Sunteți pe pagina 1din 60

S.C.

Filiala de Întreţinere şi Servicii


Energetice «Electrica Serv» - S.A.
S.I.S.E. «Electrica Transilvania Sud»
AISE Tg-Mures

J40/4454/08.03.2005, CIF: RO17329505, Tg-Mures, 540320, str.Călăraşilor , nr.103, Tel. 0265/205652, Fax 0265/205654

LUCRAREA AISE TG. MUREŞ NR. 4072/2009

Alimentare cu energie electrică fotovoltaică eoliană

punct de intervenţie Bucin,jud. Harghita

-faza PT+CS-

=============================================================

Director A.I.S.E. : Ing. Nicuşan Sorin Iulian ................................

Şef AP : Ing. Gherghel Gavril .......................................

Şef proiect : Ing. Moldovan Vasile .......................................

Proiectant : Sing.Petelei István ......................................

=============================================================

-Decembrie 2009-

NOTĂ:
Această documentaţie este proprietatea S.C.ELECTRICA SERV S.A. – A.I.S.E. Tg.-Mureş
şi poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care a fost în mod specific furnizată, conform
prevederilor contractuale.
Documentaţia nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată integral sau parţial,
direct sau indirect în alt scop, fără aprobarea prealabilă a S.C.ELECTRICA SERV S.A. – A.I.S.E.
Tg.-Mureş acordată legal în scris.
LUCRAREA AISE TG. MUREŞ NR. 4072/2009
Alimentare cu energie electrică fotovoltaică eoliană
punct de intervenţie Bucin,jud. Harghita

-faza PT+CS-

CUPRINS

Piese scrise

1. Foaie de semnături
2. Cuprins
3. Memoriu tehnic
4. Copie Aviz CTA A.I.S.E. Tg. Mureş nr.24/11.06.2006
5. Copie Aviz CTE SDEE Tg. Mureş nr.2/11.01.2010
6. Copie Aviz FDEE Distribuţie Transilvania Sud nr.241/01.09.2009
7. Grafic de execuţie a lucrărilor
8. Program de control pe faze determinante
9. Fişe tehnice
10. Centralizator financiar al obiectelor
11. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări
12. Lista de utilaje şi echipamente tehnologice
13. Liste cu cantităţi de lucrări

Piese desenate

1. Plan de ansamblu- A.I.S.E. Tg.- A.I.S.E. Tg.-Mureş nr. 4072/09/1


2. Plan de situaţie- A.I.S.E. Tg.- A.I.S.E. Tg.-Mureş nr. 4072/09-2
3. Schema de principiu sistem hibrid sistem hibrid- A.I.S.E. Tg.-Mureş nr.
4072/09/3
4. Schema electrică sistem hibrid- A.I.S.E. Tg.-Mureş nr. 4072/09/4
5. Plan generator eolian vertical cu suport- A.I.S.E. Tg.-Mureş nr. 4072/09/5
6. Plan stâlp paratrăsnet- A.I.S.E. Tg.-Mureş nr. 4072/09/6
7. Plan amplasare panouri fotovoltaice pe acoperişul corpului B-A.I.S.E. Tg.-Mureş nr.
4072/09/7
8. Secţiuni-A.I.S.E. Tg.-Mureş nr. 4072/09/8

Proiectant :
Sing. Petelei István
1

LUCRAREA AISE TG. MUREŞ NR. 4072/2009


Alimentare cu energie electrică fotovoltaică eoliană
punct de intervenţie Bucin,jud. Harghita
-faza PT+CS-
MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE:
1.1. Denumirea lucrării:
Alimentare cu energie electrică fotovoltaică eoliană punct de intervenţie Bucin,jud.
Harghita.

1.2. Organizaţia care elaborează documentaţia:


S.C. ELECTRICA SERV S.A., A.I.S.E. Tg.-Mureş - Atelier Proiectare , str. Călăraşilor
nr.103, tel.: 0265 – 205652

1.3. Beneficiarul lucrării:


S.C. ELECTRICA S.A., FDEE Transilvania Sud - SDEE Tg. Mureş, Serviciul Urmărire
Lucrări de Investiţii - Miercurea Ciuc , str. Călăraşilor nr.103

1.4. Amplasamentul:
Trecătoarea Bucin, lângă DN 13B, Jud. Harghita,conf. planului de ansamblu şi de
situaţie anexate.

1.5. Durata de realizare a lucrării: 2 luni.

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR :

2.1. Necesitatea şi oportunitatea lucrărilor:


Având în vedere că în zona punctului de intervenţie Bucin nu există surse de energie
electrică de MT sau j.t. şi în viitorul apropiat nici nu se are în vedere realizarea acestora datorită
costurilor foarte mari, încercăm să asigurăm energia electrică necesară prin folosirea energiilor
alternative din zonă, respectiv energia solară şi eoliană.
Energia electrică produsă se bazează pe producţia obţinută printr-o variantă hibridă,
sistemul propus constând din panouri fotovoltaice şi a unei turbine eoliene, combinat cu un
generator de 230Vca cu pornire automată în cazul în care sistemul alternativ nu face faţă nevoii
de consum solicitat.
Varianta hibridă are avantajul obţinerii unui aport energetic combinat de avantajele celor
două sisteme:
-sistemul cu panouri solare beneficiază de ritmicitatea ciclică noapte-zi dar este
dezavantajat de diferenţa producţiei energetice intre sezonele iarnă-vară.
2

-sistemul eolian are avantajul producţiei energiei mai ieftine ca raport preţ/watt, dar are
dezavantajul dependenţei de viteza vântului şi periodicităţii instabile a acestei energii.
Puterea instalată în cele două clădiri a punctului de intervenţie Bucin, este de 2,64KW,
puterea maximă simultan absorbită este de 1,98KW (calculat cu un coef. de simultaneitate
de 75%).Producţia medie de energie electrică zilnică necesară pentru consumul estimat de
mai sus este de 8,4KWh/zi, sau 252,15KWh/lună, deci 3MWh/an.
Soluţia de realizare a lucrărilor s-a stabilit în cadrul studiului de fezabilitate, avizat în CTE
a SDEE Tg. Mureş cu Punctul de vedere nr. 106/15.06.2009 şi în CTE-FDEE Transilvania Sud
cu Avizul nr. 241/01.09.2009, se anexează.

2.2. Date de sistem , caracteristicile consumatorilor de energie electrică:


Trecătoarea Bucin este situat în judeţul Harghita la 46°39"17' Vest , 25°17"34' Est, Elevaţie
1275m.
Datele energetice al consumatorului (Punct de intervenţie Bucin) sunt: Pi=2,64KW
Pa=1,98KW.Tensiunea de utilizare U1=24Vc.c. pentru instalaţia de iluminat şi U2=230Vc.a.
pentru prize.

2.3. Prezentarea soluţiei - caracteristici tehnice:


Pentru alimentarea cu energie electrică la Punctul de intervenţie Bucin, sunt necesare
următoarele lucrări electro-energetice:
• Realizarea unei instalaţii mixte de producere a energiei electrice, fotovoltaică şi eoliană în
incinta
• Pe pilonul existent în incinta punctului de intervenţie se va monta o turbină eoliană de
1KW, iar pe acoperişul clădirii se vor monta 10 panouri fotovoltaice de dâte 175W.
• Instalaţia va fi automatizată şi va funcţiona la 24Vc.c. pentru iluminat şi la 230Vc.a. pentru
electrocasnice.
• Se va monta un grup electrogen de 4KW ce va intra în funcţiune în cazul în care energia
fotovoltaică sau eoliană nu este suficientă.
• Acumulatorii de energie vor fi capsulaţi, fără întreţinere.
• Se va prevedea un sistem de alarmă şi se va reamenaja instalaţia interioară existentă,
adaptându-se noilor condiţii.
Cele prezentate au fost avizate în CTE-SDEE Tg. Mureş cu Avizul nr. 2/11.01.2010.
Modul de realizare a lucrărilor este prezentat pe planurile şi schemele , precum şi pe
fişele tehnice anexate.
La alegerea echipamentelor s-au avut în vedere următoarele considerente:
3

- fiabilitate ridicată a utilajelor şi materialelor


- montabilitate uşoară atât al generatorului eolian cât şi a panourilor solare
- raport calitate/preţ cel mai bun
- termen de garanţie cel mai mare pe piaţă
Sistemul hibrid este compus din:
2.3.1 Generatorul eolian:
Având în vedere caracteristicile amplasamentului unde se va monta generatorul eolian,
punând în balanţă toţi factorii meteorologici şi parametrii tehnici ai generatoarelor existente
pe piaţă, am ajuns la concluzia că cea mai bună alegere este montarea unui generator
eolian cu ax vertical, prezentând următoarele avantaje nete faţă de generatorul eolian cu ax
orizontal:
- transport şi montare uşoară
- pilonul nu necesită ancorare şi balizare (înălţime totală =9,1m)
- silenţiozitate, nivel zgomot<6dB
- viteza medie necesară vânt pentru o producţie anuală de 2KW=5,4m/s
-diametru rotor 1,2m
-nu necesită balizare, înălţimea totală fiind mai mică decât un stâlp LEA j.t.

