Sunteți pe pagina 1din 12

Domnului Veaceslav POGOJA

Șef direcție al Direcției regionale „Centru”


colonel

RAPORT

Prin prezentul, rog permisiunea Dumneavoastră pentru ieșirea din garnizoana


mun. Chișinău în perioada zilelor de odihnă/ în afara orelor de serviciu/ în
perioada dată nu sunt implicată în serviciu(se indică varianta pentru fiecare în
funcție de zilele în care dorește să plece), de la data de 23.01.2021, ora 18.00 până la
data de 25.01.2021, ora 18.00 cu deplasarea în r-nul Strășeni, s. Dolna.
Telefon de contact: 060000000.
Deplasarea o voi efectua cu transportul public.
Cu prevederile codului de etică și deontologie ale militarului și măsurile de
securitate am făcut cunoștință și mă oblig să le respect.

19.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin

Atenție:
Raportul se întocmește din timp, cu cel puțin 2 zile înainte de plecare.

Se coordonează obligatoriu cu:


1. Șeful/Comandantul nemijlocit;
2. Șeful Serviciului Securitate Internă și Investigații lt.colonel LISNIC Ion.
Domnului Ștefan PAVLOV
Comandant General al
Inspectoratului General de Carabinieri
colonel

RAPORT

Rog permisiunea Dumneavoastră, pentru deplasarea în afara teritoriului


Republicii Moldova, pe perioada concediului anual/zilelor libere, începând cu data de
01.01.2021 până pe data de 05.01.2021, cu plecarea în Republica Ukraina, regiunea
Bukovel.
Telefon de contact: 062 000 000 – Viber.
Cu prevederile codului de etică și deontologie ale militarului și măsurile de
securitate, am făcut cunoștință și mă oblig să le respect.
Mă voi deplasa cu transport public.

01.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin

Raportul se coordonează cu:

1. Comandantul de regiment;
2. Șeful Serviciului Securitate Internă și Investigații lt.colonel LISNIC Ion;
3. Șeful direcției, colonel Veaceslav POGOJA;
4. Șef Direcție securitate și Investigații al IGC, colonel Valeriu BABAN;
5. Șef Direcția Medicală, colonel Cătălina STÎNGACI;
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Prin prezentul, rog permisiunea Dumneavoastră de a mă adresa la policlinica


MAI, la data de 01.01.2021, de la orele 08.00 – în legătură cu unele investigații
medicale.

01.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin

Raportul se coordonează obligatoriu cu:


1. Superiorul nemijlocit (Șeful/Comandantul);
2. Serviciul Medical al Direcției.
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Prin prezentul, Vă aduc la cunoștința Dumneavoastră că în urma investigațiilor


medicale, mă aflu la tratament ambulator/staționar la policlinica/spitalul MAI de la
data de 01.01.2021.
După finisarea tratamentului, mă oblig să prezint certificatul medical în original.
(Pentru angajații cu funcții de conducere, se indică persoana care va
exercita atribuțiile funcționale, exemplu:
Pe perioada aflării mele la tratament, obligațiunile funcționale le va
îndeplini, (funcția, gradul, numele prenumele).

01.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin

Raportul se coordonează obligatoriu cu:


1. Superiorul nemijlocit (Șeful/Comandantul);
2. Serviciul Medical al Direcției.
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Prin prezentul, Vă aduc la cunoștința Dumneavoastră că de la data de


20.01.2021 până la data de 29.02.2021, m-am aflat la tratament ambulator la policlinica
MAI.
În legătură cu înrăutățirea stării de sănătate, este necesar de a continua
tratamentul la staționar în spitalul MAI de la data de 01.03.2021, conform îndreptării
medicului de familie.
După finisarea tratamentului, mă oblig să prezint certificatul medical în original.
(Pentru angajații cu funcții de conducere, se indică persoana care va
exercita atribuțiile funcționale, exemplu:
Pe perioada aflării mele la tratament, obligațiunile funcționale le va
îndeplini, (funcția, gradul, numele prenumele).

01.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin

Raportul se coordonează obligatoriu cu:


1. Superiorul nemijlocit (Șeful/Comandantul);
2. Serviciul Medical al Direcției.
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Prin prezentul, rog permisiunea Dumneavoastră pentru deplasarea zilnică în


afara garnizoanei mun. Chișinău, pentru perioada lunii martie, pe adresa: r-nul Soroca,
s. Inundeni, tel. de contact – 062 000 000, Viber.
Cu prevederile codului de etică și deontologie a militarului și măsurile de
securitate am făcut cunoștință și mă oblig să le respect.

