Sunteți pe pagina 1din 41

CONTRIBUŢII

ROMÂNEŞTI LA
DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI
ŞI TEHNICII
La sfârşitul lecţiei elevii vor şti:
 Să prezinte principalele descoperiri
ştiinţifice şi tehnice din secolul al XX-lea;
 Să evalueze impactul ştiinţei şi al tehnicii
asupra mediului şi vieţii cotidiene;
 Să precizeze consecinţele introducerii
noilor tehnologii asupra comunicării dintre
oameni şi a alocării timpului liber;
 Să menţioneze personalităţi româneşti
care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi
tehnicii în perioada contempoarnă;
 Ştiinta românescă începe sa aducă o
contribuţie la patrimoniul ştiinţei
universale, iar unele dintre descoperirile
noastre dobândesc o larga notorietate
internaţionala.
Traian Lalescu

 Academician şi matematician
român, profesor universitar la
Bucureşti şi la Timişoara. A
înfiinţat Şcoala Politehnică din
Timişoara şi a fost primul său
rector. Personalitate
proeminentă a şcolii
matematice româneşti. Are
contribuţii în multiple domenii
ale matematicii pure şi
aplicate. Este unul din
fondatorii teoriei ecuaţilor
integrale. A lăsat numeroase
studii în domeniile ecuaţiilor
funcţionale, seriilor
trigonometrice, fizicii
matematice, geometriei,
algebrei, istoriei matematicii.
Lucrări de referinţă

 Introducere la teoria ecuaţiilor integrale" -


(1911)
 Le probleme ethnographique du Banat -
(1919)
 Calculul algebric - (1924)
 Polinoame. Fracţiuni raţionale
 Tratat de geometrie analitică - (1925)
GHEORGHE ŢIŢEICA
matematician

 S-a ocupat în special cu studiul


reţelelor din spaţiul cu n
dimenisuni, definite printr-o
ecuaţie a lui Laplace. Creator
al unor capitole din geometria
diferenţială proiectivă şi afină,
unde a introdus noi clase de
suprafeţe, curbe şi reţele care
ii poarta numele. Prin
numeroasele lucrări de
matematică elementară şi de
popularizare a ştiinţei, pe care
le-a publicat de-a lungul
întregii sale vieţi, a contribuit
la ridicarea nivelului
învaţământului matematic din
România
Opera principală

 Geometria diferenţială proiectivă a


reţelelor, 1924
 Introducere în geometria diferenţială
proiectivă a curbelor, 1931
Grigore C. Moisil

 Este considerat părintele


informaticii româneşti.
 Lucrări
 1929: La mecanique analytique des
systemes continus
 1942: Logique modale
 1954: Introducere în algebră
 1959: Teoria algebrică a mecanismelor
automate
 1960: Funcţionarea în mai mulţi timpi a
schemelor cu relee ideale
 1961-1962: Circuite cu tranzistori
 1965: Încercări vechi şi noi în logica
neclasică
 1968: Elemente de logică matematică şi
teoria mulţimilor.
Nicolae Teclu

 Studiile în chimie efectuate


până la naşterea acestuia erau
încă puţine. În 1890 obţine
brevet pentru realizarea
invenţiei sale, arzătorul cu
mecanism de reglare a
raportului dintre aer şi gaz.
"Becul" său produce o flacără
mai fierbinte decât Becul
Bunsen şi deci este superior
acestuia. Folosirea acestui tip
de arzător este răspândită în
România, dar şi în întreaga
lume.
 Domeniile care au fost studiate de el includ:
 Studii de rezistenţă a hârtiei şi a fibrelor lemnoase
 Pigmenţi minerali
 Uleiuri utilizate în pictură
 Combustia gazelor
 Tot lui îi aparţin o serie de aparate de laborator păstrate
în prezent la Universitatea din Bucureşti. Cele mai
importante sunt apatatul pentru detectarea metanului si
un altul pentru prepararea ozonului. A analizat chimia
unui meteorit găsit în 1870 la Goalpara, India.
Grigore Antipa

