Sunteți pe pagina 1din 16

Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud

AUDIT ENERGETIC

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, Mun.


BISTRIȚA, Str. Sucevei, Nr. 1-3, Jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD, Telefon +40263232384
+40263215752, E-mail: office@dgaspcbn.ro

-septembrie 2019-

AUDIT ENERGETIC

MEMORIU DE EXPERTIZA TERMICA SI ENERGETICA


Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud

Beneficiar : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului


Bistrița-Năsăud

Auditor Energetic:

Grad I constructii si instalatii: Cosma Radu Danuţ

-2019-

CUPRINS

1. Elementele de indentificare ale auditorului energetic


2. Informatii generale privind cladirea
3. Evaluarea performantei energetice a cladirii
4. Certificatul de energetic

Anexe
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud

1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE AUDITORILOR ENERGETICI

Nume: Cosma
Prenume: Radu Danut
Adresă: strada Avram Iancu nr. 61, Oraş Floresti, judetul Cluj
Telefon: 0737 040 586
Documentul de atestare: Certificat de atestare AUDITOR ENERGETIC Gr.I
Constructii –Instalatii pentru cladiri seria VBA nr. 01036 din 03.07.2009

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIREA existenta CU DESTINATIE


CAMIN CULTURAL:

Date generale:

 Clădirea: Centrul de zi ce se va infiinta in constructia existenta care se


afla in intravilanul orasului Beclean jud. Bistrita-Nasaud, pe
terenul avand numarul de carte funciara 29264 si cad.29264
si imobilul cu cartea funciara 29264, cad.29264- C2

 Adresa: orasul Beclean numarul 36, strada 1 Decembrie (Liliacului),


jud. Bistrita-Nasaud
 Beneficiar: DGASPC BN
 Destinaţia principală: destinaţie in spatii pentru serviicii sociale a imobilului
primind destinaţia de CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANELE CU DIZABILITATI.
 Tipul clădrii: P
 Anul construirii: edificata la sfârşitul sec. al XX-lea, (fosta maternitate a
orasului Beclean)
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud

3. EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

La evaluarea performantei energetice a prezentei cladiri s-a utilizat “Metodologia


de calcul al performantei energetice a cladirilor”, aprobata prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr 157/2007, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr.126 si 126bis din 21 februarie 2007.

Pentru prelucrarea datelor intr-un mod cat mai sistematizat si pentru realizarea
calculelor s-a utilizat programul de calcul certificate-energetic.com, program de calculi
energetic acreditat.

Prezentul audit energetic este intocmit de catre auditorul energetic pentru cladiri:
Exp. Ing. Cosma Radu Danut atestat gradul I, specialitatea (constructii si instalatii), posesor
al Certificatului de atestare seria VBA nr. 01036 din 03.07.2009.

Calculele de performanta energetica s-au efectuat atat pentru cladirea reala cat si
pentru cladirea de referinta.

Cladirea de referinta reprezinta o cladire virtuala avand urmatoarele caracteristici


generale, valabile pentru toate tipurile de cladiri considerate (conform Partii a III-a a
Metodologiei):

a) Aceeasi forma geometrica, volum si arie totala a anvelopei ca si cladirea reala;

b) Aria elementelor de constructie transparente (ferestre, luminatoare, pereti exteriori


vitrati) pentru cladiri de locuit este identica cu cea aferenta cladirii reale. Pentru
cladiri cu alta destinatie decat de locuit aria elementelor de constructie transparente
se determina pe baza indicatiilor din Anexa A7.3 din Metodologia de calcul al
performantei energetice a cladirilor – Partea I-a, in functie de aria utila a pardoselii
incintelor ocupate (spatiu conditionat);

c) Rezistentele termice corectate ale elementelor de constructie din componenta


anvelopei cladirii sunt caracterizate de valorile minime normate, conform
Metodologiei Partea I, cap.11;

d) Valorile absorbtivitatii radiatiei solare a elementelor de constructie opace sunt


aceleasi ca in cazul cladirii de referinta;

e) Facotorul optic al elementelor de constructie exterioare vitrate este αi=0,26;

f) Factorul mediu de insorire al fatadelor are valoarea corespunzatoare cladirii reale;


Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud

g) Numarul de schimburi de aer din spatiul incalzit este minimum 0,5h-1, considerandu-
se ca tamplaria exterioara este dotata cu garnituri speciale de etansare, iar ventilarea
este de tip constrolata, iar in cazul cladirilor publice/sociale, valoarea corespunde
asigurarii confortului fiziologic in spatiile ocupate (cap. 9.7 Metodologia Partea I-
a);

h) Sursa de caldura pentru incalzirea si prepararea apei calde de consum este dupa caz:
- static termica compacta – racordata la sistem districtual de alimentare cu
caldura, in cazul cladiriilor reale racordate la astfel de sisteme districtuale
- centrala termica propie – functionand cu combustibil solid (lemn) si cu
prepararea apei calde de consum cu boiler de acumulare, pentru cladiri care
nu sunt racordate la un sistem de incalzire districtuala;

i) Sistemul de incalzire este de tipul incalzire centrala cu corpuri statice, dimensionate


conform reglementarilor tehnice in vigoare;

j) Instalatia de incalzire interioara este dotata cu elemente de reglaj termic si hidraulic


atat la baza coloanelor de distributie (in cazul cladirilor colective), cat si la nivelul
corpurilor statice; de asemenea fiecare corp de incalzire este dotat cu repartiroare de
costuri de incalzire;

k) In cazul sursei de caldura centralizata, instalatia interioara este dotata cu contor de


caldura generala (la nivelul racordului la instalatiile interioare) pentru incalzire si
apa calda de consum la nivelul racordului la instalatiile interioare in aval de statia
termica compacta;

l) In cazul cladirilor de locuit colective, instalatia de apa calda este dotata cu debimetre
inregistratoare montate pe punct de consum de apa calda din apartamente;

m) Randamentul de producere a caldurii aferent centralei termice este caracteristic


echipamentelor moderne noi; nu sunt pierderi de fluid in instalatiile interioare;

n) Conductele de distributie din spatiile neincalzite (ex. subsol tehnic) sunt izolate
termic cu material caracterizat de conductivitate termica 0,05 W/m*K, avand o
grosime de minimum 0,75x diametrul exterior al conductei;

o) Instalatia de apa calda de consum este caracterizata de dotarile si parametrii de


functionare conform proiectului, iar consumul specific de caldura pentru prepararea
apei calde de consum este de 1068*Np/Ainc [kWh/m2an], unde Np reprezinta
numarul mediu normalizat de persoane aferent cladirii certificate, iar Ainc reprezinta
aria utila a spatilui incalzit/conditionat;
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud
p) In cazul in care se impune climatizarea spatiilor ocupate, randamentul instalatie de
climatizare este aferent instalatiei, mai corect reglata din punct de vedere aeraulic si
care functioneaza conform procesului cu consum minim de energie;

q) In cazul climatizarii spatiilor ocupate, consumul de energie este determinat in


varianta utilizarii racirii in orele de noapte pe baza ventilarii naturale mecanice;

r) Nu se acorda penalizari conform cap II.4.5 din normativul ce reglementeaza


modalitatea efectuarii prezentelor calcule, p0=1,00.

Evaluarea performantei energetice a clădirii se refera la determinarea nivelului de


protectie termica al cladirii si a eficientei energetice a instalatiilor de incalzire interioara, de
preparare a apei calde de consum si de iluminat si vizeaza in principal:

- investigarea preliminara a cladirii si a instalatiilor aferente


- determinarea performantelor energetice ale constructiei si ale instalatiilor
aferente acesteia, precum si a consumului anual de energie al cladirii pentru
incalzirea spatiilor, de preparare a apei cald de consum si de iluminat
- concluziile auditorului energetic asupra evaluarii

3.1 Investigarea preliminara

S-a efectuat prin analiza documentatiei tehnice disponibile a cladirii si prin analiza
starii actuale a constructiei si instalatiilor aferente acesteia, constatata prin vizitarea cladirii.
Pentru investigarea preliminara a cladirilor normativul Mc 001/2006 cere analiza
cartii tehnice a cladirii, respectiv documentatiei care a stat la baza executiei cladirii si
instalatiilor aferente si care trebuie sa curpinda cel putin:
- partiurile de arhitectura ale fiecarui nivel;
- dimensiunile geometrice ale elementelor de constructie (fundatii, pereti,
stalpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele terasei);
- dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea
parapetilor;
- structura anvelopei cladirii;
- tipul de usi si ferestre;
- alcatuirea si materialele care compun elementele de inchidere exterioara sau
de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura;
- planuri si scheme ale instalatiilor de incalzire, ventilare, climatizare,
preparare a apei calde de consum si electrice.

