Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTAREA I REALIZAREA UNUI USC TOR UNIVERSAL PENTRU DESHIDRATAT FRUCTE I LEGUME

DESIGNING AND EXECUTION OF A UNIVERSAL DRYER FOR DEHYDRATING FRUITS AND VEGETABLES I. ENU1, Gr. MARIAN2 1 U..A.M.V. Iai 2 Universitatea Agrar de Stat din Moldova
Abstract: The deshidratation of the horticultural products is a complex technological process and depends on both the raw material type and the technical performance of the drying installation. Having in view an optimal dehidratation of same horticultural products ,it has been designed and achieved a modular dryer, equipped by a heat Pump. The effected experimental tests have allowed the determination of the operating parameters of the dryer . Analysing these results ,it found that the installation meets the drying complex requirements of the horticultural products. Rezumat. Deshidratarea produselor horticole este un proces tehnologic complex i depinde att de natura materiei prime, ct i de performan ele tehnice ale instala iei cu care se realizeaz uscarea. Pentru a realiza o deshidratare optim a unor produse horticole s-a proiectat i realizat un usc tor modular echipat cu o pomp de c ldur .ncerc rile experimentale efectuate au permis s se determine parametrii de func ionare ai usc torului.Din analiza rezultatelor ob inute reiese c instala ia r spunde cerin elor complexe de uscare a unor produse horticole.

GENERALIT

Conservarea fructelor i legumelor prin deshidratare se realizeaz prin mai multe procedee, cum ar fi: uscarea prin convec ie, la care c ldura este transmis de la agentul de uscare la produs prin convec ie. Ca agent de uscare se folosete aerul cald; gazele de ardere, abur supranc lzit etc; uscarea prin conduc ie, la care transmisia c ldurii se face prin produs, folosindu-se ca surse de nc lzire pl ci; val uri; tamburi etc.; uscarea prin radia ie, const n transmisia c ldurii necesare usc rii produsului prin radia ie, cum ar fi uscarea la soare sau uscarea cu radia ii infraroii; uscarea ntr-un cmp de nalt frecven , care const n transformarea energiei unui cmp de nalt frecven n energie caloric n masa materialului supus usc rii. n timpul usc rii, indiferent de metoda folosit , n produs au loc urm toarele fenomene: difuziunea extern , se caracterizeaz prin evaporarea apei de la suprafa a produsului; difuziunea intern , const n migrarea apei din straturile interioare spre exterior, ca urmare a evapor rii apei de la suprafa i a tendin ei de egalizare a umidit ii n produs; termodifuziunea apei, prin deplasarea 1115

vaporilor i apei dinspre suprafe ele nc lzite spre suprafe ele cu temperatur mai sc zut . Procesul de uscare a fructelor i legumelor este complex i se deruleaz n dou etape distincte. n prima etap (n primele ore) evaporarea apei din produs se realizeaz cu intensitate mare, eliminndu-se apa liber , dup care viteza de uscare se reduce treptat, propor ional cu reducerea umidit ii produsului, aceasta constituie a doua etap i se numete perioada de sc dere a vitezei de uscare. Calitatea deshidrat rii produselor horticole depinde de urm torii parametri: temperatura aerului, cu ct temperatura este mai ridicat , cu att viteza de uscare va fi mai mare. Dar temperatura nu poate fi ridicat pn la orice valoare, deoarece pot avea loc degrad ri ale substan elor nutritive din produs, pierderi mari de substan uscat i modific ri ale culorii produsului; viteza aerului, cu ct aceasta crete cu att uscarea se face mai rapid, cu precizarea c de la anumite valori procesul de uscare se nr ut ete ntruct nu mai exist concordan ntre evaporarea apei de la suprafa a i difuziunea apei din interior c tre exterior; umiditatea relativ a aerului influen eaz direct viteza de uscare, cu ct valoarea acesteia este mai mic cu att aerul are o capacitate mai mare de absorb ie a apei din produs; natura i dimensiunile produsului au influen e asupra procesului de uscare. Natura produsului determin alegerea metodei i regimul de lucru al usc rii. Astfel durata de uscare a perelor este de 10-12 ore, a strugurilor este de 10-12 ore, a cartofilor 6-8 ore etc. Dimensiunea particulelor influen eaz viteza de uscare prin faptul c produsele cu volum mai mic, m run ite sau tocate, prezint o suprafa mai mare de evaporare a apei i ca urmare uscarea se realizeaz mai rapid. MATERIALUL I METODA DE CERCETARE
Pentru deshidratarea unor fructe i legume s-a proiectat i realizat un usc tor modular echipat cu pomp de c ldur . Echiparea usc torului cu pomp de c ldur prezint un mare avantaj ntruct aceasta realizeaz condi ionarea agentului de uscare, prin faptul c vaporizatorul pompei de c ldur condenseaz umiditatea preluat de agentul de uscare de la produs, n urma transferului de mas i c ldur , iar condensatorul instala iei asigur ridicarea temperaturii aerului. Usc torul este alc tuit din urm toarele componente (fig.1): un container izoterm (1); pompa de c ldur (deumidificator) (4), instala ia de ventila ie (5), dou c rucioare cu t vi (2) i instala ia de electric de for i automatizare. Containerul este realizat dintr-un cadru de rezisten pe care se monteaz pere ii termoizolan i. Pentru realizarea pere ilor s-au folosit pl ci sandwich termoizolante placate cu tabl de aluminiu de 0,8 mm. La partea frontal containerul este prev zut cu dou ui etane pentru acces i n care sunt practicate ferestre-jaluzele (7) pentru evacuarea par ial a agentului de uscare nc rcat cu umiditate . Pentru a asigura rularea uoar a c rucioarelor cu t vi, containerul este prev zut la nivelul pardoselii cu dou ine de ghidare. Pompa de c ldur (fig.2) are n component o instala ie frigorific , alc tuit n principal din: agregat frigorific (motor electric capsulat)(M2), vaporizator(AEV), condensator(KD), ventilator(M1) i elemente de automatizare i control.

