eoliană nu implică
producerea nici a unui fel de deşeuri.
• Costuri reduse pe unitate de energie produsă. Costul energiei
electrice produse în centralele eoliene moderne a scăzut substanţial în
ultimii ani, ajungând în S.U.A. să fie chiar mai mici decât în cazul energiei
generate din combustibili, chiar dacă nu se iau în considerare externalităţile
negative inerente utilizării combustibililor clasici.

-2007-
10

În 2004, preţul energiei eoliene ajunsese deja la o cincime faţă de


cel din anii 80, iar previziunile sunt de continuare a scăderii acestora,
deoarece se pun în funcţiuni tot mai multe unităţi eoliene cu putere instalată
de mai mulţi megawaţi.
• Costuri reduse de scoatere din funcţiune. Spre deosebire de
centralele nucleare, de exemplu, unde costurile de scoatere din funcţiune
pot fi de câteva ori mai mare decât costurile centralei, în cazul
generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din funcţiune, la capătul
perioadei normale de funcţionare, sunt minime, acestea putând fi integral
reciclate.
Dezavantaje
La început, un important
dezavantaj al producţiei de energie
eoliană a fost preţul destul de mare
de producere a energiei şi fiabilitatea
relativ redusă a turbinelor. În ultimii
ani, însă, preţul de producţie pe
unitate de energie electrică a scăzut
drastic, ajungând până la cifre de ordinul 3-4 eurocenţi pe kilowatt oră, prin
îmbunătăţirea parametrilor tehnici ai turbinelor.
Un alt dezavantaj este şi "poluarea vizuală" - adică, au o apariţie
neplăcută - şi de asemenea produc "poluare sonoră" (sunt prea gălăgioase).
Alţii susţin că turbinele afectează mediul şi ecosistemele din împrejurimi,
omorând păsări şi necesitând terenuri mari virane pentru instalarea lor.
Argumente împotriva acestora sunt că turbinele moderne de vânt
au o apariţie atractivă stilizată, că maşinile omoară mai multe păsări pe an
decât turbinele şi că alte surse de energie, precum generarea de electricitate
folosind cărbunele, sunt cu mult mai dăunătoare pentru mediu, deoarece
creează poluare şi duc la efectul de seră.

-2007-
11

Un dezavantaj practic este variaţia în viteza vântului. Multe locuri


pe Pământ nu pot produce destulă electricitate folosind puterea eoliană, şi
din această cauză energia eoliană nu este viabilă în orice locaţie.

Bibliografie

1. www.lpelectric.ro
2. www.ewea.org/ - European Wind Energy Association
3. www.wwindea.org/ - World Wind Energy Association
4. ro.wikipedia.org/
5. Univers ingineresc, revistă, Asociaţia generală a inginerilor din
România,16-30 noiembrie 2006
6. Dimensiuni contemporane ale dezvoltarii durabile şi
competitive Prof.univ.dr. Dumitrache CARACOTA,
Ec.drd.Constantin Razvan CARACOTA
7. www.enereco.go.ro
8. Energia vântului, Vlad Ilie,1982
9. Zestrea energetica a lumii, Nestor Lupei, Ed.Albatros, 1986
10. Reductoare Armonice - Liviu Palaghian, Iulian-Gabriel Birsan,
1996
11. “Studiu preliminar de impact asupra mediului.Parc de turbine
eoliene în Judetul Tulcea” - SC IBCOENERG SRL
12. European Commision-Directorat General XII
“Externalities of Energy. Vol 6: WIND&HYDRO”, 1995.
13. European Commision” Wind Energy - the facts. Vol 4 :The
Environment”,1999.
14. European Wind Energy Association - Revista “WIND
DIRECTIONS” , 2000-2006.

-2007-
12

15. Energia-problema globala. - Wolf, H. Ed Tehnica,


Bucuresti,1997

-2007-