Sunteți pe pagina 1din 23

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU

ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII
A.

MASURI GENERALE

Pentru aplicarea legislatiei in vigoare privind asigurarea securitatii


muncii si reducerii pericolelor de accidentare se vor respecta urmatoarele
reguli si norme generale :
1-Nici un angajat nu va fi introdus in lucru decat dupa ce i s-au intocmit
formele de angajare , examinarea medicala , instructajul introductiv general ,
instructajul la locul de munca, fisa de instruire .
2-Angajatii nu vor fi introdusi in lucru decat dupa ce li s-a
efectuat instructajul . Acestia vor fi atentionati asupra riscurilor si masurilor de
prevenire specifice locului de munca, precum si asupra masurilor de prim
ajutor in caz de accidentare .
3-Conducatorul locului de munca este obligat sa controleze cunoasterea de
catre angajati a masurilor tehnice si organizatorice precum si prevederile
instructiunilor de securitate si sanatate in munca specifice fiecarui loc
de munca .
Lucratorul nu va executa alte lucrari decat pe cele
corespunzatoare calificarii pe care o are si pentru care a fostinstruit .
4-Deservirea masinilor ( a echipamentelor de munca ) se va face in
conformitate cu instructiunile de lucru/ cartile tehnice/ instructiunile de
utilizare,etc..
5-Conducatorul locului de munca si nici o alta persoana din societate nu are
dreptul sa modifice starea de fapt care a condus la producerea unui accident
mortal sau colectiv, cu exceptia cazurilor in care pastrarea starii de fapt
,poate provoca noi accidente .
6-Conducatorul locului de munca este obligat sa anunte conducerea
societatii de producerea unui accident .
7-Lucratorii au obligatia purtarii echipamentului individual de protectie si de
lucru pus la dispozitie de unitate , in functie de specificul fiecarei lucrari, de
riscurile identificate la fiecare loc de munca si, implicit de Normativul intern de
acordare EIP si EIL propriu societatii.
1)

Lucratorul are obligatiile urmatoare, cu privire la


echipamentul individual de protectie din dotare :

2)

Sa-l utilizeze
impotriva caruia a fost acordat ;

3)

Sa-l foloseasca numai in scopul in care a fost acordat si


in conformitate cu instructiunile de utilizare ale acestuia ;

4)

Sa solicite, sefului ierarhic superior, inlocuirea acestuia


atunci cind EIP isi pierde calitatile de protectie din fabricatie ( nu mai
asigura protectia utilizatorului impotriva riscului/riscurilor pentru care a
fost proiectat si realizat).

permanent

cit

este

supus

riscului

5)

Sa nu-l instraineze sau sa-l utilizeze


personale, fara nici o legatura cu atributiile de serviciu.

6)

in

scopuri

Sa-l prezinte la verificari periodice, sefului ierarhic


superior.

7)

Lucratorii trebuie sa aduca la cunostinta conducatorului


locului de munca, eventualele pericole de accidentare si sa refuze
intemeiat o activitate care ar pune in pericol propria persoana sau pe
ceilalti participanti la procesul de productie . De asemenea, lucratorul
trebuie sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa nu puna in pericol de
accidentare propria persoana si/sau ceilalti participanti la procesul de
productie.

8)

Unele lucrari cu risc ridicat si specific de accidentare nu


vor fi executate decat de personal calificat si numai sub supravegherea
conducatorului de lucrare.

9)

Salariatii sunt obligati sa se prezinte la lucru si sa-si


desfasoare activitatea intr-o stare psiho-fiziologica corespunzatoare. Este
interzis ca lucratorul sa fie, in timpul desfasurarii activitatilor de
productie : sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor sau
produselor stupefiante, sau a medicamentelor cu efecte similare
acestora.

10)
Salariatii sunt obligati sa verifice zilnic, la inceputul
lucrului, starea tehnica a echipamentelor de munca pe care le deservesc,
existenta dispozitivelor de protectie din dotarea postului de lucru,
interzicindu-se cu desavirsire, exploatarea echipamentelor tehnice care
nu sunt intr-o stare tehnica corespunzatoare si care pot pune in pericol
de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, salariatii.
11)
Se interzice inlaturarea, mutarea arbitrara sau anihilarea
protectorilor din dotarea locului de munca.
12)
Deserventul unui echipament de munca care este legat la
centura de impamintare, are obligatia, zilnic, la intrarea in schimb, sa
verifice existenta si continuitatea legaturii echipamentului, la centura,
iar in cazul in care constata lipsa, intreruperea sau prinderea
necorespunzatoare a acesteia, salariatul va anunta imediat seful ierarhic
superior, care va dispune masuri de remediere a deficientelor.
13)
Salariatii sunt obligati sa respecte programul de lucru al
unitatii si ii este interzis sa execute activitati pentru care nu este instruit.
Se interzice orice interventie la echipamentele de munca, desfasurarea
oricarei activitati, deplasarea la alte locuri de munca, din proprie
initiativa, fara sarcini de serviciu, fara acordul sefului ierarhic superior.
14)
Salariatul are obligatia sa pastreze ordinea, curatenia si
disciplina la locul de munca, sa mentina caile de acces si circulatie, din
zona locului sau de munca, curate, nealunecoase, eliberate de orice
obstacol care ar putea provoca impiedicarea, alunecarea, caderea si
accidentarea personalului.

B. LUCRARI DE DEMOLARI
1)

Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii, consolidari,


demolari, se va intocmi planul de securitate si sanatate in munca, in care
se precizeaza reguli aplicabile santierului respectiv.
2)
In santierele in care isi desfasoara activitatea mai multe
unitati este obligatorie desemnarea unui coordonator in materie de
sanatate si securitate in munca ce coordoneaza conceperea si punerea in
aplicare a planului de securitate si sanatate in munca.
3)
Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue. In
punctele de acces spre locul de demolare se vor pune tablite de
avertizare si de interzicere a accesului persoanalor fara atributii de
serviciu pe teritoriul santierului.
4)
Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in
raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrarilor ce prezinta
pericol.
5)
Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa
utilajele de constructii vor fi prevazute cu balustrade de protectie
6)
Masinile si utilajele de constuctii vor fi astfel amplasate
si instalate incat sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor
deplasari necomandate;
7)
La terminarea fiecarui schimb, fronturile de lucru se vor
lasa in siguranta;
8)
Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru
scurgerea apelor de suprafata,care nu vor fi amplasate de-a lungul
zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii.
9)
Locurile de munca ce reprezinta pericole vor fi
semnalizate cu indicatoare de avertizare sau interzicere
10)
Golurile din pereti amplasate la partea inferioara a
acestora si care comunica spre exteriorul constructiilor sau spre incaperi
unde nu exista planseu continuu,se vor ingradi conf.proiectului de
executie;
11)Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care
sa asigure desfasurarea functiilor vizuale si securitatea persoanelor
corespunzator sarcinii de munca;
12)Schelele, esasfoadele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile
executate la inaltime vor corespunde prevederilor proiectului de executie;
13) Montarea,ancorarea si folosirea schelelor se vor face conf.cartii tehnice
a acestora si proiectului de executie a lucrarilor;
14)La montarea sau adaugarea la inaltime a schelelor si esafondajelor
,lucratorii vor purta echipament individual de protectie;
15)Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice
nefevorabile (vant, polei, descarcari atmosferice, precipitatii);
16)In cazul in care in zona lucratorilor exista instalatii subterane se va
anunta proprietarul acestora, lucrarile desfasurandu-se sub supraveghere
competenta;
17)In cazul in care in timpul lucrului se descopera constuctii si instalatii
subterane care nu s-au cunoscut inainte, se intrerup lucrarile si
se evacueaza lucratorii si se vor putea continua numai dupa
identificarea, stabilirea si convocarea proprietarului, impreuna cu care se
vor lua masurile corespunzatoare de securitate;
i.
Lucratorii trebuie sa dispuna pe
santier de apa potabila in
cantitati suficiente. De