 Naturalist, biolog
darvinist, zoolog,
ihtiolog, ecolog,
oceanolog şi profesor
universitar român.
Este întemeietorul
Muzeului Naţional de
Istorie Naturală din
Bucureşti, care îi
poartă numele.
Emil Racoviţă

 Savant, explorator, speolog şi biolog


român, considerat fondatorul
biospeologiei (studiul faunei din
subteran - peşteri şi pânze freatice de
apă). A fost ales academician şi
preşedinte al Academiei Române.La
vârsta de numai 25 de ani este ales
membru al Societăţii zoologice din
Franţa. Este recomandat (1897) să
participe ca naturalist al Expediţiei
antarctice belgiene (1897-1899) la
bordul navei Belgica, condusă de
Adrien de Gerlache. Această expediţie,
care porneşte din Anvers la 10 august
1897, avea un caracter internaţional,
pe lângă belgieni, la ea participând şi
norvegianul Roald Amundsen ca ofiţer
secund, medicul american Frederick
Cook, meterologul polonez Antoine
Dobrowolski şi geologul Henryk
Arctowski.
George Emil Palade

 A fost un medic şi om de ştiinţă


american de origine română,
specialist în domeniul biologiei
celulare, Laureat al Premiului
Nobel pentru Fiziologie şi Medicină
în anul 1974. De asemenea, Dr.
George E.Palade a fost premiat în
1986, în Statele Unite, cu Medalia
Naţională pentru Ştiinţă -- în
biologie(National Medal of
Science) pentru: '"descoperiri
fundamentale ('pioneering') a unei
serii esenţiale de structuri
supercomplexe, cu înaltă
organizare, prezente în toate
celulele vii", (inclusiv cele umane).
Victor Babeş

 Bacteriolog şi morfopatolog
român, fondator al şcolii
româneşti de microbiologie,
membru al Academiei Române
din 1893Pe lângă activitatea
ştiinţifică a fost preocupat de
îmbunătăţirea stării sanitare a
populaţiei, în special în
combaterea şi prevenirea
pelagrei. Victor Babeş, datorită
formaţiei sale ştiinţifice de
bază, a creat concepţia ce
poate fi denumită
"patomorfologia procesului
infecţios", sinteză a
microbiologiei cu
histopatologia.
Nicolae Paulescu

 Om de ştiinţă român,
medic şi fiziolog,
profesor la Facultatea
de Medicină din
Bucureşti, a
descoperit hormonul
antidiabetic eliberat
de pancreas, numit
mai târziu insulină.
Ana Aslan

 Medic român specialist în


gerontologie, academician din 1974,
director al Institutului Naţional de
Geriatrie şi Gerontologie (1958 -
1988).
 A evidenţiat importanţa procainei în
ameliorarea tulburărilor distrofice
legate de vârstă, aplicând-o pe scară
largă în clinica de geriatrie, sub
numele de Gerovital. Numeroase
personalităţi internaţionale au urmat
tratament cu Gerovital: Tito, Charles
de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy,
Indira Gandhi, Imelda Marcos, Marlene
Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie
Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali.
Ana Aslan a inventat (în colaborare cu
farmacista Elena Polovrăgeanu)
produsul geriatric Aslavital, brevetat şi
introdus în producţie industrială în
1980.
Invenţii

 1952 - prepară vitamina H3 (Gerovital),


produs geriatric brevetat în peste 30 de
ţări
 1980 - a inventat, împreună cu farmacista
Elena Polovrăgeanu, Aslavital, produs
geriatric
Traian Vuia

 Inventator român,
pionier al aviaţiei. În
1906 el a realizat
primul zbor
autopropulsat (fără
catapulte sau alte
mijloace exterioare)
cu un aparat mai greu
decât aerul.
Aurel Vlaicu