Generator eolian

2.3.2 Sistemul fotovoltaic:


4

În faza SF s-a analizat potenţialului solar a locaţiei conform căreia se estimează o producţie
de energie electrică de aproximativ 2134KWh/an, în cazul montării panourilor fotovoltaice cu o
putere totală de 1750Wp.
Se vor monta 10 buc. panouri solare de tip Amorf-Si, sau monocristaline
siliconice.Condiţiile minimale de procurare se regăsesc în fişa tehnică anexată.
Panourile vor fi montate pe acoperişul corpului B din punctul de intervenţie Bucin, modul de
montare se regăseşte pe planurile nr.7 şi 8 anexate.
Caractrristicile tehnice ale panourilor se regăsesc în fişa tehnică anexată

2.3.3 Module compacte pentru prelucrare, stocare şi furnizare curent:


Energia electrică produsă de panourile solare şi generatorul eolian vertical, este stocată şi
prelucrată în curent continu şi furnizată în forma de curent continu şi alternativ de 230V, către
consumatori cu ajutorul modulelor echipate conform schemei electrice anexate.Aceste module
au o structură din oţel inoxidabil şi sunt prevăzute cu protecţie la suprasarcină şi sunt protejate
împotriva accesului neautorizat şi împotriva atingerii accidentale a conexiunilor.
Este un sistem modular, extensibil, interconectabil uşor cu alte module de acest gen.Sunt
uşor de instalat, nu necesită întreţinere şi conţin următoarele părţi componente:
1. Două carcase modul
2. Unitate de comandă şi control (UCC) inclusiv măsurare şi supraveghere
3. Invertor sinusoidal de 24Vcc/230V c.a. cu încărcător încorporat+AAR
4. Acumulatori (vezi fişa tehnică)
5. Modul regulator cu MPPT solar şi eolian
6. Încărcător controlat de UCC
7. Siguranţe automate şi fuzibile
8. Conductori şi cabluri de conexiuni interne

3. CARACTERISTICILE INSTALAŢIILOR PROIECTATE :


Sistemul este proiectat pentru a funcţiona în mod insular
3.1.Carcasa unui modul
Echipamentele vor fi montate şi protejate în două module (dulapuri electrice) cu structura
din oţel inoxidabil , permiţând accesul în interior numai personalului de exploatare autorizat.
Carcasa se leagă obligatoriu la priza de pământ cu Rp<4 Ohmi.Modulul este prevăzut cu o
cutie de conectare a cablurilor de alimentare de la cele trei surse de energie şi cu cabluri de
legătură la consumatori.
Dimensiunea carcasei modulului nu va depăşi 1250 x 610 x 385mm.
5

3.2.Unitate de comandă şi control (UCC) inclusiv măsurare şi supraveghere


Această unitate are următoarele funcţiuni:
- controlează ciclul de încărcare a bateriilor
- verifică starea bateriilor
- comandă cuplarea şi decuplarea încărcării în cazuri extreme
- comandă pornirea generatorul extern cu ajutorul AAR existent în modul
- măsoară temperatura bateriei şi cantitatea de energie furnizată
- memorează parametrii
- asigură legătura prin interfaţa cu utilizatorul, personalul de exploatare putând interveni şi
modifica anumiţi parametrii prin intermediul tastaturii
- asigură legătura cu o unitate de comandă de la distanţă

3.3. Invertor sinusoidal de 24Vcc/230V c.a. cu încărcător încorporat+AAR


Tensiunea de 230V c.a. este furnizată cu tip de undă sinusoidală pură, asigurând o
frecvenţă la ieşire de 50Hz ± 0,5% cu care pot fi alimentate toate aparatele electrocasnice
existente în punctul de intervenţie Bucin.Caracteristicile şi parametrii de funcţionare sunt
prezentate în fişa tehnică anexată.
Blocul invertor are inclus încărcătorul şi redresorul de 28,8Vc.c. pentru grupul electrogen.
Încărcătorul de baterii de acumulatoare este controlat de unitatea de comandă şi control
(UCC).Blocul încărcător include transformatorul de 230/24VC.a., grupul de redresor şi un
dispozitiv AAR care la comanda UCC intră în funcţiune şi porneşte (electric) grupul electrogen,
care la rândul lui alimentează consumatorii de 230Vc.a. şi încarcă bateriile de condensatori cu
28,8Vc.c. (funcţionarea sistemului asemănătoare cu încărcarea bateriilor la autoturisme).
La încărcarea bateriilor se iau în considerare următorii factori:
- nivelul de descărcare a bateriei
- temperatura bateriei
- curentul maxim de încărcare admisibil (Im)
Caracteristicile tehnice se regăsesc în fişa tehnică anexată.

3.4. Acumulatori
Pentru stocare şi furnizare de curent se vor monta baterii de acumulatori cu electrolitul fixate
în gel (tehnologie VRLA),care în mod normal nu emană gaze,fără întreţinere, protejate
împotriva descărcării excessive, cu o tensiune de ieşire la bornele grupului de 24Vcc totalizând
o capacitate de 800Ah.Aceste cerinţe sunt necesare având în vedere că acumulatorii vor fi
6

instalaţi în aceiaşi clădire unde stau oamenii, în încăpere separată.Totuşi se va asigura


ventilaţia permanentă a incintei unde vor fi montaţi acumulatorii.
Este foarte important procurarea acumulatorilor cu durată mare de viaţă (minim 18 ani).
Caracteristicile tehnice se regăsesc în fişa tehnică anexată.

3.5. Modul regulator cu MPPT solar şi eolian


Rolul regulatorului MPPT este transformarea tensiunii de intrare (având o plajă de 5-70V)
într-o tensiune fixă, mai mare decât tensiunea acumulatorilor prin intermediul uni
microcontroler.Tensiunea de ieşire este de 28,8V şi este furnizată pe bara intermediară, de
unde este preluat de un încărcător comandat de UCC. Caracteristicile tehnice se regăsesc în
fişa tehnică anexată.
Sensul de circulaţie al curenţilor electrici produşi de panourile solare şi generatorul eolian,
sunt reglementate de diode montate în MPPT-uri.

3.6. Încărcător controlat de UCC


Încărcătorul realizează o încărcare optimă a bateriilor, cu tensiunea furnizată de
regulatoarele MPPT eolian şi solar de 28,8V.Atât acest încărcător cât şi încărcătorul pentru
grupul electrogen funcţionează prin cicluri de încărcare controlată.

3.7 Siguranţe automate şi fuzibile


Pentru asigurarea protecţiei instalaţiei la scurtcircuit sunt folosite următoarele tipuri de
siguranţe:
- siguranţă automată 10A (F+N) protecţie circuit curent alternativ
- siguranţă automată 32A (F+N) protecţie circuit curent continuu
- siguranţă fuzibilă tip MPR 101/100A pentru protecţie circuit c.c.
- siguranţă fuzibilă auto 10A protecţie circuite intrare de la panouri solare
- siguranţă fuzibilă auto 30A protecţie circuite intrare de la generatorul eolian
Pentru protecţia circuitelor împotriva descărcărilor electrice se folosesc arrestori clasa
C(C115) şi D (D15).

Curent nom. Imax. Prag de act.


Clasa Număr poli Cod culoare
(KA) (KA) (KV)
C115 1 15 30 1.8 Gri
D15 1 5 50 1.0 galben
7

Specificaţii tehnice arrestori utilizaţi:


Date tehnice:
- tensiunea nominală: 230/400V
- temperatura mediului: -40° +80°
- conectivitate 1,5.....35mm
- grad de protecţie: IP 20
- conexiune şurub
Aceste siguranţe sunt montate în dulapurile electrice (module compacte).

3.8. Conductori şi cabluri de conexiuni interne


Pentru interconectare încărcător-invertor-baterii se va folosi conductor tip VLPY 16mmp.,
pentru ieşire circuit iluminat curent continuu se va folosi VLPY 10mmp., pentru legarea la
pământ a elementelor din module se va folosi VLPY 6mmp.,
Conductorii enumeraţi mai sus au următoarele caracteristici:
- conductor flexibil de Cu ISO 6772
- izolaţie din PVC
- temperatura de funcţionare +40ºC- +80ºC
- tensiunea nominală 50V
- Întîrziere la propagarea flăcării: conf. EN 60332-1
- Respectă directivele:ROHC 2002/95/EC; 2003/11/EC
Pentru alimentarea cu energie electrică (cu c.c. şi c.a.) a tablourilor de distribuţie existente în
corpurile A şi B, precum şi pentru conectarea panourilor fotovoltaice, a generatorului eolian şi
a grupului electrogen la module, se va folosi cablu de Cu armat de tip CYABY 4X16mmp.

3.9. Sistem antiefracţie


Pentru protejarea bunurilor din cele două clădiri (A şi B) este necesar montarea unei
centrale de antiefracţie cu 4 zone,4 senzori de prezenţă şi detectare de mişcare, cu
comunicator (nr. de telefon mobil Vodafon alocat) pentru posibilitatea avertizării personalului de
exploatare de la PE Sovata în caz de efracţie-vezi lista cu cantităţi de lucrări.Centrala de
efracţie va avea o memorie internă pentru minim 128 de evenimente şi va va avea inclusă 2
tastaturi.Cablajul şi montajul sistemului antiefracţie se regăseşte în lista cu cantităţile de lucrări
din proiect.
Atât centrala de antiefracţie cât şi senzorii vor fi montaţi în interiorul clădirii.

