Sunteți pe pagina 1din 6

Circuitul RLC

În Circuit RLC, cele mai fundamentale elemente cum ar fi rezistorul,inductorul și


condensatorul sunt conectate printr-o sursă de tensiune. Toate aceste elemente sunt de
natură liniară și pasivă; adică consumă mai degrabă energie decât produce, iar aceste
elemente au o relație liniară între tensiune și curent. Există numeroase modalități de
conectare a acestor elemente la alimentarea cu tensiune, dar cea mai comună metodă
este conectarea acestor elemente fie în serie, fie în paralel. 
Circuit RLC prezintă proprietatea rezonanței în același mod ca și circuitul LC,
dar în acest circuit oscilația moare rapid în comparație cu circuitul LC datorită prezenței
unui rezistor în circuit.

Seria RLC Circuit

Atunci când un rezistor, inductor și condensator sunt conectate în serie cu


alimentarea cu tensiune, circuitul astfel format se numește circuit RLC serie.
Deoarece toate aceste componente sunt conectate în serie, curentul din fiecare
element rămâne același,

Lăsați VR să fie tensiunea în rezistor, R.


VL fi tensiunea pe inductor, L.
VC să fie tensiunea pe condensator, C.
XL fi reactanță inductivă.
XC fie reactanța capacitivă.

Tensiunea totală în circuitul RLC nu este egală cusuma algebrică a tensiunilor pe


rezistor, inductor și condensator; dar este o sumă vectorală deoarece, în cazul
rezistorului, tensiunea este în fază cu curentul, pentru inductor tensiunea conduce
curentul cu 90o iar pentru condensator, tensiunea se situează în spatele curentului cu
90 ° Co. Deci, tensiunile din fiecare componentă nu sunt în fazăunul cu altul; astfel încât
acestea nu pot fi adăugate aritmetic. Figura de mai jos prezintă diagrama fazor a
circuitului RLC serie. Pentru desenarea diagramei fazor pentru circuitul RLC, curentul
este luat ca referință deoarece, în circuit, curentul din fiecare element rămâne același,
iar vectorii de tensiune corespunzători pentru fiecare componentă sunt desenați în
raport cu vectorul curent de curent.
Impedanța pentru circuitul RLC de serie

Impedanța Z a unui circuit RLC de serie este definită ca opoziție la curgerea


rezistenței circuitului datorat curentului R, a reactanței inductive, X L și reactanță
capacitivă, XC. Dacă reactanța inductivă este mai mare decât reactanța capacitivă,
adică XL > XC, atunci circuitul RLC are un unghi de fază de întârziere și dacă reactanța
capacitivă este mai mare decât reactanța inductivă, adică X C > XL atunci circuitul RLC
are unghi de fază de conducere și dacă ambele inductive și capacitive sunt aceleași,
adică XL = XC atunci circuitul se va comporta ca un circuit pur rezistiv.

Unde,

Înlocuirea valorilor
Circuitul RLC paralel

În circuit paralel RLC rezistorul, inductorși condensatorul sunt conectate în


paralel pe o sursă de tensiune. Circuitul RLC paralel este exact opus circuitului RLC de
serie. Tensiunea aplicată rămâne aceeași pentru toate componentele, iar curentul de
alimentare este împărțit. Curentul total extras de la alimentare nu este egal cu suma
matematică a curentului care curge în componenta individuală, dar este egal cu suma
vectorială a tuturor curenților, deoarece curentul care curge în rezistor, inductor și
condensator nu sunt în același faza unul cu altul; astfel încât acestea nu pot fi adăugate
aritmetic.

Diagrama Phasor a circuitului RLC paralel, IR este curentul care curge în rezistor,
R în amperi.
euC este curentul care curge în condensator, C în amperi.
euL este curentul care curge în inductor, L în amperi.
eus este curentul de alimentare în amperi.
În circuitul RLC paralel, toate componentelesunt conectate în paralel; astfel încât
tensiunea pe fiecare element este aceeași. Prin urmare, pentru a desena diagrama
fazor, ia tensiunea ca vector de referință și toți ceilalți curenți, adică I R, IC, IL sunt
desenate în raport cu acest vector de tensiune. Curentul prin fiecare element poate fi
găsit folosind Legea actuală a lui Kirchhoff, care precizează că suma curenților care
intră în joncțiune sau nod este egală cu suma curentului care părăsește acel nod.
Așa cum am arătat mai sus în ecuația de impedanță, Z deun circuit RLC paralel;
fiecare element are reciprocitate de impedanță (1 / Z) adică admisie, Y. Deci, în circuit
RLC paralel, este convenabil să se folosească admisia în loc de impedanță.