 Inginer român, inventator şi pionier al


aviaţiei române şi mondiale.
 În 1908 construieşte un planor cu care
efectuează un număr de zboruri în
1909. În toamna lui 1909 se mută în
Bucureşti şi începe construcţia primului
său avion, Vlaicu I, la Arsenalul
Armatei. Avionul zboară fără modificări
(lucru unic pentru începuturile aviaţiei
mondiale) în iunie 1910. În anul 1911
construieşte un al doilea avion, Vlaicu
II, cu care în 1912 a câştigat cinci
premii memorabile (1 premiu I si 4
premii II) la mitingul aerian de la
Aspern, Austria. Concursul a reunit
între 23 şi 30 iunie 1912 42 piloţi din 7
ţări, dintre care 17 din Austro-Ungaria,
7 germani, 12 francezi printre care si
Roland Gaross, cel mai renumit pilot al
vremii, un rus, un belgian, un persan şi
românul Vlaicu.
Henri Coandă

 Academician şi
inginer român, pionier
al aviaţiei, fizician,
inventator, inventator
al motorului cu reacţie
şi descoperitor al
efectului care îi poartă
numele
Hermann Oberth

 A fost unul dintre


părinţii fondatori ai
rachetei şi
astronauticii
Anghel Saligny

 Academician, inginer constructor,


ministru şi pedagog român, este
considerat unul dintre pionierii
tehnicii mondiale în proiectarea şi
construcţia podurilor şi silozurilor
cu structură metalică, respectiv de
beton armat, unul dintre
întemeietorii ingineriei româneşti.
 Aşa cum o dovedeşte însăşi
împlinirea unui secol (1895 -
1995) de funcţionare neîntreruptă,
sistemul de poduri de la
Cernavodă este o adevarată operă
de artă inginererască, cea mai
grandioasă de acest fel din Europa
continentală la ora construirii sale
şi încă multă vreme după aceea.
Alexandru D. Xenopol

 Academician, economist,
filosof, istoric, pedagog,
sociolog şi scriitor român.
Alexandru D. Xenopol
este autorul primei mari
sinteze a istoriei
românilor, filozof al
istoriei de talie mondială,
cel mai mare istoric
român, după Nicolae
Iorga. Alexandru Dimitrie
Xenopol avea părinţi de
origine anglo-saxonă.
Lucrări fundamentale

 1888 - 1893 -- Publică monumentala lucrare


Istoria românilor din Dacia Traiană, în 6 volume,
prima istorie completă a românilor scrisă
vreodată până la el.
 1899 şi, respectiv 1908 - Publică, de pe poziţia
de filosof al istoriei Les principes fondamentaux
de l'histoire în 1899 şi La théorie de l'histoire în
1908.
 Aceste două lucrări, scrise şi publicate în limba
franceză i-au adus o faimă mondială de filozof al
istoriei, recunoaştere universală şi au cântărit decisiv
în alegerea sa ca membru titular al Academii de
Ştiinţe Morale şi Politice din Paris.
Nicolae Iorga

 Istoric, critic literar,


documentarist, dramaturg,
poet, enciclopedist,
memorialist, ministru,
parlamentar, prim-ministru,
profesor universitar şi
academician român. După cum
a afirmat George Călinescu,
Iorga a jucat în cultura
românească, în primele decenii
ale secolului XX, „rolul lui
Voltaire”.
 Iorga este autorul a 1003
volume, 12755 articole, 4963
recenzii
Lazăr Edeleanu

 Chimist român, autor al


procesului de rafinare selectivă
a fracţiunilor de petrol pe baza
solubilităţii specifice a
diverselor clase de hidrocarburi
în dioxid de sulf lichid.
Principalele direcţii de
cercetare au fost în domeniile
derivaţilor acidului
fenilmetacrilic si fenilizobutiric,
acizilor nesaturaţi din seria
aromatică, acţiunii clorurii de
sulf asupra anilinei, acţiunii
cloratului asupra oxiacizilor,
sintetizării fenilizopropilaminei
(benzedrinei), chimiei rafinării
şi chimizării petrolului.
Horia Hulubei