asemenea, trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa


in conditii satisfacatoare.
ii.
Posturile de lucru mobile sau fixe,
situate la inaltime vor fi dimensionate peste sarcina maxima
data de numarul de lucratori si de incarcaturile suplimentare.
18)Materialele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile
destinate in acest scop.Caile de acces vor fi degajate de diversele
materiale provenite din demolari.
19)Caile ce servesc la transportul materialelor ,precum si cele unde au loc
operatii de incarcare sau descarcare,trebuie sa asigure desfasurarea
activitatii in conditii normale;
20)Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor,
precum si a altor materiale.
21)Se interzice incarcarea materialelor coborate pe jgheab concomitent cu
curgerea altor materiale;
22)Incarcarea,ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se
va face cu respectarea instructiunilor de utilizare a instalatiei respective;
23)Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la
inaltime, vor fi stranse si depozitate in locuri special amenajate. Se
interzice aruncarea lor de la inaltime;
24)Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi
se va executa numai dupa legarea si fixarea incarcaturilor de catre
lucratori instruiti si autorizati in acest scop;
25)Se vor respecta instructiunile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de
ridicare si transport pe verticala si orizontala;
26)Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si
amenajate incat sa poata fi utilizate in deplina siguranta si in
conformitate cu derstinatia lor.Scarile de acces vor fi prevazute cu
balustrade pentru prevenirea caderii in gol ,conform planului tehnologic;
27)Accesul lucratorilor pe schele, direct din cladire, se va face numai prin
locuri destinate in acest scop.
28)Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe
caile stabilite si semnalizate corespunzator conform proiectului de
executie.
29)Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel
realizate, incat sa nu constituie pericol de incendiu sau de explozie, iar
persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de electrocutare prin
atingere directa sau indirecta;
30)Se interzice lucrul la tablorile electrice de comanda si la partile
componente ale instalatiei electrice fara intreruperea circuitelor de
alimentare. Interventia la instalatia elecrica se face numai de electricieni
calificati,instruiti si autorizati.
31)Se interzice executarea oricarei reparatii sau lucrari de intretinere la
utilajele si masinile actionate cu motoare electrice inainte de a fi oprite si
deconectate de la alimentarea cu energie electrica.
32)Instalatiile de distributie a energiei electrice,existente inainte de
deschiderea
santierului,trebuie
sa
fie
identificate,verificate
si
semnalizate.
33)In timpul executiei lucrarilor de reparatii,consolidari,demolari si translatii
de cladiri se vor respecta preverderile cuprinse in Normele generale de
prevenire si stingere a incendiilor, precum si celelalte reglementari in
vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

34)In functie de caracteristicile santierului si echipamentelor,de


dimensiunile incaperilor ,de caracteristicile fizice si chimice ale
substantelor si materialelor prezente ca si numarul maxim de persoane,
este obligatoriu sa fie prevazut cu numar suficient de mijloace
corespunzatoare pentru combaterea incendiilor.
35)Dispozitive neautomatizate contra incendiilor trebuie sa fie usor
accesibile.
36)Se va asigura in interiorul santierului cantitatea de apa necesara,
pompele si furtunurile necesare, precum si numarul prescris de panouri
de incendiu, echipate cu stingatoare, lazi de nisip si unelte specifice.
37)Se va asigura in permanenta accesul masinilor de interventie in caz de
incendiu,la sursele de apa prevazute in acest scop.
38)Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi se vor obtine precizari asupra
naturii
straturilor,
asupra
existentei
apelor
subterane,
existenta eventualelor consrtuctii si instalatii subterane, natura lor si
felul cum sunt amplasate sub pamant;
39)In cazul executarii lucrarilor de sapaturi in locuri unde sunt cabluri
electrice, conducte de apa sau gaze care nu au putut fi deviate sau
intrerupte se va convoca proprietarul si specialisti in domeniu, se vor
stabili masuri tehnico-organizatorice si se vor asigura asistenta tehnica si
instuirea lucratorilor;
40)Gropile de fundatii si santuri care se executa pe caile de circulatie vor fi
imprejmuite si vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare,iar
noaptea,prin lumini de marcaj;
41)In vederea prevenirii accidentelor prin surpare se vor lua masuri de
consolidare a sapaturilor.In functie de latimea si adancimea sapaturii
precum si de natura straturilor de pamant se va stabili modul de
consolidare a sapaturii;
42)La lucrarile de sapaturi in terenuri cu umiditate naturala,in cazul in care
nu exista ape freatice, adancimea pana la care sapaturile pot fi executate
cu pereti verticali, se va stabili prin proiectul de executie;
43)Cat sapaturile raman descoperite, conducatorul lucrarii trebuie sa
urmareasca starea taluzelor. In cazul in care apar crapaturi se vor lua
masuri de consolidare pentru evitarea surparii;
44)Se permite executarea lucrarilor de sapaturi in timpul iernii in terenul
inghetat fara sprijinirea peretilor sapaturii,insa numai cu accceptul
proiectantului.In cazul aparitiei pericolului surparii se vor indeparta de
indata lucratorii,luandu-se masuri de sprijinire;
45)Stationarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor de constructii in
apropiere de locurile unde se executa sapaturi fara sprijiniri sunt permise
numai la o distanta egala cu de doua ori adancimea sapaturii;
46)Daca in timpul sapaturii se acumuleaza apa, se vor lua masuri de
evacuare a acesteia;
47)Cand se va ajunge la apa subterana, se vor consolida malurile si se va
interzice continuarea sapaturii;
48)Pamantul provenit din sapatura, precum si alte materiale, se vor depozita
la o distanta minima de 0.5m de la marginea peretilor sapaturii. La
sapaturile cu peretii in taluze, cu un unghi mai mare decat ungiul natural
al taluzului,distanta maxima dintre locul de asezare a pamantului aruncat
si marginea sapaturii trebuie stabilita in prealabil prin proiect;
49)Se vor lua masuri suplimentare contra surparii peretilor cand in apropiere
se gasesc utilaje ce produc vibratii;