3.10. Instalaţie împotriva trăsnetelor


8

Principiul de funcţionare al paratrăsnetului cu dispozitiv de amorsare constă în generarea


unei aglomerări de sarcini electrice în zona vârfului de captare şi amorsarea unui canal
ascendent de întâmpinare cu conductivitate ridicată, ce constituie o cale preferenţială de
descărcare a trăsnetului.Proiectarea instalaţiei împotriva trăsnetului s-a făcut conform
indicativuloui I20/200-”Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului”
Se va monta un stâlp autoportant de 8m înălţime cu fundaţie de beton, pe care se va
monta un catarg din ţeavă de Ol galvanizat cu D=50mm şi L=5m.Dispozitivul de captare va fi
piezoelectric.Realizarea stâlpului precum şi a echipamentului contra trăsnetului se va face
conform planului şi fişei tehnice anexate.

3.11. Grupul electrogen


Pentru cazul că sursele de energie nu sunt de ajuns sau producerea de energie electrică
este insuficientă,se va monta un grup electrogen cu insonorizare, cu pornire automată şi
manuală, care se va cupla la modulul (nr.2) compact pentru prelucrare, stocare şi furnizare
curent, conform schemei electrice anexate.Grupul electrogen de 4-5KVA va avea o tensiune de
lucru de 230Vc.a.-50Hz, care în momentul intrării în funcţiune, debitează spre consumatorii de
230Vc.a.-50Hz o putere constantă de minim 3,14KVA, dar în acelaşi timp încarcă şi bateriile
prin încărcătorul şi redresorul.Aceste funcţiuni se produc prin blocul invertor, funcţia de invertare
a tensiunii fiind sistată de un releu de comutare, pe durata funcţionării grupului electrogen.
Locul de montare al grupului electrogen va fi în spatele camerei electrice a corpului B.

3.12. Măsuri de protecţie a instalaţiilor


Pentru protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice şi de comutaţie se prevede
montarea unei instalaţii contra paratrăsnetului de 13m înălţime, care va fi legat la o priză de
pământ cu Rp<0,8 Ohmi, realizată în jurul stâlpului instalaţiei de paratrăsnet.
Realizarea stâlpului cu captatorul contra trăsnetului şi a echipamentului contra trăsnetului
se va face conform planului şi fişei tehnice anexate.
Împotriva electrocutărilor prin atingere directă este prevăzută legarea la priza de pământare
de 0,8 Ohm a stâlpului instalaţiei contra trăsnetelor şi a tuturor elementelor metalice al
generatorului eolian vertical.
Protecţia pe partea de joasă tensiune:
- protecţia împotriva curenţilor de scurtcircuit şi de suprasarcină este realizată cu siguranţe
fuzibile şi automate.
9

Împotriva electrocutărilor prin atingere directă s-a prevăzut realizarea unei prize de pământ
echipotenţiale cu Rp< 4 ohmi în apropierea camerei electrice şi legarea la aceasta a tuturor
elementelor metalice a echipamentului electric montat.

3.13. Capacităţi (în unităţi fizice):


În cadrul prezentei lucrări se prevede:
- Montare panouri fotovoltaice de 175Wp- 10 buc.
- Montare generator eolian cu ax vertical de 1-1,2KW- 1 buc.
- Montare module compacte pentru prelucrare, stocare şi furnizare curent-2 buc.
- Montare instalaţie împotriva trăsnetului-1 buc.
- Montare priză de pământ cu Rp<0,8 Ohmi-1 buc.
- Montare priză de pământ cu Rp<4 Ohmi-1 buc.

3.14. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează a fi ocupat de obiectivul de


investiţii:
Instalaţiile electroenergetice proiectate se vor amplasa în domeniul aparţinănd FDEE
Transilvania Sud, SDEE Tg. Mureş, în apropierea DN 13B , pe proprietatea FDEE ,lângă şi
pe corpul B de la punctul de intervenţie Bucin.
Suprafaţa de teren ocupată temporar pe perioada lucrărilor,este de 100 mp pe
proprietatea FDEE, conform plan de situaţie. (suprafaţă necesară montării pilonului turbinei şi
montării panourilor solare pe acoperişul clădirii).
În urma acestor lucrări, nu se va ocupa definitiv teren suplimentar pe proprietatea
FDEE, pilonul turbinei montându-se în locul antenei de radiocomunicaţii.Lucrarea nu afectează
domeniul public în nici un fel, toate lucrările având caracter de instalaţii interioare, fapt pentru
care nu este nevoie de obţinerea Certificatului de urbanism sau al vreunui aviz.Nu se fac
defrişări.
3.15. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament:
Conform normativului seismic P-100/92, caracteristicile geofizice ale terenului sunt :
zona seismică E , perioada de colţ 0.7 sec. ,iar coeficientul de supraîncărcare este Ks=1.
Terenul de fundare nu a fost studiat prin studiu geo, condiţiile de fundare s-au stabilit în
baza recunoaşterii vizuale şi s-a ţinut cont de rezultatele stabilite cu ocazia executării lucrărilor
energetice până în prezent în aceste zone. Terenul unde vor fi executate lucrările energetice
este de categoria C (teren tare).
3.16. Structura constructivă :
Generatorul eolian se livrează împreună cu suport, executantul trebuie să realizeze fundaţia
turnată pentru acesta, după care se va face fixarea suportului pe fundaţie cu şuruburi şi
10

ridicarea ansamblului suport-generator în poziţie verticală cu ajutorul unei maşini de teren sau
cu un tractor.
Panourile fotovoltaice se vor monta pe clădirea B, direcţionate spre sud, pe rame metalice,
confecţionată în şantier, într-aşa fel ca unghiul de înclinare a panourilor faţă de orizontală să fie
de 37 grade.
Modulele (dulapurile electrice) cu echipamente vor fi montate în camera energetică din
corpul B, conform planului de situaţie.Interconectările între panourile fotovoltaice, generatorul
eolian, grupul electrogen şi modulele compacte va fi realizate cu cablu de tip CYABY
4X16mmp.
În corpul B se va monta centrala sistemului de efracţie, iar în cele două clădiri se vor
monta câte 2 senzori de mişcare (prezenţă) şi câte o tastatură.
La realizarea lucrărilor din acest proiect se vor respecta prevederile următoarelor normative şi
fişe tehnologice:

-I7/2000 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni


până la 1000Vc.a. şi 1500 V c.c.
-FS 4-82 Executarea instalaţiilor de legare la pământ în staţii, posturi şi linii
electrice aeriene.
-I20/200- ”Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului”
-NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia
instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor
-FL 4-90 Construcţia LEA 20kV pe stâlpi de beton simplu şi dublu circuit
-RE-Ip-30-2004 Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ.
-IPSSM-001 Instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru instalaţii electrice în
exploatare
- Legea nr. 50/1991 cu modificările si completările aduse ulterior
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările si completările ulterioare
- P118-1999 Normativ privind siguranta la foc a constructiilor
- MP 031-2003 Metodologie privind programul de urmărire in timp a comportării constructiilor din
punct de vedere al cerintelor functionale
La întocmirea prezentei documentaţii s-au respectat normele PSI.

3.17. Principalele utilaje de dotare:


În cadrul prezentei lucrări se vor monta următoarele utilaje şi echipamente:

Nr.
Denumirea utilajelor Cantitate Caracteristici
crt.
1 Panouri fotovoltaice (solare) 10 175W
2 Regulator MPPT (eolian+solar) 2 Imax încărcare=30A
3 Generator eolian vertical cu pilon 1 1,2KW
4 Invertor cu încărcător 230Vc.a./28,8Vc.c. 1 24Vcc/230Vc.a-2KW
încorporat+AAR +accesorii
11

5 Unitate de comandă şi control (UCC) 1 digital


6 Grup electrogen cu pornire automată şi 1 Un=0,23KV
manuală de 4KVA

Caracteristicile echipamentelor prevăzute în lucrarea de faţă vor fi cele prevăzute în


specificaţiile tehnice anexate.

3.18. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei şi exploatarea
instalaţiilor :

Instalaţiile proiectate sunt în proprietatea şi exploatarea SDEE Tg. Mureş. După realizarea
investiţiei instalaţiile electrice vor fi exploatate de către personalul existent la PE MT+ jt Sovata.
Nu este necesară crearea de noi locuri de muncă.

3.19. Coexistenţa cu alte instalaţii şi construcţii din zonă:


Lucrările proiectate se realizează conform planului de situaţie anexat . În zonă nu se
situează alte instalaţii care să fie afectate de aceste lucrări.

3.20. Lucrări de alte specialităţi:


Nu sunt necesare lucrări de alte specialităţi.

4. MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI LA EXECUŢIA LUCRĂRILOR :

Pe parcursul realizării lucrărilor , executantul are obligaţia de a lua toate măsurile


necesare pentru a proteja mediul în incinta şi în afara şantierului şi pentru a evita orice
pagubă sau neajuns provocat persoanelor sau utilităţilor publice, rezultat din poluare , zgomot
sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
Constructorul este obligat să soluţioneze orice reclamaţie rezultată din nerespectarea
legislaţiei de mediu şi care se dovedeşte a fi întemeiată.
După terminarea lucrărilor suprafaţa terenului se va amenaja astfel încât să se incadreze
în relieful general înconjurător, să nu prezinte obstacole la scurgerea apelor şi să nu constituie
locuri propice stagnării lor.
Executantul lucrării are obligaţia de a cunoaşte şi aplica legislaţia şi reglementările
specifice cu referire la:
• OUG 195/2005 - privind protecţia mediului
• Legea 265/2006 - de aprobare a OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului
• OUG 78/2000 - privind regimul deşeurilor
• Legea 426/2001 - de aprobare a OUG nr.78/2000 - regimul deşeurilor
• OUG 16/2001 - privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile –republicare
• OUG 243/2000 - privind protecţia atmosferei
• Legea 655/2001 - de aprobare a OUG nr.243/2000 - privind protecţia atmosferei
12

Deşeurile reciclabile rezultate în perioada de execuţie se vor valorifica prin unităţi


specializate în acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a
localităţii.
Ca urmare a aplicării legislaţiei şi reglementărilor de mediu , constructorul va lua toate
măsurile necesare de protecţie a factorilor de mediu.
a) Protecţia calităţii apei
Nu sunt afectate stabilitatea şi funcţionalitatea apelor de suprafaţă.
Se interzice deversarea de către constructor , în apele de suprafaţă a substanţelor
periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele etc.), precum şi a deşeurilor inerte rezultate.
b) Protecţia solului şi a subsolului
Lucrările de construcţie şi organizare de şantier se vor executa cu afectarea unei suprafeţe
minime de teren.
Se interzice deversarea pe sol a substanţelor periculoase(uleiuri, combustibil, vopsele,
diluanţi etc).
Constructorul va deţine şi utiliza rezervoare/recipienţi etanşi pentru depozitarea temporară
a materialelor şi substanţelor periculoase.
c) Protecţia aşezărilor umane
În timpul execuţiei lucrărilor, constructorul va rezolva reclamaţiile şi sesizările apărute din
propria vină şi datorită nerespectării legislaţiei şi a reglementărilor mai sus amintite.
Constructorul va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de
acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.
La terminarea lucrărilor , suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin
refacerea acestora în circuitul funcţional iniţial. Constructorul are obligaţia de a preda
amplasamentul către beneficiar, liber de reclamaţii şi sesizări.
d) Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase
Nu este cazul.
e) Gospodărirea deşeurilor
Tipurile de deşeuri rezultate din execuţia lucrărilor de construcţie sunt menţionate în
tabelul următor:

Denumire deseu Cod deseu Eliminare/Valorificare deseu


Ambalaje de hârtie şi carton 15.01.01. Valorificare prin societăţi atestate
Ambalaje de materiale plastice 15.01.02. Valorificare prin societăţi atestate
Materiale ceramice - sticlă, 17.01.03. Eliminare la groapa de gunoi a localităţii
porţelan
Aluminiu 17.04.02. Valorificare prin societăţi atestate
Fier,fontă,oţel 17.04.05. Valorificare prin societăţi atestate
13

Pământ şi pietre 17.05.04. Eliminare la groapa de gunoi a localităţii


Deşeuri textile 20.01.11. Eliminare prin societăţi atestate

Materialele valorificabile/refolosibile specificate în tabelul de mai sus se vor preda


beneficiarului lucrării conform procedurii de predare-primire.
Constructorul asigură :
• Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii
• Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat ( depozitare în
recipienţi etanşi, cutii metalice /PVC, butoaie metalice/ PVC etc )
• Efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă la agenţii economici specializaţi
în valorificarea deşeurilor sau la depozitul de deşeuri inerte a localităţii.
Este interzisă arderea/neutralizarea şi abandonarea deşeurilor în instalaţii, respectiv locuri
neautorizate acestui scop.

f) Protecţia calităţii aerului


Utilajele şi mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă
din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil.

g) Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor


Maşinile şi utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor
tehnice de nivel acustic.
Situaţiile speciale , incidentele tehnice şi accidentele de mediu care pot determina impact
semnificativ asupra mediului înconjurător, periclitând calitatea acestuia, vor fi comunicate , în
timp util beneficiarului.
Având în vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia executării lucrărilor, nu se
impune monitorizarea factorilor de mediu.

Măsuri de protecţia mediului pe perioada de exploatare

Nu sunt necesare măsuri de protecţia mediului şi nici monitorizarea normelor de


protecţia mediului.
Construcţiile şi instalaţiile proiectate nu produc deşeuri după punerea lor în funcţiune şi nu
poluează mediul în timpul exploatării.
Măsuri de protecţia mediului postutilizare

• La expirarea duratei de viaţă se vor respecta din punct de vedere a protecţiei mediului
toate măsurile menţionate pentru protecţia mediului ;
• Deşeurile recuperabile de orice tip vor fi predate în baza formalităţilor de predare –primire
către gestionarul obiectivului şi depozitate corespunzător legislaţiei în vigoare ;
14

• Soluţionarea de către constructor a oricăror reclamaţii care au legătură cu problematica


de protecţia mediului şi care au generat din vina constructorului.

5. MĂSURI SPECIFICE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


Proiectul de faţă este întocmit cu respectarea prevederilor art. 13 lit. a) din Legea nr.
319/2006 şi cu respectarea prevederilor capitolului V din H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele
minime de securitate pentru şantierele temporare sau mobile.
La realizarea lucrărilor prezentate în această documentaţie se vor respecta cu stricteţe
prevederile normativului IPSSM 001/2007 " Instrucţiune proprie de securitate a muncii pentru
instalaţiile electrice în exploatare ".
Înainte de începerea lucrului se va face un instructaj general privind desfăşurarea
întregii lucrări. Admiterea la lucru, supravegherea în timpul lucrului, mutarea în altă zonă,
terminarea lucrărilor şi repunerea sub tensiune a instalaţiilor se va face numai după îndeplinirea
prevederilor IPSSM 001/2007 capitolul 3.2.
Executantul va îndeplini condiţiile prevăzute la capitolul 2 din acelaşi normativ.
O atenţie deosebită se acordă verificării lipsei de tensiune, chiar dacă sistemul hibrid de
producerea energiei electrice este insulară, fără legarea acestuia la vreo reţea electrică.
De asemenea se vor respecta măsurile de protecţia muncii precizate de exploatare, odată
cu eliberarea autorizaţiei de lucru echipelor. Zona de lucru (aceiaşi cu zona de protecţie ) se
stabileşte de către executant - organ de exploatare - conform unui program încheiat înaintea
începerii lucrărilor. Lucrările energetice proiectate se vor executa cu instalaţiile scoase de sub
tensiunea de 230Vc.a.
Execuţia lucrărilor se va face pe baza autorizaţiei de lucru.
Întrucât lucrarea va fi executată de personal delegat care aparţine unei unităţi de
construcţii - montaj specializată pentru lucrări în instalaţii electrice se vor respecta prevederile
cap. 2.3 din IPSSM 001/2007 . Personalul ce va executa lucrări noi, va planta suportul
generatorului eolian cu ax vertical înfundaţie turnată, asemănătoare unui stâlp centrifugat de tip
SC 10002, va respecta prevederile cap. 5.2, 5.3, 5.11 şi 5.12 din IPSSM 001/2007.
La începerea lucrărilor între unitatea de construcţii - montaj şi unitatea de exploatare se va
încheia o convenţie de lucru.
Condiţiile de încheiere a convenţiei de lucru sunt cele prevăzute în cap.2.3,art.30 . Personalul
de execuţie este obligat să respecte integral capitolul 2.3 referitor la lucrările efectuate de către
personal delegat.
Admiterea la lucru se va face numai pe baza autorizaţiei de lucru care va trebui să
cuprindă toate măsurile tehnice şi organizatorice menite să garanteze securitatea muncii.
15

Se va acorda o atenţie deosebită la:


- executarea fundaţiei pentru generatorul vertical şi montarea panourilor fotovoltaice pe corpul
B.
- se vor monta tăbliţe şi inscripţii avertizoare la fiecare loc de muncă;
Se vor respecta prevederile normativului PE 009/93 "Norme de prevenire, stingere şi
dotare împotriva incendiilor în unităţile din ramura energetică şi termică ".
În cadrul prezentei lucrări nu sunt necesare derogări de la actele normative valabile.
Inspecţii, teste, verificări:
În timpul execuţiei se vor efectua verificările prevăzute în normativele în vigoare . La
terminarea lucrărilor se vor executa lucrări de verificare a instalaţiilor de legare la pamînt a
căror valori nu vor depăşi pe cele prescrise şi se vor preda organelor de exploatare fişele de
verificare ale acestora.
Orice modificare faţă de proiect se va efectua numai cu aprobarea proiectantului.
Materialele şi echipamentele vor fi deplasate şi depozitate pentru lucru cu respectarea HG
1051/2006 privind manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători.
Materialele noi se vor depozita pe o platformă special amenajată de-a lungul traseului lucrărilor
energetice, la merginea drumului.
Se va asigura accesul la dotările sanitare ale şantierului.
Executantul va asigura transportul deşeurilor rezultate din demontări la locurile de
depozitare indicate/acceptate de beneficiar. Locul şi modul de depozitare a materialelor
demontate se face cu respectarea cerinţelor impuse de beneficiar şi precizate în memoriul
lucrării .
Primul ajutor în caz de accident se dă de către coechipieri, având instruire necesară şi
dotare cu trusă pentru prim ajutor.
În baza acestor măsuri se vor întocmi planuri proprii de securitate şi sănătate de către
antreprenor/subantreprenori.
Dacă durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi pe şantier
lucrează simultan mai mult de 20 de lucrători, beneficiarul lucrării va întocmi o declaraţie
prealabilă, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 300/2006 şi va fi comunicată ITM Miercurea Ciuc
cel puţin 30 de zile înainte de începerea acestora.
Lucrările se vor realiza cu respectarea prevederilor cap. VI din H.G. nr. 300/2006 iar la
organizarea de şantier se vor asigura cerinţele minime de securitate prevăzute în anexa nr. 4 la
H.G. nr. 300/2006.