 Academician român,
fizician, membru
titular (1946) al
Academiei Române. A
elaborate metoda
difracţiei razelor
Simion Mehedinţi

 Spirit filozofic, format la şcoala


lui Titu Maiorescu, a desfăşurat
o vastă activitate culturală ca
educator al maselor şi cu
deosebire al tineretului, prin
scrierile şi numeroasele sale
conferinţe ţinute în faţa
studenţimii române din
centrele universitare ale
ţării.Ştiinta românescă începe
sa aducă o contribuţie la
patrimoniul ştiinţei universale,
iar unele dintre descoperirile
noastre dobândesc o larga
notorietate internaţionala
CITATE - NICOLAE IORGA

 Ai toată viaţa un şcolar pe care niciodată


nu trebuie să-l pierzi din ochi: tu însuţi.
 Cuvinte goale - nori ce trec fără să lase
ploaie.
 Omul de geniu lucrează pentru omul de
talent, iar omul de talent pentru
compilator.
Priorităţi româneşti în domeniul ştiinţei şi
tehnicii
 descoperirea sonicităţii ( Gogu Constantinescu );
 descoperirea magnetonului ( Ştefan Procopiu );
 descoperirea insulinei ( Nicolae Păulescu );
 întemeierea biospeologiei ( Emil Racoviţă );
 întemeierea endocrinologiei moderne (
Constantin I. Parhon );
 întemeierea psihociberneticii ( Ştefan Odobleja );
 inventarea motorului cu reacţie ( Henri Coandă
);
 primul zbor mecanic ( Traian Vuia );
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în
perioada contemporană
Test grilă pentru verificarea cunoştinţelor

1. A înfiinţat revista “Gazeta de


matematică”:
a) Gheorghe Ţiţeica;

b) Gheorghe Asachi;
c) Traian Lalescu;
d) Dimitrie Pompeiu
2. Fondator al şcolii româneşti de
microbiologie:
a) Victor Babeş;
b) Ion Cantacuzino;
c) Ana Aslan;
d) Ştefan Odobleja;
3. A descoperit insulina:
 a) Ştefan Odobleja;

 b) Nicolae Paulescu;

 c) Emil Racoviţă;

 d) Constantin I. Parhon;
4. Laureat al Premiului Nobel pentru
Fiziologie şi Medicină în 1974:
 a) George Emil Palade;

 b) Nicolae Paulescu;

 c) Grigore Antipa;

 d) Ana Aslan;
5. A înfiinţat primul Institut de
Geriatrie din Bucureşti:
 a) Ana Aslan;

 b) Nicolae Paulescu;

 c) Emil Racoviţă;

 d) Ion Cantacuzino;
6. A realizat primul zbor cu un aparat
mai greu decât aerul:
 a) Aurel Vlaicu;

 b) Traian Vuia;

 c) Ştefan Odobleja;

 d) Henri Coandă;
7. Inventatorul motorului cu reacţie
este:
 a) Ion Cantacuzino;

 b) Traian Vuia;

 c) Aurel Vlaicu;

 d) Henri Coandă;
8. Creatorul sonicităţii, un nou domeniu
al mecanicii:
 a) Gogu Constantinescu;

 b) Ion Cantacuzino;

 c) Emil Racoviţă;

 d) Aurel Vlaicu;
9. Unul dintre părinţii fondatori ai
rachetei este:
 a) Hermann Oberth;

 b) Ştefan Procopiu;

 c) Horia Hulubei;

 d) Dragomir Hurmuzescu;
10. A întemeiat şcoala românească de
hidrologie şi ihtiologie:
 a) Grigore Antipa;

 b) Emil Racoviţă;

 c) Ion Borcea;

 d) Dimitrie Voinov;
Răspunsurile corecte:
 1–a
 2 – a
 3 – b
 4 – a
 5 – a
 6 – b
 7 – d
 8 – a
 9 – a
 10 - a