50)Demolarea si indepartarea sprijinirilor se va face pe masura executarii


umpluturii de jos in sus conform fisei tehnologice si a proiectului de
executie;
51)La sapaturile manuale executate la o adancime mai mare de 1.5 m se
vor monta platforme pt aruncarea pamantului.Acestea trebuie sa fie bine
fixate si sa reziste incarcaturii pe care trebuie s-o suporte;
52)In cazul sapaturilor executate langa fundatii existente, masurile necesare
pentru a se evita tasarea acestora, vor fi przentate in proiectul de
executie.
53)Inainte de inceperea turnarii betoanelor,conducatorul locului de
munca va controla modul de executie si soliditatea cofrajelor,a schelelor
si a podinilor de lucru.
54)Caile de acces vor fi eliberate de materiale si mentinute in stare de
curatenie.
55)Se interzice accesul lucratorilor in zona de turnare a betonului.
56) In cazul prepararii betoanelor pe santier se vor afisa instructiuni
specifice privind modul de lucru cu instalatia de preparare a betonului si
se vor monta panouri de avertizare;
57)Se interzice accesul personalului fara atributii de serviciu in zona de
lucru a instalatiei de preparare a betonului.
58)La fasonarea si montarea otelului beton se vor lua urmatoarele masuri :
59)-se va amenaja o platforma pentru indreptarea otelului beton la cel putin
2 m distanta de caile de circulatie ;
60)-se interzice tinerea in mana a barelor mai scurte de 30 cm la taierea cu
foarfeca cat si la stanta actionata de motor
61)-indoirea manuala a armaturilor de otel se va face cu chei speciale
62)-este interzisa confectionarea armaturilor in zona de influenta a liniilor
electrice aflate sub tensiune.
63)Conducatorii echipei sunt obligati sa verifice inaintea inceperi lucrului
daca sculele sunt in stare tehnica buna,si daca cele actionate electric
sunt legate la pamant.Se interzice utilizarea sculelor si echipamentelor
tehnice care au defectiuni sau improvizatii.
64)Conducatorii formatiilor care executa cofraje, schele, sunt obligati sa
verifice zilnic ca personalul lucrator sa aiba echipament de protectie
specific. Acestia vor stabili punctele fixe pentru prinderea centurilor de
siguranta. In lipsa acestor puncte fixe se vor utiliza cabluri sau franghii
corespunzatoare, bine ancorate, de care lucratorii sa se asigure prin
intermediul centurilor de siguranta.
65)La lucrarile de montare si demolare la inaltime a cofrajelor, schelelor sau
esafodajelor vor fi admis lucratorii apti din punct de vedere medical
pentru lucrul la inaltime conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.
66)Urcarea si coborarea la si de pe podinele de lucru se vor realiza numai
prin intermediul rampelor si a scarilor de acces executate conform
standardelor in vigoare.
67)Se interzice urcarea si coborarea pe elementele cofrajelor, schelelor sau
esafodajelor.
68)Se interzice circulatia sau stationarea pe asteriala prinsa pe plansee.
69)Pentru montarea cofrajelor suspendate pe grinzi metalice se va realiza o
podina de lucru. Dulapii podinilor vor fi fixati pe grinzi.Circulatia pe
cofraje metalice aste permisa numai daca pe acestia s-au asezat dulapi.
70)Pentru montarea fermelor,iluminatoarelor sau a altor elemente
asamblate pe loc,se vor realiza in prealabil schele.

71)Zona unde se monteaza sau se demonteaza cofrajele, schelele va fi


imprejmuita, zona va fi interzisa de circulat, iar daca este cazul se vor
executa copertine de protectie.
72)Daca cofrajul, schela raman un timp nefolosite, la reluarea lucrului se vor
verifica si se vor face completarile necesare si o noua receptie a
cofrajului, schelei sau esafodajului.
73)La asamblarea elementelor de cofraj, schele, verificarea coincidentei
orificiilor se va face cu dornuri destinate acestei operatiuni. Se interzice
efectuarea verificarii prin introducerea degetelor in orificiile respective.
74)Se interzice demontarea cofrajelor, schelelor prin tractiune inainte de
desfacerea tuturor legaturilor.
75)Demontarea cofrajelor, schelelor se va face dupa ce s-au luat toate
masurile de securitate. Efectuarea operatiunilor de demontare se va face
in ordinea inversa celor de montare sau conform prevederilor proiectului
de executie.
76)Se interzice demontarea prin daramare, precum si depozitarea pe
podinile de lucru a materialelor provenite din demolare.
77)Toate elementele componente demontate, se vor cobori pe masura
demontarii lor, prin mijloace mecanizate sau cu ajutorul franghiilor si
scripetilor. Nu este permisa aruncarea de la inaltime a elementelor
demontate.
78)Se interzice la inaltime, montarea, demontarea cofrajelor, schelelor in
cazul conditilor meteorologice nefavorabile, pe intuneric, sau cand
locurile de munca nu sunt iluminate.
79)Accesul lucratorilor in groapa cu var este interzis. Gropile de var vor fi
imprejmuite cu balustrada de protectie. Scoaterea varului din groapa se
va efectua mecanizat sau manual. In cazul scoaterii manuale se utilizeaza
scara si podina amenajata in acest scop.
80)In timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului sau a
fundatiilor din piatra, se va controla rezistenta sprijinirilor peretilor
sapaturii, luandu-se masuri ori de cate ori se constata deteriorari ale
acestora.
81)La executarea fundatiilor din piatra, se va evita caderea
bolovanilor.Coborarea
materialelor
necesare
executarii
zidariilor
subterane se face mecanizat sau folosindu-se jgheaburi si planuri
inclinate. Spatiile dintre sapaturi si fundatia zidului se vor umple cu
pamant si se vor bate cu maiul pe masura executarii zidariei, spre a nu
provoca daramarea zidariei.
82)Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin
aruncare din interiorul lucrarii in constructie;
83)Pe masura cresterii inaltimii zidariei, se vor realiza podine provizorii de
lucru. Accesul pe podinele de lucru se face numai pe scari.
84)La zidurile in care sunt inglobate conducte de apa, gaze sau instalatii
electrice, se vor studia planurile de amplasare a conductelor de
alimentare cu apa, gaze, termoficare a cablurilor electrice si de
comunicatii si se vor lua masuri pentru intreruperea legaturilor de
alimentare, fara a le deteriora sau influenta alimentarea altor cladiri.
85)Executarea zidariei exterioare de pe schele interioare se va face dupa ce
in prealabil s-a montat spre exterior o copertina de protectie cu latimea
de 1.5m si panta spre zid. Pe aceasta copertina este interzisa circulatia
lucratorilor sau depozitarea materialelor si sculelor.
86)Este interzisa circulatia pe ziduri.

87)Inaintea executarii corniselor se vor monta dispozitive de sustinere si


fixare provizorie a cornisei ; acestea se vor demonta numai dupa
executarea tencuielilor si a invelitorilor. La cornise, zidaria care depaseste
planul zidului cu peste 30 cm, se va executa numai de pe schele.
88)In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si
mecanisme de mica mecanizare ,se vor respecta normele de protectie a
muncii pentru lucrul pe schele si la inaltime.
89)In cazul producerii in timpul lucrului a unor defectiuni ale utilajelor,la
conductele de transport al mortarului,cat si in cazul formarii de dopuri de
mortar in sistemul de transport,se va opri lucrul imediat.
90)Se interzice orice interventie in timlul functionarii utilajelor. Interventiile
respective se vor efectua numai dupa oprirea utilajelor,de catre
personalul calificat si instruit pentru aceste operatiuni
91)Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii la invelitori, se va verifica
daca constructiile sunt prevazute cu scari de incendiu sau alte scari de
acces corespunzatoare, ancorate de constructie si se verifica siguranta
acestora.
92)La acoperisurile cu panta mai mare de 25,se vor folosi scari duble cu
latimea de cel putin 25 cm sau scari obisnuite cu trepte din sipci
rezistente,fixate solid pentru a nu se deplasa pe suprafata acoperisului.
93)Se interzice sa se poarte halate,sorturi,imbracaminte cu poale libere si
mansete largi la locurile de munca unde exista posibilitatea agatarii
acestora de schele sau alte elemente de constructii.
94)Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, conducatorul lucrarilor va
verifica rezistenta asterialei si sarpantei, urmarind ca elementele
componente ale sarpantei sa nu prezinte deformatii sau deteriorari. In
cazul constatarii unor deficiente, se vor lua masurile de remediere a
acestora.
95)Se interzice depozitarea si manipularea materialelor direct pe asteriala.
Se vor amenaja platforme speciale pentru depozitare.
96)Reparatiile la jgheaburi, sorturi, burlane si pazii se vor face de pe schela
exterioara, ancorata de partile solide ale constructiei.
97)Repararea invelitorilor din tigle, olane, placi de azbociment cat si
montarea caciulilor deasupra cosurilor de fum se vor efectua dupa
amenajarea unei podine de lucru sau schele.
98)Se interzice aruncarea oricaror materiale sau scule pe pe
acoperis.Zilnic,dupa terminarea lucrului se va curata acoperisul.
99)Pe timp nefavorabil se interzice efectuarea lucrarilor de reparatii la
acoperis.
100)
Lucratorii avand varsta sub 18 ani nu vor fi admisi la lucrari
de izolatii la acoperisuri,reparatii de invelitori,precum si la transportul
bitumului fierbinte. Pentru lucratorii izolatori care lucreaza la inaltime se
va mentiona in fisa medicala apt.
101)
Repararea tencuielilor interioare pe suprafete intinse se va
executa de pe schele rezistente cu podine continui ; se admite a se lucra
pe scari duble numai la mici reparatii. Este interzisa folosirea
improvizatiilor in realizarea sau sprijinirea podinelor.
102)
Lucrarile de finisaj la exterior se vor executa de pe schele.
Se interzice executarea lucrarilor simultan la doua niveluri aflate pe
aceeasi verticala.
103)
Dupa terminarea lucrului, se vor evacua de pe schele
resturile de materiale si scule.