6. AVIZE SI ACORDURI :

Prezenta prezenta lucrare s-a obţinut avizul CTE-FDEE Transilvania Sud şi Avizul
SDEE Tg. Mureş nr. 02/11.01.2010.Lucrările vor fi executate numai pe proprietatea FDEE
Distribuţie Transilvania Sud, SDEE Tg. Mureş.

ŞEF PROIECT: PROIECTANT :


ing. Moldovan Vasile sing. Petelei István
A.I.S.E. TG. MUREŞ-AP Alimentare cu energie electrică fotovoltaică eoliană LUCRAREA NR. 4072
punct de intervenţie Bucin,jud. Harghita FAZA:PT+CS

GRAFIC DE EXECUŢIE LUCRĂRI

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR


Perioada Timp de execuţie (săptămâni)
Tip lucrare 1 2 3 4 5 6 7 8
Fixarea pe teren a reperelor de execuţi pentru fiecare
echipament
Executarea gropilor pentru fundaţii suport generator eolian şi
stâlp paratrăsnet
Manipularea şi transportul echipamentelor şi a instalaţiilor
Lucări necesare

Montarea generatorului eolian vertical a panourilor


fotovoltaice şi al grupului electrogen
Montarea stâlpului şi echipamentului de paratrasnet

Montarea modulelor cu acumulatoare,unitate de comandă şi


control (UCC) inclusiv măsurare şi supraveghere energie

Montare instalaţia de antiefracţie

Verificări şi măsurători la P.I.F.

Întocmit: Sing. Petelei Istvan


PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE
Pentru lucrarea nr. 4072/2009

În cf. cu Legea nr. 440/2002 şi normativele tehnice în vigoare stabilesc de comun acord
prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor.

Nr. Lucrările ce se controlează, se verifică Documente scrise Cine întocmeşte Documente ce


Crt sau se recepţionează calitativ şi pentru care se incheie şi semnează stau la baza
care trebuie întocmite documente PVLA=proces P= proiectant atestării calităţii
scrise verb.lucr.ascunse B= beneficiar
PVC=PV calitate E= executant
PV= proc.verba IC= insp.c-ţii
PVR=proces
verbal de recepţie
0 1 2 3 4
1. Predare amplasament (concretizare P.V P+B+E PROIECT
lucrări ce se vor executa)
2. Montare echipamente şi instalaţii de P.V. B+E PROIECT+PE
230V (panouri fotovoltaice,generator
eolian, grup electrogen)
3. Montare echipamente şi instalaţii de P.V. B+E PROIECT+PE
comandă şi control, stocare, măsurare
şi supraveghere pentru energia
electrică produsă
4. Realizare racorduri de 24Vc.c. şi P.V. B+E PROIECT+PE
230Vc.a. la tablourile de distribuţie
existente
5. Montare stâlp paratrăsnet şi realizarea P.V. B+E PROIECT
prizelor de pământ
6. Măsurare rezistenţei prizelor de
pământ
7. Recepţie preliminară P.V.R. B+E PROIECT
8. Receptie definitivă P.V.R. P+B+E PROIECT

NOTA:
1. Beneficiarul va completa denumirea şi adresa executantului după contractarea lucrării
2. Executantul va anunţa toţi factorii interesaţi cu minim 7 zile înaintea datei stabilite pentru control.

PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT,


Sing. Petelei Istvan SDEE Tg. Mureş
FIŞĂ TEHNICĂ

Generator eolian vertical complet

Date tehnice Date


Nr.
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini minime tehnice
Crt.
solicitate oferite
1 Producţie anuală posibilă (PAP) KWh 2000
2 Putere instantanee maximă (PI) KW 1,2
3 Înălţime totală deasupra solului m 9,1
4 Masa Kg 280
5 Gama de temperatură a mediului ambiant
0
de lucru C -35 la +50
6 Nivel zgomot maxim dBA 6
7 Garanţie minimă ani 5
8 Tip rotor Cu ax vertical
9 Dimensiuni rotor m Înălţime: 6,1
Diametru: 1,2
10 Suprafaţa activă mp 7,43
11 Rotaţie maximă rotor RPM 400
12 Raport de transmisie 2,3
13 Control rotaţie Electronic
14 Acţiunea la vânt Instantaneu
15 Generator Fără perii
colectoare, cu
magnet permanent
16 Viteza de cuplare m/s 3,6
17 Viteza medie a vântului pentru PAP m/s 5,4
18 Viteza medie a vântului pentru PI m/s 11,2
19 Viteza maximă a vântului m/s 47

20 Material rotor Aluminiu extrudat


21 Material structură Oţel de calitate
ridicată
22 Fundaţie Turnată cu 4
prezoane de oţel

23 Dimensiuni fundaţie m Diametru: 0,6


Lăţime- 530

Notă: Se va asigura service post garanţie contra cost pe durata de 10 ani de la


expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie.

Întocmit: Ofertant,
Sing. Petelei István
FIŞĂ TEHNICĂ
Panou solar fotovoltaic

Date tehnice Date


Nr.
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini minime tehnice
Crt.
solicitate oferite
1 Putere maxim (Pmax) W 175
2 Materialul de fabricaţie a celulelor din panoul solar Monocristaline
siliconice sau
Amorf-Si
3 Tensiunea de lucru la Pmax (Vm) V Minim 35,7
4 Curentul maxim debitat la Pmax (Im) A 4,9A
5 Tensiune în gol (Voc) V 44,4V

6 Tensiune maximă admisă în sistem V 1000


7 Curent de scurtcircuit (Isc) A 5,4A
8 Tensiunea maximă de încărcare V 14,4
9 Randamentul minim >13,8%
0
10 Gama de temperatură a mediului ambiant C
-40 la +85
0
11 Temperatura normală de lucru celule C 46
0
12 Coeficientul de termic la Isc (TK Isc) %/ C 0,08
13 Coeficientul de termic la tensiune in gol (TK Voc) -0,33
% / 0C
14 Greutate maximă Kg Max. 15,5

15 Dimensiuni maximale mm Lungime- 1580


Lăţime- 808
Grosime- 50

Notă: Se va asigura service post garanţie contra cost pe durata de 10 ani de la


expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie.

Întocmit: Ofertant,
Sing. Petelei István
FIŞĂ TEHNICĂ
Grup electrogen

Date tehnice
Nr. Date tehnice
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini minime
Crt. oferite
solicitate
1 Putere maxima KVA Intre 4 şi 5
2 Putere constantă minimă KVA 3,14
3 Tensiune de lucru V 230
4 Frecvenţa Hz 50
5 Gama de temperatură a mediului ambiant
0
de lucru C -35 la +50
6 Factor de putere cosФ 0,9/0,8
7 Cu posibilitate de pornire manuală şi automată Da
8 Echipat cu sistem de insonorizare Da
9 Nivel sonor LWA maxim dB(A) <49
10 Capacitate cubică maximă cc 280
11 Putere maximă motor Cp 8
12 Aspiraţie Naturală
13 Sistem de răcire Pe aer
14 Sistem de pornire Automată
(electrică) şi
manuală
15 Combustibil Benzină
16 Consum maxim admis la 75% sarcină Litri/ora 1,8
17 Capacitate minimă rezervor 10
18 Protecţie termică Da
19 Protecţie electrică IP 23

20 Protecţie diferenţială Da
21 Voltmetru Da
22 Greutate maximă Kg 90

23 Dimensiuni maxime mm Lungime- 850


Lăţime- 530
Înălţime- 560

Notă: Se va asigura service post garanţie contra cost pe durata de 10 ani de la


expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie.