Nu au fost disponibile date privind consumurile energetice inregistrate pe baza de


factura in ultimii 5 ani.
In lipsa datelor privitoare la apa calda de consum, pentru evaluarea energetica s-au
luat in considerare elemente normate.
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud

3.2 Inspectia tehnica


Cu ocazia inspectiei tehnice efectuate s-au investigat urmatoarele:
- starea elementelor de constructie opace (pereti, planseu pe sol, planseu peste
parter, terasa, pereti catre spatii comune) si evidentierea puntilor termice
liniar si punctuale, a defectiunilor sau a deteriorarilor;
- fisuri, degradari ale tencuielii si ale structurii de rezistenta, igrasie, zone
afectate de condens remanent sau mucegai;
- identificarea alcaturii elementelor de inchidere si evaluarea starii
termoizolatiei din componenta peretilor, planseelor;
- identificarea tipurilor de inchidere vitrate din spatiile cu functii de spatii
comune;
- starea canalelor de ventilare a spatiilor anexa (bai, bucatarii);
Evaluarea starii actuale a instalatiilor de apa rece si calda si iluminat
Imobilul construcţie nu disune in prezent de sursă proprie funcţională pentru încălzire..

Pentru instalatia de iluminat artificial s-a evaluat:


- starea corpurilor de iluminat - lipsă;
- performanta tehnica a sistemului de iluminat artificial – lipsă;
- existenta dispozitivelor de control si reglare automata a fluxului luminos-
lipsă.

3.3 Fisa de analiza termica si energetica a cladirii

Date generale

 Adresa: orasul Beclean numarul 36, strada 1 Decembrie (Liliacului),


jud. Bistrita-Nasaud
 Beneficiar: DGASPC BN
 Destinaţia principală: destinaţie in spatii pentru serviicii sociale a imobilului
primind destinaţia de CENTRU DE ZI PENTRU
PERSOANELE CU DIZABILITATI.
 Tipul clădrii: P
 Anul construirii: edificata la sfârşitul sec. al XX-lea, (fosta maternitate a
orasului Beclean)

 Zona climatica in care este amplasata cladirea: zona III, Te=-18 grade
Celsius, conform hartii de zonare climatica a Romaniei, fig A1 din SR1907-
1 Anexa D din C107/3-2005

 Conform hartii de incadrare a teritoriului in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-


1, zona eoliana este IV, fatadele sunt expuse la vanturile dominante;
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud
 Cladirea nu are asigurate utilitati: energie electrica, canalizare, telefonie;
 Instalatiile de incalzire nu sunt functionale;

Elemente de alcatuire arhitecturala si de rezistenta

Constructia existenta are o vechime de peste 100 ani si este definita de caracterul zonei
prin functiunile mixte de servicii, si se prezinta in regim de P.
Funcţiunea e definita de caracterul si implicatiile socio-umane definitorii pentru centru
de Oraş.
Constructia in forma are urmatoarele caracteristici tehnice:
• Suprafaţa construita la sol: Sc=175 mp
• Regim inaltime P
• Suprafaţa desfasurata construita: Sdc=175 mp
• Destinaţie construcţie: nefuncţinal
• Imobilul beneficiază de toate utilităţile zonei, respectiv este reţeaua de alimentare
cu apa, canalizare, electricitate, gaze si telefonie.
• Instalaţii interioare: sunt nefunctionale in totalitate
• Imobilul contine: 4 saloane, centrala termica, grupuri sanitare, dus si holuri.

Din punct de vedere structural constructia prezinta urmatoarele caracteristici structurale:


Cladirea existenta are un regim de inaltime P cu structura de rezistenta alcatuita din:
 Fundatii continue sub peretii structurali, cu adancimea de fundare de aproximativ
80 cm.
 Pereti portanti din zidarie de caramida la parter.
 Planseu pe structura din lemn peste parter.
 Acoperis de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din azbociment, tablă si ţigla.
Sarpanta si planseul de lemn de peste parter sunt alcatuite din elemente cu sectiune
circulara. Imbinarile sunt chertate si solidarizate cu cuie si scoabe.
 Clădirea nu este termoizolată;
 Planseul peste pod nu este izolat;
 Tâmplăria exterioară este tâmplărie lemn şi prezintă un grad înalt de perimare
morală şi fizică;
 Finisajele de la nivelul zugrăvelilor şi tencuielilor exterioare sunt grav deteriorate;
 Trotuarul care asigura accesul pietonal în jurul construcţiei prezintă multiple
degradări, precum şi tronsoane lipsă;
 Între elevaţia imobilului şi trotuarul adiacent sunt fisuri longitudinale ce înlesnesc
accesul apei pluviale la fundaţia construcţiei (acest fenomen poate fi observat pe
aproape întreg perimetrul clădirii);
 Instalaţia electrică este veche şi nu corespunde standardelor şi normelor în vigoare;
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud
 există canalizare menajeră nefuncţională si neracordată reţelei publice.
 Preluarea apelor pluviale se face prin jgheaburi si burlane. Accesul se face pe latura
sudica a amplsamentului.

Finisajele interioare actuale, se compun din:

 pardoseli tip parchet si pardoseli din ciment si mozaic,


 tencuieli si zugraveli interioare la pereti si tavane cu vopsea lavabila sau var.
 Tamplaria interioara este degradata si complet nefunctionala, fiind necesara
incuirea ei in totalitate.
 grupuri sanitare dezafectate care necesita revizuire capital şi dotare.
 Este necesara reabilitarea instalaţiilor sanitare cat si revizuirea ansamblului
reţelei de conducte din punct de vedere funcţional si estetic. Instalaţiile de apa
si canalizare, prezintă un grad de uzura avansat, ceea ce determina un risc de
avarie pentru întreaga instalatie.
 In prezent cladirea este total nefunctionala si prezinta degradari ale
pardoselilor, planseului din grinzi de lemn, a sarpantei, a tencuielilor interioare
si exterioare.
 Termoizolatia planseului de peste parter este asigurata de o tavanuiala pe baza
de var pe un strat de trestie si un rand de scandura batuta in cuie pe fata
inferioara a planseului de lemn.
 Zidaria de caramida este realizata din caramizi arse in cuptor iar ca liant s-a
utilizat unmortar pe baza de var. Grosimea peretilor structurali este de 30 sau
25 cm.
 Tamplariile sunt din lemn cu foaie de geam obisnuit.
 Finisajele sunt specifice functiilor pe care le deservesc diferitele spatii:
dusumeli de scandura, pardoseli din beton sclivisit pe holuri, zugraveli cu
var/huma si vopsitorii etc.

 Elemente de izolare termica

Peretii structurali exteriori sunt realizati din zidarie de caramida, au punti termice
continue in dreptul planseelor. Nu au niciun tip de izolatie termica, fiind o sursa
semnificativa de pierdere de energie.
Tamplaria exterioara de la ferestre si usi este de lemn cu o singura foaie de geam si se
afla intr-o stare deteriorate, nefiind schimbate sau reconditionate vreodata.

Prin prezentul audit energetic se propune inlocuirea tamplariei usilor si ferestrelor


exterioare ale cladirii cu tamplarie performanta energetic tip PVC pentacamerala
cu rezistenta termica minima de R’≥0.77 m2 k/W.

 Instalatia de incalzire a cladirii


Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud

Instalatiile relevante pentru evaluarea performantei energetice a cladirii sunt cele de


incalzire si apa calda de consum.
Cladirea a fost prevazuta cu instaltii de incalzire propie cu sobe pe lemn, in prezent
dezafectate si nefuncţionale. In urma modernizarii se va monta o centrală termică pe gaz,
în spaţiul special amenajat, cu putere termică nominală de aprox. 120kW.

 Instalatia sanitara

Cladirea nu este prevazuta cu instalatii sanitare: lavoare, wc-uri. Alimentarea cu apa rece
a cladirii se va face din reteaua de distributie locala, printr-un bransament conform
noramtivelor in vigoare la momentul execuţiei.

 Instalatia de iluminat

Instalatia de iluminat este dezafectată. Se presupune ca a fost alcatuita din corpuri statice
de iluminat cu contor manual.

 Determinarea consumului anual de caldura pentru incalzirea spatiului

Performantele energetice si consumul anual de energie s-au determinat pentru:


 incalzirea spatiilor;
 apa calda de consum ;
 iluminat;

Pentru determinarea rezistentelor termice unidirectionale si a rezistentelor termice corectate


ale tuturor elementelor de constructie din componenta anvelopei acestei cladiri s-au utilizat
caracteristicile geometrice si termotehnice ale cladirii.
Pentru determinarea consumului anual mediu de caldura pentru incalzirea acestei clădiri
evaluate s-au utilizat caracteristicile geometrice prezentate in Studiul de fezabilitate.
Pentru determinarea consumului anual normal de caldura pentru prepararea apei calde de
consum s-a respectat metodologia prezentata in normativul NP-048.

