Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIE A MUNCII

PENTRU ANGAJAŢII DIN CONSTRUCŢII.


CERINŢE GENERALE DE SECURITATE
NR. 1

1 În procesul de executare a lucrărilor conform calificării şi profesiei, angajaţii sînt


obligaţi să respecte cerinţele prevăzute în prezentele instrucţiuni, în instrucţiunile de protecţie
a muncii pentru angajaţii de profesiile respective şi pentru tipurile de lucrări respective,
precum şi cerinţele prevăzute în instrucţiunile de exploatare a maşinilor şi utilajelor de
construcţii, a mijloacelor de protecţie, echipamentelor, uneltelor, elaborate de uzina
producătoare. La executarea lucrărilor după tehnologii noi, precum şi la utilizarea unor
materiale, elemente de construcţii, maşini, utilaje şi echipamente tehnologice noi, pentru care
în instrucţiunile de protecţie a muncii nu sînt prevăzute cerinţe de securitate, angajaţii sînt
obligaţi să execute recomandările de protecţie a muncii, elaborate de organizaţiile competente
în modul stablit.

2 În activitatea zilnică de producţie angajaţii sînt obligaţi să colaboreze cu angajatorii în


scopul asigurării măsurilor comune de protecţie a angajaţilor şi a altor persoane contra
factorilor de producţie periculoşi şi nocivi, inclusiv:
– protecţia angajaţilor contra căderii de la înălţime;
– protecţia angajaţilor şi a altor persoane contra căderii obiectelor de la înălţime;
– asigurarea securităţii electrice;
– asigurarea securităţii antiincendiu şi antiexplozie;
– asigurarea securităţii circulaţiei rutiere;
– protecţia angajaţilor şi a altor persoane contra acţiunii maşinilor şi mecanismelor în
mişcare;
– protecţia angajaţilor şi a altor persoane contra acţiunii substanţelor nocive,
zgomotului şi a vibraţiei;
– protecţia angajaţilor contra factorilor climaterici nocivi.

3 În cazul în care pe şantier, în atelierele, sectoarele de producţie, la locurile de muncă


se constată abateri de la cerinţele de executare a lucrărilor în condiţii de securitate, abateri care
nu pot fi înlăturate cu forţele proprii şi în pericol este pusă viaţa sau sănătatea, angajaţii
trebuie să se adreseze conducătorului de lucrări. În cazul în care acesta nu ia măsurile necesare
de asigurare a securităţii, angajaţii sînt în drept să oprească lucrările şi să părăsească zona
periculoasă.

4 Angajaţii cu dexterităţi profesionale şi fără contraindicaţii de vîrstă sau sex, pentru


profesia respectivă, înainte de a fi admişi în lucru trebuie să treacă:
– examenul medical de confirmare a aptitudinii pentru executarea lucrărilor, stabilit de
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova;
– instruirea şi verificarea cunoştinţelor privind metodele de executare a lucrărilor în
condiţii de securitate, confirmate prin certificatul respectiv;
– instructajul introductiv general de protecţia muncii;
– instructajul la locul de muncă.

5 Angajaţii aflaţi pe şantier, în încăperile de producţie şi de serviciu, pe sectoarele de


lucru şi la locurile de lucru sînt obligaţi să respecte regulile de ordine interioară privind
protecţia muncii, adoptate la fabrică.
Accesul persoanelor străine, precum şi consumul de băuturi alcoolice la serviciu este
strict interzis.

6 Angajaţii trebuie să execute lucrările în conformitate cu calificarea atribuită. În caz de


calificare insuficientă, angajatul trebuie să facă un stagiu sub conducerea unui angajat cu
experienţă, numit prin ordin pe fabrică.

7 Angajaţii sînt obligaţi să menţină ordinea la locul de muncă în procesul de executare a


lucrărilor, să înlăture gunoiul (molozul), zăpada, stratul de gheaţă, să nu admită: încălcarea
normelor de depozitare a materialelor şi a elementelor de construcţii; supraîncărcarea
schelelor; deteriorarea îngrădirilor şi a dispozitivelor de protecţie.

8 Mijloacele de protecţie, uneltele mecanizate, utilajul şi echipamentul tehnologic


trebuie să fie utilizate după destinaţie, în conformitate cu instrucţiunile de exploatare a lor în
modul stabilit prin proiectele de executare a lucrărilor, fişele tehnologice sau prin alte
documente.
9 Angajaţii aflaţi în apropiere de locul accidentului trebuie să-i acorde accidentatului
primul ajutor şi să informeze conducătorul despre caz, precum şi să menţină neschimbată
situaţia reală, în care s-a produs accidentul, pînă la primirea acordului persoanei, care
efectuează cercetarea, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei situaţii ar putea provoca
alte accidente sau ar putea periclita viaţa, sănătatea altor persoane. La examinarea cauzelor
accidentului, angajaţii sînt datori să comunice circumstanţele, ştiute de ei, în care s-a produs
accidentul.

10 Angajaţii vinovaţi de încălcarea cerinţelor instrucţiunilor de protecţie a muncii


poartă răspundere administrativă şi penală în modul stabilit de legislaţie.

Ex. șef SSM Duboischi Alexandru

S-ar putea să vă placă și