Sunteți pe pagina 1din 14

Forta de tractiune este forta care pune un corp in miscare.

Ft-Fr=ms*a

Greutatea este forta cu care pamantul atrage corpurile spre centrul sau.

G=m*g

g=9,81 m/s2

Forta de frecare este forta care apare la tendinta de miscare a unui corp
pe suprafata altui corp si se opune acestei tendinte.

Legile frecarii:

1. Forta de frecare depinde de forta de apasare normala si de gradul de


lustruire al suprafetelor.
2. Forta de frecare nu depinde de marimea suprafetei in contact,

Ff=miu*N

Miu este o marime fizica adimensionala

Clasificarea frecarii:

- Alunecare (translatie)
- Rostogolire (rotatie)
Tribometrul este aparatul care permite masurarea frecarii.

Se numeste punct de frecare unghiul unui plan inclinat pe care corpul


aluneca uniform.
Tensiunea este forta care apare intr-un fir si se masoara taind firul si
intercaland un dinamometru.

Planul inclinat este suprafata care face un anumit unghi cu orizontala.


Cand coboara pe plan: sin alfa=Gt/G=> Gt= G*sin alfa
Cos alfa=Gn/G=>Gn=G*cos alfa

Miscarea este schimbarea continua viteza pozitiei unui corp in raport cu


alte corpuri considerate fixe.
Repausul este pastrarea pozitiei unui corp in raport cu alte corpuri
considerate fixe.
Sistemul de referinta este un corp considerat fix.
Reperul este sistemul de referinta redus la un punct.
Punctul material este un corp ale carui dimensiuni si rotatii proprii se
neglijeaza in raport cu masa sa.
Se numeste traiectorie curba deschisa de un punct material in timpul
miscarii sale.
Relativitatea miscarii de repaus afirma ca un corp se poate afla in acelasi
timp in repaus fata de un sistem de referinte, dar in miscare fata de
altul.
Viteza este marimea fizica ce ne arata variatia spatiului in raport cu
variatia timpului.
v=delta s/delta t

Acceleratia este marimea fizica numeric egala cu variatia vitezei in raport


cu variatia timpului.
a=delta v/delta t

Miscarea rectilinie si uniforma este miscarea pe o traiectorie in linie


dreapta, strabatandu-se spatii egale, la intervale de timp egale.
Caderea libera este miscarea corpurilor in camp gravitational fara viteza
initiala.
v=g*t
h=g*t*t/2
v*v=2g*h

Acceleratia gravitationala variaza cu latitudinea si altitudinea.


Daca vitezele sunt in acelasi sens, viteza negativa este egala v1-v2 si daca
sunt in sens opus, viteza relativa=v1+v2.
Aruncarea pe verticala in jos este o miscare accelerata, iar legile de
miscare se deduc prin analogie cu legile de miscare de la miscare
rectilinie uniforma variata cu v0.
Inertia este proprietatea generala a corpurilor de a-si pastra starea
initiala de repaus relativ sau miscare rectilinie si uniforma atata timp cat
asupra lui nu actioneaza cauze exterioare care sa-i modifice starea.
Principiul 1: Un corp isi pastreaza starea initiala de repaus relativ sau
miscarea rectilinie si uniforma atata timp cat asupra lui nu actioneaza
forte exterioare care sa-i modifice starea.

Masa-marimea fizica scalara ce masoara inertia unui corp.


Kilogramul-cantitatea de apa distilata la temperatura de 4 grade Celsius
cuprinsa intr-un cub cu latura de un decimetru.
Densitatea-este marimea fizica scalara egala cu raportul dintre masa
corpului si volumul corpului.
Sistemul inertial-este sistemul in care este valabil principiul inertiei.

