Sunteți pe pagina 1din 94

UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR FACULTATEA DE AGRICULTUR

GHERMAN VASILE

MUNTEAN MIRCEA

OPERA II I APARATE

CLUJ - NAPOCA 2004

CUPRINS 1.INTRODUCERE 1.1. Domeniul i particularit ile industriei alimentare 1.2. Progrese tehnice i tiin ifice n Industria Alimentar 2.OPERA II CU TRANSFER DE IMPULS. APARATE I UTILAJE SPECIFICE 2.1.Transportul fluidelor 3.UTILAJE PENTRU ALTE SURSE ENERGETICE 3.1. Generatoare hidropneumatice 3.2. Pompe i compresoare volumice 3.3. Aparate f r elemente mobile 3.4. Motoare hidropneumtice 4.M RUN IREA MATERIALELOR SOLIDE 4.1. Definirea opera iei 4.2.Scopul procesului 4.3. Factorii care influen eaz opera ia de m run ire 4.4. Procedee de realizare 4.5. Scheme de realizare a opera iei de m run i re 4.6. Clasificarea ma inilor de m run it 4.7. Mori cu cilindrii (val uri) 4.8. Ma ini de t iat sfecla de zah r 4.9. Tipuri de mori 5.AMESTECAREA MATERIALELOR 5.1. Generalit i 5.2. Factorii care influen eaz i caracterizeaz procesul 5.3. Eficacitatea amestec rii 5.4. Amestec toare pneumatice sau prin barbotare 5.5. Aparate de amestecare 6.OMOGENIZAREA I EMULSIONAREA N INDUSTRIA ALIMENTARA 6.1. Generalit i 6.2. Metodele de emulsionare 6.3. Ma ini, aparate i instala ii de omogenizare -emulsionare 7.PRESAREA 7.1. Generalit i 7.2. Utilaje pentru presare 7.3. Calculul preselor 8.EXTRUDAREA TERMOPLASTIC N INDUSTRIA ALIMENTAR 9. Sedimentarea. Decantarea. 9.1. Generalit i 9.2. Bazele teoretice ale sediment rii 9.3. Factori ce influen eaz separarea prin sedimentare 9.4. Influen a mi c rii fluidului asupra sediment rii 9.5. Decantoare n sistem eterogen solid -lichid 10.SEPARAREA PRIN CENTRIFUGARE 10.1. Generalit i 10.2. Aparate de frac ionare a fazei solid -solid
2

4 4 4 5 5 10 10 14 17 19 20 20 20 21 22 22 23 24 27 28 30 30 31 32 33 34 40 40 41 41 46 46 48 57 58 62 62 63 64 64 65 68 68 68

10.3 Centrifugarea amestecurilor eterogene 11.SORTAREA AMESTECURILOR POLIDISPERSE SOLID-SOLID 11.1.Generalit i; clasificare 11.2.Opera ia de cernere 11.3. Separarea magnetic 11.4. Separarea dup nsu irile aerodinamice 11.5 Separarea hidraulic 11.6. Separarea pe baza diferen ei de mas specifi c

69 81 81 81 90 91 91 94

1.INTRODUCERE
1.1. Domeniul i particularit ile industriei alimentare Industria alimentar prelucreaz materiile prime de origine biologic, vegetale i produse animaliere n vederea transformrii sau extragerii din acestea a anumitor elemente destinate hranei omului i totodat realizeaz conservarea i condi ionarea alimentelor. Spre deosebire de alte ramuri industriale, caracteristica esen ial a industriei alimentare const n aceea c unele opera ii ce trebuiesc efectuate sunt de natur biochimic i microbiologic. Transformarea materiilor prime n produse finite sau semifabricate se realizeaz printr-o succesiune de opera ii de natur fizic, chimic, biochimic sau chiar opera ii combinate. Ansamblul ordonat al opera iilor prin care se realizeaz fabricarea unui produs se nume te proces tehnologic. Opera iile sunt faze distincte ale unui proces tehnologic i pot fi : de pregtire a materiilor prime n vederea prelucrrii, de producere a semifabricatelor sau a produsului brut, de transformare a produselor brute sau semifabricate n produse alimentare (bunuri de consum) sau pentru prelucrarea subproduselor sau a de eurilor. Elementele n care se realizeaz procesul tehnologic sunt utilajele care pot fi aparate (utilaje fr organe n mi care) i ma ini (cu organe active n mi care). Opera iile se clasific dup natura acestora n: a) opera ii mecanice: depozitarea, transportul, dozarea, msurarea, etc. b) opera ii fizice: cu transfer de impuls: mrun irea, amestecarea, separarea materialelelor; cu transfer de cldur: fierberea, rcirea, evaporarea, condensarea, pasteurizarea, sterilizarea; cu transfer de mas (schimb de substan ): uscarea, distilarea, rectificarea, difuzia, extrac ia; c) opera ii biochimice i chimice ca: fermentarea, neutralizarea, etc. 1.2.Progrese tehnice i tiin ifice n Industria Alimentar Opera iile, aparatele i utilajele care se utilizez n diversele ramuri ale industriei alimentare pentru prelucrarea produselor agricole sunt permanent nnoite i modernizate prin folosirea i adaptarea ultimelor cuceriri ale tiin ei. Astfel se pot utiliza radia iile ionizante, radia iile X, infraro ii, microundele i curen ii de nalt frecven , n majoritatea ramurilor industriale alimentare. Tehnicile conven ionale de separare prin filtrare sunt nnoite prin aplicarea noilor metode de separare realizaten instala ii
4

moderne care folosesc membrane pentru microfiltrare, ultrafiltrare, hiperfiltrare prin osmoz invers n ind. laptelui, sucurilor, vinului, berii, etc. Ultrasunetele se aplic n industrializarea crnii, laptelui, uleiului i panifica iei pentru realizarea de emulsii, suspensii, la omogenizarea produselor sau la splarea recipientelor. Uscarea laptelui, sucurilor de fructe, legume sau extracte vegetale se face prin pulverizare n vid combinat cu termoinactivarea microorganismelor n istala ii moderne pentru ob inerea produselor instant. n ultima vreme, a cunoscut o larg dezvoltare extrudarea termoplastic a materiei prime alimentare n utilaje moderne, apar innd tehnologiei de viitor pentru ob inerea de produse alimentare n condi ii economice (n industria de morrit-panifica ie, ind. mal ului, laptelui, etc.). Nu n ultimul rnd, sunt remarcabile aplicarea progreselor tehnice nregistrate n metodele de conservare prin frig i liofilizarea produselor alimentare.

2.OPERA II CU TRANSFER DE IMPULS. APARATE I UTILAJE SPECIFICE


2.1.Transportul fluidelor Aparatele i utilajele din ansamblul instala iilor industriale sunt legate ntre ele cu conducte prin care se realizeaz transportul produselor (materii prime, materii auxiliare, produse intermediare) de la o instala ie la alta. Transportul fluidelor prin conducte se face prin cdere liber de la nivelele superioare la nivele inferioare, sau cu ajutorul pompelor, cnd lichidul trebuie transportat de la niveluri inferioare spre cele superioare sau la acela i nivel. Pompele realizeaz concomitent cu transportul i opera ie de amestecare cnd situa ia o impune. n cazul numai de transport a fluidelor, prin pompare se asigur mrirea energiei fluiduluiastfel s permit ridicarea de la un nivel h1 la un nivel h2 (h2>h1 ), prin mrirea presiunii de la p1 la p2 (p1>p2 ) pentru nvingerea pierderilor prin frecare i locale; mrirea energiei cinetice a fluidului astfel nct s aib la alimentare viteze mai mari fa de cazurile obi nuite, pentru a se reduce durata de alimentare a aparatelor. n scopul asigurrii debitului necesar de fluid, circula ia se face cu o anumit vitez pentru nvingerea pierderilor liniare i locale de presiune. 2.1.1. Elemente caracteristice conductelor n vederea fabricrii, utilizrii i a interschimbabilit ii, att pentru conducte ct i pentru armturi i fitinguri s-a impus standardizarea lor.

evile i armturile sunt caracterizate prin diametrul nominal (Dn) i o presiune nominal (Pn). Aceste dou caracteristici mpreun cu indica iile asupra materialului de construc ie i lungimea, alctuiesc elementele care se prescriu n comanda pentru livrare. La noi ar, dimensiunile nominale caracteristice evilor se regsesc n STAS 2099-79. Presiunile nominale pentru care se construiesc evile sunt reglementate prin STAS 2250-78, i fac parte din categoria numerelor normale. Scrile de presiune maxim admis, n func ie de fluid sunt: - scara I: presiunea de lucru poate egal cu Pn, iar temperatura fluidelor pn la 120 0C; - scara II : presiunea de lucru poate fi egal cu 0,8 Pn i temperatura fluidului < 300 0C; - scara III : presiunea de lucru egal cu 0,64 Pn la temperaturi ale fluidului sub 400 0C (indicate pentru abur supranclzit); Presiunile de ncercare ale conductelor sunt de 2 Pn pentru presiuni mai mici de lucru sau 1,5 Pn pentru presiuni mai mari de 3105 Pa. n cazul temperaturilor de lucru mai mari de 400 0C, se impune o comand special pentru evi i armturi. 2.1.2. Calculul conductelor Elementul de baz pentru o conduct sau o re ea destinat transportului fluidelor este diametrul care trebuie s corespund ecua iei continuit ii debitului i care se determin pe baza urmtoarelor principii: a) pe baza vitezelor optime de circula ie a fluidelor; b) innd seama de pierderile de presiune egale pe ramifica iile re elei echivalente; c) prin calcul economic, stabilindu-se diametrul la care exploatarea i ntre inerea sunt economicoase; a) calculul diametrului pe baz de viteze optime este acceptat pentru conductele cu lungimi de pn la 30 m, diametrul conductei (D) se determin din rela ia continuit ii debitului (Q) volumic i viteza (W) din rela ia:
d! 4Q , T w

(2.1)

Vitezele recomandate sunt prezentate n tabelul 2.1.: Tab.2.1. Viteze recomandate la curgerea fluidelor
Fluidul Ap Ap Abur Specificare Transport -alimentare cazane cu abur -pompe centrifuge la alimentare -la refulare -evaporatoare -pentru nclzire 6 Vitez (m/s) 1,53 23 23 35 1530 3050

Aer

p>3105 Pa Ventilatoare -aspira ie -refulare

1216 1520

Dup ob inerea dcalc se stabile te viteza efectiv la dn i se determin pierderile de presiune. b) calculul re elelor cu ramifica ii : re elele pot fi prin refulare sau prin aspira ie. Pompele sau ventilatoarele asigur alimentarea re elei sau pierderile de presiune i se acoper prin scderea treptat a presiunii fluidului pe parcursul traseului,
4 2 3 1 P 5 6 a 7

i se

caracterizeaz diferite puncte de evacuare sau racord unic aspirant, conform figurii 2.1.

Fig 2.1.Re ea de alimentare cu ap prin aspira ie Un alt mod este dat de pierderile de energie acoperite de ventilator, care aspir aerul din re ea i-l evacueaz printr-un racord unic (fig.2.2.). Se caracterizez prin asigurarea unei depresiuni n interiorul utilajului pentru a mpiedica mpr tierea prafului.
Filtru 3 5 2 1 4 ventilator 6

Fig.2.2.Re ea prin refulare

Condi ia de debit: - fiecare punct de aspira ie sau refulare impune realizarea unui anumit debit volumic de fluid Q vi. toate punctele de tip i pot func iona simultan cu condi ia (2.2)|:
Qvt ! Qvi ,
i !1 n

(2.2)

condi ia de pierdere de energie prin frecare este:


(p final ! (pint er h,

(2.3)

c) calculul diametrului economic este exprimat prin func ia de optimizare care reprezint costul total (ct), func ie de: Ct = Am + In + Ex, (2.4)

n care Am-sunt cheltuieli anuale de amortisment, In-sunt cheltuieli anuale de ntre inere iar Ex-sunt cheltuieli anuale de exploatare a re elei. Optimul este :
xC t ! 0. xd

2.1.3.

Msurarea debitelor la fluide

Prin debit se n elege cantitatea de fluid transportat n raport cu unitatea de msur la una din mrimile: mas, volum, greutate. Astfel se disting debite masice Gm ,Qm [kg/h sau s], volumetrice Gv Qv [m3/ h sau s], sau gravimetrice Gg ,Qg [N/h sau s]. Debitul volumic este: Qv =Aw
2

(2.5) (2.6)

n care A- etse suprafa a sec iunii [m ] iar w viteza medie [m/s], iar debitul masic: Qm = Gm g = GvVg = GvK Pentru determinarea debitului trebuie cunoscute w i sec iunea de curgere. Metodele de determinarea a debitelor sunt gravimetrice (care evalueaz masa curs n unitatea de timp), hidrodinamice (se fac prin diafragme, duze calibrate, tuburi Venturi i Pitot, cu rotametre, cu litometre), mecanice (cu contoare, anemometre i contoare rotative), hidromagnetice ( ce utilizeaz cmpuri magnetice n evaluarea debitului prin deplasarea unor traductori), rotametrice (cu izotopi radioactivi sau prin interferen a undelor) i termice (cu fir cald). n afar de metodele hidrodinamice, celelalte metode necesit utilizarea de traductoare i etalonri. Metoda hidrodinamic se bazeaz pe cderea de presiune la curgerea fluidelor peste obstacole (criteriul Euler-Eu):
u

(p , V w2

dar (p ! \

V w2 , iar din relatia 2.7 , (p ! Eu V w 2 .Din egalarea celor dou rezult 2

Eu = \/2.

Tot din rela ia 2.7 valoarea vitezei este : w ! Eu cu rela ia 2.8.

n figura 2.3 este prezentat un cot i o diafragm cu efectul produs de curgerea lichidului prin acestea.

(2.7)

(2.8)
(p ! V u 2 (p , dupa inlocuirea lui V \

(h

Fig.2.3.Efectul produs de curgerea lichidului printr-un cot i o diafragm n figurile 2.4 este prezentat un tub Venturi iar n figura 2.5 un tub Pitot-Prandtl cu efectul produs de curgerea lichidului prin acestea.

Fig.2.4.Efectul produs de curgerea lichidului printr-un tub Venturi

(h

W=max

vmax

Fig.2.5.Efectul produs de curgerea lichidului printr-un tub Pitot-Prandtl

(h

(h

Ecua ia debitului la msurarea cu tub Venturi (n vedeea evitrii turbulen elor) este :
QV ! E TV T d2 2 (p 4 V

Cu tubul Pitot-Prandtl se determin:


(p ! (h V m V g ; Wmax ! 2 g (h Vm V W d ; Remax ! max ; V R

Se gse te W/Wmax n func ie de R max din tabele i se determin Wmedie. Q ! A Wmedie .

3.UTILAJE PENTRU ALTE SURSE ENERGETICE


Pe lng energia electric, n unit ile de industrie alimentar se utilizeaz i alte surse de energie pentru realizarea mecanizarea i automatizarea unor procese de produc ie. n vederea vehiculrii fluidelor sunt necesare generatoare hidropneumatice, iar pentru ac ionri, acolo unde nu pot fi folosite motoarele electrice i cele cu ardere intern se face apel la motoarele hidropneumatice. Pentru valorificarea energiei cderilor de ap i a vntului se folosesc turbinele hidraulice i eoliene. Energia electric pe cale chimic se ob ine cu generatoarele elctrochimice. Cazanele de abur i ap cald, boilerele i alte schimbtoare de cldur, recuperatoarele de cldur i pompa termic constituie utilaje pentru ob inerea i dirijarea energiei termice la locurile de utilizare. 3.1. Generatoare hidropneumatice Generatoarele hidropneumatice transform energia mecanic n energie hidraulic lichidelor sau n energie pneumatic necesar gazelor pentru a fi vehiculate de la un nivel la altul sau pentru a fi puse sub presiune. Din punct de vedere func ional generatoarele hidropneumatice se mpart n generatoare hidraulice dinamice generatoare hidraulice volumice. 3.1.1. Generatoare hidropneumatice dinamice Generatoarele dinamice transform energia mecanic n energie cinetic i pe aceasta n energie poten ial de presiune sau de pozi ie. Aceste ma ini se caracterizez prin func ionarea la tura ii mari permitnd directa cuplare cu motoarele electrice, au un mers silen ios, nu au de nchidere ntre orificiul de admisie i cel de evacuare. Dup modul de ie ire al fluidului din rotorul ma inii (turbopompe, ventilatoare, turbocompresoare), generatoarele dinamice se clasific n : i

10

 Cu rotor radial sau centrifugal la care fluidul are la ie irea din rotor direc ia perpendicular pe arborele rotorului; Cu rotor diagonal la care fluidul formeaz la ie ire un unghi mai mic de 900 cu axa rotorului; Cu rotor axial la care fluidul are la ie ire o direc ie paralel cu axa rotorului; Generatoarele dinamice cu rotor radial dup raportul D2/D1 (ie ire/intrare) se clasific n : generatoare cu rotor lent, cu rotor normal i rotor rapid. 3.1.2. Pompe centrifuge (turbopompe) Pompele centrifuge pot fi mono sau multietajate. Elementele din care este constituit o pomp centrifug sunt: caracsa, rotor, sisteme de ac ionare. Lichidul intr n pomp axial i sub ac iunea cmpului de for e centrifuge determinat

de nvrtirea rotorului este mpins radial cu vitez spre periferia rotorului i apoi n conducta de refulare. n dreptul orificiului de refulare se mic oreaz viteza lichidului, din cauza spa iului mai mare, i energia cinetic se transform n energia poten ial necesar ridicrii lichidului la nl imea cerut. Ie irea lichidului din rotor produce n centrulrotorului o depresiune, care face ca lichidul din conducta de aspira ie s fie mpins de presiunea atmosferic n rotor. Din aceast categorie de pompe s-au construit la noi n ar pompele Lotru, Cerna, Cri i alte tipuri. Pompele centrifuge multietajate sau mai multe trepte de pompare, fiind prevzute cu mai multe rotoare montate n serie pe acela i arbore. Se utilizeaz n instala iile unde este necesar o nl ime mai mare de pompare. Din aceast categorie se fabric pompe cu arborele orizontal tip SADU i cu arbore vertical, pompele submersibile tip HEBE.
11

3.1.3. Ventilatoare Ventilatoarele se clasific dup modul de trecere a aerului n radiale (centrifugale) i axiale sau dup presiunea manometric n ventilatoare de joas presiune, de medie presiune i nalt presiune.