01.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin

Atenție:
Raportul se reânoiește la sfârșitul luni pentru luna următoare.

Se coordonează obligatoriu cu:


1. Șeful/Comandantul nemijlocit;
2. Șeful Serviciului Securitate Internă lt.colonel LISNIC Ion.
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Prin prezentul, rog permisiunea Dumneavoastră, pentru a întări după mine arma
din dotare de model PM-9mm, în legătură cu necesitatea de serviciu.

01.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin

Raportul se coordonează obligatoriu cu:


1. Șeful/Comandantul nemijlocit;
2. Serviciul Psihologic al SRU a Direcției;
3. Serviciul Formarea Profesională al SRU a Direcției.
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Prin prezentul, rog permisiunea Dumneavoastră de a mi se acorda 21 (douăzeci


și unu) zile de concediu prevăzut pentru anul 2021, începând cu data de 10.01.2021.
Conform graficului am fost preconizată în luna Ianuarie.
În timpul concediului mă voi afla pe adresa: mun. Chișinău, str. Doina 102.
Tel. de contact: 060 000 000, Viber.
Pe parcursul concediului mă oblig să nu părăsesc hotarele țării.
Cu privire la respectarea măsurilor de protecție împotriva COVID-19, precum și
codul de etică și deontologie a militarului și măsurile de securitate am făcut cunoștință
și mă oblig să le respect.
(Pentru angajații cu funcții de conducere, se indică persoana care va
exercita atribuțiile funcționale, exemplu:
Pe perioada concediului, obligațiunile funcționale le va îndeplini, ( funcția,
gradul, numele prenumele).

01.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin

Raportul se coordonează obligatoriu cu:


1. Șeful/Comandantul nemijlocit;
2. Serviciul Administrare Personal al SRU a Direcției;
3. Pentru persoanele cu funcție de conducere: persoanele indicate în raport
fac cunoștință cu raportul indicând Acordul sau Dezacordul contra
semnătură;
4. Șeful Serviciului Securitate Internă și Investigații al Direcției,
lt.colonel LISNIC Ion.
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Prin prezentul, Vă aduc la cunoștința Dumneavoastră că, la data de 28 ianuarie


2021, inspector superior al serviciului documentare, sergent clasa II OPREA Maria
Constantin, s-a întors din concediul anual pentru anul 2020, fără observații.
Totodată s-a întors din concediul medical la data de 30 ianuarie 2021, ofițer
superior al serviciului documentare, locotenent CIOBANU Viorica Tudor, fără
observații.
În urma celor expuse rog să dispuneți.

30.01.2021 Șef serviciu a Serviciului documentare al


Direcției regionale „Centru”
locotenent VASILENCO Irina
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Prin prezentul, rog permisiunea Dumneavoastră pentru accesul pe teritoriul


Unității militare 1001, cu automobilul personal de model Honda Accord cu numărul de
înmatriculare – Z EU 888 și eliberarea permisului de trecere pe teritoriu.
Anexă: 1. Copia raportului de verificare tehnică a vehicului – 1 (una) filă;
2. Copia permisului de conducere – 1 (una) filă;
3. Copia certificatului de înmatriculare provizorie – 1 (una) filă;
4. Copia contractului de asigurare a autovehiculului – 1 (una) filă.

05.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Rog indicația Dumneavoastră, către Serviciul Protecția Informațiilor, de a


elibera o sigilă metalică, pentru sigilarea biroului (sau/și safeului).

01.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin
Domnului Veaceslav POGOJA
Șef direcție al Direcției regionale „Centru”
colonel

RAPORT

Prin prezentul, rog permisiunea D-voastră pentru acordarea unei zile libere la
data de 02.01.2021 din contul zilei activate la data de 31.12.2020 fiind implicată la
MOP în grupul de dialog.
Telefon de contact: 062 000 000.
Cu prevederile codului de etică și măsurile de securitate am făcut cunoștință și
mă oblig să le respect.

01.01.2021 Inspector superior al Serviciului


documentare al Direcției regionale
„Centru„ a IGC
sergent clasa II
OPREA Maria Constantin

Raportul se coordonează cu:


1. Șeful/Comandantul nemijlocit;
2. Șeful Secției Menegement Operațional al Direcției, lt.colonel ROȘCA Igor.

S-ar putea să vă placă și