Întocmit: Ofertant,
Sing. Petelei István
FIŞĂ TEHNICĂ
Acumulator de energie electrică

Date tehnice
Nr. Date tehnice
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini minime
Crt. oferite
solicitate
1 Tensiune nominală grup de 12 acumulatori (Un) 24
V
Date tehnice pe 1 element
2 Tensiune nominală, Un V 2
3 Capacitate nominală Ah 800
4 Fără întreţinere, etanş,cu electrilitul imobilizat în Da
gel,construcţie în sistem VRLA
0
5 Gama de temperatură a mediului ambiant C
-20 la +40
6 Curentul de scurtcirc. suportat (durata de 1s) A 5000
7 Tensiunea celulelor din acumulator (neînc.) 1,8
V
8 Rata autodescărcări la 20 0C %/lună 2
9 Tensiunea nominală de încărcare V 2,23
10 Tensiunea maximă de încărcare V 2,4
11 Număr cicluri de încărcare-descărcare suportate 5000
(la desc. de 30%)
12 Număr cicluri de încărcare-descărcare suportate 1600
(la desc. de 100%)
13 Protejat (prin fabricaţie) împotriva descărcării
Da
excesive
14 Durata de viaţă minimă ani 18
15 Reciclabil Da
16 Greutate maximă Kg 70

17 Dimensiuni maxime mm Lungime- 210


Lăţime- 191
Înălţime- 689

Notă: Se va asigura service post garanţie contra cost pe durata de 10 ani de la


expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie.

Întocmit: Ofertant,
Sing. Petelei István
FIŞĂ TEHNICĂ
Invertor sinusoidal de 24Vcc/230V c.a. cu încărcător încorporat

Date tehnice
Nr. Date tehnice
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini minime
Crt. oferite
solicitate
1 Tensiune de lucru grup acumulatori Vcc 24
2 Tensiune de intrare Vcc 19-32
3 Putere furnizată în regim continu W 2000
4 Putere maximă timp de 30 minute W 2500
0
5 Gama de temperatură a mediului ambiant C
-20 la +55
6 Consum stabd-by 7W
7 Eficienţa maximă % 95
8 Tensiunea de ieşire V 230
9 Frecvenţa de ieşire Hz 50 ±0,05%
10 Distorsiuni armonice % <2
11 Protecţie la scurtcircuit Da-încercare
de 3 ori
12 Tip ventilaţie naturală
13 Protejat (prin fabricaţie) împotriva descărcării
Da
excesive
14 Durata de viaţă minimă ani 20
15 Tensiune furnizată cu undă sinusoidală pură Da
16 Greutate maximă Kg 40

Notă: Se va asigura service post garanţie contra cost pe durata de 10 ani de la


expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie.

Întocmit: Ofertant,
Sing. Petelei István
FIŞĂ TEHNICĂ
Modul încărcător cu AAR

Date tehnice
Nr. Date tehnice
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini minime
Crt. oferite
solicitate
1 Curent de încărcare A 0~37A
2 Tensiunea minimă de intrare pentru încărcare 150
Vca
3 Tensiunea maximă admisă de intrare pentru 265
încărcare Vca
4 Control încărcare baterii Da
5 Tensiune nominală de încărcare Vc.c. 27,2
6 Tensiune maximă de încărcare Vc.c. 28,8
0
7 Gama de temperatură a mediului ambiant C
-30 la +55
8 Tensiune prag de jos Vc.c. 21,6
9 Tensiune de egalizare Vc.c. 31,2
10 Funcţia AAR Da

Notă: Se va asigura service post garanţie contra cost pe durata de 10 ani de la


expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie.

Întocmit: Ofertant,
Sing. Petelei István
FIŞĂ TEHNICĂ
Modul regulator MPPT solar şi eolian

Date tehnice Date


Nr.
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini minime tehnice
Crt.
solicitate oferite
1 Tensiune acumulator (Vc.c.) 12/24(selectare
automată)
2 Interval tensiune de intrare 5.......70
V
3 Curentul maxim de încărcare (Upanou>Ubaterie de 30
acumulatori) A
4 Curentul maxim de încărcare (Upanou<Ubaterie de 3
acumulatori) A
5 Consum curent propriu (în lucru) mA 100.....110
6 Consum curent propriu (în standby) mA <1
0
7 Gama de temperatură a mediului ambiant C
-30 la +55

Notă: Se va asigura service post garanţie contra cost pe durata de 10 ani de la


expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie.

Întocmit: Ofertant,
Sing. Petelei István
OBIECTIV: 30. Alimentare cu energie electrica fotovoltaica eoliana punct de interventie Bucin, jud. Harghita

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR


- Lei -
Valoarea din care (dupa caz)
Nr. Grupa de obiecte / Denumirea (exclusiv din care: contractantul / Asociat Subcontractant 1 Subcontractant 2
crt. obiectului TVA)- Lei - C+M - Lei - conducatorul (liderul
asociatiei)
total C+M total C+M total C+M total C+M
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 30.1 Montare sistem hibrid de
producere energie electrica
1.1 Montare panouri solare
fotovoltaice
1.2 Montare generator eolian
vertical
1.3 Montare module compacte
pentru prelucrare, stocare si
furnizare energie electrica
1.4 Montare sistem antiefractie
2 30.2 Montare instalatie de
protectie impotriva trasnetului

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1 Instalatie impotriva trasnetului
Organizare de santier:
Lei
TOTAL (exclusiv TVA)
EURO Procentul: 100%
TVA Lei
Lucrarea se incadreaza in grupa: II A
TOTAL (inclusiv TVA) Lei

1 EURO = Lei, curs la data de

Incheiere

Intocmit:
Sing.Petelei Istvan
Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


OBIECTIV: 30. Alimentare cu energie electrica fotovoltaica eoliana punct de interventie Bucin, jud. Harghita
OBIECTUL: 30.1. Montare sistem hibrid de producere energie electrica

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA AL OBIECTULUI: Montare sistem hibrid de producere energie electrica - Lei -
Nr. Valoarea(exclusiv din care (dupa caz)
crt. Categoria de lucrari TVA) contractantul / Asociat Subcontractant 1 Subcontractant 2
- Lei - conducatorul (liderul
asociatiei)
0 1 2 3 4 5 6
1 Constructii si instalatii
1.1 Montare panouri solare fotovoltaice
1.2 Montare generator eolian vertical
1.3 Montare module compacte pentru
prelucrare, stocare si furnizare energie
electrica
1.4 Montare sistem antiefractie
TOTAL I
PROCURARE
2 Utilaje, echipamente tehnologice, si
functionale cu montaj
3 Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
4 Dotari

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
DEVIZUL OFERTA AL OBIECTULUI: Montare sistem hibrid de producere energie electrica - Lei -
Nr. Valoarea(exclusiv din care (dupa caz)
crt. Categoria de lucrari TVA) contractantul / Asociat Subcontractant 1 Subcontractant 2
- Lei - conducatorul (liderul
asociatiei)
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL II
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) Lei
EURO
TVA Lei
TOTAL (inclusiv TVA) Lei

1 EURO = Lei, curs la data de

Incheiere

Intocmit:
Sing.Petelei Istvan
Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


OBIECTIVUL: 30. Alimentare cu energie electrica fotovoltaica eoliana punct de
interventie Bucin, jud. Harghita
OBIECTUL: 30.1. Montare sistem hibrid de producere energie electrica
STADIUL FIZIC 30.1.1. Montare panouri solare fotovoltaice

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- Lei - 23-dec.-09
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 EF01C% Panouri solare fotovoltaice-montare buc 10,00
(asimilat) material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 EC05A% Cablu pentru energie electrica, tras prin tub m 50,00
de protectie, pentru racordare la motoare, material:
tablouri, aparate etc., cablu avand conducte
manopera:
cu sectiunea de pana la 16 mmp
utilaj:
transport:
2.1 + 4803072 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 16 m 51,00
M s 8778 material:
transport:
3 EC05A# Cablu pentru energie electrica pana la 16 m 40,00
mmp tras prin tub de protectie pentru material:
racordare la motoare, tablouri, aparate
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 + Material Conductor electric VLPY 10 ml 40,80
material:
transport:
4 CL20C1 Confecţii metalice diverse, montate aparent kg 200,00
diverse exclusiv material:
parapeti,balustrazi,chepenguri
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 + 6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm kg 200,00
pentru esafodaje material:
transport:
5 W2E20B# Racordarea circuitelor electrice în tablouri la buc 60,00
borne cu secţiunea de 10-16mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 W1D09C1 Conectori, rezistente: conector electric 63a buc 8,00
16mmp cod 511 montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 SD3151 Sudura dreapta la piesele fixe cu stratul m 10,00
peste cap cu grosimea de pana la 3 mm si material:
lungimea cordonului de sudura executat de
manopera:
pana la 0,20 m
utilaj:
transport:

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Montare panouri solare fotovoltaice
0 1 2 3 4 5 6=4x5
8 EA01C# Tub de protectie din material plastic montat m 1,00
aparent pe dibluri din material plastic cu material:
diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 + 6704534 Tub protectie PVC d40 mm m 1,03
material:
transport:
8.2 + 7319008 Doza de ramificatie D 16/4 buc 0,25
material:
transport:
total manopera ore 64,52
total greutate materiale tone 6,56
articole TRA
transport auto 869,35

Recapitulatia: Partea j.t. aprilie


Alte cheltuieli directe
CAS
Somaj
Fond de risc
Sanatate
Fond garantare
plata creante sal.
FNUASS
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Profit:
TOTAL GENERAL:

1 EURO = Lei, curs la data de


Incheiere

Intocmit:
Sing.Petelei Istvan

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


OBIECTIVUL: 30. Alimentare cu energie electrica fotovoltaica eoliana punct de
interventie Bucin, jud. Harghita
OBIECTUL: 30.1. Montare sistem hibrid de producere energie electrica
STADIUL FIZIC 30.1.2. Montare generator eolian vertical