Ventilatoarele axiale, dup tipul paletelor pot fi cu palete fixe sau reglabile iar ventilatoarele radiale (centrifugale) dup tipul paletelor pot fi cu palete nclinate nainte sau napoi (cele mai utilizate). Ventilatoarele cu palete drepte se utilizez la unele instala ii de transport pneumatic, deoarece paletele drepte nu acumuleaz materialul n canalul rotorului. La cre terea debitului, presiunea total a ventilatorului se modific ( debitul i presiunea cresc iar nl imea de pompare scade). 3.1.4. Turbocompresoare i suflante Func ianeaz pe acelea i principii ca ventilatoare centrifuge dar raportul de comprimare este cuprins ntre 1,1-3. Presiunile realizate la refulare sunt la turbocompresoare 20-120 daN/cm2 i la suflante 1-20 daN/cm2. Au un numr mai mare de rotoare montate n serie ii se construiesc pentru debite mari. 3.1.5. Parametrii principali ai pompelor i ventilatoarelor Principalii parametrii func ionali ai pompelor i ventilatoarelor sunt : debitul volumic Qv (m3/s), nl imea manometric H (m coloan de ap) la pompe sau H (mm coloan de mercur) la ventilatoare, puterea P (kW) necesar ac ionrii acestora, tura ia n [rot/min] i randamentul total Lp. Ace ti parametrii sunt nscri i pe plcu a de identificare a fiecrei pompe sau ventilator. Se nume te debitul pompei cantitatatea volumetric de lichid pompat n unitatea de timp. Debitul teoretic Qt al pompei este debitul care nu ine cont de pierderile cauzate de
12

scurgerile prin neetan iet i, umplerea incomplet la aspira ie , etc. debitul real Qr ine cont de aceste pierderi i se exprim cu rela ia: Qr ! L p Qt Gradul de neuniformitate al debitului H este raportul dintre diferen a valorilor extreme i valoarea medie a debitului:

H !

Q max Q min ;Q Qmed

ed

Qmax Q min ; 2

nl imea total de ridicare sau nl imea manometric este dat de rela ia:
H !
2 w 2 wa p pa p 2 p1 H0 r Hg H p ! r ; 2g Vg Vg

n care : p1,p2 - reprezint presiunea fluidului la suprafa n recipien ii de aspira ie respectiv refulare; pr,pa - reprezint presiunea lichidelor la refulare respectiv aspira ia n pomp; - reprezint suma pierderilor de presiune n pomp i pe conducte; Hg

reprezint nl imea geometric de ridicare i egal cu Hg = Ha + H0 + Hr [m], n care Ha este nl imea de aspira ie, H0 diferen a de nl ime ntre punctele unde se msoar Hr i Ha , iar Hr reprezint nl imea de refulare, toate msurate n m; wr i wa reprezint vitezele de curgere a lichidului n conductele de refulare respectiv aspira ie [m/s]; V densitatea lichidului daN/m3.

Lucrul mecanic util pe care pompa l efectueaz la un debit Qr i la o nl ime total de ridicare H (m) ntr-un timp X este: L ! V g H Qr X , [J] iar puterea util a pompei va fi: P ! V g H Qr , [W]
13

Lucrul mecanic consumat de pomp (Lc) este mai mare dect lucrul mecanic util dezvoltat, din cauza pierderilor. Randamentul total al pompei este raportul:
Lp !

L , Lc

iar puterea real consumat de pomp este: P!


V g H Qr , L

Puterea real a pompei este mai mare dect puterea teoretic datorit rezisten ei hidraulice la trecerea lichidului prin conducte, pierderi volumice i frecrilor mecanice, deci :
L ! L m L h Lv ,

n care Lm este randamentul mecanic, Lh este randamentul hidraulic, Lv este randamentul volumic. La pompele i ventilatoarele centrifugale, dac se schimb tura ia la valoarea n , se 2 modific debitul Q2, respectiv nl imea H2 i puterea necesar ac ionrii va fi P2 dup urmtoarele rela ii: n1/n2 =Q1/Q2; H1/H2= (n1/n2 )2, P1/P2 = (n1/n2)3; 3.2. Pompe i compresoare volumice Generatoarele volumice transform direct energia mecanic n energie poten ial de pozi ie sau presiune. Se caracterizeaz intermediare. Au organe de nchidere ntre orificiile de admisie i de refulare : palete, supape, bile. Au n l imea de pompare teoretic nelimitat care nu depinde de tura ia sau forma organului de pompare, ci numai de etan area organului de nchidere, de presiunea mediului n care trebuie refulat fluidul i de puterea motorului de antrenare. Dup direc ia de deplasare a volumelor, pompele sunt : volumice alternative i volumice rotative. A. Pompe volumice alternative prin tura ii mai reduse necesitnd reductoare sau transmisii

14

a)
real

Td 2 p n [m 3 / s] 4
t

= -

p=

0,85 ... 0,99 randament volumic)

cu efect - simplu, dublu

B. Pompe volumice rotative Transport lichidul cu ajutorul unor organe (rotoare) prev zute la periferie cu spa ii goale, limitate de organele de nchidere (din i, lobi, palete) care se rotesc cu etan are ntr-o carcas de form corespunz toare. Pompele rotative volumice sunt simple din punct de vedere constructiv, ocup un spa iu redus, se autoamorseaz , pot transporta lichide cu vscozitate mare, sunt mai pu in sensibile fa de impurit ile din lichid, pot func iona la tura ii mari i asigur refularea uniform a lichidului.

Pompa cu ro i din ate este alc tuit dintr-o carcas n interior cu dou ro i din ate care se rotesc n sens invers, din ii ro ilor constituind organele de nchidere a pompei. Pompa cu angrenaje cicloide i pompa cu loburi spre deosebire de pompele cu angrenaje deplaseaz lichidul cu un num r mai redus de celule dar cu volum mai mare. Pompa cu rotor elicoidal excentric realizeaz deplasarea lichidului n sens axial prin mpingere cu ajutorul spirelor rotorului melcat. c) Compresoare volumice Se utilizeaz la instala iile frigorifice, etc. Comprimarea fluidului gazos se ob ine prin cre terea presiunii statice, folosind un organ mobil pentru mic orarea volumului unuia sau mai multor compartimente n care fluidul gazos este nchis. Pot fi cu : piston, rotative dup felul organului.
15

Compresoarele cu piston : au organul principal cu mi care rectilinie alternativ . Compresoarele pentru instala iile frigorifice pot fi cu unul, doi, trei sau mai mul i cilindrii a eza i vertical, n V, mai rar orizontal.

Dup

felul n care fluidul (gazul) frigorific str bate cilindrul se deosebesc

compresoare n echicurent i n contracurent. La compresoarele n echicurent vaporii agentului frigorific intr n supapele montate n fundul pistonului i ies prin supape montate n capacul cilindrului, str b tnd cilindrul ntr-un singur sens. La compresoarele n contracurent n chiulas sunt supape de : admisie(aspira ie), refulare. Compresoarele rotative : pot fi cu pistoane rotative, cu palete : culisante n stator, glisante n rotor, cu inel de ap .

Organul mobil este rotorul excentric cu palete care lucreaz ntr-o carcas cilindric .
16

3.3 Aparate f r elemente mobile Din aceast categorie fac parte : a) Sifoanele (fig.3.8) Sifonule este o eav ndoit sub form de U servind pentru transvazarea unui lichid pn la egalizarea nivelurilor n cele dou vase. Principiile sifonului : Ecua ia lui Bernoulli n sec iunile 1 i 2
p w2 p w2 h1 1 1 ! h 2 2 2 F V g 2g V g 2g

(h

p1 1

p1 = p2 = pa w1 = w2 h1 h2 = H = F
l w H ! P 7^ d 2g

p2 h1
2 2

2 h2

W!

2gH ; l P 7^ d

Td 4 4

2gH l P 7^ d

sau neglijnd pierderile prin frecare :


W ! 2gH ; ! T 2 d 2gH 4

Fig.3.8 Sifon

b) Montejusuri : folosite la transportul lichidelor toxice, fierbin i, corozive (fig.3.9) - dezavantaj : func ionare intermitent = (15 20)%
2

evacuare alimentare er comprimat


0

Presiunea necesar ridic rii lichidului : p ! Vg 2


V 7 ^ p 0 1

Fig.3.9 Montejus c) Gaz-lifturile (pompe Mammut) sunt prezentate ca principiu n figura 3.10.
17

Au randamentul cuprins ntre ( )= 0,3 0,5; se folosesc la transportul fluidelor care au o temperatur ridicat .Func ionarea se bazeaz pe principiul vaselor comunicante umplute cu fluide nemiscibile cu densit i diferite. Se utilizeaz la ridicarea lichidelor con innd solide n suspensie (sfecl de zah r) cu ajutorul aerului comprimat care dispersat n lichid formeaz un amestec eterogen gaz lichid cu densitate medie mai mic dect densitatea lichidului, astfel c suspensia gaz-lichid se rdic prin eava de refulare. Adncimea de scufundare :
HS ! H P
l

er comprimat

Vm unde : Vl Vm

densitatea lichidului densitatea suspensiei Fig.3.10 Gaz-lift

HP = H HS (n l imea de pompare) d) Injectoare i ejectoare (fig.3.11) 1. Duza de intrare fluid motor 2. Ajutaj de amestec 3. Intrare fluid antrenat 4. Intrare fluid motor 5. Gtuitura injectorului 6. Difuzor Injectoarele sunt aparate pentru transportul sau ridicarea lichidelor sau pentru pomparea lor ntr-un spa iu sub presiune, folosind energia

1 4

2 5

3
Fig.3.11 Injector

cinetic a unui fluid motor (abur, aer sub presiune sau comprimat). Ejectoarele sunt aparate de construc ie identic folosite pentru evacuarea unui lichid sau gaz (realizarea raportului de compresie 5 = pompe de vid). Injectoarele sunt aparate ieftine ca investi ie i ntre inere, au func ionare sigur , f r supraveghere, transport lichide murdare, cu materii sau corpuri n suspensie, func ioneaz f r zgomot i pot fi construite din materiale anticorozive. Randamentul sc zut 15-30% adic consum mare de abur sau gaz i amestecarea fluidului motor cu lichidul pompat, sunt dezavantaje.
18

3.4. Motoare hidropneumatice Motoarele hidropneumatice sunt ma ini de for hidropneumatic n energie mecanic . Acestea se clasific n : 1. Motoare hidraulice - hidrodinamice : ro i hidraulice, turbine hidraulice - hidrostatice : liniare, rotative 2. Motoare pneumatice - pneumodinamice : turbine eoliene - pneumostatice : liniare, rotative Ro ile hidraulice se utilizeaz pentru c deri mici de ap . Dup felul cum primesc apa, deosebim ro i cu admisie superioar , inferioar i lateral . Totodat sunt ntlnite ro i cu i ro i cu arbore vertical arbore orizontal par ial cufundate cu partea inferioar n ap care transform energia

total cufundate n ap , antrenate de for a dinamic a curentului de ap . Turbinele hidraulice sunt ro i hidraulice perfec ionate care primesc apa sub presiune n mod continuu pe rotor. Dup direc ia curentului se deosebesc turbine tangen iale, radial-axiale i axiale. Motoarele hidrostatice. pompele volumice i motoarele hidrostatice sunt ma ini reversibile, de aceea i construc ie, putnd ndeplini att func ia de generator hidraulic ct i de motor hidrostatic. Motoarele hidrostatice liniare (cilindrii hidraulici de for ) sau rotative (pompele cu ro i din ate, cu piston radial, cu piston axial, cu palete glisante), transform presiunea lichidului n lucru mecanic util prin deplasarea energia cinetic a pistonului sau rotirea arborelui motoarelor respective. Turbinele eoliene sunt motoare pneumatice care transform maselor de aer n mi care, lucru mecanic.

Fig.3.12 Turbine eoliene a-cu coad b-cu virole c- cu elice n func ie de pozi ia arborelui se deosebesc turbine cu arbore orizontal i turbine cu arbore vertical. Turbinele cu arbore orizontal necesit dispozitive speciale pentru orientarea acestora n direc ia curentului.
19

Energia mecanic produs de turbin poate fi utilizat direct la ac ion ri pentru producerea curentului electric care poate fi acumulat n baterii i utilizat la nc lzire sau iluminat electric. Motoarele pneumatice liniare (cilindrii cu piston sau camerele pneumatice cu membran ), sau rotative servesc la ac ion ri sau comenzi pneumatice.

4. M RUN IREA MATERIALELOR SOLIDE


4.1.Definirea opera iei : n procesele tehnologice din industria alimentar se impune ca produsele folosite s fie m run ite. M run irea este opera ia de reducere a dimensiunilor geometrice a particulelor prin distrugerea integrit ii lor fizice, ca urmare a ac iunii mecanice asupra materialului. n func ie de forma final a particulelor procesul de m run ire are urm toarele denumiri : - m run ire propriu-zis , cnd particulele finale au o form determinat , n care intr procesele ca : sf rmare, concasare, spargere, m cinare, dezintegrare; - t iere i tocare. M run irea materialelor se realizeaz prin : - concasare, m cinare, t iere, dezintegrare pentru solide; - pulverizare, emulsionare pentru lichide; - dispersare pentru gaze. 4.2.Scopul procesului M run irea se aplic pentru : a) accelerarea unor opera ii fizice (dizolv ri, usc ri) sau a unor opera ii chimice i de transfer de c ldur sau de substan . b) ob inerea unor constituen i dintr-un agregat, de exemplu separarea endospermului cerealelor de nveli , decorticarea care ulterior sunt separa i prin sortare. c) asigurarea unei amestec ri mai bune a unor produse cu altele. d) facilitarea comercializ rii produselor. Aplica iile opera iei n industria alimentar se reg se te n toate ramurile acesteia : mor ritul, zah rului, a conservelor, a amidonului, alcoolului, berii, vinului, etc. 4.2.1.Propriet ile solidelor Un element produs alimentar care constituie materia prim se caracterizeaz prin : suprafa , dimensiunea liniar , structur , friabilitate, duritate compresiune. i rezisten la

20

a) Dimensiunea liniar poate fi diametrul sau latura pentru sfer , respectiv cub sau o dimensiune medie fictiv n cazul formelor neregulate. Pentru un ansamblu de particule, intereseaz dimensiunea medie i dimensiunea limit . Dimensiunea medie reprezint dimensiunea particulelor care au ponderea cea mai mare n amestec. Dimensiunea limit a particulelor este dimensiunea celor mai mari sau celor mai mici particule din amestec. b) Suprafa a care intereseaz este cea exterioar , uneori i suprafa a intersti ial (a golurilor). Aceasta se estimeaz la particulele cu form nedefinit . n cazul unui amestec polidispers de particule suprafa a este suma suprafe elor individuale, iar suprafa a specific este suprafa a unit ii de mas sau de volum. c) Structura materialelor poate fi : omogen sau neomogen . n cele mai frecvente cazuri este neomogen . d) Duritatea este proprietatea care exprim t ria relativ a materialelor solide. Acestea se clasific dup scara de duritate Mohs n : moi avnd Wcompresie 107 Pa semimoi : Wc = 107 5107 Pa dure : Wc > 5107 Pa Majoritatea materialelor ntlnite n industria alimentar sun moi sau foarte moi de exemplu : moi (zah r, cereale, oase) foarte moi (sfecl , carne, legume, etc.) gradul de m run ire, frac iunea cu dimensiunea ce apare cu frecven nume te mod . 4.3.Factorii care influen eaz opera ia de m run ire Eficien a opera iei de m run ire nseamn transformarea cu consum de energie minim i cu productivitate maxim a unu material solid dat ntr-un produs pulverulent sau granulat de dimensiuni i form impuse. Realizarea acestui scop depinde de o gam variat de factori : a) Umiditatea de obicei este un factor negativ cu efecte nefavorabile asupra procesului de m run ire. b) Fine ea pn la care materialul este m run it mic oreaz productivitatea i m re te consumul de energie, deci costul opera iei. c) Gradul de m run ire (m) depinde de tipul ma inii i de m rimea buc ilor ob inute.
21

e) Distribu ia particulelor dup dimensiuni. n func ie de natura materialului i maxim se

m!

d1 n care : d2

d1 dimensiunea materialului ini ial; d2 dimensiunea produsului. Pentru buc i mari m=2-25, iar la mic orarea dimensiunii de m run ire se poate

ajunge la m=150 (m run ire n mai multe etape). 4.4.Procedee de realizare

Fig.4.1 Procedee de realizare a m run irii 4.5.Scheme de realizare a opera iei de m run ire a) M run irea discontinu : produsul ini ial este introdus n moar i m cinat n timp determinat pn ajunge la dimensiunea dorit . Procedeul este rar utilizat, ob inndu-se mult praf (component m runt).

Moara

b) M run irea continu n circuit deschis. Materialul trece o singur dat prin moar sau succesiv prin mai multe unit i de m cinare. Rezult de obicei un produs neuniform; consumul de energie este mare.