104)
La repararea pardoselilor se vor utiliza scule in buna stare
de functionare. Pe timpul repararii pardoselii, cablurile electrice care o
traverseaza vor fi scoase de sub tensiune.
105)
Lucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare se vor executa
de pe schele interioare sau de pe scari duble ; utilizarea scarilor simple
este permisa la lucrari de pana la 3 m inaltime.
106)
Finisajul interior cu vopsele care degaja substante toxice se
executa cu ferestrele deschise sau asingurandu-se ventilatie.
107)
In incaperile unde se intrebuinteaza nitrolacuri, combustibili
si alte substante care degaja gaze inflamabile este interzisa flacara
deschisa sau producerea de scantei.
108)
La aplicarera vopselei prin pulverizare, se va asigura
ventilatia corespunzatoare sau se vor dota lucratorii cu masti contra
noxelor.
109)
La executarea lucrarilor de zugraveli cu preparate pe baza
de apa , conductorii electrici aflati in incapere vor fi scosi de sub
tensiune.
110)
Taierea geamurilor se va face in spatiile destinate acestei
operatii ,deseurile se vor colecta in lazi.
111)
Montarea geamurilor la luminatoare se va face de pe o
podina de lucru continua. Se interzice accesul persoanelor sub locul de
lucru.
112)
Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente, va
fi executata dupa proiecte sau fise tehnologice si sub supravegherea
permanenta a conducatorului lucrarii.
113)
Masurile necesare pentru urmarirea comportarii in timp a
lucratorilor de subzidire vor fi prezentate in cadrul proiectelor de
executie.
114)
Operatiunile premergatoare lucrarilor de consolidare a
constructiilor, vor fi prezentate pe faze in proiectele de executie.
115)
Suportii temporary si sprijinirile vor fi montate sau
demontate numai sub supravegherea conducatorului lucrarii.
116)
Se vor lua masuri de prevenire necesare pentru a proteja
lucratorii contra pericolelor prezentate de fragilitatea si instabilitatea
temporara a lucrarii.
117)
In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari sau
deformari ale constructiei, se vor lua masuri urgente pentru indepartarea
lucratorilor din zona si adapostirea intr-un loc sigur.
118)
Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand
se constata deformari ale terenului din zona respectiva. Continuarea
lucrarilor de subzidire se va face numai dupa ce terenul a fost consolidat.
119)
Inainte de inceperea lucrarilor de demolare se va proceda la
exeminarea nu numai a obiectivelor de constructii propuse pentru
demolare ci si a cladirilor din imediata vecinatate in scopul obtinerii
informatiilor necesare asupra rezistentei si stabilitatii acestora. Toate
observatiile din inspectia vizuala a cladirilor si uneori, dupa caz, din
sondajele si incercarile nedistructive, vor fi cuprinse intru-un proves
verbal pe baza caruia se alege metoda de lucru si se intocmeste proiectul
de organizare a lucrarilor de demolare a constructiilor. Lucrarile de
demolare se vor executa conform proiectelor avizate si aprobate.
120)
Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui
cadru competent cu experienta in astfel de lucrari si care va raspunde de
aplicarea corecta a proiectului de demolare.

10

121)
Conducatorul responsabil de lucrare va aduce la cunostinta
lucratorilor proiectul de demolare, metode de executare a lucrarilor, zone
periculoase si masurile de prevenire a accidentelor.
122)
Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, conducatorul
lucrarii va lua urmatoarele masuri :
-va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolata,iar la
punctele de acces spre zona de demolare va pune indicatoare de
avertizare sau interdictie ;
-va
intrerupe
legaturile
conductelor
retelelor
de
comunicatii,apa gaze,electricitate,energie termica si canalizare ;
-va lua masurile indicate contra prabusirii necontrolate a
diferitelor parti ale constructiei care se demoleaza ;
-va atrage atentia tuturor lucratorilor asupra locurilor de
munca ce prezinta pericol.
123)
Se vor delimita cu tablite avertizoare sau de interdictie
urmatoarele zone periculoase :
-raza de actiune a unor utilaje
-locurile unde se pot produce caderi de materiale in timpul
lucrului sau al evacuariidaramaturilor ;
-vecinatatea unor linii electrice sub tensiune, conducte de gaz,
apa, telecomunicatii .
124)
In incaperile in care se scoate podina, usile vor fi imediat
incuiate. Daca podina se scoate partial, golurile vor fi imprejmuite.
125)
Planseele dintre etajele de pe care se executa lucrarile de
demolare a constructiei nu trebuie sa aiba goluri neacoperite si
neangradite. In cazul in care golurile din plansee sunt prea mari si nu pot
fi acoperite cu panouri solide, accesul in incaperile situate mai jos va fi
interzis.
126)
Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau
imprejmuite si semnalizate.
127)
Se interzice demolarea concomitenta a elementelor de
constructii si a constructiilor pe mai multe etaje.
128)
Se interzice efectuarea lucrarilor de demolare a corniselor
sau a elementelor de consola de pe acestea ; se vor lua masuri de
asigurare a unei pozitii din interior, sau de pe esafodaje amenajate
special.
129)
Cladirile cu structura de beton armat trebuie daramate
incepand cu zidurile de umplutura.
130)
Se interzice supraincarcarea planseelor cu materiale
rezultate din demolare. Aceste materiale vor fi evacuate progresiv.
131)
Se interzice demolarea prin retezare la baza si prabusirea
de pe plansee a cosurilor de sobe, a coloanelor stalpilor sau zidurilor
despartitoare.
132)
La demolarea peretilor, nu se vor demola stalpii portanti
pana la terminarea demolarii constructiei ce se sprijina pe ei.
133)
La demolarea boltilor la care exista pericolul unei
prabusiri,trebuie executate in prealabil esafodaje rezistente provizorii sub
aceste bolti.
134)
Se interzice demolarea prin rasturnare a zidurilor si
elementelor cu inaltime mare(cosuri de fum,etc).
135)
Peretii sapaturilor care raman liberi dupa demolarea
fundatiilor trebuie sprijiniti pentru cazul in care groapa de fundatie nu se
umple cu pamant.

