Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

FORMAREA STATELOR MEDIEVALE ROMÂNEŞTI

I. Completaţi spaţiile goale folosind cunoştinţele învăţate:


1) Unificarea tuturor formaţiunilor politice româneşti de la sud de Carpaţi a fost realizată de
…………….............................................................................................................................................
2) Lupta de la Posada a avut loc în data de ............................................................................................
3) Independenţa Moldovei a fost dobândită de ......................................................................................
II. Realizaţi corespondenţa dintre cele două coloane:
1. Dragoş a. Capitala
2. Posada b. Întemeiere
3. Argeş c. Carol Robert de Anjou
4. Descălecat d. Moldova
1. ..................; 2. ..................; 3. ...................; 4. ......................

III. Citiți următoarele afirmații și treceți numărul corespunzător afirmațiilor în tabelul


următor, în dreptul statului medieval românesc căruia i se potrivește:
1. S-a format ca voievodat în condițiile cuceririi de către maghiari.
2. Aici, regele Ungariei organizează o marcă de apărare a cărei conducere este încredințată
voievodului maramureșean Dragoș.
3. În 1330 Basarab I îl înfrânge pe Carol Robert de Anjou într-o trecătoare numită ”posadă”.
4. Maghiarii au organizat-o ca voievodat și au colonizat-o cu sași și secui
5. Accesul la viața politică și la titlurile nobiliare este condiționat de apartenența la religia
catolică.
6. Urmașii voievodului Bogdan cuceresc întreg teritoriul până la Marea Neagră și la Nistru,
având relații diplomatice cu regatul Poloniei.
7. Regele Ungariei a pornit război împotriva acestui voievodat deoarece Basarab I cucerise
Banatul de Severin.

TRANSILVANIA ȚARA ROMȂNEASCȦ MOLDOVA

S-ar putea să vă placă și