Moara

22

c) M run irea continu n circuit nchis

Fig.4.2 Schema m run irii continue n circuit nchis Schema m run irii n circuit nchis : a transportor cu elevator; b antrenare pneumatic . M run irea poate fi pe cale : uscat (cel mai frecvent utilizat ) umed (n prezen a apei), la m run irea porumbului n industria amidonului i a mal ului n industria berii 4.6.Clasificarea ma inilor de m run it n func ie de natura materiei prime supuse m run irii. 4.6.1.Ma ini de t iat a) n func ie de tipul de cu it utilizat : ma ini cu cu ite n form de disc; ma ini cu cu ite plane de diferite forme; ma ini cu cu ite de tip stea. ma ini pentru t ierea n buc i mari (m run ire grosier ); ma ini pentru t ierea n buc i medii; ma ini pentru t ierea n buc i mici (ma ini de tocat fin). ma ini cu cu ite montate pe discuri rotative (cu cu ite plane de diverse forme); ma ini centrifugale, avnd cu ite plane, t ierea realizndu-se sub ac iunea for ei centrifuge;

b) n func ie de m rimea buc ilor t iate :

c) n func ie de construc ie i mod de montare a cu itelor :

23

ma ini cu cu ite disc (orizontale, verticale) pentru tocat legume, fier str ul circular; ma ini cu cu ite plane de diferite forme (cuterul, fier str ul plat); ma ini cu cu it tip stea (wolful); ma ini cu mai multe tipuri de cu ite (ma inile de t iat sl nin ). 4.6.2Ma ini de m run it propriu zise. Se clasific n func ie de :

a) Gradul de m run ire al materialului : ma ini ce execut opera ia de concasare : concasarea primar m=34, d1 =1500300mm, d2=500-100mm; concasarea secundar m=5-7, d1=100-25mm, d2=255mm; ma ini ce execut opera ii de m cinare - m run ire pentru materiale dure : grosier m=10, d1=5-0,8mm, d2 =0,6-0,08mm; fin m=15, d1=1,20,15mm, m=20, d1 =12,5-1,7mm, d2=0,060,01mm; dezintegrarea pentru materiale moi : grosier d2=0,60,08mm; fin m=50, d1=41,5mm, d2=0,1-0,01mm. b) Vitez relativ a organului de m run ire : mic , medie, mare. c) Principiul de func ionare i caracteristicile constructive : concasoare cu f lci; concasoare cu mori cu cilindrii; colerganguri (mori chiliene) cu pietre verticale; mori prin lovire, mori cu ciocane, dezintegratoare, mori cu bile. Morile cu cilindrii sunt utilizate aproape n toate subramurile industriei alimentare. Cilindrii n mi care de rota ie n sens de ntmpinare, ac ioneaz prin strivirea materialului, strivire combinat uneori cu t iere, cu rupere sau forfecare, dup cum suprafa a cilindrilor este neted , striat sau are col i i viteza periferic este egal sau diferit . 4.7.1. Clasificarea este n func ie de trei criterii : a) n func ie de modul de montare al lag relor : mori cu lag re : fixe, mobile, fixe i mobile mori cu cilindrii netezi, rifla i (stria i), din a i cilindrii avnd axele n acela i plan orizontal(b), n planuri orizontale diferite(c), sau ma ini cu trei cilindrii i dou m cin tori(d); ma ini cu dou perechi de
24

4.7.Mori cu cilindrii (val uri)

b) n func ie de natura suprafe ei cilindrilor : c) n func ie de num rul cilindrilor (fig.4.3) : cu un singur cilindru(a); cu doi

cilindrii rifla i sau netezi realiznd dou m cin turi succesive(e) : ma ini cu cinci cilindrii n acela i plan vertical sau n dou plane verticale diferite(f).

a)

b)

(c

e) d) f) Fig.4.3 Clasificarea morilor cu cilindrii 4.7.2 Elemente de calcul Dimensiunile caracteristice de mori cu val uri sunt : diametrul cilindrilor D, lungimea L, distan a dintre cilindrii 2a, unghiul de prindere Unghiul de prindere i tura ia n. este unghiul format ntre tangentele duse n punctele de

contact ale particulei sferice cu suprafa a lateral a cilindrilor, peste care, materialele n loc s fie prinse alunec (fig.4.4).

Fig.4.4 Elemente de calcul


25

Consider m o particul de diametru d supus strivirii ntre val uri. For a F de ap sare a val urilor asupra particulei se descompun n F1 i F2. n mod analog for a d frecare Ff se descompune n Ff1 i Ff2. Pentru ca particula s poat fi prins sin i m run it Ff1 > F1 sau Ff cos
E >F 2

E E ns for a de frecare Ff = f F => tg < f sau 2 2

< 2 n care f coeficientul de

frecare f = tg ,

unghi de frecare. 17, deci < 34. se mic oreaz pe m sur ce cre te D i (2a) distan a dintre

Pentru materialele obi nuite f = tg = 0,3 adic n practic valoarea cilindrii.

4.7.3.Leg tura ntre D (diametrul t v lugului) i d (diametrul particulei)


a sau la limit n condi ii r E de prindere ( = 34, cos = 0,956, < 2 , d < d max ) 2 0,956d 0,088a 2a 2a (1 " 0,956 , " ); " cos V 0,044 d 0,956d d 0,088 eoarece raportul << 1, se neglijeaz rezult > 20d. 0,956 cos E ! 2

Fig.4.5 Leg tura ntre D i d = 250 mm. Se

Morile cu val uri Tople au diametrele utilizeaz secarei. 4.7.3 Tura ia optim a cilindrilor i cilindrii cu

= 220 mm i

= 300 i 350 mm care au un efect important la m cinarea

La o tura ie foarte mare a cilindrilor ncep s apar for e de iner ie, particule de material alunecnd, iar la tura ii mici scade productivitatea. Profesorul Levenson, pe baza calculului for elor centrifuge ce se nasc la rotirea cilindrilor a propus rela ia pentru tura ia maxim nmax : n max e 10,25 r rot/min dDV r = tg - coeficient de frecare

Tura ia uzual este n = 7080% din nmax. Ma inile de mor rit de construc ie romneasc au tura ia cilindrilor de 350 rot/min, la diametrul D = 250mm i lungimea L de 600, 800 i 1000mm. 4.7.4 Productivitatea Debitul volumetric la trecerea n flux dens a materialului :
26

QV = 2 DLan [m3/s] Debitul volumetric real se consider :


Q Vr ! Q V Q m 3 / s ,

= 0,2-0,4 (coeficient ce arat c materialul nu curge n flux

continuu), sau productivitatea masic : Qm = 2 DLafmn [Kg/s]. 4.8.Ma ini de t iat sfecla de zah r Dimensiunea t i eilor lungime 22-25mm clasic ; 9-10mm continu , l ime 3-5mm, grosime 1mm. a)Ma ina de t iat sfecl cu disc Diametrul Tura ia Lungimea discului discului de t iere (mm) (Rot/min) (mm) Nr. de Productivitat Consumul alveole ea energetic pentru (t/24h) kW port 2215 cu ite 19 1650 76 334 16 750 900 24 2000 65 334 22 1000 1200 32 2200 60 334 26 1200 1400 37 Tab.4.1 Elemente comparative la ma inile de tocat cu disc

a) Ma ina centrifugal : caracteristici diametrul cilindrului vertical fix 1200mm tura ia spiralei ma inii 100-120 rot/min viteza periferic maxim a spiralei 8,3 m/s productivitatea pe 1 m.l. cu it 280 t/mh Caracteristici : nr. de cu ite pe port cu it 3 rnduri a 2 cu ite nr. de alveole pe port cu it 8 nr. total de cu ite 48 tura ia tamburului 80 rot/min viteza tangen ial 5 m/s debitul de alimentare 600-800 t/24h

b) Ma ina de t iat cu tambur orizontal n manta fix se rote te ntr-o manta fix

27

4.9. Tipuri de mori

cur ire pentru cilindrii riflui i ; 14 racord evacuare Fig.4.6 Val ul dublu automat VDA-1025

Fig. 4.7

Fig. 4.8

Fig.4.9. Zdrobitor

28

Fig.4.10

Fig.4.11

Fig.4.12

29

de mai sus

Fig.4.13 Determinarea tura iei optime a morii

5.AMESTECAREA MATERIALELOR
5.1.Generalit i Prin amestecare se n elege opera ia n urma c reia materiale lichide plastice i solide pulverulente sau n granule sunt puse n contact direct urm rindu-se r spndirea lor uniform n ntreaga mas a amestecului. n func ie de opera iei, n desf urarea unui proces, amestecarea poate fi : independent (30%), auxiliar (70%). Ca opera ie independent , amestecarea se aplic amestecurilor, sau la formarea emulsiilor i a dispersiilor. Ca opera ie auxiliar este utilizat pentru : accelerarea proceselor chimice i biochimice schimbarea st rii fizice (floculare, dizolvare) intensificarea adsorb iei (la decolorarea uleiurilor vegetale) sp larea unor solide i nl turarea impurit ilor n industria zah rului i a amidonului; sp larea cerealelor accelerarea opera iilor de transfer de c ldur n industria alimentar opera ia are multe aplica ii ca : amestec ri n faz lichid (omogenizarea vinului) amestec ri n faz gaz-lichid (hidrogenarea uleiului) amestec ri n faz gaz-solid (nmuierea orzului)
30

n scopul : omogeniz rii

amestec ri n faz lichid solid (baterea untului, industria c rnii i mor ritului pentru ob inerea produselor p stoase) Posibilit i de realizare (procedee)

amestecarea pneumatic cu : aer comprimat, abur sub presiune amestecare prin curgerea lichidelor amestecare mecanic (cu palete de diferite forme) Termenii folosi i : - amestecare la produse solide - agitare pentru amestecarea fluidelor - malaxare sau fr mntare pentru produsele consistente 5.2. Factorii care influen eaz i caracterizeaz procesul

a) Starea materialului newtoniene gaze, lichide propriet i : densitate, vscozitate consisten , coeziune nenewtoniene unele lichide, pastele solide unele au consisten Corpurile ideale Corpurile din natur sub aspectul comport rii lor la ac iunea solicit rilor, pot s posede trei propriet i : elasticitate, plasticitate i vscozitate. Corpurile cu comportare ideal sunt : solidul lui Hooke perfect elastic lichidul lui Newton perfect vscos plasticul St. Venant perfect plastic Solidul lui Hooke sau corpul perfect elastic posed numai elasticitate; sub ac iunea unei for e se deformeaz , iar la ncetarea ac iunii for ei i revine la forma ini ial . Lichidul lui Newton sau corpul perfect vscos, sub ac iunea unei tensiuni tangen iale curge. Curgerea vscoas depinde de m rimea i durata solicit rii. Plasticul n ipoteza St. Venant este perfect plastic, comportndu-se ca un solid pn la o anumit valoare a tensiunii denumit prag de tensiune, peste care se comport ca un lichid. i coeziune slabe (f ina pulverulent ) Propriet ile i comportarea corpurilor la solicit ri

31

Fluide vscoase nenewtoniene : n practica industrial se ntlnesc fluide care prezint abateri de la comportarea newtonian , datorit urm toarelor cauze : sistemele bifazice, la care faza dispers constituie o parte important din volum, n timpul curgerii sufer modific ri structurale. Din aceast categorie fac parte suspensiile de polimeri, vopselele, pastele de adezivi, sngele, aluatul, pasta de carne, pasta de brnz , etc. sistemele omogene, la care unit ile de curgere sub ac iunea tensiunilor tangen iale sufer orient ri, din care pot fi amintite uleiurile minerale cu vscozitate mare, topiturile de polimeri, etc. La aceste fluide vscozitatea nu este constant . b) Aparatul n care se desf oar acesteia prin forma i dimensiunile sale. Totodat i pozi ia dispozitivului de amestecare fa de axul aparatului sunt de o deosebit importan la amestecare. Organele de amestecare trebuie s ini ieze n ct ai pronun at a ntregului con inut din maxim . opera ia influen eaz modul se realizare al

multe puncte ale aparatului amestec ri intense locale i s men in n suspensie starturi limit ct mai sub iri care s produc o turbulen vas. Curen ii ce se formeaz n aparat trebuie s atrag mereu noi cantit i de material n zona dispozitivului de agitare, astfel nct opera ia s se desf oare cu eficien c) cantitatea de material care se prelucreaz poate s influen eze : durata

amestec rii, eficien a, etc. n cazul n care se prelucreaz cantit i mari de material, sunt necesare aparate de dimensiuni mari. De multe ori este mai ra ional s se foloseasc mai multe aparate de dimensiuni mai mici, dect un aparat mare, ob inndu-se indici func ionali i calitativi mai buni raporta i la durata de desf urare a opera iei. d) Durata opera iei are influen n primul rnd asupra consumului de energie. Pentru ca opera ia s decurg ct mai economic este necesar ca agitatorul s lucreze eficient, asigurnd omogenizarea n cel mai scurt timp. Durata opera iei depinde, n afar de tipul agitatorului utilizat, de diametrul i tura ia lui precum i de propriet ile materialelor amestecate, ca vscozitatea i densitatea acestora. 5.3. Eficacitatea amestec rii Calitatea amestec rii se poate aprecia prin metode bazate pe : m surarea concentra iei n diverse puncte folosirea substan elor colorante metoda gradientului de temperatur metoda conductibilit ii electrice
32

m surarea c ldurii de dizolvare m surarea diferen ei de densitate metoda atomilor marca i metoda elementului indicator 5.4.Amestec toare pneumatice sau prin barbotare Amestecarea se realizeaz f cnd s treac prin produsul de amestecat (de obicei

un lichid sau o suspensie de particule solide n lichid), aer sau un gaz oarecare sau abur sub presiune. Regimul de curgere i amestecare este generat de gazul care p trunde n lichid sub forma unor bule mici, care avnd densitatea mai mic dect lichidul, se ridic spre suprafa a acestuia antrennd particulele lichide nvecinate ntr-o mi care ascensional , silind astfel restul lichidului s circule ntr-un sens mai mult sau mai pu in dirijat n interiorul vasului. Dispozitivul prin care se distribuie faza gazoas se nume te barbotor. Prin barbotoare, bulele de gaz n curs de dilatare transfer energia necesar amestec rii lichidului, prin presiunea cu care p trunde n masa acestuia. Cantitatea de mi care transmis se exprim prin rela ia :
P2 , n care : P1 N puterea transmis de c tre gaz, W P1 presiunea gazului la suprafa a lichidului, Pa P2 presiunea gazului la barbotare, Pa Q Vq debitul volumetric al gazului la suprafa a liber , m 3/s N ! P1 Q V1 ln

Presiunea gazului sau aburului necesar opera iei de barbotare se determin dintr-un bilan energetic ntocmit ntre punctul de barbotare i suprafa a liber lichidului, rezultnd condi ia : w2 1 V g P 7^ 2 d 2 w 1 V g P 7^ n care : p 2 u V 1 gh p1 2 d h n l imea coloanei de lichid prin care se realizeaz barbotarea, m 3 1 masa specific a lichidului, kg/m 3 g masa specific a gazului, kg/m w viteza gazului n orificiile de barbotare, m/s coeficientul de rezisten local Amestecarea prin barbotare este indicat n special n cazul cnd gazul, cu p 2 p 1 u V 1 gh reac ioneze chimic (hidrogenarea uleiurilor, a

ajutorul c ruia se face, trebuie s

carbonatarea zemurilor n industria zah rului cu bioxid de carbon, etc), cnd favorizeaz o anumit ac iune biologic (aerul-oxigenul pentru nmul irea drojdiilor). Amestecarea

33

cu abur este ntrebuin at n cazurile cnd pe lng opera ia de amestecare este necesar s se fac i o nc lzire. Barbotarea, de obicei, se realizeaz cu dispozitive construite din evi prev zute cu orificii amplasate n apropierea fundului vasului. De obicei diametrul orificiilor variaz ntre 3 i 6 mm. Pentru ca traseul bulelor de gaz s fie ct mai lung, orificiile se dispun de obicei n partea inferioar a evii orientate n jos. Viteza gazului la ie irea din orificiul barbotorului trebuie s asigure energia cinetic necesar nvingerii rezisten ei lichidului, pentru evitarea inund rii barbotorului cu lichid. evile cu orificii trebuie montate perfect orizontal pentru ca gazul la ie irea prin orificii s aib de nvins aceea i rezisten uniform a gazului. 5.5. Aparate de amestecare a) b) dup opera iile pe care le realizeaz lund n considerare starea materialelor : amestec toare pentru materiale n stare fluid amestec toare (malaxoare) pentru materiale p stoase amestec toare pentru materiale pulverulente D.p.d.v constructiv : 1)f r elemente mobile, 2)mecanice asigurndu-se astfel o reparti ie ct mai

1) pneumatice prin barbotare cu injectoare i duze amestec toare prin curgerea fluidelor mixte (barbotare + curgerea fluidelor) 2) cu bra e drepte i bra e n form de ancor cu elice i spiral de construc ii diverse BARBOTOARE Fig.5.1 Tipuri de barbotoare

34

Amestec toare cu injector sau duz 1- injector cu duz ; 2- realizarea amestecului 3 -pomp - se utilizeaz n special n cupajarea vinului i n industria cazeinei Fig.5.2 Amestec tor cu injector i duz Amestecarea prin curgerea fluidelor

Fig.5.3 Amestec tor de ulei Amestec toare mecanice Aceste utilaje realizeaz amestecarea cu diferite elemente mobile numite : palete, bra e, elice, etc.

Fig.5.4. Amestec toare mecanice

35

Amestec toare cu bra e drepte i bra e n form de ancor Se utilizeaz de regul la amestecarea sau agitarea lichidelor i a suspensiilor purtnd denumirea de agitatoare. n func ie de modul de transmitere al mi c rii c tre lichid : prin tensiune tangen ial transmiterea mi c rii are loc n unghi drept fa direc ia de mi care a agitatoarelor prin presiunea palatelor exercitat asupra lichidului adic n direc ia de mi care a agitatorului (cel mai des ntlnit) toate agitatoarele cu palet . n spatele paletei apare o c dere de presiune care antreneaz lichidul din mediul nconjur tor. de

Fig.5.5. Amestec toare elicoidale

Fig.5.6. Amesec toare tip turbin n func ie de direc iile principale ale liniilor de curent avem curgere : tangen ial , radial , axial . Aplica ii : la lichidele miscibile cu vscozitate mic agitarea lichidelor cu suspensii (emulsionarea drojdiilor, agitarea laptelui pentru omogenizare, a vinului, p mnturi decolorante n ulei) pentru men inerea n suspensie a substan elor fibroase (fibre de azbest n suspensie) pentru dizolv ri rapide i dispersii fine
36

la agitarea lichidelor cu solide cnd cele dou medii au densit i foarte diferite

Fig.5.7. Amestec toare cu elice Elemente de calcul agitatoare simple cu palete

Fig.5.8. Amestec tor cu palete dimensionare stabilirea dimensiunilor vasului determinarea consumului de energie lichidul tinde s urce pe pere i sub forma unui paraboloid T 2 Volumul unei arje V1 : V1 ! h1 4 D diametrul vasului hV n l imea vasului h1 n l imea coloanei de lichid n repaus hm n l imea minim de lichid deasupra paletei n timpul func ion rii hm = hx + hy + hz hp n l imea paraboloidului a adaos de siguran (a=0,1m) Volumul de lichid din jurul paraboloidului de rota ie este :
2

h 1 - h m 4 Acela i volum n mi care de rota ie este : T 2 T 2 T 2 T 2 ! hp p ! hp hp ! hp n care volumul p 8 4 4 8 T 2 T 2 T 2 h p ; eci h 1 - h m ! h p de unde hp = 2(h1 hm) paraboloidului p ! 8 8 4 n l imea total a vasului se determin cu rela ia : h = 2h1 hm + a h = hm + hp + a = 2(h1 hm) + hm + a sau : ac se ia n considerare coeficientul de umplere recomandat cu valori cuprinse ntre 0,6 i 0,9, n l imea vasului poate fi exprimat astfel :
!
37

h !