 Analiza consumului de apa calda de consum se bazeaza pe urmatoarele


premize:

Evaluarea se face pentru cantitatea de caldura consumata la nivelul cladirii expertizate


indiferent de dotarea acesteia cu aparatura de masura.
Temperatura apei calde livrate se considera cu valoarea utila de 60 grade Celsius, care poate
sa coincida sau nu cu valoarea reala a apei calde.
Analiza nu vizeaza consumul de apa, ci exclusiv bilantul cantitativ de caldura.
Cantitatea de caldura nu se considera ca fiind o functie de temperatura de livrare a apei calde
de consum.
Temperatura conventionala a apei reci din care se prepara apa calda este de 10 grade celsius.
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud

 Consumul de energie pentru iluminat

Energia consumata pentru iluminatul artificial


Qi=6xA+Tu+SUM(Pi)/1000 [kWh/an]

Primul termen (6) reprezinta:


1 kWh/mp/an – consumul de energie estimat pentru incarcarea bateriilor corpurilor de
iluminat de siguranta +
5 kWh/mp/an – consumul de energi electrica pentru sistemul de control al iluminatului

Consumurile de energie pentru incalzirea spatiilor, apa calda de consum si iluminat,


consumul total de energie, clasele de energii pe categorii, emisii de CO2 [kg/mpan] sunt
prezentate in mod succint in cadrul certificatului de performanta al cladirii.
Pentru determinarea emisiilor de CO2 din folosirea combustibilului pentru incalzire s-a
considerat ca energia se produce prin arfere combustibil gazos (gaz metan).

4.Certificatul de performanta energetica

Certificare energetica a cladirilor reprezinta activitatea de clasificare a cladirilor prin


incadrarea in clase de performanta energetica si de mediu, de notare din punct de vedere
energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica.

Elaborarea certificatului de performanta energetica al prezentei cladiri, este completat


coreaspunzator starii initiale a imobilului, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr.8
la Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor- partea a III-a „Adutitul si
certificatul de performanta a cladirii”, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr 157/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr.126 si 126bis din 21 februarie 2007.

Totodata mentionam ca elaborarea acestuia a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

 evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare, pe baza


caracteristicilor reale ale sistemului constructiei – instalatii aferente (incalzire,
preparare/furnizare a apei calde de consum, iluminat artificial)
 definirea cladirii de referinta atasata cladirii reale si evaluarea performantei
energetice a acesteia
 incadrarea in clase de performanta energetica si de mediu a cladirii
 notare din punct de vedere energetic a cladirii
 intocmirea certificatului de performanta energetica
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud
Valabilitatea acestui Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia,
conform legii.

5. Lucrari de interventie la anvelopa cladirii:

Solutiile constructive propuse prin prezenta lucrare se refera numai la lucrari de interventie
la anvelopa cladirii. Cladirea existenta va fi reabilitata capital.
Acoperisul va fi refacut in intregime, iar anvelopa existenta va fi termoizolata. Tamplaria
de lemn va fi inlocuita cu tamplarie din PVC cu geam de tip termopan, performanta
energetic.
Pentru alegerea acestor solutii de reabilitare s-a realizat calculul transferului de masa prin
elemente de constructie pentru cladirea izolata, respectiv verificarea asigurarii confortului
termic interior din punct de vedere termotehnic si evitarea aparitiei condensului pe
elementele anvelopei cladirii. Aceste calcule au fost efectuate in progamul de calcul
energetic al cladirilor certificat-energetic.com .
In scopul atingerii tintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru
incalzire, s-a tinut cont de recomandarile existente in ANEXA Nr. 3 Partea 1 – Normativ
privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit, indicativ C
107/1, respectiv utilizarea materialelor/ sistemelor izolante cu rezistenta termica minima
R'min dupa cum urmeaza:

- pereti exterior, soclul, si dupa caz peretii verticali ai subsolului ehnic (unde este
cazul)- 1.80 [m2K/W]
- terasa/planseul peste ultimul nivel in cazul rezistentei sarpantei- 5.00 [m2K/W]
- planseul pe sol (in cazul in care prin proiectarea blocului de locuinte sunt prevazute
apartamente parter)- 4.50 [m2K/W]
- ferestre si usi exterioare performante energetic, dotate cu fante de circulatie naturala
controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru evitarea producerii
condensului in jurul ferestrelor si a altor zone cu rezistenta termica scazuta).- 0.77
[m2K/W]

Prin auditul energetic al cladirilor se propun 3 solutii de reabilitare a cladirii. Se va alege


solutia cea mai favorabila din punct de vedere financiar cat si al reducerii pierderilor de
energie aferente constructiei.

Pachetul 1 – pachet maximal


- placarea fatadelor cu un strat de termosistem, constand din vata minerala/
bazaltică de 10 – 15 cm grosime, cu conductivitatea termica de min. 0.037 W/mk
- termoizolarea acoperisului cu vata minerala/ bazaltică de 10 – 15 cm grosime,
dispusa intre capriori;
- termo-hidroizolarea teraselor cu polistiren extrudat de 5 cm grosime si
membrane hidroizolante
- Placarea soclului cu placa polistiren extrudat de 8 cm grosime
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud
- termoizolarea acoperisului cu vata minerala de 40 cm grosime, dispusa intre
capriori cu conductivitatea termica minima de 0.032 W/mk
- Inlocuirea tamplariei de lemn cu tamplarie performanta energetic din PVC
pentacamerala cu geam tip TERMOPAN cu rezistenta termica minima R’> 0.77
m2 kW.

Pachetul 2 – pachet intermediar


- Placarea suprafetei opace vertical a cladirii cu polistiren expandat de 15 cm grosime
cu conductivitatea termica de 0.037 W/mk
- Placarea soclului cu placa polistiren extrudat de 5 cm grosime
- termoizolarea acoperisului cu vata minerala de 30 cm grosime, dispusa intre
capriori cu conductivitatea termica minima de 0.032 W/mk
- Inlocuirea tamplariei de lemn cu tamplarie performanta energetic din PVC
pentacamerala cu geam tip TERMOPAN cu rezistenta termica minima
R’> 0.77 m2 kW.

Pachetul 3 – pachet minimal:


- placarea suprafetei opace vertical a cladirii cu polistiren expandat de 5 cm grosime
cu conductivitatea termica de 0.037 W/mk (conform tabelului de mai jos)
- Inlocuirea tamplariei de lemn cu tamplarie PVC cu geam Termopan cu rezistentele
termice minime R’> 0.77 m2 kW.

In urma calculelor facute cu ajutorul programului de calcul energetic


Certificat-energetic.com, a rezultat ca Pachetul 1 de reabiltare termica este cel
mai eficient din punct de vedere economic si al reducerii pierderilor de caldura,
aducand cladirea initiala de la un consum de 570.25 [kWh/m2an] pentru incalzire
la un consum de 113.31 [kWh/m2an]

Lucrarile de interventie asupra anvelopei cladirii pentru pachetul ales se refera la:

Peretii structurali exteriori realizati din zidarie de caramida, au punti termice continue in
dreptul planseelor.
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud
Asa cum rezulta din calculele anexate, pentru peretii exteriori ai cladirii solutia cea mai
eficienta energetic este placarea acestora cu vata minerala/ bazaltică de 10 – 15 cm
grosime. Se va avea in vedere ca termoizolatia suplimentara din campul curent al peretilor
sa se intoarca pe spaletii exteriori ai golurilor de tamplarie cu o grosime de minimum 3 cm,
iar la imbinarea termoizolatiei cu tocul se va prevedea un profil special din plastic APU
sau se va prevedea chit siliconic. Fixarea plăcilor de polistiren se face cu mortar adeziv şi
cu dibluri din material plastic cu rozetă.
Caracteristicile de izolare termică a structurii şi cerinţele specificaţiilor sunt menţionate în
C107/2005. Prin calcul termotehnic corect, se determină nivelul minim necesar de izolare
pentru a se asigura un confort termic interior adecvat. Parametrul fundamental pentru un
perete exterior (faţadă), în ceea ce priveşte nivelul de izolare termică, este coeficientul de
2 transfer termic normat UN [W/m .K)].

