Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VIII-a https://materialedeistorie.wordpress.

com
Istorie

STATUL MEDIEVAL ŞI INSTITUŢIILE SALE


Întemeierea statelor medievale Ţara Românească, Moldova, Dobrogea
- fişă de lucru -

1. Pe baza lecţiei şi a manualului, completează tabelul de mai jos, înscriind în


spaţiile corespunzătoare atribuţiile (prerogativele) domniei în Evul Mediu.

Atribuţii în domeniul politicii externe Atribuţii în domeniul politicii interne

2. Completează spaţiile libere de mai jos cu informaţiile care lipsesc.


În secolul al XIV-lea, Ţara Românească a fost întemeiată ca stat independent de coroana
maghiară de către voievodul .............................. I.
Voievodul .............................. a pus bazele statului medieval Moldova, independent de Ungaria.
Mitropolia ortodoxă a Ţării Româneşti a fost întemeiată în anul ................, de voievodul Nicolae
Alexandru.
În Evul Mediu, secuii şi saşii din Transilvania erau organizaţi în unităţi administrativ-teritoriale
numite ..............................
.............................. reprezenta instituţia politică centrală a statelor medievale româneşti.

3. Citeşte textul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor.


Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor din Maramureş, adunând în jurul său pe
românii din acel district, trecu în ţara Moldovei, supusă coroanei regatului ungar, şi cu toate că
a fost lovit de mai multe ori de armata regelui, crescând mult numărul locuitorilor, acea ţară a
crescut (devenind) un stat.
(Ioan de Thurocz, Cronica Hungarorum)
a. Subliniază pe text numele statului întemeiat de Bogdan şi denumirea unei unităţi teritoriale din
Transilvania medievală.
b. Precizează secolul în care se desfăşoară evenimentele relatate.
............................................................................................................................................................
c. Indică numele primului întemeietor al statului la care textul face referire.
............................................................................................................................................................
d. Menţionează o asemănare şi o deosebire între procesul întemeierii Ţării Româneşti, respectiv,
al Moldovei.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................