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- Lei - 23-dec.-09
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 TSA17B2 Sapaturi manuale gropi polig. monobl. mc 1,20
pentru linii el. pamant cu umid. nat. cu sprij. material:
lat. <1m,adinc. <2,5m,t. tare
manopera:
utilaj:
transport:
2 EC05A% Cablu pentru energie electrica, tras prin tub m 45,00
de protectie, pentru racordare la motoare, material:
tablouri, aparate etc., cablu avand conducte
manopera:
cu sectiunea de pana la 16 mmp
utilaj:
transport:
2.1 + 4803072 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 16 m 45,90
M s 8778 material:
transport:
3 TRA01A50 Transportul rutier al tona 2,00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km.
manopera:
utilaj:
transport:
4 W1D09C1 Conectori, rezistente: conector electric 63a buc 8,00
16mmp cod 511 montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 W2E20B# Racordarea circuitelor electrice în tablouri la buc 32,00
borne cu secţiunea de 10-16mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSB18C1 Sapatura in stanca in spatii largi,executata mc 0,60
cu ciocanul de abataj pneumatic si cu unelte material:
de mina (fara exploziv),in: roca foarte dura
manopera:
utilaj:
transport:
7 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 1,80
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren material:
pamant coeziv
manopera:
utilaj:
transport:
8 TRA01A06P Transportul rutier al pamantului sau tona 2,88
molozului cu autobasculanta dist.= 6 km material:
manopera:
utilaj:
transport:

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Montare generator eolian vertical
0 1 2 3 4 5 6=4x5
9 TRI1AA04C1 Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si tona 2,88
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto material:
categ.1
manopera:
utilaj:
transport:
10 CA01M1 Turnarea betonului simplu marca ...1) în mc 0,85
fundaţii, la construcţii inginereşti (stâlpi LEA material:
etc.)
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 + 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 0,86
material:
transport:
11 CZ0104C1 Preparare beton b100 cu mc 0,85
balast,granulatia<31mm cu ciment material:
f25,manual
manopera:
utilaj:
transport:
12 CA01M1 Turnare beton simplu in fundatii la mc 0,10
constructii ingineresti(stalpi lea,etc. ) material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1 + 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 0,10
material:
transport:
13 CZ0106B1 Preparare beton b200,agreg. grele sort. mc 0,10
granul. <16mmcim. m30 elem. sect. red. pil. material:
franki Instalatie necentr.
manopera:
utilaj:
transport:
14 CB02A1 Cofraje pentru beton in elevatie din panouri mp 1,56
refol. din scinduri la ziduri drepte incl. material:
sprijinirile. 0-3m.
manopera:
utilaj:
transport:
15 CB10A1 Cofraje pentru beton in cuzineti,fund pahar mp 1,56
si de utilaje,simple din pan cu placaj 8mm material:
inclusiv spijin
manopera:
utilaj:
transport:
16 W2I08A# Ţeava de protecţie din PVC-M montată în m 2,00
fundaţie de beton pentru trecerea prizei de material:
pământ
manopera:
utilaj:
transport:
16.1 + 6700614 Teava din p.v.c.rigid tip g 63x4,7 stas m 2,44
6675/2 material:
transport:
17 W1MH14B# Generator eolian vertical(asimilat cu Stâlp buc 1,00
special din beton pentru LEA 20KV montat material:
cu automacaraua în fundaţie turnată în
manopera:
teren accidentat)- montare -
utilaj:
transport:

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Montare generator eolian vertical
0 1 2 3 4 5 6=4x5
18 AUT1221A1 Ora pr. macara pneuri brat zabrele ora 8,00
15,0-19,9 tf 2 schimburi material:
manopera:
utilaj:
transport:
total manopera ore 42,07
total greutate materiale tone 4,72
articole TRA 79,01
transport auto 624,98

Recapitulatia: Partea j.t. aprilie


Alte cheltuieli directe
CAS
Somaj
Fond de risc
Sanatate
Fond garantare
plata creante sal.
FNUASS
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Profit:
TOTAL GENERAL:

1 EURO = Lei, curs la data de


Incheiere

Intocmit:
Sing.Petelei Istvan

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


OBIECTIVUL: 30. Alimentare cu energie electrica fotovoltaica eoliana punct de
interventie Bucin, jud. Harghita
OBIECTUL: 30.1. Montare sistem hibrid de producere energie electrica
STADIUL FIZIC 30.1.3. Montare module compacte pentru prelucrare, stocare si furnizare
energie electrica

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- Lei - 23-dec.-09
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 EF08B# Unitate de comanda si control (asimilat) buc 1,00
-montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 EF08B# Invertor sinusoidal de 24Vcc/230Vc.a. buc 1,00
+incarcator cu AAR(asimilat)-montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 EF08B# Modul regulator MPPT solar(asimilat) buc 2,00
-montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 EF08B# Modul MPPT eolian (asimilat)-montare buc 2,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 W2E20B# Racordarea circuitelor electrice în tablouri la buc 32,00
borne cu secţiunea de 10-16mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 EC05A% Cablu pentru energie electrica, tras prin tub m 80,00
de protectie, pentru racordare la motoare, material:
tablouri, aparate etc., cablu avand conducte
manopera:
cu sectiunea de pana la 16 mmp
utilaj:
transport:
6.1 + 4803072 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 16 m 81,60
M s 8778 material:
transport:
7 W2G07F# Cablu de energie electrică armat, cu m 120,00
conductoare din cupru de 1KV, pozat în şanţ material:
cu trecere prin ţevi de protecţie, cu tracţiune
manopera:
manuală secţiunea până la 4x16 mmp, cu
obstacole sau cu greutatea specifică până utilaj:
la 1,4kg/m; transport:
7.1 + 4803072 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 16 m 123,00
M s 8778 material:
transport:

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Montare module compacte pentru prelucrare, stocare si furnizare energie electrica
0 1 2 3 4 5 6=4x5
7.2 + 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas buc 12,00
8737-70 material:
transport:
8 W1D09C1 Conectori, rezistente: conector electric 63a buc 24,00
16mmp cod 511 montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 W1D09B1 Conectori, rezistente: conector electric 31. buc 40,00
5a 6mmp cod 510 montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 W1D09A1 Conectori, rezistente: conector electric 16a buc 12,00
2. 5-4mmp cod 509 montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A50 Transportul rutier al tona 4,00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km.
manopera:
utilaj:
transport:
12 ED06A# Baterie de acumulatori, fara buc 8,00
intretinere-montare material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1 + 1322232 Baterie de acumulatori fara intretinere buc 12,00
2V-1000Ah material:
transport:
13 EB04A# Conductor de al sau cu izolat introdus in m 160,00
canaleti sau plinte cu sectiunea pana la 1,0 material:
mmp
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 + 4832542 Conductor vlpy 6 ni 1900 m 164,80
material:
transport:
13.2 + 4833069 Conector pentru 2 - 4 conductoare din cupru buc 32,00
monofilar avand sectiunea de 6,0 mmp material:
transport:
14 EB04A# Conductor de al sau cu izolat introdus in m 130,00
canaleti sau plinte cu sectiunea pana la 1,0 material:
mmp
manopera:
utilaj:
transport:
14.1 + 4833070 Conector pentru 2 conductoare din cupru buc 26,00
monofilar avand avand sectiunea de 10,0 material:
mmp
transport:
14.2 + Material Conductor electric VLPY 10 ml 50,00
material:
transport:

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Montare module compacte pentru prelucrare, stocare si furnizare energie electrica
0 1 2 3 4 5 6=4x5
15 RPEF20F1 Demontare corp iluminat fluorescent buc 17,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 W2E20A1# Racordarea circuitelor electrice în tablouri la buc 51,00
borne cu secţiunea de până la 6mmp; material:
-demontare
manopera:
utilaj:
transport:
17 EE07A4 Plafoniera metalica cu glob de sticla buc 20,00
montata pe dibluri de lemn,glob de 250 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 EE15A# Lampa fluorescenta montata in interiorul buc 20,00
constructiilor sau pe elemente exterioare material:
ale acestora la corp de iluminat fara glob si
manopera:
dispersor
utilaj:
transport:
18.1 + Material Bec economic GE 15000h 11W E27 buc 21,00
material:
transport:
19 EF08A1 Racordare conducta al. ap. sau mot. la buc 1,00
borne. tab. el. pe marm. ,met. ,sau caps. material:
,cond. cu sect. <10mmp
manopera:
utilaj:
transport:
total manopera ore 104,09
total greutate materiale tone 8,77
articole TRA 126,95
transport auto 1.162,65

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Montare module compacte pentru prelucrare, stocare si furnizare energie electrica
0 1 2 3 4 5 6=4x5

Recapitulatia: Partea j.t. aprilie


Alte cheltuieli directe
CAS
Somaj
Fond de risc
Sanatate
Fond garantare
plata creante sal.
FNUASS
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Profit:
TOTAL GENERAL:

1 EURO = Lei, curs la data de


Incheiere

Intocmit:
Sing.Petelei Istvan

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Montare module compacte pentru prelucrare, stocare si furnizare energie electrica
0 1 2 3 4 5 6=4x5