11

136)
La demolarea elementelor de umplutura dintre grinzile
tavanului este interzisa atat stationarea oamenilor pe aceste elemente
cat si pe cele vecine.
137)
Demolarea se va face de pe podine rezemate pe grinzi.
138)
Se interzice deplasarea laterala sau indepartarea grinzilor
in scopul de a produce prabusirea umpluturii respective.
139)
Demolarea boltilor se face pornind dinspre cheie, iar
lucratorii trebuie sa stea pe portiunea nedemolata si sa fie obligatoriu
legati prin centuri de siguranta de elementele rezistente si stabile ale
constructiei.
140)
In cazul cand demolarea boltilor si a zidariei este obligatoriu
sa inceapa de la baza, a carei stabilitate este indoielnica, trebuie sa se
monteze sub bolti sprijiniri sau sustineri corespunzatoare.
141)
Constructiile sau anumite elemente ale constructiilor
supuse demolarii, care la examinarea premergatoare inceperii lucrarilor
prezinta riscuri de pierdere a stabilitatii, vor fi prevazute cu sprijiniri
provizorii.
142)
Dupa un vant violent, o ploaie foarte mare sau o explozie se
va proceda la o noua examinare a constructiilor si in functie de constatari
se vor lua masurile ce se impun.
143)
Se interzice stationarea si circulatia personalului si a
oricaror vehicule si utilaje in zona de demolare a unei constructii, cu
exceptia celor care participa efectiv la lucrarea de demolare.
144)
Se vor delimita zonele de circulatie ale utilajelor.
145)
Se vor stabili distantele de securitate dintre utilaj si
constructia in curs de demolare,in functie de metoda de demolare
adoptata.
146)
Inainte de inceperea lucrarilor, utilajele vor fi supuse
verificarilor tehnice.
147)
In timpul incarcarii in mijloacele de transport a materialelor
rezultate din demolare, conducatorii acestora nu trebuie sa se afle in
cabina autovehicului.
148)
La demolarea cu unelte manuale este obligatorie
respectarea urmatoarelor reguli :
-la desfacerea invelitorilor,elementele acestora(tigle,placi de
azbociment)se vor scoate simetric, incepand de la coama si numai dupa
demolarea cosurilor de fum ;
-sobele care se reazama pe grinzi vor fi in prealabil demontate
si apoi indepartate grinzile ;
-fermele si elementele planseelor, profilurile metalice,
cazanele, obiectele sanitare sau de incalzire, masinile si alte elemente
grele sau voluminoase vor fi demontate si coborate la sol. Se interzice
aruncarea de la inaltime ;
-la demolarea elementelor de planseu sau a arcelor se vor lua
masuri de sprijinire pe orinzontala a peretilor ;
-la demolarea parapetelor si scarilor se vor lua masuri de
blocare a accesului pe nivelul deasupra caruia se demoleaza .
149)
Distanta dintre utilajul de tractiune si constructia de
demolat, trebuie sa fie de cel putin doua ori inaltimea constructiei.
150)
Suprafata pe care este posibila caderea masivului trebuie
ingradita, iar accesul oamenilor interzis.
151)
Este interzisa taierea zidului mai subtire de 2,5 caramizi.

12

152)
Este interzisa demolarea prin tractare cu cablu a partilor
interioare ale unei constructii.
153)
Atunci cand la demolare prin tractare cu cabluri are loc
prabusirea partiala a unei constructii este interzis a se patrunde in
interiorul acesteia pana la realizarea prabusirii totale.
154)
In timpul operatiunilor de taiere a zidurilor se vor lua
masuri de sprijinire provizorie a acestora.
155)
Daramarea propriu-zisa a masivului se va face dupa o
prealabila semnalizare.
156)
La demolarea cosurilor de fabrici prin tractiune cu cabluri,
dupa sectionarea zidariei dintr-o singura parte, trebuie sa se ia
urmatoarele masuri :
-in jurul cosului trebuie ingradita zona periculoasa pe o raza
egala cu 1.5 inaltimea cosului si asigurata paza ;
-cosul va fi consolidat prin sprijiniri la partea opusa celei la
care se executa sectionarea zidariei ;
-cosul va fi consolidat prin sprijiniri la partea opusa celei la
care se executa stationarea zidariei ;
-sectionarea trebuie sa se faca pe potiuni.
157)
La demolarea prin impingere, indiferent daca se folosesc
excavatoare hidraulice cu cupa inversa sau cu cupa dreapta, punctul de
aplicare a fortei de impingere va fi situat obligatoriu deasupra centrului
de greutate al elementului de demolat.
C. FASONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DE OTEL BETON
158)
Descolacirea si indreptarea otelului pentru armarea
betonului se va face pe un teren sau hala destinata acestui scop .
159)
La indreptarea otelului pentru armaturi cu ajutorul
mecanismelor (masina de fasonat , stanta etc. ) este necesar ca :
fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa
se faca numai dupa oprirea motorului ;
inainte de pornirea motorului tamburul trebuie sa se acopere
cu aparatoarele de protectie ;
portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuie
prevazuta cu dispozitiv de protectie .
160)
Este interzisa tinerea in mana a barelor mai scurte de 30
cm la stanta actionata cu motor , pentru a evita prinderea mainii in
timpul taierii barelor .
161)
Indoirea manuala a armaturilor de otel trebuie facuta cu
chei speciale, in buna stare, pentru a nu se produce ranirea mainilor
fierarilor .
162)
Este interzisa prezenta oricaror persoane in apropierea
celor care fasoneaza otel beton in timp ce acesta lucreaza , deoarece
exista pericolul ca persoanele respective sa fie lovite in cazul cand
aluneca brusc ( scapa ) cheile cu care se efectueaza astfel de operatii .
163)
Se interzice montarea armaturilor in apropierea liniilor
electrice aflate sub tensiune .
164)
Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului montarea
armaturii sau a carcaselor sudate in grinzi , sau alte elemente izolate . In
acest caz trebuie amenajata o schela de lucru cu o latime de minim 70
cm , situata pe partea laterala a cofrajului . Podina va fi imprejmuita cu
balustrada si scandura pe margine .
165)
Este interzisa circulatia pe armaturile carcaselor sudate .

13

166)
Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul
planseelor inainte ca acestea sa fi fost bine consolidate si verificate in
prealabil .
167)
Pentru montarea armaturilor de otel la inaltimi cand nu este
posibil sa se realizeze parapete de protectie , muncitorii vor fi bine
dotati , cu centuri de siguranta .
168)
Indoirea otelului beton se va face pe bancuri de fasonat , iar
montarea carcaselor pe capre .
169)
Fierarii betonisti vor lucra cu echipament de protectie si
manusi .
170)
Manuirea stantei sau masinii de fasonat otel beton va fi
facuta numai de persoane instruite in acest scop .
D. MONTAREA DEMONTAREA COFRAJELOR
DULGHERIE
171)
Cofrajul
se
poate
utiliza
sub
forma
de
panou independent , manevrat manual , sau preansamblat in panouri
mari , manevrat cu macaraua .
172)
Stabilitatea panourilor la montaj pe verticala este asigurata
cu sprait si talpa , sprait si cuie de otel la partea inferioara .
173)
Accesul la diferite cote de nivel , in vederea executiei
turnarii betonului este asigurat prin intermediul podinei de lucru dispusa
pe console podina si prevazute cu mana curenta , bara intermediara si
scandura bord .
174)
Transportul , manipularea si depozitarea se fac cu
elementele pachetizate . Panourile sunt pachetizate prin intermediul
dispozitivelor de pachetizare si al cheilor zavor . Dispozitivele au urechi
de agatare in vederea manipularilor .
175)
La folosirea cofrajului se va face o verificare a elementelor
inainte de montaj. Cele care prezinta deformatii , degradari , suduri
defecte se inlatura de la utilizare .
176)
Dupa fiecare folosire elementele cofrajului se curata
de noroi , mortar sau beton .
177)

Partile filetate se ung cu unsoare consistenta .