4 1 T 2V

4 Calculul consumului de energie : Necesarul de energie P se exprim prin rela ia : P = P1 + P2 + P3, kW n care : P puterea necesar la arborele motorului electric, kW P1 puterea necesar la axul agitatorului, kW P2 puterea pierdut prin frec ri n lag re, kW P3 puterea suplimentar pentru mpingerea diferitelor obstacole, [P3 = (0,08 0,25)P1]; randamentul motorului electric Calculul consumului de energie P P2 P3 P! 1 , kW 1000L P puterea necesar la arborele motorului electric, kW P1 puterea necesar la axul agitatorului, kW P2 puterea pierdut prin frec ri n lag re, kW P3 puterea suplimentar pentru mpingerea diferitelor obstacole, [P3 = (0,08...0,25)P 1]; randamentul motorului electric P 2 = f G Wa f 0,07 0,1 coeficient frecare n lag re G greutatea elementului n mi care; N; Wa viteza periferic a axului, m/s
m P1 ! c d 5-2m n 3-m V 1m L v d diametrul cerc descris de bra ul agitator n tura ia agitatorului densitatea fluidului v vscozitatea lichidului (suspensiei) m - constante specifice diferitelor forme de agitare (indicate n tabele) c

Amestec toare cu bra tip ancor Pentru vase cu fund semisferic sau elipsoidal cnd este necesar o amestecare n apropierea pere ilor vasului. Amestecarea este determinat de : elementele geometrice ale amestec torului : d, h1, D, H, h2 asperit ile vasului propriet ile lichidului caracteristica hidrodinamic n (rot/min) accelera ia gravita ional g

38

Fig.5.9 Amestec tor cu bra tip ancor Amestec toare cu elice i spiral Avantaj pot lucra la tura ii mari prin antrenarea direct de la motoare electrice realizeaz amestecare rapid Amestec toare cu spiral montat liber Pentru amestecul fluidelor nenewtoniene cu vscozitate foarte mare. Utiliz ri : malaxoare cristalizatoare n industria zah rului amestec toare cu spiral n difuzor sau vase cilindrice verticale pentru amestecarea diferitelor lichide; Aparate pentru amestecarea substan elor pulverulente cu nec cu palete cu tambur (tob rotativ ) cu tob cilindric cu conuri tob V sau Y elipsoidal oblic prismatic

Fig.5.10 Amestec tor cu nec


39

Alegerea aparatelor de amestecare Pentru alegerea aparatelor de amestecare este necesar s urm toarele elemente : organul de amestecare s ini ieze for e de forfecare mai mari i n ct mai multe puncte din masa materialului supus opera iei i s men in n suspensie straturi limit ct mai sub iri pe care s le rup ; s fie stras n mod continuu material n punctele active ale dispozitivului de amestecare i s se asigure o suprafa amestecarea s fie ct mai uniform de contact ct mai bun ; i s se rea lizeze n timp ct mai scurt se in cont de

pentru a se reduce la minim cheltuielile de energie. Se recomand pentru alegerea amestec toarelor, ncercarea pe modele pentru a stabili condi iile de similitudine : geometric (forma vasului i rapoartele geometrice optime dintre forma vasului i a dimensiunilor respectiv formei agitatoarelor) pozi ia agitatoarelor i a vasului i similitudinea hidrodinamic agitatoarelor). (valoare optim a tura ie

6. OMOGENIZAREA I EMULSIONAREA N INDUSTRIA ALIMENTARA


6.1.Generalit i Omogenizarea este opera ia de reducere a dimensiunilor fazei disperse a unui lichid n scopul m ririi stabiliz rii la p strare , reducerea fabric rii bradtului tendin ei de ecremare sau cu sedimentare, la reducerea dimensiunii componentelor unui material vscos (cazul i compozi iei pentru prosp turi). Nu trebuie confundat amestecarea. Omogenizarea conduce i la emulsionare, dac produsele prelucrate con in i substan e de emulgare (proteine, fosfolipide, etc.). Emulsionarea este opera ia n care dou lichide sunt amestecate intim, unul din lichide, faza dispers fiind m run it n pic turi mici n faza continu (extern ). De regul cele dou lichide sunt apa i uleiul formnd emulsii de tip U/A sau A/U.Faza U/A de exemplu poate fi diluat cu ap colorat cu coloran i solubili n ap . Emulsia A/U poate fi diluat cu ulei, colorat cu coloran i solubili n ulei. Tipul de emulsie ce se va ob ine depinde de: tipul de emulgator utilizat,propor ia relativ ntre faze i de metode.

40

Interferen a dintre dou lichide nemiscibile, este locul energiei libere rezultat din diferen a for elor de coeziune a celor dou lichide, mpiedicndu-se aglomer rile,faza intern avnd tendin a de a forma permanent pic turi micisferice. Formarea unei emulsii implic reducerea tensiunii interfaciale dintre pic turi pentru a ob ine o stabilitate m rit . Acest lucru este u urat prin utilizarea emulgatorilor ca agen i de emulsionare care pot fi de orice natur glicerolului,s rurile acizilor gra i,etc.). Pe lng func ia de emulsionare emulgatorii mai realizeaz : stabilitatea spumelor, efect de lubrifica ie, aerarea produsului(la nghe at ),complexarea amidonului,etc. Faza n care agentul de emulsionare este mai solubil va deveni de regul , faz extern . Pulberile fine pot fi adsorbite deasemenea pe interfe e i pot ac iona ca agen i de emulsionare. 6.2.Metodele de emulsionare Pentru a forma o emulsie este necesar o energie care s men in lichidele n agitare i pentru a nvinge rezisten ele de frecare. Agitarea trebuie s fie violent pentru a dispersa fie pic turile fazei interne emulsionare sa fie adsorbit. La realizarea emulsiei se va ine seam de : -promovarea unui anumit tip de emulsie tip U/A sau A/U; -raportul dintre faze(dac o faz dep e te 50% este mai greu de realizat i manipulat opera ia de emulsionare); -temperatura de emulsionare trebuie strict specificat (pn la 71C sunt optime pentru realizarea emulsiilor de tip lactat;pentru maioneze fiind necesare temperaturi mai sc zute). Ca o regul general , cele dou faze trebuie preg tite separat, agentul de emulsionare fiind ad ugat la faza extern , cu excep ia,cnd cele dou faze tind s formeze prin hidratare aglomerate,caz n care la emulsionare faza intern se adaug n mod treptat la cea extern sub agitare.n alte cazuri,cele dou faze sunt emulsionate mpreun (bradtul etc.). 6.3.Ma ini, aparate i instala ii de omogenizare-emulsionare Echipamentul de emulsionare poate fi de tipul: turbine omogenizatoare sub presiune, mori coloidale, omogenizatoare cu jet, omogenizatoare adiabatice sau omogenizatoare ultrasonice. i pentru ca filmul protector al agen ilor de (lecitina, sterolii) sau sintetici(esterii

41

a)Turbinele Turbinele se utilizeaz pentru realizarea emusiilor cu vscozitate redus (<50 poise) cum ar fi dressing-urile pentru salate, maioneze, crme de umplutur , etc.

Fig.6.1 Schema de principiu a unei turbine de omogenizare Un tip de turbin industrial l constituie utilajul NAUTO-ROTOJET care este format dintr-un vas tronconic n care pe lng pere i ac ioneaz dou spirale iar la fundul vasului, un rotor-turbin realiznd n bune condi ii dispersarea laptelui praf n apa de reconstituire,omogenizarea i emulsionarea gr simii ad ugate pentru standardizarea produsului 1,2 - grupuri antrenare 3-corp tronconic 4-spirale elicoidale cu mi care de rota ie i revolu ie 5 - gur de alimentare 6 - gur de evacuare

Fig.6.2 Turbina NAUTO-ROTOJET b) Omogenizatoare mecanice sub presiune Sunt utilizate pentru reducerea dimensiunilor fazei interne (gr simii) din lapte pentru omogenizare cu scopul prevenirii eclem rii.Asigur sc derea dimensiunii globulelor de gr sime sub 2 .Temperatura optim de omogenizare a laptelui este aproximativ 60C cnd gr simea este n stare fluid ntre o valv i vscozitatea scade. Principiul de func ionare: lichidul este for at s treac printr-un spa iu redus realizat i scaunul acesteia, distan a dintre acestea putnd fi reglat cu ajutorul unui arc cu tensiune variabil fiind for at spre evacuare de un inel de spargere a jetuluiformnd un ansamblu denumit cap de omogenizare.
42

Alimentarea capului de omogenizare se realizeaz cu pompe cu mai multe pistoane. La trecerea prin omogenizator produsul se nc lze te cu 2,5C la presiunea 100 barr sau cu 5C la o presiune de 200 barr. Corpurile de omogenizare pot fi ntr-o singur treapt de presiune, utilizate pentru laptele de consum, mixturi de nghe at cu mai pu in de 10% gr sime sau cu dou trepte de presiune la produse cu con inut ridicat de gr sime (smntn ,dressing-uri pentru salate, maioneze,sosuri grase,mixturi pentru nghe ate). La produsele grase exist posibilitatea aglomer rii globulelor de gr sime datorit agentului de emulsionare care acoper grupuri de globule de gr sime la omogenizarea ntr-o singur treapt (presiune 100-200 barr) de aceea se trece la a doua treapt de omogenizare care lucreaz la presiuni mai mici (aproximativ 50 barr). Omogenizatoare mecanice sub presiune 1.valv 2.scaunul valvei 3.inel de spargere 4.arc 5. urub de strngere

Fig.6.3 Corp de omogenizare ntr-o singur treapt Corp de omogenizare n dou trepte 1.supap pentru treapta 1 2.supap pentru treapta 2

Fig.6.4 Corp de omogenizare n dou trepte

43

Corp de omogenizare cu membran 1.membran 5-50 mm2 2.piston culisant 3.camera de presiune

Fig.6.5 Corp de omogenizare cu membran

c) Mori coloidale n principiu o moar coloidal const dintr-un stator i rotor deplasabil,cu un spa iu ntre cele dou piese n care este adus produsul ce se evacueaz la periferie.
Tura ia rotorului :3000-15000 rot/min.

1.stator 2.rotor 3.bunc r pentru ingrediente 4.pomp dozare ap 5.conduct de amestecare cu efect de ejector Mori coloidale cu ax vertical se utilizeaz pentru produse mai vscoase n= 3-10000 rot/min. Mori coloidale cu ax orizontal cu rotor/stator cu suprafa a abraziv (danturat ) se folosesc pentru omogenizarea-emulsionarea pastelor vscoase de carne. Fig.6.6 Moar coloidal cu rotor cu ax orizontal sau vertical

Schema instala iei de omogenizare cu jet pentru amestecul lapte degresat-gr sime 1.vas pentru topirea gr simii 2.4.7. pompe 3.vas pentru amestec lapte degresat-gr sime 5.vas pentru emulsionare 6.8.cap de emulsionare

Fig.6.7 Schema instala iei de omogenizare cu jet pentru amestecul lapte degresat-gr sime

44

d)Omogenizarea cu jet Se folose te la ob inerea laptelui integral recombinat. Principiul de func ionare -sunt dou tipuri de omogenizatoare care emulsioneaz disperseaz un lichid n stare cald (gr simea) trimis sub form de jet pulverizat n faza de dispersie (lapte degresat) printr-o duz . Reducerea dimensiunilor globulelor de gr sime are loc n dou etape: prin lovirea globulelor de gr sime formate n prima etap de lichidul care formeaz faza de dispersie men inut sub form de structur dens . Realizeaz mic orarea dimensiunii globulelor de gr sime i emulsionarea amestecului ntr-un curent de lichid,datorit vrtejurilor i a pulsa iilor turbulente. e)Omogenizatoare adiabatice n aceste omogenizatoare, emulsia se formeaz ca rezultat al instabilit ii amestecului de lichide sub vidul din recipient.n recipient se petrec urm toarele procese: -puverizarea amestecului prin duza de alimentare-dispersare -deten ia lichidului n camera de vid datorit presiunii mici din recipient -formarea de bule de vapori de ap ca urmare a vaporiz rii fazei apoase, care favorizeaz mic orarea dimensiunilor particulelor fazei grase i dispersarea lor n faza apoas . f)Omogenizatoare ultrasonice n cazul ob inerii emulsiilor cu ajutorul ultrasunetelor, lichidul este supus alternativ unei tensiuni i compresiuni. n jum tatea negativ a ciclului de presiune,cnd lichidul este sub tensiune,bulele prezente n lichid vor exploda.n jum tatea pozitiv a ciclului,bulele se vor contracta. Dac amplitudinea presiunii este mare i bulele sunt mici, atunci cnd sunt contractate ele vor colapsa violent-fenomenul este cunoscut sub numele de cavita ie i conduce la eliberarea unei cantit i de energie.Frecven a ultrasunetelor-aproximativ 10kHz.

Fig.6.8 Schi a de principiu a generatorului de ultrasunete hidrodinamic Lama ascu it este pozi ionat n fa a duzei cu sec iune rectangular . Lichidul se pompeaz prin duz i pune lama n stare de vibra ie, undele ultrasonore fiind conduse

45

n lichidul din apropierea lamei vibratoare, unde se produc cavit i i deci emulsionare. Diametrul particulelor dispersate este de 1-2 . Omogenizatorul ultrasonic este utilizat pentru ob inerea de mixuri pentru nghe ate, emulsii de uleiuri, reconstituirea laptelui de consum din lapte praf,sucuri de tomate,piureuri de fructe i legume,supe-crme,etc.

7.PRESAREA
7.1.Generalit i Presarea este procesul hidrodinamic de separare a amestecurilor eterogene solidlichid prin re inerea particulelor solide pe un mediu (structur ) poros,prin care trece numai faza lichid . For a motric de desf urare a opera iunilor de presare o constituie diferen a de presiune care apare ntre cele dou faze. Condi ia esen ial ce se cere materialelor care urmeaz a fi presate este ca scheletul substan ei solide a sistemului de faze s fie compresibil i s formeze n el capilare de scurgere, prin care lichidul s poat trece. Opera ia de presare se aplic n industria alimentar pentru ob inerea sucului din fructe, mustului din struguri, n industria uleiurilor vegetale i n prelucrarea produselorn industria c rnii. Presarea este utilizat n industria brnzeturilor, pentru eliminarea apei din masa de coagul sau pentru imprimarea unor forme caracteristice sortimentului. Sunt situa ii,spre exemplu: fabricarea semiconservelor din carne, fabricarea produselor zaharoase,cnd prin presare se urm re te s se dea o form anumit produsului. O pres folosit la separarea sucului const n principiu dintr-un recipient i un element mobil de ap sare, care n timpul procesului de separare, mic oreaz volumul de presare. Recipientul de presare are pere i rigizi l snd s treac lichidul. Dup introducerea produsului care urmeaz s fie presat, la nceput are loc scurgerea sucului f r o ac iune din exterior, numai prin efectul presiunii stratului de material. Aceast prim faz reprezint un proces pur de filtrare sub influen a unei coloane de lichid. n timpul exercit rii presiunii, la nceput este evacuat aerul cuprins n spa iul de presare, particulele de substan e solide se deplaseaz , iar faza lichid se evacueaz intens n afar . Odat cu continuarea comprim rii materialului se formeaz un strat capilar prin care se elimin faza lichid -filtrarea de profunzime. Dac diametrul capilarelor se mic oreaz

46

pn la o valoare critic , atunci for ele capilare cresc att de mult nct separarea lichidului nu se mai poate continua i ca urmare presarea se opre te. Factorii care influen eaz presarea sunt: a)Suculen a materiei prime.Fructele care dup zdrobire elimin o cantitate mare de suc(strugurii)permit o cre tere a productivit ii preselor deoarece sucul se poate separa gravita ional sau cu centrifuge,la presare introducndu-se numai pulpa propriuzis (bo tina); b)Grosimea stratului de material.Cu ct grosimea stratului este mai mare,cu att exist posibilitatea s se nfunde capilarele i n consecin eliminat; c)Consisten a i structura stratului de presare.Se comport bine produsele cu consisten elastic care nu se distrug prin presare i care i p streaz structura capilar . Prunele i caisele de exemplu, se preseaz mai greu deoarece nu opun o rezisten a suficient la presare.Pentru evitarea acestui lucru se propune folosirea n amestec a rumegu ului i a nisipului sp lat cu ap rezisten a la presare. d)Gradul de m run ire.Influen eaz n mare m sur asupra randamentului pres rii. Dac merele sepreseaz sub form de rondele se ob ine 30-35% suc,pe cnd dac se preseaz merele r zuite se ob ine 60-70% suc.Pentru ca sucul s se scurg bine este necesar ca n pulp s existe un num r suficient de canale.Cu ct este mai fin zdrobirea pulpei cu att vor exista din punct de vedere teoretic,un num r mai mare de canale i cu att va cre te mai mult randamentul n suc.n realitate,o m run ire prea fin provoac un randament de presare necorespunz tor i necesit o cre tere a presiunii i un timp de presare prelungit.Cnd granula ia este mai grosier ,sucul se scurge mai repede i folosindu-se o presiune uniform ,se realizeaz randamente bune. Pentru materialele oleaginoase rezistente la pr fuire (soia, germeni de porumb) grosimea optim a particulelor m cinate(paiete)destinate extrac iei este de 0,20-0,25 mm, iar pentru cele mai pu in rezistente(floarea soarelui,arahide)de circa 0,30 mm. e)Descojirea ssemin elor oleaginoase.Materiile prime oleaginoase care au un con inut ridicat de coaj se supun descojirii nainte de prelucrare ceea ce duce la m rirea capacit ii de prelucrare a instala iilor de presare i extrac ie, mbun t irea calit ii roturilor prin mic orarea cantit ii de celuloz , reducerea uzurii ma inilor, reducerea pierderilor de ulei n roturile de extrac ie. Descojirea semin elor de floarea-soarelui se realizeaz n dou etape i anume:prin spargerea semin elor (cojilor) n tobe de spargere prin lovirea semin elor (mecanic sau pneumatic) urmat de ndep rtarea cojilor din
47

sucul nu mai poate fi

i acid clorhidric pentru a m ri

amestec folosind sortare prin cernere i aspirare. Semin ele de ricin care con in 25-35% coaj se descojesc prin strivire ntre cilindri i se separ prin aspira ie,iar cele de soia prin t iere ntre cilindri riflui i(8 rifluiri/25 cm circumferin ) i cojile se ndep rteaz prin aspira ie. f)Pr jirea materiilor prime oleaginoase favorizeaz presarea i extragerea cu dizolvan i prin : -m rirea plasticit ii i fluidit ii p r ii de gel de semin e(celule)prin umectare i efect termic; -sc derea vscozit ii uleiului (cu temperatura); -denaturarea substan elor proteice care conduce la distrugerea structurii celulare ini iale. Condi iile optime de pr jire pentru diferite materii prime sunt prezentate n tabelul: M cin tura Floarea-soarelui In Rapi Bumbac Temperatura final ( C ) 100-110 85-90 85-90 115-120 Umiditatea ini ial (%) 8,5-9 9,5-10 9,5-10 11-12 Umiditatea final (%) 3,5-4,5 6-6,5 5,5-6 4-5

g)Varia ia n timp a presiunii. Procesul de presare trebuie s fie condus astfel nct viteza de evacuare a lichidului s fie optim i n acela i timp, lichidul s fie bine filtrat la scurgerea sa din material,cu un con inut minim de suspensii. Dac la o pres cre te prea mult presiunea, atunci cre te viteza de evacuare a lichidului, materialul presat nu mai are ac iune proprie de filtrare n profunzime, capilarele se astup i viteza de scurgere a sucului scade sau nceteaz .O cre tere prea brusc a presiunii poate s duc la spargerea recipientului de presare.n cazul pres rii fructelor i a strugurilor se folose te cu succes conducerea intermitent a pres riiadic presare puternice i slabe, cu pauze de presare. h)Macerarea enzimatic a pulpelor.Prin tratarea pulpei de fructe zdrobite cu enzime pectolitice i de macerare se ob ine o cre tere important a randamentului i suplimentar, se realizeaz extragerea substan elor colorante n cazul fabric rii sucurilor de fructe cu pulpa ro ie (struguri,vi ine,cire e,prune,etc.) ceea ce duce la mbun t irea calit ilor organoleptice ale produselor. 7.2.Utilaje pentru presare Utilajele folosite pentru presare trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii:
48

se succed intervale de

-s asigure separarea unei cantit i ct mai mare de suc de calitate ct mai bun ; -organele active ale presei s execute o presare uniform ,continu produsului dispus n strat sub ire i pe o suprafa unitatea de suprafa s aib o valoare ct mai sc zut ; -s lucreze rapid pentru ca bo tina i mustul s vin ct mai pu in n contact cu aerul i cu metalele care intr n construc ia presei; -piesele metalice care vin n contact cu materialul s fie bine protejate mpotriva ac iunii corozive a produselor de separare,con inutul de fier n must s nu dep easc 4 mg/l; -organele active s nu distrug semin ele sau pieli ele; -s fie economice,cu consum de energie redus la un regim de func ionare normal ; -s asigure colectarea musturilor pe categorii dup gradul de presare al materialului; -s poat fi u or nc rcate sau desc rcate; -s poat fi igienizate u or i eficient. Presele se pot clasifica dup mai multe criterii, astfel: -n func ie de parametrii constructivi principali: prese cu urub i piuli , cu melc, cu prghie; -dup modul de func ionare: continuue sau cu func ionare intermitent ; -dup modul de lucru: prese verticale i prese orizontale -dup num rul de corpuri: cu unul sau mai multe corpuri; -dup modul de ac ionare: prese mecanice,hidraulice,pneumatice i cu ac iune combinat (mecano-hidraulice,mecano-pneumatice) i progresiv a ct mai mare astfel nct presiunea pe