Legea fundamentala a dinamicii:


Impulsul- este marimea fizica vectoriala egala cu produsul dintre masa si
viteza.
p=m*v
Unitati de masura: N*s sau Kg*m/s
Principiul 2-Vectorul forta este direct proportionala cu produsul dintre
masa si vectorul acceleratie.
F=m*a
Forta-este actiunea mecanica a unui corp asupra altui corp.
Newton-este forta care actioneaza asupra unui corp cu masa de 1 kg, ii
produce acestuia o acceleratie de 1m/s*s.
Dinamometrul-este aparatul care permite masurarea fortelor.
Efectele fortei:
- dinamic: caracterizat prin miscarea rectilinie uniforma variata
- static: caracterizat prin deformarea corpurilor

Legea spațiului

S=S0+v0(t-t0)+(a(t-t0)2)/2

t0=0  S= S0+v0t+at2/2

S0=0S=v0t+at
v0=0S=at2/2

Legea vitezei

v=v0+a(t-t0)

t0=0 v=v0+at

v0=0v=at

Legea lui Galilei

v2=v02+2a*deltaS

S0=0v2=v02+2aS

v0=0v2=2aS

top=-v0/a

Sop=-v02/2a

Aruncarea pe verticala in jos

Legi de miscare

1. v=v0+gt
2. h=v0t+gt2/2
3. v2=v02+2gh

Aruncarea pe verticala in sus

v=v0-gt

h=v0t-gt2/2

v2=v02-2gh

Tu=v0/g Turcare=Tcoborare

hm=v02/2g

Ff=miu*N= miu *m*g*cos(alfa)

F=miu* N= miu* m*g


Unghiul de frecare : tan(fi)=G*sin(fi)/G*cos(fi)=miu

Vectorul – marimea fizica caracterizata prin modul directie sens si uneori


punct de aplicatie.

Regula paralelogramului-rezultanta a 2 vectori concurenti este tot un vector


egal in marime cu diagonala paralelogramului de cei 2 vectori din punctul
lor comun de aplicatie

R2=|a2|+|b2|+2|a||b|cos(alfa)

Vectori poligonali- vectorii la care originea unui vector corespunde cu


extremitatea celuilalt

R este egal cu un vector care uneste originea primul cu extremitatea


ultimului

Diferenta vectorilor este tot un vector care uneste extremitatile celor 2


vectori fiind indreptat spre cel presupus mai mare

D2=|a2|+|b2|-2|a||b|cos(alfa)

Produsul dintre un vector si un scalar este un vector

Produsul scalar a 2 vectori este un scalar care este egal cu modulelor celor 2
vectori ori cos(alfa)v

Viteza medie cand intervalul de timp este mai lung

Viteza momentana(instantanee) cand intervalul de timp este foarte scurt ,


tinde la 0

Caracteristica miscarii

Viteza este constanta in modul directie si sens

a=0;

Legea de miscare in miscarea rectilinie uniforma

S=S0+v(t-t0)

t0=0 S=S0+vt
S0=0S=vt

Interpretarea geometrica a miscarii rectilinii si uniforme-aria cuprinsa sub


curba de variatie a vitezei cu timpul este chiar spatiul parcurs de corp

Miscarea rectilinii uniform variate este miscarea pe o traiectorie pe linie


dreapta in care viteza variaza cu cantitati egale la intervale de timp egale

Caracteristica miscarii rectilinii uniform variete

Acceleratia este constanta in modul directie si sens

Tipuri miscarie rectilinie uniform variata

-accelerata

-incetinita

Legea variatiei impulsului

F=delta p/delta t

Legea lui Hooke

F/S0=E*delta l/l0

E=modului de elasticitate sau modul lui Young (N/m2)

F/S0- efort unitar = forta exercitata pe unitatea de suprafata

delta l/ l0 -alungire relativa

Forta elastica -forta proportionala cu valoarea deformatiei si orientata in sens


opus cresterii deformatiei

Formula Fe=-k*x

k= constanta de elasticitate

k Se masoara in N/m
Acceleratia de coborare pe plan inclinat

ac=g*(sin alfa-miu*cos alfa)

Acceleratia de urcare pe plan inclinat

au=-g*(sin alfa+miu*cos alfa)

daca miu=0

ac=g*sin alfa
au=-g*sin alfa

daca alfa=0

acceleratia de franare - af=-miu*g

Miscarea circulara si uniforma – este miscarea pe o traiectorie sub foma de


cerc strabatandu-searce egala la intervale de timp egale

Perioada- ne arata timpul in care modulul mobilului pargurce circumferinta


cercului

Formula : T=t/n

Unitati de masura : s (secunda)

Frecventa – ne arata nr de rotatii care se produc intr-un anumit timp

Formula: ν=n/t [ν=niu]


 