178)
La lucrarile de montare si demontare la inaltime a cofrajelor
, schelelor si esafodajelor , va fi admis personal muncitor :
apt din punct de vedere medical pentru lucru la inaltime ;
varsta minima de 18 ani ;
calificare corespunzatoare ;
sa fie instruit corespunzator ;

14

sa aibe o experienta de lucru la inaltime de cel putin 2 ani ;

179)
Maistrii
si
sefii
formatiunilor
de
lucru
care
executa cofraje , schele si esafodaje la inaltime sunt obligati sa verifice
zilnic ca personalul muncitor din formatia de lucru sa fie dotat cu
echipament de lucru specific : casti de protectie , centuri de siguranta si
sa stabileasca punctele fixe pentru prinderea centurilor de siguranta .
180)
Lucrarile de montare si demontare a cofrajelor se interzic in
cazul furtunilor sau cand vantul depaseste 11 m/s .
181)
Accesul personalului muncitor pentru montarea sau
demontarea panourilor , a cheilor zavor , se asigura de pe schele
independente sau de pe podina montata pe consola podina .
182)
Pentru cofraje montate pana la inaltimi de 5m se admite si
montarea
lor
de
pe
scari
asigurate
contra
alunecarii
sau rasturnarii , personalul fiind dotat cu centuri de siguranta ce se leaga
de puncte fixe si stabile . Se interzice decofrarea de pe scari , indiferent
de inaltimea la care se lucreaza .
183)
Pentru montarea cofrajelor la unele elemente in exteriorul
constructiei se vor executa schele inconsola , prevazute cu balustrada si
bordura de margine ;
184)
Ori de cate ori zona de lucru sau circulatie nu poate fi
limitata cu pereti si scandura de bord ,personalul muncitor va folosi
centuri de siguranta legate de puncte fixe si stabile.
185)
Personalul muncitor care participa la primirea sau
evacuarea elementelor componente ale cofrajului pe la marginea
planseelor cladirilor , va fi legat cu centuri de siguranta de elementele
fixe ale cladirii , in timpul efectuarii acestor operatii .
186)
In timpul ridicarii sau coborarii cofrajelor se interzice
stationarea pe sau sub acestea.
187)
Este obligatorie asigurarea panourilor la vant
loviri accidentale , prin folosirea spraiturilor si a cuielor de otel .

sau

188)
Se interzice utilizarea cofrajelor deteriorate sau utilizarea
legaturilor improvizate (sarme). Strangerea cheilor zavor la pozitia
definitiva se face numai cu prelungitor , pentru evitarea strivirii mainilor .
189)
La ansamblarea elementelor de cofraj cu chei zavor sau
cu suruburi , verificarea coincidentei gaurilor se va face numai cu dornuri
speciale . Se interzice efectuarea verificarii prin introducerea degetelor in
orificiile respective .
190)
Demontarea elementelor de cofraj se face in ordine inversa
montarii lor prin desfacereatirantilor , scoaterea lor facandu-se prin
tragere si nu prin impingere , pentru evitarea caderii necontrolate .

15

191)
Demontarea cofrajelor panou cu panou : desprinderea se
face prin batere sau pene. Se interzice aruncarea panourilor de
la inaltime , coborarea se face prin intermediul funiilor pe masura
demontarii .
192)

Se interzice decofrarea elementelor prin daramare .

E. EXECUTAREA TENCUIELILOR
193)
Lucrarile de tencuire exterioara , cele de tencuire interioara
precum si gletuirile si vopsirile se vor executa de pe schele adaptate
corespunzator .
194)
La lucrarile de tencuire interioara si finisari se vor putea
utiliza podinile asezate pe capre nedeplasabile .
195)
Folosirea scarilor duble este permisa
executarea lucrarilor mici de tencuire in locuri izolate .

numai

pentru

196)
La folosirea pompelor de mortar , acestea nu vor functiona
la o presiune mai mare decat cea prevazuta in cartea tehnica a utilajului .
In procesul de aplicare a mortarului , injectorul trebuie sa se tina la o
distanta de 1 1,5 m de la suprafata care se tencuieste si sub un unghi
de 90o fata de aceasta suprafata . Aplicarea mortarului se va face de sus
in jos in straturi de cel mult 6 7 mmgrosime .
197)
Dupa incetarea lucrului , tuburile flexibile , conductele si
utilajul se spala bine cu apa.
198)
In afara de utilajul de tencuit se vor lega la pamant si
conductele metalice .
199)
La terminarea lucrului , supapa de aer se va putea monta
numai dupa ce presiunea a scazut la zero .
200)
Se interzice utilizarea la prepararea mortarelor colorate a
pigmentilor (vatamatori sanatatiimuncitorilor ) ; miniu de plumb ,
galben de crom , oxid sau acetat de cupru etc. fara masuri de protectie
a pielii .
201)
Personalul muncitor care executa aplicarea mecanica a
tencuielilor precum si cel ce executa tencuielile manuale la tavane , va
purta ochelari de protectie .
202)
La aplicarea tencuielilor torcretate , precum si la
prelucrarea uscata a tencuielilor in incaperi inchise , se vor lua masuri de
ventilare permanenta in scopul evacuarii prafului .
F.EXECUTIA LUCRARILOR DE ZIDARIE
203)
Lucrarile de zidarie se executa din caramida , piatra sau
elemente prefabricate .

16

204)
La inaltimi mai mari de 1m zidariile se executa pe podine
de lucru. Aducerea mortarelor si caramizilor la locul de lucru se va face
prin depozitarea acestora astfel incat sa se lase un spatiu de minim 0,5
m intre zidul ce se executa si materiale de-a lungul intregului front
de lucru . Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decat
nivelul zidariei . Inaltimea zidariei nu va depasi 1,2 m deasupra podinei
de lucru . Pentru inaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare .
205)
Golurile de usi din zidurile exterioare trebuiesc inchise
pentru a opri trecerea muncitorilor prinele .
206)
Se interzice circulatia pe ziduri . Pentru circulatie vor fi
folosite numai schelele .
207)
Se
interzice
lasarea
pe
ziduri
a
materialelor
de zidarie , neintroduse in opera , a molozului sau sculelor , la
intreruperea lucrului.
208)
Zidaria din piatra bruta va fi executata obligatoriu cu
ajutorul sabloanelor din scandura , iar piatra folosita nu va depasi
posibilitatea manipularii acesteia de un singur om .
209)
In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor
dispozitive si mecanisme de micamecanizare , personalul muncitor ce le
manevreaza va respecta normele de protectia muncii pentru lucrul pe
schele si la inaltime si va fi dotat cu echipament de protectie
corespunzator .
210)
Executarea zidariilor la inaltime se va face de pe schele
executate reglementar, ingradite cu parapeti si scanduri de bordura , iar
podina sa permita circulatia roabelor incarcate cu material .
211)
Daca zidaria se executa sub nivelul solului este necesar sa
se controleze rezistenta sprijinirii peretilor santurilor si sapaturilor. Daca
se constata defectiuni se va intrerupe lucrul pana laremediere .
212)
Daca se executa subzidiri la fundatii sau pereti ai cladirilor
existente se vor lua masuri deasigurarea stabilitatii acestora , iar lucrul
se va desfasura sub supravegherea atenta a conducatorului lucrarii .
213)
Pentru urmarirea comportarii lucrarilor de subzidire pe
zidurile subzidite se vor monta inainte de inceperea lucrarilor martori
(repere) spre a putea fi observate din timp eventualele deplasari
aleconstructiei . Martorii vor fi montati la crapaturile zidurilor sub care se
face subzidirea precum si pe zidurile apropiate .
214)
In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari
sau deformari ale constructiei se vor lua masuri de remediere,
indepartarea personalului din zona si indepartarea pericolului cu ajutorul
sprijinirilor sau consolidarii lucrarii . Pe masura executarii fundatiilor
spatiul intre fundatii si peretii sapaturii se vor umple cu pamant
bine consolidat .