Conductivitate termică λD
Acesta este indicatorul fundamental ce caracterizează o izolaţie termică.
Conductivitatea termică este o constantă de material, care se determină experimental.
λ - este proprietatea fundamentală a materialelor termoizolatoare şi exprimă calitatea
materialulului în ceea ce priveşte
transmiterea căldurii.
Cu cât această conductivitate este mai scăzută, cu atât sunt mai bune proprietăţile de
termoizolare ale
materialului.
Rezistenţă termică R
Totuşi, atunci când se aplică structurilor individuale dintr-o clădire, grosimea materialul
dat joacă un rol important.
Cu cât este mai mare grosimea izolaţiei termice aplicată pe structură, cu atât este mai
mare şi rezistenţa
termică a întregii structurii.
Determinarea rezistenţei termice
2
R = d/λ[m K/W]
d – grosimea materialului termoizolant Knauf Insulation [m]
λ – conductivitatea termică al materialului termoizolant Knauf Insulation [W/mK]
Transmitanţa termică U
Spre deosebire de rezistenţa termică declarată RD, care caracterizează un material în
grosimea sa specifică, valoarea sa
reciprocă – coeficientul de transfer termic caracterizează o proprietate a structurii pe
unitatea sa de suprafaţă.
Cu cât este mai mare grosimea izolaţiei termice aplicată structurii, cu atât este mai redus
coeficientul de
transfer termic.
Determinarea coeficientului de transfer termic:
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud
Calculul este menit, în principal, pentru o evaluare rapidă a structurilor simple cu mai
multe straturi.
Coeficientul de transfer termic al unei structuri:
U = 1/RT
RT = RSi + RN + RSe
2
RN= Σ d/λ [m K/W]
R Rezistenţa la transfer termic superficial interior (dacă nu luăm în considerare contactul
structurii cu ex. solul) Si
R Rezistenţa la transfer termic superficial exterior (dacă nu este cazul unui contact direct
cu solul).
CALCUL R min corectat:

R = Ri + Rc + Reps + Re
Ri = 0,125 (m2k/w),
Re = 0,042 (m2k/w) ;valori normate: C107/2005
Rc = d/λc
λef = 0,33 – conductivitatea termica efectiva a zidariei din caramida .
λc = 0,33 x 1.2 = 0,40 W/mpK
Rc = 0,25/0,40= 0,625 ( m2k/w)
R = 0,125 + 0,042 + 0,625 + d / λeps
λeps = 0,040 W/mpK – conform tabel EPS 60
R = 0,792 + d/0,040
Rezistenta termica corectata cu efectul puntilor termice, se poate calcula cu formula: R`= r
xR
Daca consideram reducerea maxima de 35 %:
R`= 0,65 * (0,792+d/0,040); R` = 1,8 m2K /W ;
1,8 =0,5148 + 0,55xd/0,040 ; d=0,093 m; d min= 10 cm
Deci grosimea necesara de polistiren, in acest caz este de minim 10 cm.
Se va alege polistiren EPS 60 de 15 cm grosime, astfelrezultand R`=3.57 m2k/w

Tamplaria exterioara de lemn de la ferestre si usi se va inlocui cu tamplarie performanta


energetic, de tip LOW-E, cu geam de tip termopan, avand rezistenta termica minima
R’≥0.77 m2 k/W.

Sarpanta va fi termoizolata cu placi de vata minerala de 30 cm grosime. Placile de vata


minerala se vor monta intre capriori. Caracteristicile materialelor alese vor fi similare cu
cele prezentate in tabelul de mai jos. Rezistenta termica minima data de normativ este de
R`=5 m2k/w,insa alegand saltele de vata minerala de 30 de cm grosime se va obtine o
rezistenta termica corectata de Rc= 8,40 m2k/w.
Titlul lucrarii: Audit Energetic

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Reconversia unui spaţiu în centru de zi, în Oraşul Beclean, jud. Bistriţa Năsăud

Deoarece prin plansee respectiv acoperisuri se inregistreaza o pierdere de peste 40% din
valoarea totala a pierderilor de caldura ale cladirii este indicat sa fie folosite grosimi de
materiale izolatoare care sa duca la cresterea Rezistentei termice minime impuse prin

normativ.
Astfel, recomandarea este sa se aleaga saltele de vata minerala de 30 cm grosime, cu
caracteristici similare celor din tabelul anexat asa incat Rezistenta termica sa fie de
Rc= 8,40 m2k/w.

S-ar putea să vă placă și