1116

Pentru a asigura nc lzirea aerului la temperatura necesar usc rii produsului, usc torul este prev zut cu baterii de rezisten e electrice, dou baterii sunt montate la partea superioar a pompe de c ldur , iar alte dou baterii de rezisten e electrice(6) sunt montate dup ventilatoare. Ventilatoarele din incinta usc torului, de tipul axial, sunt dispuse lateral i la n l imi diferite, au rolul de a vehicula agentul de uscare cu viteze de 1,5 - 2,5 m/s. C ruciorul pentru fructe are o construc ie simpl , include un c rucior cu supor i i t vile pentru fructe.

Fig.1. Schema constructiv a usc torului de fructe: 1-container izoterm;2- c rucior cu t vi;3- pere ii realiza i din pl ci sandwich termoizolante;4-pomp de c ldur ; 5-ventilatoare axiale; 6-baterie de rezisten e electrice;7-ferestre-jaluzele;8-ventilator pentru aport de aer proasp t.

Fig.2. Schema agregatului pentru condi ionarea agentului de uscare(pompa de c ldur ): KD-condensator; M1-ventilator; FT-filtru; Y-ventil electromagnetic; SD-regulator de presiune; M2-agregat frigorific; AEV-evaporator.

1117

T vile sunt realizate dintr-o ram de lemn pe care s-a montat la partea inferioar o es tur din srm de o el inoxidabil cu diametrul srmei de 0,8 mm i l imea ochiului de 2,5 mm. La partea inferioar , c ruciorul este prev zut cu tav f r orificii, realizat din tabl de o el inoxidabil, cu rolul de a colecta siropul scurs din produsul supus usc rii. Usc torul func ioneaz dup un anumit ciclu n func ie de natura produsului supus usc rii, respectnd urm toarele faze: - alimentarea cu fructe, respectiv aezarea acestora n t vi ntr-un strat uniform, cu grosimea egal cu m rimea particulelor i introducerea c rucioarelor n usc tor; - uscarea produsului, prin nchiderea etan a incintei usc torului, pornirea ventilatoarelor i a pompei de c ldur : - evacuarea c rucioarelor i desc rcarea produsului uscat.

REZULTATE I DISCU II
Pentru determinarea parametrilor de func ionare ai usc torului s-au efectuat ncerc ri experimentale n condi ii de laborator i exploatare. n condi ii labortor s-au determinat urm torii parametri ai usc torului: dimensiunile incintei de uscare (Lxlxh) (mm): num rul c rucioarelor cu t vi: 5700 x 2200 x 2300; 2

dimensiunile unui c rucior cu t vi (Lxlx4) (mm): 2300 x 1500 x 2000; dimensiunile unei t vi (Lxlx4) (mm): num rul de t vi de pe un c rucior: suprafa a activ a unei t vi (m2); viteza de circula ie a agentului de uscare (m/s): puterea instalat a usc torului (KW): 2200 x 1500 x 50 20 3,0 1,5-2,5 15,0