17

215)
La lucrarile ce se executa in mediul umed , conductorii sub
tensiune vor fi deconectati inainte de inceperea lucrului .
216)
In cazul in care este necesar a se taia sau sparge
unele zidarii , personalul muncitor va fi dotat cu ochelari de protectie .
G.

TRANSPORTUL

MIJLOACE
MATERIALELOR

PRIN
PURTARE
NEMECANIZATE

SI

CU
AL

217)
Toti muncitorii care lucreaza la transportul manual vor fi
instruiti in acest sens de seful punctului de lucru.
218)
Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare
manuala sau transport a persoanelor care n-au nici o atributie la aceste
operatii.
219)
Transportul si manipularea prin purtare se va face numai
cu salariati care corespund din punct de vedere fizic.
220)
Cei care lucreaza o perioada mai lunga vor efectua
controale medicale periodice.
221)
vizibilitate.

Muncitorii

care

transporta

manual

trebuie

sa

aiba

222)
Conducatorul locului de munca va stabili numarul de
salariati pentru manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate
mare.
223)
Se interzice transportul prin purtare al maselor care nu au
sisteme de prindere corespunzatoare.
224)
Transportul a doua sau mai multe obiecte se face numai
daca sunt fixate intre ele corespunzator.
225)
Nu este voie sa se transporte prin purtare masele fixate
necorespunzator in cutii sau lazi.
226)
Tot traseul pe care se transporta prin purtare obiecte sau
mase trebuie sa fie eliberate de obstacole, sa nu fie instabile sau
alunecoase.
227)
La transportul obiectelor cu margini sau suprafete taioase,
muncitorii vor fi dotati cu palmare.
228)
Planele inclinate utilizate de salariati pentru transport
manual, trebuie sa aiba stabilitate si parapeti de protectie.
229)
Mijloacele de transport nemecanizate se va face in functie
de felul si greutatea materialului transportat, de natura terenului.
230)
Se
interzice
utilizarea
nemecanizate care prezinta defectiuni.

mijloacelor

de

transport

18

231)
Depozitarea materialelor se face astfel incat sa nu existe
pericolul accidentarii.
232)
Seful punctului de lucru va stabili locul si modul de stivuire
al materialelor.
233)
3 m.

Distanta dintre doi manipulatori trebuie sa fie de cel putin

234)
libera.

Se interzice transportul materialelor lungi prin rostogolire

235)
Pentru prevenirea accidentelor / imbolnavirilor profesionale,
datorate manipularii manuale a sarcinilor, personalul de conducere si
executantii vor avea in vedere cel putin urmatoarele reguli:
-inaltimea optima pentru apucatul greutatilor nu trebuie sa fie
sub 40 cm deasupra solului;
-cand greutatile se ridica direct de pe sol, se vor folosi
franghii, carlige;
-greutatea trebuie apucata cat mai aproape de corp;
-spatele se va tine drept, evitandu-se incovoierea;
-pozitia genunchilor trebuie sa fie astfel ca sa permita
coborarea nivelului de apucare si cresterea fortei de ridicare;
-la ridicarea si transportul greutatilor nu trebuie depasita
limitele maxime admise ;
-se va evita transportul greutatilor pe brate sau sprijinite de
abdomen;
-greutatile mari se vor manipula cu mijloacele mecanice sau
de catre mai multi executanti;
-purtarea echipamentului individual de lucru si de protectie
este obligatorie;
-luarea masurilor speciale pe timp de iarna sau pe timp cu
ploi, ceata, caldura excesiva;
-caile de transport sa fie libere, fara obstacole, cu vizibilitate
adecvata; sa nu fie pericolul alunecarii;
-personalul va fi instruit corespunzator pentru cunoasterea
riscurilor la care se expun in cazul ca aceste activitati nu sunt executate
corect.
236)
In cazul in care materialele care se manipuleaza contin
substante toxice si/sau periculoase, executantii vor fi instruti suplimentar
pentru cunoasterea pericolelor si a regulilor de manipulare / transport /

19

depozitare, prevazute in fisele tehnice de securitate si in instructiunile de


lucru pentru astfel de materiale.
237)
Executia operatiilor de ridicare si transport materiale prin
purtare directa se face numai cu personal apt din punct de vedere
medical pentru astfel de lucrari ( personal verificat la angajare si periodic
).
238)
Conducatorii proceselor de productie vor stabili distantele
de transport manual, astfel ca acestea sa nu fie mai mari de 60 m;
inaltimea maxima de ridicare manuala pe verticala a sarcinilor maxime
admise va fi de cca 70% din inaltimea corpului, dar nu mai mare de
1,5m.
H. UTILIZAREA UNELTELOR SI SCULELOR DE MANA
1.

PREVEDERI GENERALE

239)
Sculele si uneltele de orice categorie si pentru orice
intrebuintare trebuie sa fie in perfecta stare si sa corespunda lucrarilor
care sunt executate.
240)
Uneltele de mana vor fi confectionate din materiale
corespunzatoare operatiilor ce se executa.
241)
Este interzisa cu desavarsire folosirea sculelor si uneltelor
defecte. Toate uneltele de mana vor fi verificate cu atentie la inceputul
lucrului. Periodic in functie de frecventa de utilizare, uneltele de mana
vor fi controlate sistematic. Uneltele de mana care nu corespund
conditiilor normale de lucru, vor fi inlocuite cu altele corespunzatoare.
242)
Cozile si manerele uneltelor de mana vor fi netede, bine
fixate si vor avea dimensiuni care sa permita prinderea lor sigura si
comoda. In cazul folosirii cozilor si manerelor de lemn, se va alege lemn
de esenta tare, cu fibrele axiale drepte, fara noduri, crapaturi si aschii
desprinse.
243)
Fiecare scula trebuie sa fie fixata in maner, pensulele,
surubelnitele si celelalte scule asemanatoare, trebuie sa aiba inele
metalice pentru strangerea manerului pe capatul sculei introduse in
maner. Este interzisa folosirea acestor scule fara maner.
244)
Pentru fixarea cozilor si manerelor la scule se vor folosi
pene metalice corespunzatoare.
245)
Dimensiunile manerelor trebuie sa fie corespunzatoare,
pentru a rezista eforturilor mari si continui la care sunt supuse, dar sa nu
fie supradimensionate, deoarece maresc efortul fizic al lucratorului.
246)
Folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie
deformate, inflorite sau stirbite, si a uneltelor de mana improvizate este
interzisa.