1 corp pres de n l ime h2 2 cap tul urubului fix 3 dispozitiv de antrenare manet 4 plac de zdrobire 5 piuli mobil care efectueaz deplasare n plan vertical 6 elemente de rigidizare a piuli ei 7 tav cu jgheab pentru must

Fig.7.1 Pres cu urub folosit la presarea strugurilor

For a ce se aplic la manet se calculeaz n func ie de presiunea specific de comprimare q (daN/cm2 ) i de aria de comprimare f(cm2).
49

F = q f ,(daN) For a care ac ioneaz pe linia median a filetului urubului F 0. F0 = F tg( + ) Unde: -unghiul de pant al filetului iar -unghiul de frecare urub-piuli (8,5-17)

Fig.7.2 Ac iunea melcului asupra unei particule de aluat Fie m1 o particul de aluat n apropierea canalului melcului sub influen a for elor de coeziune din produs. T1-for a tangen ial n sensul nvrtirii melcului RT1-for a de reac ie tangen ial care se opune rotirii masei mpreun cu melcul (dintre produs i peretele canalului) s fie mai mare dect for a de coeziune ntre particulele de produs. RT1>T1 Condi ii: a)Componenta tangen ial a for ei de coeziune(lipire)a particulei cu suprafa a peretelui canalului melcului trebuie s fie mai mare ca for a de coeziune a particulelor ntre ele. b)Pentru reducerea reac iei axiale RA componenta axial a for elor de coeziune a produsului cu peretele canalului s fie mai mic dect for ele de coeziune a particulelor de produs ntre ele. c)Aderen a produsului la suprafa a melcului sa fie minim dect coeziunea dintre particule. d)Pasul melcului s nu fie prea mare pentru ca unghiul elicei s fie ct mai mic; debitul fiind compensat prin tura ia mai mare a melcului. Energia mecanic consumat la presarea prin matri se compune din: -energia necesar de mpingere prin canalele matri ei -pierderile de energie la refularea produsului spre matri asigurarea ie irii produsului cu viteze normale. pentru i mult mai mic

50

Lucrul mecanic de trecere a unei p r i de aluat prin canalele de formare a matri ei este: LT = Pm f0 v P m-presiunea la matri (65-75) daN/cm2 f0-aria sec iunii vii a matri ei cm2 v-viteza de ie ire a produsului m/s -durata trecerii prin matri a por iei s Puterea util pentru presare: NM =
m-randamentul

[daN m]

Pm If 0 v 100 102Lm

[kW]

volmetric al melcului 0,25

Cuplul de rota ie la arborele melcului:

Mrot =

2 T Pm tg (Ra3- ri3) 3

[daNcm]

=15-18C

Fig.7.3. Presa cu val uri Q = D n l S k ,t/h -greutatea masei presate (n vrac t/m3) k-coeficient de neuniformitate a nc rc rii ma inii n-rot/min tura ia

Presa din figur

este utilizat

pentru (2)

presarea strugurilor zdrobi i. Se compune dintr-o tob rotativ montat orizontal care constituie camera de presare propriu-zis . Scheletul tobei rotative este compus din doua calote de cap t (3), confec ionate din o el forjat, legate ntre ele prin ase lonjeroane sudate la capete pe circumferin . Fig.7.4 Presa orizontal pneumatic
cu sit Carcasa tobei este construit din cercuri de o el, sudate echidistant pe cele ase lonjeroane, pe toat lungimea acestora. n interior, aceast carcas este c ptu it pe ntreaga suprafa din o el inoxidabil, care formeaz un cilindru metalic perforat.n interiorul cilindrului metalic
51

perforat, de-a lungul axei acestuia prins etan de dou discuri (7), se afl montat un burduf de cauciuc (6), care prin umflare,serve te la presarea bo tinei aflate ntre burduf i cilindrul metalic.Toba este prev zut cu o gur de umplere practicat n carcasa acesteia de lungul -a generatoarei i nchis cu ase capace (4) deta abile. La capete toba se sprijin pe dou lag re cu rulmen i.

Fig.7.5 Schema dispozitivului

Jgheabul de evacuare a mustului din figur , pozi ia (2) i a tescovinei (3), plasate sub toba rotativ au posibilitatea de deplasare pentru ca n dreptul tobei s fie a ezat cnd compartimentul de must, cnd cel de tescovin prev zut cu un melc transportor(9). Instala ia de aer comprimat cu care este prev zut presa serve te la dirijarea aerului n timpul umplerii i golirii burdufului. Pentru repartizarea uniform a mustuielii n jurul burdufului de cauciuc toba este pus n mi care de rota ie cu ajutorul unui grup de antrenare (n=19 rot/min). Rotirea tobei produce o scurgere abundent de must f r a fi necesar umflarea burdufului. Cnd scurgerea se diminueaz se deschide robinetul de acces al aerului comprimat n burduf, rotirea tobei continund pn la o presiune de 0,4-0,5 Mpa cnd mustuiala este deja fixat ntre pere i. Fazele de presare se alterneaz cu opera iuni de afnare (destr mare)cu ac iune pneumatic b)Prese hidraulice Presele hidraulice, dup modul de lucru pot fi mp r ite n dou grupe: -prese verticale cu dispozitiv de presare de sus n jos,de jos n sus i furchete; -prese orizontale:cu ac iune simpl sau cu ac iune dubl ; Presa hidraulic vertical cu dispozitiv de presare de jos n sus func ioneaz discontinuu, n cadru unui ciclu executndu-se urm toarele opera ii: -nc rcarea co ului a ezat pe c rucior cu mustuial ,peste care se a eaz capacul; -introducerea c ruciorului nc rcat ntre placa pistonului i placa tambur a cadrului,rulnd pe ine de ghidare;
52

i mecanic .Durata pres rii unei

arje

dureaz 50-90 minute.Tescovina va fi eliminat cu ajutorul melcului transportor.

-ridicarea c ruciorului

i co ului sub ac iunea pistonului prin exercitarea

presiunii n cilindru;ridicarea c ruciorului se face intermitent;cnd mustul ncepe s curg lent se rencepe presarea pn cnd nu mai curge suc chiar la o presare puternic ; -desc rcarea presei. Pentru ritmicitate,presa poate lucra cu dou respective. Presa hidraulic orizontal (tip BUCHER) este prev zut cu un co din o el inoxidabil care prezint n interior elemente de colectare a mustului eliberat sub forma unor nururi de drenaj confec ionate din es turi sintetice. c rucioare echipate cu co urile

Fig.7.6 Presa hidraulic orizontal de tip Bucher

Aceste elemente au rol att de colectare i de dirijare a mustului eliberat n timpul opera iunii de presare din masa prelucrat , ct i de afnare a tescovinei. Dispozitivul de presare este format dintr-un platou metalic de presare fixat pe pistoanele cilindrului hidraulic central. Cilindrul hidraulic este montat orizontal. Readucerea platoului de presare n pozi ia ini ial , la sfr itul ciclului de presare se face cu ajutorul a trei cilindri hidraulici. Prin retragerea platoului de presare mecanic ,se ntind dispozitivele de colectare ( nururile), producndu-se o destr mare a materialului presat.Presa PH-5000 poate prelucra o cantitate de 6-12 tone/or materie prim ,cu un randament de 70-80%. Presa hidraulic cu pachete cu 1-3 platforme se folose te n industria sucurilor. Pentru presare, pulpa de fructe este introdus n pachete astfel: se a eaz nti un gr tar de lemn apoi rama care determin n l imea pachetului i apoi pnza de cnep . n acest pachet se introduce pulpa de fructe ntr-un strat gros de 4-8 cm, se niveleaz stratul i se ndoaie col urile pnzei. Capacitatea unui pachet este de 40-50 kg,ntr-o pres intrnd 7-10 pachete.
53

Pachetele se preg tesc pe platforma mobil a presei, dup care prin rotirea acesteia ajung deasupra platformei de presare. Se porne te pompa, i procesul de presare ncepe.Opera ia de presare dureaz 10-15 minute,dup care se coboar pistonul,se descarc presa i se introduc alte pachete.

Fig.7.7 Presa hidraulic cu pachete cu 1-3 platforme Presa hidraulic For a util de presare ce se exercit asupra TD 2 k produsului: P n = q [daN] (1) 4 q-presiunea specific (4-10 daN/cm2 struguri) For a abil este creat de presiunea lichidului de lucru asupra plonjorului: TD 2 Pn = p - Gp fDB (2) 4 D-diametrul plonjor -l imea sistemului de etan are f-coeficientul de frecare G-suma greut ilor pieselor mobile Din (1) i (2) rezult : TD 2 q k 7G 4 p= [daN/cm2 ] 2 TD Ff D B 4 Debitul de lichid : TDk2 Q= Na 4 Na-viteza de ridicare a plonjorului n timpul pres rii Puterea necesar motorului electric: 100 Q p N= k 102 L p c)Prese mecanice cu ac iune continuu
54

Presele mecanice cu ac iune continuu au o larg r spndire, n mod obi nuit se recurge la folosirea combinat a preselor: prima presare se face cu presa hidraulic sau pneumatic , iar presarea urm toare, dup afnarea bo tinei, se face cu presa continuu . Mustul i vinul ob inut de la primele pres ri sunt pentru ob inerea produselor de calitate superioar , iar cele de la presa continuu ,pentru vinurile de consum curent sau pentru industrializare. Presele mecanice prezint o serie de avantaje ca: economicitatea, capacitatea mare de prelucrare, gabarit redus; totodat sunt mai dezavantajoase pentru c mustul i vinul au un depozit de drojdie prea mari i de multe ori vinul cap t gust am rui datorat m run irii ciorchinelor i a semin elor. Presa continuu func ioneaz pe principiul urubului elicoidal f r sfr it, ce preseaz bo tina n dou direc ii:orizontal,cu ajutorul unui capac mobil prev zut cu contragreut i i vertical,prin comprimarea bo tinei ntre urub i pere ii unui cilindru perforat. P r ile componente i fazele procesului de lucru sunt prezentate n figura (7.8):

Fig.7.8 Presa continu

d)Prese cu ac iune combinat Presa mecano-hidraulic se compune din: tob de presare, dispozitivul de presare, dispozitivul de destr mare a tescovinei, mecanismul de ac ionare i cadrul presei. Toba de presare de form cilindric este format din ipci de lemn montate pe un cadru metalic, fiind nchis la capete cu dou discuri metalice c ptu ite cu lemn, unul pentru presarea mecanic i unul pentru presarea hidraulic . Toba de presare este montat pe un ax filetat sprijinit pe lag re. Dispozitivul de presare mecanic se compune din arborele filetat i discul prev zut cu filet pentru nfiletarea pe ax n timpul rotirii tobei.

55

Dispozitivul de presare hidraulic se compune dintr-o pomp cu piston ac ionat de un excentric al axului presei i cilindrul hidraulic al c rui piston ac ioneaz asupra discului de presare hidraulic. Readucerea acestui disc n pozi ia ini ial la terminarea pres rii se face cu ajutorul unor arcuri. Dispozitivul de destr mare al tescovinei se compune din cinci inele metalice legate ntre ele i de cele dou platouri de presare prin lan uri metalice, inelul fix este prins la discul de presare hidraulic , celelalte fiind libere fa de ax. Dispotivul de colectare i evacuare a mustului i tescovinei se compune din dou planuri nclinate montate pe cadrul ma inii sub toba de presare i dou jgheaburi din tabl montate pe role, unul pentru colectarea mustului i altul cu melc pentru evacuarea tescovinei. Pentru func ionare toba se rote te pn capacele de pe suprafa a acesteia ajung n partea superioar , se desfac i toba este alimentat cu mustuial . n urma procesului de presare care n prima faz este asigurat prin presare mecanic datorit rotirii tobei,mustul rezultat se scurge printre ipcile tobei n jgheabul colector.Cnd mustul curge ncet,se inverseaz sensul de rotire al tobei,discul de presare mecanic se va deplasa n sens invers ca efect al defilet rii,realiznd cu ajutorul lan urilor i inelelor destr marea tescovinei.Se repet ac iunea i se continuu presarea combinnd ac iunea mecanic cu cea hidraulic . Pot fi efectuate astfel 4-5 pres ri. Toba are o tura ie de 4 rota ii pe minut. Dup terminarea procesului se evacueaz tescovina n jgheabul cu melc introdus n locul celui de must i se ac ioneaz toba n rota ie pentru destr marea i evacuarea c omplet a tescovinei din tob . Presa mecano-pneumatic Presa mecano-pneumatic realizeaz presarea asupra bo tinei cu ajutorul unui burduf pneumatic i al unor discuri care se deplaseaz pe axul principal. n interiorul tobei, axial, se afl un arbore filetat n dou sensuri,sprijinit la capete pe dou lag re.Pe arbore la cele dou capete se afl buc ele filetate pe care sunt monta i cilindri,iar pe ace tia discurile de presare de care sunt fixate piuli ele elastice i capetele burdufului de cauciuc. Bo tina care trebuie presat este introdus n spa iu neocupat de burduf, ntre discurile de presare. Motorul electric antreneaz prin transmisie cu angrenaje co ul, f cnd s nainteze pe axul presei cele dou discuri de presare. Spa iul disponibil pentru bo tin se reduce astfel, iar burduful cap t o anumit form . Dup terminarea pres rii, discurile se aduc n pozi ia ini ial
56

prin rotirea

arborelui n sens invers, iar tescovina r mas este eliminat prin capacele prin care s-a introdus i bo tina. 7.3.Calculul preselor a) Calculul productivit ii preselor (P) se realizeaz n general dup rela ia: T TD 2 P= m H ,kg/schimb 4 k X m-num rul de co uri D-diametrul interior al co ului [m] H-n l imea co ului [m] -densitatea produsului [kg/m3 ] -coeficientul de umplere [ =0,75 pentru struguri,0,85 pentru bo tin ] T-durata schimbului [min] k-coeficientul care ine seam de timpul de nc rcare,de desc rcare co uri m=2,k=1,2,pentru presa cu trei co uri m=3,k=1,3). -durata unui ciclu [min] Calculul productivit ii preselor cu nec prezint o serie de particularit i deoarece cantitatea de material transportat de melc se mic oreaz continuu,iar propriet ile fizico-mecanice se modific n timpul pres rii. Din aceast cauz , formula general de calcul a productivit ii preselor cu melc cu ac iune continuu este de forma: ,kg/s fc = F - suprafa a sec iunii transversale a camerei de presare,n zona dispunerii primei spire a necului, m2 d 02 d 12 F= 4 d0-diametrtul exterior al melcului; d1-diametrul axului melcului. 0-viteza de deplasare a produsului de-a lungul necului [m/s] n S 0 = 60 n-tura ia melcului [rot/min] p-pasul primei spire a necului [m] S-densitatea bo tinei [kg/m3 ] -coeficientul de umplere al sec iunii necului i apresei ntregi ( =0,25-0,28)
0

i de

schimbare al co ului; (pentru presa cu un singur co la m=1,k=1,pentru presa cu dou

P=F

b)Consumul de energie n opera ia de presare se poate face cu ajutorul rela iei empirice: N = 0,816 10-4 q D2 [kw] N-puterea util [kw] -debitul de suc [l/s] q-presiunea la ultima spir a melcului [Pa] D-diametrul exterior al melcului

57

8. EXTRUDAREA TERMOPLASTIC

N INDUSTRIA ALIMENTAR

Extrudarea termoplastic a cunoscut o mare dezvoltare n ultima vreme, profilndu-se ca un ansamblu de opera ii pentru ob inerea, n conditii economice,a produselor alimentare. Extrudarea termoplastic const n supunerea materiilor prime la presiuni i temperaturi bine definite dupa care acestea sunt trecute fortat printr-o filier la anumite dimensiuni n momentul evacu rii Utilizarea tehnicii de extrudare n diferitele ramuri ale industriei alimentare a)Industria mor rit-panifica ie:se pot ob ine f inuri instant,produse cerealiere pentru micul dejun,pufule i,produse de tip snack,saleuri,etc. b)Iindustria produselor zaharoase:decristalizarea zah rului,dezinfectarea m cin turii de cacao i pentru realizarea opera iei de con are(finisare)a masei de ciocolat . c)Industria laptelui:transformarea cazeinei n cazeina i de Na,Ca,K. d)Industria berii:ob inerea mal ului brun. e)Industria amidonului:ob inerea amidonului modificat sau a amidonului special. f)Industria c rnii:obtinerea derivatelor texturate pentru hrana animalelor. n general un utilaj de extrudare cuprinde:malaxorul, extruderul propriu-zis dispozitivul de t iere al produsului.
ingrediente

i decupate

abur

Fig. 8.1 Schema de principiu a unei instala ii de extrudare Malaxorul este destinat amestec rii materiilor prime (gri uri, f inuri, aromatizan i, coloran i,etc.) i precondi ionarea acestora prin tratare cu abur viu n sistem deschis (presiune atmosferic ) i temperatur constant .
58

Extruderul propriu-zis este format din corp, nec i filier (cap de extrudare). Corpul extruderului poate fi cilindric sau cilindroconic confec ionat din sectoare care se pot u or asambla, fiind prev zute n manta de nc lzire (cu aburi) i de r c cu ire ap .La interior pere ii au practicate canale longitudinale n scopul m ririi coeficientului de frecare i intensific rii amestec rii materialelor prelucrate. necul de lucru de regul , prezint trei sec iuni: -sec iunea de alimentare,care are rol de a prelua -sec iunea de compresie(la presiunea joas i de a transporta materialul,asigurnd omogenizarea amestecului i eliminarea aerului inclus; i medie)n care are loc o cre tere a temperaturii favoriznd gelatinizarea amidonului i coagularea proteinelor. -sec iunea de presiune i temperatur maxim n care materialul este mpins spre capul de extrudare. Capul de extrudare este amplasat la extremitatea sec iunii de presiune i temperatur maxim . Forma orificiilor poate fi: cilindric, dreptunghiular i inelar.