n condi iile de exploatare s-au efectuat ncerc ri experimentale prin folosirea usc torului la deshidratat caise. Pentru uscarea caiselor s-a folosit urm toarea tehnologie: clasarea pe dimensiuni a fructelor, n loturi omogene pentru a asigurare o uscare uniform ; sp larea fructelor cu maini de sp lat prin stropire; 1118

t ierea caiselor n dou ndep rtarea smburelui;

jum t i, de-a lungul liniei de sutur

Tabelul 1 Rezultatele ncerc rilor experimentale la uscarea caiselor


nc rcarea specific pe unit.de sup. 2 [kg/m ] Cantitatea de fructe uscate/arj [kg/arj ] Temperatura agentului de uscare [ C] 60 5,0 240 65 70 60 8,0 380 65 70 60 10 480 65 70
0

Viteza agentului de uscare [m/s] 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2 1,7 2,2

Durata usc rii

Consumul total de energie [KW] 540 468 530 459 433 365 702 603 663 571 548 456 828 756 796 685 650 550

[ore] 60,0 52,0 52,0 45,0 38,0 32,0 78,0 67,0 65,0 56,0 48,0 38,0 92,0 84,0 78,0 67,2 57,0 48,0

Consumul specific de energie [KW/kg] 2,25 1,95 2,21 1,91 1,81 1,52 1,84 1,59 1,75 1,52 1,44 1,2 1,71 1,57 1,65 1,42 1,35 1,15

sulfurarea fructelor, cu scopul de a bloca ac iunea microorganismelor, de a crete permeabilitatea esuturilor i de a mpiedica oxidarea vitaminei C; - deshidratarea fructelor, prin eliminarea apei de la 80% pn la 20%. Pentru optimizarea procesului de uscare s-au efectuat ncerc ri prin alimentarea t vilor cu o nc rcre specific de 5;8 i 10 kg de fructe pe m2. Pe durata ncerc rilor s-a urm rit temperatura i viteza agentului de uscare, durata ciclului de uscare i consumul total i specific de energie electric . Rezultatele acestor ncerc ri sunt prezentate n tabelul 1. Din analiza datelor experimentale ob inute la uscarea caiselor se constat c durata usc rii i consumul specific de energie depinde att de cantitatea unei arje, ct i de parametrii agentului de uscare. Rezultate optime se ob in pentru o uscare cu temperatura aerului de 700C i la o vitez de circula ie agentului de uscare de 2,2 m/s. La o nc rcare specific de 10 kg fructe/m2 se ob in consumuri energetice minime,dar se constat c fructele nu se deshidrateaz uniform.
1119

Toate ncerc rile experimentale s-au efectuat la o temperatur a mediului ambiant de 22-280C. Folosirea usc torului la o temperatur a mediului ambiant sub 150C, se asigur ridicarea temperaturii agentului de uscare la maxim 60-650C. Din aceste considerente n perioada rece a anului se recomand folosirea usc torului doar pentru uscarea lemnului. CONCLUZII
Analiznd construc ia usc torului i datele experimentale ob inute rezult urm toarele: usc torul are o construc ie simpl , modular poate fi amplasat n orice condi ii, unde exist un racord electric de alimentare cu puterea instalat de 25 kW; dimensiunile de gabarit ale usc torului permit acestuia s fie transportat pe drumurile publice, folosind mijloace auto universale; materialele folosite pentru construc ia usc torului asigur respectarea condi iilor de siguran alimentar ; usc torul poate fi folosit toat perioada anului, pe timp de var la uscarea fructelor i legumelor, iar n restul timpului pentru uscarea lemnului sub form de cherestea consumurile energetice sunt reduse, ceea ce face ca i costurile pe unitatea de produs uscat s fie mici.
BIBLIOGRAFIE:
1. Beceanu D., Balint G.2000,- Valorificarea n stare proasp t a fructelor, legumelor i florilor. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iai; 2. Brad S.,1964 Tehnologia copnserv rii fructelor i legumelor EDP, Bucureti; 3. Gu ulescu I., Daunter M.,1973Tehnologia prelucr rii legumelor i fructelor, EDP Bucureti; 4. enu I., 1997 Tehnologii, maini i instala ii pentru industrializarea produselor vegetale, partea I, Tehnici i tehnologii, Ed. Junimea, Iai;

1120