Rezonanță în circuitul RLC

Într-un circuit care conține inductor și condensator, energia este stocată în două
moduri diferite.

1. Când un curent curge într-un inductor, energia este stocată în câmp magnetic.
2. Atunci când un condensator este încărcat, energia este stocată în câmp electric
static.

Câmpul magnetic din inductor este construit decurentul, care este furnizat de
condensatorul de descărcare. În mod similar, condensatorul este încărcat de curentul
produs de câmpul magnetic colaps al inductorului și acest proces continuă și continuă,
determinând oscilarea energiei electrice între câmpul magnetic și câmpul electric. În
unele cazuri, la o anumită frecvență numită frecvență rezonantă, reactanța inductivă a
circuitului devine egală cu reactanța capacitivă care determină oscilarea energiei
electrice între câmpul electric al condensatorului și câmpul magnetic al inductorului.
Aceasta formează un oscilator armonic pentru curent.
În Circuit RLC, prezența rezistenței determină aceste oscilații să cadă peste o
anumită perioadă de timp și se numește efectul de amortizare a rezistenței.

Formula pentru Frecvența Rezonantă

În timpul rezonanței, la o anumită frecvență numită frecvență rezonantă, f r.


Atunci când apare rezonanța, reactanța inductivă acircuitul devine egal cu
reactanța capacitivă, ceea ce determină impedanța circuitului să fie minimă în cazul
circuitului RLC serie; dar când rezistența, inductorul și condensatorul sunt conectate în
paralel, impedanța circuitului devine maximă, astfel încât circuitul paralel RLC este
numit uneori ca rezonator anti-rezonator.

Diferența între circuitul RLC de serie și circuitul RLC paralel

S.NO CIRCUITUL SERIEI RLC CIRCULAȚIE RLC PARALLEL


Rezistorul, inductorul și condensatorul Rezistorul, inductorul și condensatorul
1
sunt conectate în serie sunt conectate în paralel
Curentul este diferit în toate elementele
și curentul total este egal cu suma
2 Curentul este același în fiecare element
vectorială a fiecărei ramuri de curent,
adică Is2 = IR2 + (IC - EuL)2
Tensiunea pe toate elementele este
diferită, iar tensiunea totală este egală
Tensiunea pe fiecare element rămâne
3 cu suma vectorială a tensiunilor pe
aceeași
fiecare componentă, și anume Vs2 =
VR2 + (VL - VC)2
Pentru a desena diagrama fazor,
Pentru a desena diagrama fazor,
4 tensiunea este luată ca vector de
curentul este luat ca vector de referință
referință
Tensiunea pe fiecare element este dată Curentul în fiecare element este dat de:
5
de: VR= IR, VL = I XL, VC = I XC euR = V / R, IC = V / XC , IL = V / XL
Este mai convenabil să folosiți Este mai convenabil să folosești
6
impedanța pentru calcule admiterea pentru calcule
La rezonanță, când XL = XC, circuitul are La rezonanță, când XL = XC, circuitul are
7
impedanță minimă impedanță maximă

Ecuația Circuitului RLC

Luați în considerare a Circuit RLC având rezistența R, inductorul L și


condensatorul Cconectate în serie și sunt conduse de o sursă de tensiune V. Fie Q
sarcina pe condensator și curentul care circulă în circuit este I. Aplicați legea de
tensiune a lui Kirchhoff
În această ecuație; rezistență, inductanță,capacitatea și tensiunea sunt cantități
cunoscute, dar curentul și încărcarea sunt cantități necunoscute. Știm că un curent este
o rată de încărcare electrică, deci este dat de

Diferențierea din nou I "(t) = Q" (t)

Diferențierea ecuației de mai sus cu privire la 't' obținem,

Acum la momentul t = 0, V (0) = 0 și la momentul t = t, V (t) = E osinωt


Diferențând în raport cu "t" obținem V "(t) = ωE ocosωt
Înlocuiți valoarea V "(t) din ecuația de mai sus

Să spunem că soluția acestei ecuații este eu P(t) = Asin (ωt - π) și dacă IP(t) este
o soluție de ecuația de mai sus, atunci trebuie să satisfacă această ecuație,

Acum înlocuiți valoarea lui IP(t) și să o diferențiem,

Aplicați formula cos (A + B) și combinați termeni asemănători pe care îi primim,

Se potrivește coeficientul păcatului (ωt - φ) și cos (ωt - φ) pe ambele părți


obținem,

Acum avem două ecuații și două necunoscute, și anume φ și A, și prin împărțirea


celor două ecuații de mai sus,

Squaring și adăugarea ecuației de mai sus, avem

S-ar putea să vă placă și