Fig.8.2 Forma orificiilor capului de extrudare

Materialul la ie irea din extruder se expandeaz , presiunea sc znd brusc, i se evapor i restul de ap aflat n material ceea ce produce o dilatare a straturilor cilindrice i concentrice ale acestuia.

Fig.8.3 Trecerea materialului prin extruder

59

Cu itul ac ionat electric decupeaz materialul la dimensiunile dorite. Factorii care influen eaz prelucrarea materialului n extruder Procesul de extrudare termoplastic este condi ionat de factorii care sunt n strns interdependen i care se influen eaz reciproc. a)Compozi ia amestecului:sub 20% umiditate procesul de gelifiere a amidonului nu are loc,iar peste 25% umiditate are loc o cre tere a presiunii n extruder datorit cre terii tensiunii de vapori,sau cre terea temperaturii,ceea ce produce o coagulare prematur a proteinelor i caramelizarea amestecului.Amestecul nu trebuie s con in mai mult de 35-40% glucide.Con inutul optim de proteine~50%. b)Viteza de naintare a materialului n extruder. Se consider curgerea exclusiv liniar a materialului fluid nenewtonian,pe direc ia axei spirelor necului.n ansamblu se poate considera o suprapunere a dou feluri de curgeri: una datorit mpingerii materialului de c tre nec n lungul spirelor cu un debit Qa propor ional cu tura ia acestuia i o curgere datorat fluidului cu un debit Qp.Pentru a se putea materialul este necesar ca:Qa>Qp,n caz contrar materialul este returnat n gura de alimentare.

Fig.8.4 Tipuri de curgeri la trecerea materialului prin extruder n afar de curgerea longitudinal pe axa Oy exist i o curgere transversal pe axa

Ox, precum i sc p rile peste axa spirelor. Considernd geometria necului constant pe toat lungimea i corpul necului apropiat de vrful spirelor,n sec iunea de compresiune maxim ,curgerea net se poate calcula cu rela iile: Q = Qa + Q p Q = G1 n F d + G2 (P Fp , Q L

Unde: n-tura ia necului; Fd-factor de corec ie al componentelor de naintare a curgerii (Fd1); Fp-factor de corec ie al componentei de curgere napoi (Fp1); -vscozitatea newtonian ; (P -c derea de presiune la evacuarea materialului din sec iunea de presiune nalt cu L lungimea L

60

G1 =

e p T2 D H 1 sin U cos U , 2 TD sin U e p T 2 G2 = D H 3 1 sin U , 12 TD sin U

Unde: D-diametrul interior al cilindrului H-distan a dintre axa necului i cilindrul de lucru p-num rul de spire paralele -unghiul format de spir cu verticala e-grosimea spirei Curgerea net va fi deci o rezultant a celor dou componente. c)Presiunea i temperatura din extruder n principalele trei sec iuni ale extruderului avem: presiune atmosferic n prima sec iune; presiune de ~80 bar n sec iunea de presiune medie i presiune de ~150 bar n sec iune spre capul de expandare. Temperatura din extruder se asigur fie prin aport de energie caloric corpului necului. d)Durata de sta ionare a materialului n extruder este important principalelor componente din amestec(amidon,proteine); la o durat pentru realizarea unui optim de temperatur .La o durat mic nu se realizeaz transformarea prea mare temperatura nalt conduce la pierderea fluidit ii amestecului i blocarea extruderului. Durata de sta ionare se poate regla prin schimbarea tura iei necului, diametrul i n special a geometriei spirelor. Viteza de curgere a materialului prin orificiile capului de extrudare este n func ie de vscozitatea . Qvp = Unde: K-constant ce depinde de geometria orificiilor p-diferen a de presiune din extruder i presiunea atmosferic Rezisten a hidraulic a capului de extrudare va putea fi modificat prin: -varia ia sec iunii de evacuare(rezisten a este propor ional cu p tratul sec iunii); -varia ia lungimii canalelor de evacuare(rezisten a este propor ional cu lungimea) Parametrii optimi pentru extrudare sunt caracteristici pentru fiecare tip de amestec; principalii parametrii care pot fi controla i sunt presiunea, temperatura i hidratarea i
K (p , L

prin abur sub

presiune fie prin energie electric (efect Joule sau induc ie magnetic ) n c ma a

61

caracteristicile constructive ale extruderului: pasul melcului,adncimea spirei,tura ia, necului i forma capului. Tipuri de extrudare a)extruderi simple de tip mono urub folosite pentru ob inerea de produse tip saleuri,etc. Ele pot fi utilizate i ca pregelificatoare, dup decupare, produsele putnd fi expandate ntr-un cuptor-tunel sau ntr-un pr jitor. b)extrudere cu dublu etaj, primul etaj fiind folosit pentru pretratamentului termic al amestecului, iar al doilea pentru extrudarea propriu-zis ob inerea pufule ilor, snackurilor,etc. c)extruderi speciale pentru texturizarea amestecurilor proteice. d)extrudere pentru produse moi(ob inerea de alimente pentru animale) e)extrudere pentru cereale i f inuri. Alte tehnologii de extrudare: extrudarea sub form de filme,cu nc lzire pe ambele fe e; extrudarea la temperaturi negative; extrudarea dubl amaterialului. i formarea.Se folosesc pentru

9.SEDIMENTAREA.DECANTAREA
9.1.Generalit i Opera ia de separare a particulelor solide sau lichide din sistemele eterogene lichide sau gazoase, datorit ac iunii diferen iale a unei for e asupra fazelor cu densit i diferite se nume te sedimentare. Prin sistem eterogen se n elege sistemul constituit din faze diferite:o faz intern , dispers sau dispersat care se afl n stare fin divizat Sistemele eterogene se clasific dup cum urmeaz : -sisteme eterogene lichide:suspensii,emulsii,spume; -sisteme eterogene gazoase:praf,fum,cea ,aerosoli. Suspensiile prezint ca faz dispersat particule solide. Emulsiile prezint ca faz dispersat pic turi de lichid greu miscibile cu mediul de dispersie. Spumele prezint ca faz dispersat bule de gaz. Praful i fumul prezint ca faz dispers particule solide. Aerosolii i cea a prezint n dispersie pic turi de lichid. Dup dimensiuni particulele se disting:
62

i o faz extern dispersant , sau

mediu de dispersie, care nconjoar particulele fazei disperse.

-suspensii:-grosiere d>100 m -fine d=0,5-100 m -tulbureli d=0,1-0,5 m -solu ii coloidale d<0,1 m -emulsii:d=1-20 m(lapte ,ulei de fuzel+ap ) -praf: d=5-50 m(f in ,zah r n aer) -fum: d=0,5-5 m(ardere incomplet a combustibilului) -cea : d=0,3-3 m(condens,vapori) unde d-reprezint diametrul particulei dispersate. 9.2.Bazele teoretice ale sediment rii Un sistem eterogen se poate g si la un moment dat ntr-un cmp oarecare de forte: gravita ional, centrifugal, electric, etc. Ca urmare a ac iunii diferen iate a cmpului asupra fazelor componente, ele se vor separa. 9.2.1.Viteza de sedimentare Se consider o suspensie format dintr-un lichid cu densitate sferice de diametru dp i densitate
p

m, i din particule

aflate sub ac iunea cmpului de for e g. Asupra

particulei aflate n stare de repaos ac ioneaz urm toarele for e: -greutatea real a particulei: G = mp g ! V V p g ! -for a lui Arhimede: FAr = m m g ! V V m g ! -for a de rezisten a mediului:
2 Td p ws2 Fr = (p S ! \ Vm 2 4 p-pierderea de presiune local ; -coeficient de rezisten

Td 3 p

6
Td 3 p 6

VT g

Vm g

Unde:

hidraulic local .

Pentru condi ia de echilibru : FAr + Fr G ,de unde rezult viteza de sedimentare: V p Vm 4 g ws = d [m/s] 3 \ Vm Dac lichidul n care se g se te particula curge cu viteza wm,particula cu viteza ws : -va c dea: ws-wm>0; -va pluti: ws-wm=0; -va fi antrenat n sus: ws-wm<0; atunci cnd mediul se deplaseaz pe vertical de jos n sus cu viteza vm.

63

9.3.Factori ce influen eaz separarea prin sedimentare Opera ia de sedimentare este influen at de o serie de factori i anume: a)Factorii suspensiei); b)Factorii ce definesc faza dispersant sunt:natura,masa i vscozitatea acesteia; c)Factorii referitori la faza dispers sunt:natura,masa specific ,granulomtria i tendin de aglomerare; d)Factorii referitori la opera ia de sedimentare sunt:temperatura,viteza,durata de sedimentare,adaosurile utilizate,modul de desf urare-continuu,intermitent sau mixt i tipul decantorului(vasul de sedimentare); e)Factorii referitori la produsele rezultate:reprezint concentra ia fazei solide n decantat i a fazei lichide n precipitat; f)Factorii economici. 9.4.Influen a mi c rii fluidului asupra sediment rii Se consider numai deplasarea pe orizontala i pe vertical a fluidului. a)n cazul deplasarii fluidului pe orizontal ,din figura 9.1: wf-viteza pe orizontal a fluidului; ws-viteza de sedimentare [m/s]; h-n l imea fluidului din aparat l-lungimea aparatului. ce caracterizeaz amestecul(suspensia ini ial ):concentra ia fazei solide,cantitatea sau debitul de suspensie i vrsta amestecului(de la momentul form rii

Fig.9.1 Influen a mi c rii fluidului asupra sediment rii

-timpul necesar sediment rii: =

h ; ws

-timpul necesar deplas rii pe orizontal : l =

l . we

Pentru sedimentare este necesar condi ia ca s f, de unde rezult viteza fluidului: l l h u w f e ws h wf ws Debitul volumic al bazinelor de sedimentare paralelipipedice de dimensiuni l,l1,h se exprim cu rela ia: l [m3/s], QV ! h l1 w f ! h l1 ws ! ws h n care A ! l l1 [m2 ] aria sec iunii orizontale a bazinului.
64

Rezult c debitul de lichid ce trebuie limpezit depinde de A i w s. b)La deplasarea pe vertical de jos n sus a fluidului,conditia de sedimentare a particulelor este: ws>wf. Acest sistem nu se indic pentru practica industrial . Principiile sediment rii expuse mai sus nu sunt valabile dect par ial pentru separarea solu iilor coloidale, acestea depunndu-se greu fiind caracterizate printr-o anumit stabilitate ce se explic prin sarcinile electrice cu care sunt nc rcate particulele solide. Particulele cu sarcini de acela i semn se resping,ceea ce d o anumit stabilitate suspensiei,care poate fi distrus dac se neutralizeaz sarcinile prin adaos de electroli i fini sau de coloizi cu sarcini electrice de semn contrar.Astfel particulele neutralizate se vor reuni n aglomerate mai mari care se sedimenteaz u or. 9.5.Decantoare n sistem eterogen solid-lichid Aparatele n care se realizeaz sedimentarea n sistem solid-lichid sub influen a for elor gravita ionale se numesc decantoare. Dup modul de func ionare avem decantoare discontinuue, semicontinuue i continuue.

Fig.9.2 decantor discontinuu Acestea pot fi simple rezervoare de form paralelipipedic n care se introduce lichidul cu suspensie pe partea superioar (2) i se las pn se realizeaz sedimentarea produselor solide. Dispozitivele de tipul sifonului sau de tip basculant (3) permit evacuarea lichidului limpezit din stratul superior spre fundul vasului. Sistemul de evacuare poate fi nlocuit cu un sorb plutitor. Precipitatul se evacueaz la orificiul cu robinet (4).
65

Decantarea discontinuu se realizeaz n toate rezervoarele de clarificare din industria vinului, n care caz uneori se lucreaz cu adaosuri pentru gr birea limpezirii.

Fig.9.3 Tava de r cire n industria berii 1.-vas de decantare 2.-plutitor pentru eav basculant 3.-perete pentru oprirea spumei 4.-racord de evacuare must limpede 5.-racorduri de evacuare ap sp lare i sedimente Tava de r cire din industria berii este i un decantor deoarece odat cu r cirea se realizeaz i separarea mustului de sedimente. b)Decantoarele semicontinuue in general func ioneaz cu alimentare continuu , astfel aleas nct particulele s aib timp suficient s sedimenteze pn cnd lichidul limpezit ajunge la ie ire.Sedimentul,adunat treptat,va fi eliminat periodic prin oprirea aliment rii i evacuarea lichidului limpezit. c)Decantoarele continuue func ioneaz cu alimentare i evacuare continuu att a lichidului ct i a sedimentului.Din aceast categorie fac parte urm toarele:

Fig.9.4 Decantorul circular cu bra e

66

Decantorul circular cu bra e este format dintr-un rezervor cilindric cu diametrul mare (1) i n l ime mic descoperit i cu fundul pu in nclinat spre centru. Pe un ax ventrical central sunt fixate 2-4 bra e cu racle i,ac ionate n mi care de rota ie de un motor electric i reductor (0,5-0,025 rot/min). Pe ax n partea central este montat o conduct cilindric (2) care serve te drept alimentator. Lichidul limpezit traverseaz radial rezervorul spre periferie. La periferia rezervorului este un prag de preaplin (4) peste care lichidul limpezit se deverseaz i este evacuat. Particulele n suspensie n lichidul de alimentare sedimenteaz ajungnd pe fundul vasului. N molul depus pe fundul decantorului este mpins continuu spre centrul rezervorului de unde se evacueaz con inutul cu ajutorul unei pompe de n mol. Acest decantor se utilizeaz pentru limpezirea apelor de sp lare din industria zah rului. Debitele de decantare sunt mari, pn la 12,5 m3/h i au diametre de pn la 100 m. Un dezavantaj ar fi pierderea mare de ap odat cu n molul evacuat. Pentru reducerea suprafe ei ocupate de aparat se construiesc decantoare etajate formate din mai multe decantoare circulare cu bra e supraetajate. Astfel de aparate se ntrebuin eaz n industria zah rului pentru concentrarea n molului din zeama carbonatat , n molul fiind trimis la filtre pentru recuperare zemii antrenate cu n molul.

Fig.9.5 Decantorul circular cu bra e supraetajat Pentru func ionarea corect a filtrelor sub depresiune, n molul trebuie s aib cel pu in 15% substan uscat . Se construiesc aparate cu 3-5 etaje(compartimente) cu diametre ntre 3-18m n func ie de debitul de zeam limpezit.