Norma explicitata
19 EF08A1 Racordare conducta al. ap. sau mot. la buc 1,00
borne. tab. el. pe marm. ,met. ,sau caps.
,cond. cu sect. <10mmp
1 + 11531 Instalator electrician categoria a III-a ora 0,07

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


OBIECTIVUL: 30. Alimentare cu energie electrica fotovoltaica eoliana punct de
interventie Bucin, jud. Harghita
OBIECTUL: 30.1. Montare sistem hibrid de producere energie electrica
STADIUL FIZIC 30.1.4. Montare sistem antiefractie

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- Lei - 23-dec.-09
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 EN01B1+ Montaj cabinet pentru unitate centrala, dotat buc 1,00
pana la … kg, montat pe perete gipscarton, material:
pana la 5 kg greutate
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 + 20019130 Cabinet greutate sub 5 kg, inclusiv buc 1,00
acumulatorul, dotat-Centrala efractie material:
conventionala maxim 4 zone
transport:
1.2 + 20018372 Acumulator capsulat 12V/7Ah, fara buc 1,00
intretinere material:
transport:
1.3 + 20019184 Diblu de plastic cu holsurub buc 2,00
material:
transport:
1.4 + Material Centrala antiefractie dsc pc 4010 buc 1,00
material:
transport:
2 EN11A+ Detectoare de prezenta, montate in interior buc 4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 + 20019143 Detector de prezenta, conventional, de buc 4,04
interior material:
transport:
3 EN07A+ Montare periferice aramare/dezarmare si buc 2,00
comunicatie panouri, tastaturi material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 + 20019167 Tastatura buc 2,02
material:
transport:
4 EN09A+ Conexiuni/legaturi la periferice panouri, set 2,00
tastaturi material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 EN17A2+ Verificari/probe la detectoare spor set 1,00
manopera pentru lucru la inaltime (h= 3 - material:
4,95 m)
manopera:
utilaj:
transport:

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Montare sistem antiefractie
0 1 2 3 4 5 6=4x5
6 EN03A1+ Programare/verificare/probe la unitatea buc 1,00
centrala detectare/avertizare/alarmare material:
efractie conventionala (pe fir), maxim 4 zone
manopera:
utilaj:
transport:
7 EN02A1+ Montaj, conexiuni/legaturi, etichetare la buc 1,00
unitatea centrala material:
detectare/avertizare/alarmare efractie
manopera:
conventionala (pe fir), maxim 4 zone
utilaj:
transport:
7.1 + 6718478 Eticheta cablu cabet - 1 PVC buc 8,00
material:
transport:
8 EN12A+ Conexiuni/legaturi la detectoare de prezenta buc 4,00
montate conventional si adresabil, in material:
interior
manopera:
utilaj:
transport:
9 EN12B+ Conexiuni/legaturi la detectoare de prezenta buc 4,00
montate conventional si adresabil, in material:
exterior
manopera:
utilaj:
transport:
10 EN09A+ Conexiuni/legaturi la periferice panouri, set 4,00
tastaturi material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 EN05A+ Conexiuni/legaturi la module I/E pentru buc 4,00
sisteme conventionale/radio pentru o material:
conexiune
manopera:
utilaj:
transport:
12 EC06A1 Cablu electric de comanda semnalizari m 90,00
blocari montat pe console cu 2-30 conducte material:
de 0,75-2,5 mmp.
manopera:
utilaj:
transport:
12.1 + Material Conductor MYYM 4x0.75 mmp m 92,70
material:
transport:
total manopera ore 50,51
total greutate materiale tone 0,13
articole TRA
transport auto 17,83

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Montare sistem antiefractie
0 1 2 3 4 5 6=4x5

Recapitulatia: Partea j.t. aprilie


Alte cheltuieli directe
CAS
Somaj
Fond de risc
Sanatate
Fond garantare
plata creante sal.
FNUASS
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Profit:
TOTAL GENERAL:

1 EURO = Lei, curs la data de


Incheiere

Intocmit:
Sing.Petelei Istvan

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


OBIECTIV: 30. Alimentare cu energie electrica fotovoltaica eoliana punct de interventie Bucin, jud. Harghita
OBIECTUL: 30.1. Montare sistem hibrid de producere energie electrica

LISTA Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj

- Lei -
Nr. Pretul unitar Valoarea (exclusiv Fisa tehnica
crt. Denumirea U.M. Cantitatea Lei/um TVA) Furnizorul atasata
- Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 Regulator MPPT (eolian+solar) cu incarcator 24V, Imax incarcare 30A buc 2,00 Depozit furnizor
2 Grup electrogen 230Vc.a., 4...4,4KVA buc 1,00 Depozit furnizor
3 Invertor de 24Vcc/230Vc.a. cu iesire si de 24Vcc cu incarcator buc 1,00 Depozit furnizor
230Vc.a./28,8Vc.c. incorporat+AAR+accesorii
4 Unitate de comanda si control (UCC) buc 1,00 .
5 Transport utilaje si echipamente buc 1,00 .
6 Panou solar cu celule microcristaline siliconice sau amorf- cu Si cu buc 10,00 .
putere de 175Wp
7 Generator eolian vertical 1........1,2KW fara perii colectoare, cu inaltimea buc 1,00 .
maxima de 9,5m
Piese de rezerva
Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit
Lei
TOTAL:
EURO

1 EURO = Lei, curs la data de

Incheiere

Intocmit:
Sing.Petelei Istvan
Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


OBIECTIV: 30. Alimentare cu energie electrica fotovoltaica eoliana punct de interventie Bucin, jud. Harghita
OBIECTUL: 30.2. Montare instalatie de protectie impotriva trasnetului

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA AL OBIECTULUI: Montare instalatie de protectie impotriva trasnetului - Lei -


Nr. Valoarea(exclusiv din care (dupa caz)
crt. Categoria de lucrari TVA) contractantul / Asociat Subcontractant 1 Subcontractant 2
- Lei - conducatorul (liderul
asociatiei)
0 1 2 3 4 5 6
1 Constructii si instalatii
1.1 Instalatie impotriva trasnetului
TOTAL I
PROCURARE
2 Utilaje, echipamente tehnologice, si
functionale cu montaj
3 Utilaje fara montaj si echipamente de
transport
4 Dotari

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
DEVIZUL OFERTA AL OBIECTULUI: Montare instalatie de protectie impotriva trasnetului - Lei -
Nr. Valoarea(exclusiv din care (dupa caz)
crt. Categoria de lucrari TVA) contractantul / Asociat Subcontractant 1 Subcontractant 2
- Lei - conducatorul (liderul
asociatiei)
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL II
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) Lei
EURO
TVA Lei
TOTAL (inclusiv TVA) Lei

1 EURO = Lei, curs la data de

Incheiere

Intocmit:
Sing.Petelei Istvan
Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


OBIECTIVUL: 30. Alimentare cu energie electrica fotovoltaica eoliana punct de
interventie Bucin, jud. Harghita
OBIECTUL: 30.2. Montare instalatie de protectie impotriva trasnetului
STADIUL FIZIC 30.2.1. Instalatie impotriva trasnetului

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- Lei - 23-dec.-09
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 W2A16B1 Stalp simplu teava otel in fundatie turnata buc 1,00
teren accidentat material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 + 6500935 Stilp teava ol.37 L = 9 M 133x 4 mm pentru buc 1,00
il.publ. material:
transport:
2 *W1MN12A# Priza de pamant zincata cu 3 contururi buc 1,00
montata in teren normal material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 + 7309916 Priza pamint 3 contururi, banda ol-zn 40x4 L buc 1,00
= 50m, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 material:
"de 1,5 m
transport:
3 EG12A# Protectie mecanica pentru conductor de buc 10,00
coborare profile de otel material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 + 3702117 Banda otel 3x25 kg 10,00
material:
transport:
4 EG01E# Tija de captare pentru instalatii de protectie buc 1,00
impotriva trasnetului de 5 m montata pe material:
zidarie din beton armat
manopera:
utilaj:
transport:
5 + 5200137 Dispozitiv de captare paratraznet pe catarg kg 2,00
H = 5 M (asimilat) material:
transport:
6 EG14A# Piesa de racordare a conductorului buc 4,00
instalatiei de protectie impotriva trasnetului material:
la diverse parti metalice ale constructiei
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 + 3702233 Bada lr ol.carbon 1/2t 3 x 40 mt OL kg 4,00
32-1N s1945 material:
transport:

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 0

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


STADIUL FIZIC: Instalatie impotriva trasnetului
0 1 2 3 4 5 6=4x5
7 EG17B# Racordare conductor pentru legatura buc 1,00
echipotentiala la teava metalica cu colier material:
special
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 + 5805002 Surub cu cap hexagonal M 10 x 30 zn buc 6,00
material:
transport:
total manopera ore 80,51
total greutate materiale tone 0,80
articole TRA
transport auto 105,49

Recapitulatia: Partea j.t. aprilie


Alte cheltuieli directe
CAS
Somaj
Fond de risc
Sanatate
Fond garantare
plata creante sal.
FNUASS
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Total Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Profit:
TOTAL GENERAL:

1 EURO = Lei, curs la data de


Incheiere

Intocmit:
Sing.Petelei Istvan

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Identificator 1 Identificator 2 Identificator 3 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S-ar putea să vă placă și