20

247)
Este interzisa folosirea ciocanelor de orice greutate,
neprevazute cu pana de fixare, care sa aiba lungimea cat 1/3 din
inaltimea orificiului ciocanului.
248)
La intrebuintarea penelor mecanice pentru spargeri, se
vor folosi dispozitive pentru tinerea lor (cleste coada etc.), iar la lucrarile
cu dalta dreapta sau in cruce, lucratorii trebuie sa utilizeze ochelari
pentru protejarea ochilor contra aschiilor ce ar putea sari.
249)
Lucratorii vor refuza lucrul cu culele pentru taiat metale
daca nu indeplinesc urmatoarele conditii:
-nu trebuie sa fie degradate, cu crapaturi sau ruginite;
-muchiile laterale nu trebuie sa prezinte margini taioase, in
locurile unde acestea se strang cu mana;
-a foarfecele pentru taiat tabla, lamele se vor strange in
asa fel ,incat sa preseze una pe alta, fara joc in axul de fixare;
-capatul daltilor unde muncitorul loveste cu ciocanul trebuie
sa fie neted si sa nu aiba fisuri si oblicitati, iar lungimea lor sa fie de cel
putin 150 mm.
250)
Clestii vor avea falcile complet suprapuse si fara stirbituri.
Clestele de fierarie va corespunde dimensiunilor pieselor forjate iar
manerele lui vor avea inele de protectie.
251)
In timpul lucrului cu dalti sau pene tinute de ajutor, la
baterea cu barosul se vor folosi clesti cu lungimea de cel putin 0,7 m.
252)
Este interzisa efectuarea lucrarilor cu scule si unelte
mecanizate de pe scari rezemate.
253)
In timpul lucrului cu uneltele de mana, la operatiile la care
se pot produce scantei, aschii metalice, lucratorii vor purta ochelari de
protectie, iar zona de munca va fi protejata pentru a se impiedica
accidentarea .
254)
Pentru uneltele si sculele care prin forma lor devin
periculoase in timpul transportului (fierastraie, topoare, tarnacoape, etc.),
se vor lua masuri de acoperire a partilor taioase cu teci genti etc. ,iar
partile taioase, in cazul transportului cu autovehicule se vor aseza in
aceeasi directie si numai inauntru.
255)
Toate sculele de pe santier vor fi controlate periodic la cel
mult 15 zile de o persoana calificata, iar cele gasite defecte, vor fi
imediat reparate sau scoase din serviciu.
256)
Uneltele de mana actionate electric sau pneumatic vor fi
prevazute cu dispozitive sigure pentru fixarea sculei, precum si cu
dispozitive care sa impiedice functionarea lor necomandata.

21

257)
Daca uneltele de mana cu actionare electrica sau
pneumatica sunt dotate cu scule ce prezinta pericol de accidentare, cum
ar fi pietrele de polizor, panza de fierastrau, etc., acestea vor fi protejate
impotriva atingerii.
258)
Tuburile flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda
debitului si presiunii de lucru. Fixarea lor pe racordul uneltei va fi
asigurata cu coliere metalice.
259)
Uneltele de mana rotative, cu actionare pneumatica vor fi
dotate cu dispozitive de reglare si limitarea presiunii si a debitului in
vederea limitarii turatiei.
260)
In cazul executarii lucrarilor la inaltime, sculele nu trebuie
sa fie aruncate de pe sol la o pozitie de lucru sau de la pozitia de lucru la
sol. In acest scop, vor fi utilizati intotdeauna saci de panza pentru scule,
sau alte containere izolate, trase de funii de ajutor.
2. UNELTE ACTIONATE PNEUMATIC
261)
Cu uneltele si masinile pneumatice trebuie sa lucreze
numai muncitori in varsta de 18 ani autorizati si dotati cu echipamentul
de protectie si lucru corespunzator.
262)
Repararea, ungerea, reglarea uneltelor pneumatice sau
inlocuirea lor in timpul utilizarii este interzisa. Uneltele si masinile
pneumatice vor fi controlate dupa fiecare oprire a lor si inainte de
repunerea in functiune. Se va verifica starea tuturor pieselor, dandu-se
atentie deosebita dispozitivelor de siguranta.
263)
Reparatiile vor fi executate numai de muncitori autorizati
instruiti special pentru aceasta.
264)
Supapele sculelor cu aer comprimat vor fi controlate si
reglate pentru a se deschide usor si repede. La intreruperea apasarii pe
manerul de comanda, ele trebuie sa nu mai permita trecerea aerului
comprimat.
265)
In timpul lucrului cu unelte de aer comprimat se va tine
seama de urmatoarele conditii:
-legarea si dezlegarea conductelor si uneltelor la recipientul
compresorului este permisa numai dupa intreruperea admisiei aerului;
suflare;

-inainte de legarea conductelor, acestea vor fi curatate prin

-admisia aerului se va face numai dupa ce se va aseza unealta


in pozitia de lucru;
-mersul in gol al uneltelor este permis numai in vederea
verificarilor, in vederea inceperii lucrului sau in cursul reparatiilor;

22

-in timpul lucrului, muncitorii vor purta ochelari si manusi de


protectie.
3. UNELTE ACTIONATE ELECTRIC
266)
Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, uneltele
de mana actionate electric trebuie sa corespunda standardelor si
normelor in vigoare, si vor fi verificate periodic de catre personalul de
specialitate.
267)
Sculele si uneltele electrice se vor folosi numai de
lucratorii care cunosc bine metodele de lucru si masurile de protectie
contra electrocutarilor, precum si masurile de prin ajutor ce trebuie luate
in caz de electrocutare.
268)
Uneltele si sculele electrice trebuie pastrate in magazii si
verificate in fiecare luna si dupa fiecare defectare. Daca in timpul lucrului
lucratorul simte chiar si cea mai usoara actiune a curentului electric, el
este obligat sa intrerupa imediat lucrul si sa predea scula defecta
conducatorului locului de munca pentru verificare.
269)
Sculele electrice care se predau lucratorilor trebuie sa fie
in perfecta stare de functionare si sa aiba o izolatie sigura. Starea
acestora se verifica zilnic.
270)
Folosirea sculelor electrice ca: masini de gaurit, polizoare
etc. fara legatura cu priza de pamant printr-un conductor special si fara
echipamentul de protectie (manusi si cizme electroizolante) este cu
desavarsire interzisa.
271)
Izolatia electrica la cablurile si
controla de electricianul de specialitate inainte
timpul lucrului cablurile electrice de la sculele
prin jgheaburi, tevi sau prin suspendare
muncitorilor.

sculele electrice se va
de inceperea lucrului. In
portative se vor proteja
la inaltimi inaccesibile

272)
In cazul intreruperii curentului electric sau a lucrului,
sculele electrice vor fi deconectate de la reteaua electrica de alimentare
(prize sau tablouri de distributie).
273)
In locurile cu umiditate mare, sapaturi, santuri, statii de
pompare, rezervoare, sali de cazane, etc. precum si la lucrul pe piese
mari metalice(schele metalice, stalpi metalici, etc.) se vor utiliza numai
tensiuni reduse de 12 V-24V.
274)
Este interzis lucrul cu masini unelte electrice portative sau
mecanizate, de pe scari rezemate liber.
275)
Intrebuintarea sculelor cu manere izolate nu exclude
folosirea manusilor electroizolante, oriunde acestea sunt prescrise.
276)
Dupa terminarea lucrului, toate sculele electrice se predau
persoanei care este responsabila pentru pastrarea lor in stare perfecta de
functionare si care are obligatia sa verifice zilnic starea sculelor.

23

S-ar putea să vă placă și