67

10.SEPARAREA PRIN CENTRIFUGARE


10.1.Generalit i Centrifugarea este opera ia de separare a componen ilor sistemelor eterogene solid-solid, solid-lichid, solid-gaz, lichid-gaz sau lichid-lichid n cmp de for e centrifuge. Cmpul de for e centriguge poate fi realizat prin :
-

alimentarea sistemului eterogen ntr-un organ n mi care de rota ie al unui utilaj (centrifug , separator centrifugal), unde are loc separarea fazelor sistemului; imprimarea unei mi c ri de rota ie sistemului eterogen prin alimentarea tangen ial n aparate fixe (hidrocicloane, cicloane);

Separarea amestecurilor eterogene sub influen a for ei centrifuge se realizeaz pe baza a dou principii:
-

prin sedimentare, separarea realizndu-se datorit diferen ei de densitate a componen ilor; prin filtrare, la care separarea amestecului solid-lichid are loc ca urmarea trecerii fazei fluide printr-un material filtrant;

Cnd trebuie s se separe un amestec solid-lichid, utilajul se nume te centrifug iar cnd se separ un amestec lichid-lichid sau se purific un lichid, utilajul se nume te separator centrifugal. Separarea amestecurilor neomogene utiliznd efectul for ei centrifuge se realizeaz n utilaje care poart denumirea generic centrifuge. Factorii care influen eaz centrifugarea sunt:
-

m rimea for ei centrifuge: for a centrifug care se na te n cazul unei mi c ri circulare a unui corp de mas m cu viteza unghiular [ pe o traiectorie de raz R este: F=m[2R=m(2T n/60)2R [N]; n care n reprezint tura ia. Din expresia for ei centrifuge reiese c cre terea acesteia se realizeaz mai u or prin m rirea tura iei dect prin m rirea diametrului tamburului. caracteristicile materialului: viscozitatea, existen a spumei influen eaz negativ separarea; natura materialului din care se construie te centrifuga influen eaz calit ile de rezisten mecanic i rezisten la coroziune. prin

10.2.Aparate de frac ionare a fazei solid-solid Se utilizeaz urm toarele tipuri: a) site de cernere cu mi care plan paralel circular ; b) aparate de cernere cu mi care de rota ie de form : cilindric (cu ax nclinat la 510 0), hexagonal (cu ax nclinat la 5-10 0), conic (orizontal );
68

c) sit centrifug de cernere cu b t toare rotative (aparatul de treier); d) triorul cilindric cu alveole; e) triorul spiral: separarea pe baz de diferen exterioare a componentelor); 10.3.Centrifugarea amestecurilor eterogene Marea varietate a materialelor prelucrate prin centrifugare, propriet ile lor i a produselor rezultate reclam condi ii de lucru foarte diferite determinnd folosirea unui num r mare de aparate, deosebite att din punct de vedere constructiv ct i a modului de func ionare i exploatare. Astfel, clasificarea centrifugelor se face pe baza mai multor criterii, cele mai importante fiind:
-

de for

centrifug (forma suprafe ei

factorul de separare z care este dat de raportul dintre for a centrifug greutate: z = Fc/G = m[2R/mg = [2R/g = [2R/9,81; n care Fc for a centrifug

care ac ioneaz asupra particulei aflat n cmp centrifugal (Kgf), G for a de greutate (Kgf), [ - viteza unghiular , r raza tamburului (tobei) n (m), m masa particulei (kg), g accelera ia gravita ional = 9,81 m/s2, n tura ia tobei centrifugale (rot/min); n func ie de factorul z deosebim: z e 5000 centrifuge, 5000 e z e 50000 supercentrifuge, z u 50000 ultracentrifuge;
-

dup destina ie: de decantare, de filtrare, de separare; dup pozi ia axei: verticale, orizontale, nclinate; dup modul de sus inere a tamburului centrifugal: suspendate sau sprijinite; dup continu ; 10.3.1. Centrifuge filtrante modul de func ionare: cu func ionare periodic i cu func ionare

n acest tip de aparate, opera ia de centrifugare decurge dup cicluri care cuprind urm toarele faze : nc rcarea, pornirea i aducerea la tura ia de regim a centrifugei, centrifugarea propriuzis , uscarea sedimentului sp lat, frnarea i oprirea centrifugei urmat de desc rcarea ei.
*

tambur perforat h carcas motor electric n

* = 0,81 m h = 0,350,52 m n = 8501200 rot/min

transmisie Fig.10.1 Centrifugal filtrant cu desc rcare manual


69

evacuare filtrat evacuare precipitat Fig.10.2 Centrifugal filtrant cu tambur suspendat alimentare carcas tambur disc de alimentare 500 evacuare filtrat evacuare sediment Fig.10.3 Centrifugal filtrant suspendat cu desc rcare automat 10.3.2.Centrifuge cu func ionare continu La acest tip de centrifuge, toate fazele opera iei de separare se realizeaz continuu, caracteristic fiind modul de desc rcare a materialului. Acestea se mpart n centrifuge filtrante cu ax orizontal i centrifuge cu ax vertical. Cele cu ax orizontal cu mpingerea pulsant a precipitatului, la care evacuarea sedimentului se face cu ajutorul unui disc de mpingere a c rui mi care pulsant este provocat de un piston coaxial ac ionat periodic de un motor hidraulic cu ulei.
5 7 6
12-16 curse/min

Ap sp lare precipitat

Fig.10.4. Centrifug filtrant orizontal

filtrat

Ap sp lare

n figura 10.4, 1 tob filtrant , 2 con de alimentare, 3 disc pentru mpingerea precipitatului, 4 carcas , 5 ax tubular, 6 ax plin, 7 piston.
70

Centrifuge filtrante continue cu ax vertical (cu tob conic ), are tamburul de form tronconic , avnd un transportor elicoidal care se rote te cu tura ie mai mic dect a tobei conice, servind la deplasarea sedimentului. alimentare 1 2 3

evac.ap sp lare evac.sirop n1 n2 n2<n1 ap sp lare Fig.10.5 centrifug filtrant continu cu ax vertical n figura 10.5, 1 tambur conic cu urub elicoidal, 2 tambur tronconic filtrant, 3 orificiu alimentare cu ap de sp lare.

10.3.3.Centrifuge de decantare Sunt aparate utilizate n industria amidonului i a gr similor pentru : separarea amestecului solid-solid n mediul lichid (amidon pentru gluten), separarea amestecului solid-lichid (eliminarea unor reziduuri prin sedimentare), separarea amestecurilor lichidlichid (n cazul topirii gr similor). Centrifuga de decantare discontinu cu tambur suspendat este prezentat n figura urm toare: n intrare amestec gur desc rcare sediment

Eliminare ap Fig.10.6 Centrifug de decantare discontinu

71

Centrifuga de decantare cu func ionare continu este prezentat n fig. de mai jos: Tambur exterior alimentare cu suspensie n2 n1 alim. cu ap sp lare

deversare lichid evacuare sediment tambur cilindric cu transportor elicoidal Fig.3.7 Centrifug de decantare cu func ionare continu 10.3.4. Aparate fixe (hidrocicloane) Hidrocicloanele se utilizeaz densitate mai mic la separarea particulelor solide dintr-un lichid cu

dect solidul (n industria amidonului, zah rului, a gr similor

vegetale i animale, la purificarea apelor reziduale). Hidrociclonul se compune dintr-o manta cilindric acoperit la partea superioar cu un capac i terminat la partea inferioar cu o manta tronconic .

B Camer de evacuare superioar alimentare (A) preaplin desc rcare sediment evacuare (E)

B (A) (E)

Fig.3.8 Hidrociclon
72

La partea superioar a sectorului cilindric este montat racordul de alimentare n pozi ie tangen ial (de regul de sec iune p trat sau dreptunghiular ). Partea tronconic de diametru mic este prev zut cu orificiul de desc rcare. Capacul are un racord central de evacuare denumit i preaplin, amplasat n camera de evacuare i care trebuie s aibe sec iunea mai mare dect cea a racordului de alimentare. Hidrocicloanele se utilizeaz pentru clarificare, ngro are sau limpezire. Dup diametrul p r ii cilindrice, hidrocicloanele se mpart n:
-

mari: cu * = [3001200] mm; medii cu * = [100300] mm; mici cu * = [8100] mm;

Hidrocicloanele pot fi grupate s lucreze n paralel, formnd un multihidrociclon sau n serie cnd se m re te mult gradul de separare. Calculul de dimensionare (dup Zanker) const n calculul urm toarelor elemente (fig.10.9) : e b L/D = 5 b/D = 0,28 e/D = 0,34 e>u D L1 L u L2

Fig.10.9 Calculul de dimensionare


-

E ! 100 [1 e ], [%] eficien a de separare: calculul diametrului D din rela ia: D3 L ]1 / 2 ; d 50 ! 4,5 [ 1 / 2 N s ( V1 V 2 ) se verific dac n camera cilindric de R=D/2 se realizeaz cmp centrifugal eficace: 1 d2 w2 ; domeniu uzual: [2R/g = [200070.000], p V m V W = [/R, iar Wc ! 18 L R
E W 2 R iar [ R ! ; unde E = 0,45; r-raz vrtej R r - raportul ntre debitul de evacuare prin preaplin 1 Ve ; n care 0,65 < m < 1; !
2 2 n1

(

d 0 ,115 )3 d 50

i debitul de alimentare:

Va

n 1 m e

2,5

73

10.3.5. Separarea amestecurilor solid-gaz n multe ramuri ale industriei alimentare se pune problema separ rii prafului din curentul de gaze rezultat n urma proceselor de fabrica ie sau cu scopul recuper rii prafurilor valoroase precum f ini, lapte praf, etc. Metodele de purificare a gazelor sunt :
-

i pentru limitarea polu rii mediului. De asemenea

separatoarele formeaz elemente ale instala iilor de transport pneumatic pentru cereale,

purificarea pe cale mecanic , n care separarea particulelor se face sub ac iunea unei for e mecanice, a gravita iei sau a for ei centrifuge cu schimbarea direc iei de circula ie a gazului; purificarea umed , prin trecerea gazelor printr-un lichid sau prin stropire cu lichide; purificarea gazelor prin filtrare prin suprafe e sau straturi poroase; purificarea electric a gazelor prin sedimentarea particulelor dispersate n gaz cu ajutorul unui cmp electric de nalt tensiune; purificarea gazelor prin dispozitive sonice n care aerosolii pot fi aglomera i i purifica i sub influen a undelor sonice de nalt frecven particulelor i aglomerarea lor; care provoac ciocnirea

10.3.5.1. Purificarea mecanic Se realizeaz prin urm toarele procedee: a) procedee de separare prin sedimentare; camerele de despr fuire; n forma cea mai simpl , camerele de despr fuire sunt nc peri mari, paralelipipedice pe care gazul de purificat le parcurge n lungul lor cu vitez mic . Separarea se face sub ac iunea gravita iei. Este important repartizarea uniform la intrarea n camer pe toat l imea acesteia; b) procedee de purificare a gazelor pe principiul sediment rii i al iner iei. Dac unui curent de gaz i se schimb direc ia punndu-i n cale un paravan, gazul l ocole te iar particulele vor rico a dup o direc ie oarecare sub un unghi de inciden ;

Fig.10.10 Conducte de sedimentare


74

Q, W A0 Fig.10.11 Camer de despr fuire cu perete desp r itor A s c) procedee de separare sub ac iunea for ei centrifuge Ciclonul este un aparat de centrifugare d1 cu tambur fix, format dintr-o manta b cilindric continuat la partea inferioar dz cu o form tronconic . Intrarea gazului se face printr-un ajutaj h Rela ii de care transform sec iunea circular a dimensionare conductei ntr-o sec iune dreptunghiular A0/A1 =0,51,8 care p trunde tangen ial imediat sub H/r1=1025 capacul mantalei. Conducta central de S/r1=3 evacuare a gazului p trunde n interiorul A1 dz/r1=34 ciclonului. b/r0=0,20,5 Sub influen a intr rii tangen iale, gazul prime te o mi care de rota ie elicoidal , particulele solide frecndu-se de interiorul mantalei, vor cobor, iar aerul se va evacua ascendent. Bateriile de cicloane (multicicloane sau r0 cicloane celulare), au un randament de Q, W0 sedimentare mai ridicat cu ct scade diametrul ciclonului, s-au asociat mai Fig.10.12 Ciclon multe cicloane cu diametre mici (150200 mm), pentru a putea epura debite importante de gaz. Gaz purificat gaz impur

a) praf

b)

Fig.10.13 - a) multiciclon b)element de multiciclon

75

10.3.5.2. Purificarea umed a gazelor n industria alimentar se folose te interac iunea gaz-lichid pentru: purificarea aerului de praf, de zah r, f in , pentru condi ionarea aerului (umezirea aerului) sau pentru saturarea cu gaze a apei, solu iilor i siropurilor (ob inerea H2SO3 , sulfitarea vinului, a sucurilor de fructe, saturarea cu CO2 a zemurilor din industria zah rului). Se mai folose te i pentru purificarea gazelor de vaporii substan elor organice (purificarea CO2 n fabricile de zah r, purificarea CO2 rezultat la fermentare de vaporii de alcool, etc.). Interac iunea gaz lichid are loc la suprafa a de contact a acestora, de aceea o suprafa mare de contact asigur o interac iune mai eficace. Pentru m rirea suprafe ei de contact se folosesc mai multe procedee: coloan cu umplutur , aparate cu dispozitive de barbotare, aparate n care lichidele se pulverizeaz n curent de gaz. Coloana cu umplutur (fig.10.14) 1- racord intrare gaz impur 2 racord ie ire gaz purificat 3 racord intrare ap 4 racord evacuare ap 5 umplutur (inele Raschig) gaz brut 6 suportul umpluturii 7 duz de pulverizare a apei Fig. 10.14 Schi de principiu a unei coloane cu umplutur 1 4 lichid + solid 10.3.5.3. Purificarea gazelor prin filtrare Filtrarea gazelor pentru re inerea particulelor n suspensie se realizeaz prin trecerea acestora printr-un mediu filtrant care re ine partea solid . Materialul filtrant se alege n func ie de propriet ile chimice ale gazului, de temperatura sa i de dimensiunile particulelor care trebuiesc re inute. Filtrarea se realizeaz n filtre cu saci filtran i cilindrici i n func ie de principiul de filtrare se ntlnesc: - filtre sub presiune compuse din dou camere, una inferioar i una superioar ntre care sunt prin i sacii de filtrare. Gazul impur intr prin camera superioar , trece prin peretele sacilor iar impurit ile se adun n camera inferioar de unde sunt eliminate cu un transportor melcat. 10.3.5.4. Purificarea electric a gazelor Aerul este n condi ii normale un dielectric, ns sub ac iunea unui cmp electric puternic, gazele sunt ionizate i dobndesc proprietatea de a transporta sarcini electrice
76

7 Gaz purificat 2 5 6

prin ionii forma i. n cazul a doi electrozi plani i paraleli, varia ia intensit ii n func ie de tensiune, considernd trecerea curentului prin gazul aflat ntre electrozi este prezentat n figura 10.15:
I(A) 4 3

Pn n punctul 1, intensitatea curentului este zero. Acesta poart numele de punct de ionizare, iar
Ui 1 Us

2 U

Fig.10.15 tensiunea Ui se nume te tensiune de ionizare. M rind tensiunea, va apare un curent slab care cre te continuu (por iunea 1-2) apoi cre terea este brusc (por iunea 2-3). n punctul 3 apare o scnteie, dup care tensiunea scade dup o curb neregulat (por iunea 3-4). Valoarea din punctul 3 al tensiunii poart numele de tensiune de str pungere Us. n cazul electrozilor coaxiali cilindrici, n jurul electrodului de ionizare, cmpul variaz conform rela iei (fig.10.16): E! U d1 ln Dp Di
3 2 1 0 1 2 3 I II

n care: E cmpul electric, U tensiunea, d1 distan a ntre electrozi, Dp diametrul electrodului de precipitare, Di - diametrul electrodului de ionizare. Fig.10.16 Variind tensiunea dintre electrozi, se ob ine o ionizare puternic cu scnteieri vizibile n ntuneric, nso ite de un zgomot caracteristic, fenomenul purtnd denumirea de efect corona. Dup polaritatea electrodului central se poate ob ine efect corona pozitiv sau negativ. n cazul filtr rii electrice a gazelor se folose te efectul corona negativ deoarece prezint urm toarele avantaje: tensiuni mici, stabilitate mai mare a tensiunii, vitez mai mare de sedimentare a particulelor aflate n suspensie. Ionii n num r mare din jurul electrodului de ionizare antreneaz gazul nconjur tor spre efectul de precipitare, producndu-se o deplasare de gaz numit vnt electric. n figura 10.17 este reprezentat un filtru electric tubular cu electrozi coaxiali.

77

Dispozitiv de lovire Tuburi de depunere

Intrare gaz + praf Evacuare praf

Fig.10.17 Filtru electric tubular 10.3.5.5. Purificarea sonic a gazelor Particulele de praf sau de cea , aflate sub influen a undelor sonice, n func ie de diametrul diferit a lor cap t viteze diferite ca valoare i direc ie de deplasare, formnd aglomerate care pot fi mai u or separate ntr-un ciclon. Factorii care caracterizeaz efectele undelor sonice sunt:
-

frecven a: pentru separarea prafului 1-100 kHz (pragul maxim auditiv este de 17 kHz); intensitatea: (0,1 1 w/cm2) reprezint energia undelor care str bat un cm2 n timp de o secund ; durata de ac ionare;

Folosind efectul undelor sonore se pot separa particule de praf de dimensiuni sub 10
Q m la un grad de separare de 0,1 g/cm3.

Elementele componente ale unei instala ii sonice de separare sunt: generatorul de unde ultrasonice, turnul de aglomerare i ciclonul de separare.Generatorul de unde ultrasonice (fig.10.18) se construie te n variantele cu jet a) i tip fluier cu vrtej b).

a)

b)

Fig.10.18

78

Generatorul sonor cu jet prezentat n fig 10.18 a) are ca p r i principale o duz i un rezonator n care izbe te jetul de aer produs de duz . Generatorul de tip fluier cu vrtej (fig.10.18b) realizeaz zgomote puternice ca urmare a introducerii aerului tangen ial ntr-un tub cilindric. Schema instala iei de purificare sonic a aerului este prezentat n generator sonor figura 10.19 turnul de aglomerare notat cu 1 este o camer cilindric goal ciclon pe care o str bate gazul de purificat praf n timp ce este supus ac iunii cmpului turn de aglomerare sonic produs de generatorul sonic notat duz de umezire cu 2 i care este amplasat n partea sup. a camerei. Ciclonul notat cu 3, separ intrare aer cu praf aglomeratele formate n camera de aglomerare. Ciclonul mai prezint o evacuare n mol duz de umezire 4 montat la racordul compresor aer de alimentare, un compresor de aer amplasat la partea inferioar i un racord de evacuare a n molului. Fig.10.19 Schema instala iei de purificare sonic a aerului 10.3.5.6. Sedimentarea n sistem Lichid-Lichid a) vasele florentine - viteza de separare n cazul pic turilor foarte mici se determin innd seama de acelea i elemente ca n sistemul solid-lichid, opera iunea realizndu-se continuu. Opera ia este important n industria uleiurilor. a Un decantor florentin poate fi de form h cilindric sau prismatic . Pentru separarea 1 continu trebuie s fie prev zut cu cel pu in h2 trei racorduri : un racord de alimentare (A) A pentru amestec, un racord pentru evacuarea fazei cu densitatea cea mai mic (a) i un b 2 racord pentru evacuarea fazei cu densitatea cea mai mare (b) situat cu ( h mai jos dect (a). Fig.10.20 Decantor florentin b) separatoarele centrifugale Sunt utilaje care func ioneaz n regim continuu. Clasificarea acestora se face dup mai multe criterii:
-

dup modul de realizare a aliment rii i evacu rii produselor avem separatoare deschise, semiermetice i ermetice; dup dup elementele constructive se ntlnesc separatoare cu talere cilindrice opera ia care se realizeaz : separatoare clarificatoare, separatoare

concentrice i separatoare cu talere tronconice;


-

concentratoare i separatoare pentru separarea de faze;

79

Separatoarele cu talere cilindrice concentrice (fig.10.21) Sunt ntlnite n industria vinului, berii i a sucurilor din fructe. Elementul principal este toba cu talere, ac ionat n mi care de rota ie printr-un ax vertical la tura ia cuprins ntre 100-250 rot/sec. Lichidul care trebuie limpezit este Introdus la presiune constant (pentru separatoarele ermetice) sau la presiune hidrostatic (la separatoarele semiermetice) axial, de unde va fi proiectat de c tre for a centrifug pe fa a interioar a talerului inelar cel mai mic, unde sedimentul se re ine i lichidul se deverseaz n zig-zag urcnd i cobornd printre talere pn ce ajunge la carcasa tobei la partea inferioar . Dup un num r de ore de func ionare se demonteaz si se ndep rteaz sedimentul. Separatoare cu talere tronconice (fig. 10.22) Sunt utilizate n industria uleiului la rafinarea acestuia i n industria laptelui. P r ile principale sunt toba, sistemul, de alimentare i evacuare a produselor, axul de antrenare n mi care de rota ie i carcasa de protec ie i fixare. n tob se g sesc trei tipuri de talere: talerul central de alimentare, o serie de talere curente care realizeaz separarea fazelor i un taler superior cu rolul de a mpiedica amestecarea deja separate. Alimentarea se realizeaz sub influen a presiunii hidrostatice i separarea are loc n regiunea talerelor curente. Faza cu densitatea cea mai mic (smntna) se colecteaz n partea dinspre axul de rota ie, se ridic i se evacueaz printr-o conduct de evacuare cu sec iune variabil . Faza cu densitate mai mare i sedimentul solid sunt Fig.10.22 Separatoare mpinse spre exterior spre carcas , sedimentul cu talere tronconice se fixeaz lng peretele carcasei iar faza lichid se evacueaz prin curgere liber printro alt conduct de evacuare. Supercentrifuge (fig.10.23) Realizarea unui factor de separare mai mare impune o tura ie mai mare, chiar n detrimentul diametrului, deoarece factorul de separare este propor ional cu p tratul tura iei i cu raza. n general alimentarea se face la partea inferioar a tamburului. n timpul deplas rii n lungul tamburului, lichidul se mparte n straturi dup densitatea p r ilor componente. Evacuarea componen ilor separa i se face pe la partea superioar . Componentul u or este eliminat prin orificiile centrale n plnia de evacuare superioar .

Fig.10.21 Separatoare cu talere cilindrice concentrice

80

Componentul greu prin orificiile marginale n plnia de evacuare inferioar . Fig.10.23 Supercentrifuge

11.SORTAREA AMESTECURILOR POLIDISPERSE SOLIDSOLID


11.1.Generalit i; clasificare Pentru ramurile industriei alimentare, cum sunt industria mor ritului berei, spirtului uleiului, zah rului, amidonului, conservelor, etc. care utilizeaz unele de altele att prin natur ca materie prim semin e, se impune sortarea ca opera ie de separare a particulelor care se deosebesc i form (semin e, cereale, praf, pleav , etc.) ct i prin destina ia i m rimea lor (cereale, maz re, ov z, m z riche, neghin , etc.) Scopul separ rii poate fii dup caracteristicile fizico-mecanice ale produsului de baz : dup dimensiune cu ajutorul sitelor; cu ajutorul curentului de aer, dup propriet ile aerodinamice; cu ajutorul trioarelor dup forma boabelor; cu ajutorul cmpului magnetic, dup propriet ile magnetice ale frac iunilor; dup culoare; dup diferen a de densitate a particulelor n mediu lichid (maz re verde, granule de amidon) 11.2.Opera ia de cernere (separare cu ajutorul sitelor, separarea pe baza diferen ei de m rime a particulelor) Se nume te cernere opera ia de separare n frac iuni a amestecului de granule i pulberi pe baza diferen elor de form si dimensiuni ale particulelor. Aparatele utilizate poart denumirea de gr tare, ciururi i site.
81

La cernere prin orificiile sitei trece marea majoritate a particulelor cu dimensiuni mai mici dect a orificiilor, care alc tuiesc cernutul sau curentul inferior, particulele care alc tuiesc refuzul. Sita propriu-zis se confec ioneaz din diferite materiale: din es turi textile, metalice, table perforate cu ochiuri de form circular , dreptunghiular sau p trat . Caractristicile principale ale sitelor sunt: dimensiunea ochiului (sub 1mm n diametru; peste 1 mm se numesc ciururi); num rul de ochiuri pe unitatea de lungime i de suprafa ; totodat o caracteristic este suprafa a vie = cu raportul dintre sec iunea orificiului (So) i sec iunea total (St) a sitei exprimat prin rela ia: SO y 100 % St Factorii care influen ez operatia de cernere sunt: Sv= grosime stratuli de material; forma orificiilor i a particulelor (circulare, alungite, ovale, p trate, etc.) umiditatea materialului; natura materialului( influien eaz prin frecare uzura abraziv a sitei); suprafa a activ de cernere. i r mn

Metodele de realizare a cernerii sunt metoda: - cernuturilor, cnd sitele se a eaz cap la cap ncepnd cu cea cu ochiuri mai mici i terminnd cu cea cu ochiuri mai mari R1 R2

R
C R3 C1 C2 C3

Fig.11.1 Metoda refuzurilor la care sitele sunt a ezate suprapus, ncepd cu ochiuri mai mari i termin nd cu sita cu orificii mai mici La un num r de n site care formeaz aparatul de cernere se ob in n+1 frac iuni dintre care n cernuturi i un refuz la metoda cernuturilor i n refuzuri i un cernut n cazul metodei refuzurilor. Cernerea se efectueaz pe site tehnice prin care trec frac iuni pn la 0,042 mm. Aparate de cernere: n func ie de modul cum se realizeaz deplasarea materialului n raport cu sita avem: a) Aparate cu mi carea plan paralel alternativ (fig.11.2) sau plan paralel circular a sitei (fig.11.3). Se utilizeaz la cur irea cerealelor i la cernerea m laiului. Mi carea de dute-vino a sitelor de obicei dispuse nclinat, se realizeaz prin mecanisme biel 82

manivel

sau cu excentric. Alimentarea se face la partea superioar , produsul prin gura de

deplasndu-se apoi pe sita nclinat . Cernutul rezultat se evacueaz evacuare (3) iar refuzul prin gura de evacuare (4).

Fig.11.2 Site cu mi care plan-paralel alternativ Site de cernere cu mi care plan-paralel circular Din aceast categorie de aparate face parte sita plan sau plansichterul frecvent nt lnit n intreprinderile de mor rit i n industruia amidonului sau zah rului. n principiu o astfel de sit func ioneaz n felul urm tor:mi carea de rota ie este transmis printr-un excentric la cadrul cu rame cu site. n figura 11.3. este redat schi a de principiu a circula iei produselor n interiorul unui pasaj de sit plan cu 12 rame cu site.

Fig.11.3. Ac iunea paletelor asupra traiectoriei particulelor Pentru ca materialul s se deplaseze continuu ntr-un sens se monteaz pe pere ii laterali ai ramei cu site, palete din tabl sau n alte cazuri, se nclin sitele cu 4-5.

83

4 3

R1 R2 R3 C1 C2 Figura 11.4.Deplasarea materialului la un pasaj al sitei R1-3 refuzuri; C1-2 cernuturi Condi ia de cernere n sitele plane este ca produsul s se afle n contact cu suprafa a de cernere un timp optim i s se deplaseze cu o vitez optim care s asigure cea mai mare probabilitate ca particulele mai mici dect orificiile sitei s treac prin aceasta, condi ii realizate datorit felului de mi care plan-circular care oblig fiecare particul s parcurg suprafa a de cernere de la un cap t la altul ntr-o deplasare pe numeroase traiectorii circulare. Se consider un punct M pe sit n care se afl o particul . Pentru ca particula s se deplaseze pe sit este necesar ca for a centrifug FC imprimat particulei prin rota ia sitei plane s dep easc for a de frecare Ff a acesteia pe sit .

r Fc M Ff

Fig.11.5. Schema for elor care ac ioneaz n cazul sitei plane.

84

Dac

Fc ! m [ 2 r ,respectiv F f ! f m g n care: m-masa particulei ;

-viteza

unghiular ; r- raza excentrit ii; f- coeficientul de frecare sit produs. Atunci: Fa>Ff Deci: m [ 2 r " f m g
T n sau m r " f mg ; 30 n-tura ia (rot./min.) f f , sau n min . ! 30 r r n practic se utilizeaz n=200 220 rot./min. Se observ c la tura ii mai mari este
2

De unde: n " 30

necesar o excentricitate r mai mic . b) Aparatele de cernere cu mi care de rota ie Se ntlnesc n industria mor ritului att pentru realizarea sort rii cerealelor n 2 sau 3 frac iuni ct i pentru realizarea cernerii f inii. Ele pot avea form cilindric , hexagonal sau conic . Suprafa a tamburului se confec ioneaz din sit cu orificii de diferite m rimi care cresc n sensul deplas rii materialului. Se folose te metoda cernuturilor. n figura 11.6 este reprezentat un aparat folosit ca sit de control la cernerea fainii n industria panifica iei. 4

7 Figura 11.6. Schi a de principiu a sitei tronconice rotative 1. nec de alimentare 2. carcas 3. sit conic 4. nec 5. gur de alimentare
85

6. gur de evacuare a refuzului 7. gur de evacuare a cernutului

Mecanismul sort rii la sitele cu mi care de rota ie decurge astfel: o particul aflat pe peretele sitei este supus unui sistem de for e : G=mg for a de greutate; Fc=m 2r for a centrifug .

r Fc M N G

Figura.11.7. Sisteme de for e ce ac ioneaz n cazul sitei rotative. For a normal N rezultant ce ac ioneaz asupra particulei este: N ! m( g cos E [ 2 r ) ; Pentru ca particular de mas m s se desprind de suprafa a cilindrului este necesar ca: m( g cos E [ 2 r ) ! 0 sau: [2 r cos E ! g i: T [2 r ) E ! arccos( 2 g Se oberv c desprinderea particulei de suprafa a cilindrului are loc n cadrul II deci deasupra diametrului orizontal. Dac : m f cos E [ 2 r " m g sin E , g atunci particular se deplaseaz

mpreun cu cilindrul i separarea nu mai au loc. La limit se poate scrie: m f cosE [ 2 r ! m g sin E g Pentru: f=tg sin N E De aici rezult : n ! r sin N 10 z 15 n practic se apreciaz : n ! [rot/min] r Productivitatea sitei cilindrice se calculeaz cu rela ia:
Q ! 0,72 ] V n tg 2 r 3 h 3 ; U

[t/h]

n care:
3

coefficient de afnare a materialului (0,6 0,8); - masa volumetric de orizontal ;h- n l imea stratului de

kg/m ; - unghiul de nchidere al tablei fa material n tabl ;


86

c) Sit centrifug de cernere cu b t toare rotative:

sit rotativ (2) b t tor rotativ (3)

transportor melc (4)

Fig.11.8. Schi a unei centrifuge de cernere. Camera la aceast ma in , n plus fa b t tor rotativ. Corpul de cernere al sitei format din cilindrul (2) se rote te cu cca 20 30 rot/min. n interiorul cilindrului de cernere se rote te n sens invers cu cca 170 180 rot/min, rotorul (3) pe care sunt montate paletele (b t torele). Alimentarea aparatului se face prin racordul (1) iar evacuarea cernutului printr-un transportor melc (4). Deplasarea produsului n interiorul sitei de la intrare spre evacuare este asigurat de o u oar nclinare a b t toarelor fa de axa orizontal cu cca 5% (reglabil ). Cilindrul cu sit se construie te cu diametrul de 600 800 mm i lungime de 2000 2500 mm.
87

de cernerea n site cu mi care de rota ie, este

completat cu o ac iune violent asupra produsului supus cernerii asigurat de un

Capacitatea de produc ie este de 150 kg/hm2 , suprafa a de cernere pentru f in kg/hm n cazul cernerii pentru control a t r elor.
2

i 180

d)Triorul cilindric cu alveole, este ntrebuin at pentru eliminarea impurita ilor care cu acelea i dimensiuni n sec iune trazversal ca i semin ele, ns au lungime mai mare. Triorul de form cilindric are suprafa lateral interioar prev zut cu alveole tan ate, cu ajutorul c rora, particulele intrate n alveole la rotirea cilindrului s se ridice i s fie desc rcate la o anumit n l ime ntr-un jgheab collector. Particulele mai lungi nu pot intra complet n alveole inaintnd de-a lungul cilindrului.

Fig.11.9 Triorul cilindric cu alveole Construc ia celulelor triorului este determinat de destina ia lor. Pentru separarea impurit ilor sferice a jum t ilor de semin e, neghinei i m z richei din orz se utilizeaz alveole cu diametrul 6,25 6,50 mm iar pentru separarea orzului de ov z alveole cu 9,5 10 mm. Sistemul de for e ce ac ioneza asupra particulei din alveol este alc tuit din :
y y

for a centrifug

Fc = m

T n2 r = m 30

fo a de greutate G = mg N = Fc+G = mgcos + m


2

rezultanta celor dou for e n normal la suprafa N va fi : r for a de frecare T1 (n cazul suprafe ei netede a cilindrului), va fi:
m[ 2 r T1 = fN = f m cos E g

n care : f=tg - coeficientul de frecare unde -unghiul de frecare

88

r T1 Fc M N Gcosa G

Fig.11.10 Sistemul de for e ce ac ioneza asupra particulei din alveol Componenta tangen ial a greut ii particulei: T = mgsin Alunecarea particulei este posibil dac : T T1
[ 2r tgN Adic : mgsin mg cos E g

De unde rezult : Sau innd cont de

E N [ 2r e sin g sin N
! T n sin N E i nlocuind vom ob ine : n e 0,5 rot/sec 30 r sin N

La m rirea tura iei cre te for a centrifug sau mai mare ( = 90 + ). Dac

i gr un ele se vor ridica la un unghi de 90

= 90 sau mai mare nu are loc separarea deoarece particulele nu se mai i astfel:

desprind de suprafa a cilindric datorit influen ei for ei centrifuge. Deci se impune o tura ie limit a triorului adic sin (180 - ) = sin nmax = Trioarele func ionez sub tura ia limit
y 0,5 R

, [rot/sec]

i se disting :

trioare lente la care n = (0,20,3) nmax de regul cu cilindru nclinat cu 510 fa de orizontal ; trioare rapide la care n = (0,750,8) nmax cu axa de rota ie a cilindrului orizontal .

89

e)

Separarea particulelor solide pe baz

de diferen

de for

centrifug

(separarea cu trior spiral): Triorul spiral serve te la separarea sp rturilor i boabelor mici de gru din de euri pe baza diferen ei de mas specific i a formei suprafe ei particulelor. Datorit for ei centrifuge care se dezvolt n timpul rostogolirii pe planul nclinat elicoidal, boabele rotunde sunt proiectate c tre marginile jgheabului putndu-se colecta astfel separat.
1 2

3 praf sp rtura de gru

neghin

Fig.11.9 Triorul spiral Triorul spiral are montat la partea superioar un dispozitiv de alimentare(1) cu ub r dozator. Prin c dere liber produsul se scurge pe suprafa a elicoidal (2) unde se produce separarea n 3-4 componente. Praful se colecteaz lng stlpul de sus inere (4) al planului nclinat, sp rtura de gru la mijlocul planului iar boabele rotunde de neghin i m z riche sunt dirijate nspre periferia jgheabului fiind captate de clapetele de deviere. 11.3. Separarea magnetic Puterea de atrac ie P a magne ilor permanen i:
P!
2 B2 S (kg) ! 500 S 8T 981000

unde: B- induc ia magnetic

(Gs); S- sec iunea trasversal

(cm2 );nclinarea optim a suprafe ei =40.

Fig.11.10 Principiul de separare magnetic

90

a cmpului magnetic

40

aspirare praf 1

3 produs fier

Fig.11.11 Separator electromagnetic (5t/h)

1. tambur magnetic 2. ub r 3. band transportoare Curentul necesar este de 110 V continu (rederesor cu seleniu) 11.4. Separarea dup nsu irile aerodinamice Se face atunci cnd boabele (amestecul) cad liber ntr-un curent de aer. P for a portant
G

G>P c dere gravita ional G=P - plutire G<P - deplasare cu curentul Presiunea curentului de aer ce ac ioneaz asupra bobului este: v2 P=KF K ! 0,0612 K F v 2 n care: 2g K- coeficient de rezisten aerodinamic ; F- suprafa a proiec iei bobului n plan perpendicular pe direc ia curentului de aer; - greutatea specific a aerului; K gru = 0,184 2,262; K porumb= 0,19 0,27; K floarea soarelui= 0,16 0,24; Viteza de plutire (m/s) Gru 8,9 11,5; Porumb 8,4 10,8; Floarea soarelui 12,5 14; 11.5. Separarea hidraulic
91

aer aspirat

cam er de detent

asp.

Fig.11.12 Separarea n current de aer

alim en tare

pere i tran sversali colectare im purit i u oare

sit im p. grele i m ici gh eab m az re sau oreag inoase

sit oscilant

Fig.11.13 Ma ina de sp lat prin flota ie capacitatea este de 4 t/ h; Instalatie de sortat prin flota ie pentru maz re verde.

11 10 5 8 6 9 H1

Fig.11.14 Ma ina de sortat prin flota ie

b azin colector ap pom p d e ap

1 2 3 H

92

H1 sedimente boabe, H1=(0,020,03) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vp Vm V p

H (m)

plnie de alimentare plutitor camer de flota ie conduct de recirculare solu ie NaCl ( m=1080 kg/m3 ) jgheab conduct de evacuare produs pomp de recirculare colector solu ie conduct de golire 10. 11. site vibratoare de separare maz re Ma ini de sortat n curent de aer

impurit i u oare

colector

impurit i mici grele

produs

impurit i mari

Fig.11.15 Vntur toarea selectoare pentru maz re Instala ii de sortare fotoelectrice se folosesc i pentru tomate, mere, l mi, etc.

CF

. .
C

4 1

alimentare

5 refuzul
3

boabe condi ionate 2 Fig. 11.15 Schema ma inii de sortat cu celule fotoelectrice pentru maz re
93

Componentele ma inii din figura 11.15 sunt: 1. motor; 2-dispozitiv de aspira ie; 3-jgheab de alimentare cu maz re;4 -tub electronic;4- dispozitiv de eliminare;F filtru lumin ;CF celul foto;SL surs de lumin ;A amplificatoare electronice;C condensator ;O oglind semitransparent ;

3 1 2 5

8 6 7

Fig.11.16 Schema ma inii de sortat cu celule fotoelectrice pentru ro ii,mere,l mi Componentele ma inii din figura 11.15 sunt: 1. ma in de sp lat;2-ma in de calibrat;3-alimentator;4 i 6- tranportoare;7- tob de sortat cu alveole;8-camer fotometric ; 11.6. Separarea pe baza diferen ei de mas specific Masa densimetric este separarea impurit ilor cu dimensiuni apropiate de a produselor cu densitate mare ( pietre din semin e).

2 3 5 4 I II III I


Fig.11.17 Ma in de separare pe baza diferen ei de mas specific 1. alimentare 2. stratificare (u or, greu) 3. sit trapezoidal din srm
4. ventilator 94

5. vibra ii de la excentric nclina ie longitudinal nclina ie transversal