Unitati de masura : s-1

Perioada si frecventa sunt i.p. una fata de cealalta

Viteza liniara (tangentiala) :v=2*π*ν*r

Viteza unghiulara – ne arata unghiul de la centru descris la raza vectoare,

In raport cu timpul

Formula: ω=delta θ/delta t [θ=teta]


[ω=omega]

Unitati de masura : rad/s [rad=radiant]

Legatura dintre viteza liniara si viteza unghiulara

v=ω*r

ω=2*π/T=2*π*ν
Acceleratia centripeda :

Formula: ac=v2/r= ω2*r

Vectorial: ac=-ω2*r
Forta centripeda- forta care pune in miscare circulara si uniforma
corpul
Formula: Fc= m*v2/r=m*ω2*r
Vectorial: Fc= -m*ω2*r
Forta centrifuga- forta care apare pt. observatorul aflat intr-un sistem
de referinta neinertial. Nu respecta principiul 3.
Sistem de referinta neinertial- este un sistem de referinta care se
deplaseaza accelerat fata de un sistem de referinta inertial
Sistem de referinta inertial- este un sistemul in care este valabil
principiul inertiei
Legea atractiei univesale- 2 corpuri oarecare se atrag cu o forta d.p cu
produsul maselor si i.p. patratul distantei ce le separa
Formula F=k*(m*M)/r2
k=constanta atractiei universal
k=6,67 *10-11 N*m2/kg2
Campul gravitational - este spatial din jurulcorpurilor in care se
manifesta forte de atractieuniversala
Intensitateacâmpului gravitational (Γ) ne arata forta cu care campul
gravitational actioneaza asupra unui corp de masa m. [Γ-gama]
Formula : Γ=F/m=k*M/r2
Unități de măsură : N/kg
Linia de camp-este o linie imaginara a carei tangenta coincide în
fiecare pct. cu directia vectoruluiintensitate a campului gravitational
Principiul 3: Daca un corp actioneaza asupra altui corp cu o forta, al
doilea actioneaza asupra primului cu o forta egala si direct opusa
Lucrul mecanic – marime fizica egala cu produsul dintre forta si
deplasare cand forta este in sensul deplasarii
Formula : L=F*d;
Unitati de masura: J(Joule)
Joule-ul- este lucrul mecanic efectuat de o forta de 1N pt. a deplasa un
corp pe distanta de 1m si in sensul fortei
Daca forta nu este in sensul deplasarii L=F*d*cos(alfa)
Daca alfa=0 L=F*d (L active sau motor)
Daca alfa=90 L=0 (L nu se efectuaza)
Daca alfa=180 L= -F*d(L rezistent, efectuat impotriva frecarii)
Interpretarea geometrica a L – aria cuprinsa sub curba de variatie a
fortei cu deplasarea este chiar L efectuat de corp
A=L*l=F*d=L
Lucrul mecanic al greutatii
L=m*g*h;
Lucrul mecanic al fortei elastic
L= -kx2/2
Puterea- este marimea fizica egala cu L efectuat intr-un anumit
interval de timp
Formula: P= L/delta t
Unitati: w(watt)
Alta unitate: CP (cal putere)
1CP=736w
P=F*vm
vm=viteza medie
Punctul material- este un corp ale carui dimensiuni si rotatii proprii
se neglijeaza si este caracterizat de masa sa

Caderea libera- reprezintă mișcarea acestuia în condițiile în care este


supus unei singure forțe și anume greutatea acestuia

Energia

Energia este capacitatea unui sist. Fizic (corp sau camp) de a efectua
lucru mecanic.

E=Ec+Ep

Energia cinetica este energia pe care o poseda corpurile aflate in


miscare.

Ec=m*v2/2

Teorema variatiei energiei cinetice


Cons: un corp aflat in miscare rectiliniu uniform variata, respectiv
miscarea accelerata sub actiunea unei forte F. Presupunem ca acest
corp se deplaseaza pe o dist d si vit creste de la v1 la v2.

m*v22/2-m*v12/2=L (Teorema var. Ec)

sau Ec2-Ec1= L

Ec=L

Variatia Ec a unui pct mat. Ce se deplaseaza in raport cu un sistem de


referinta initial este egala cu lucrul mecanic efectuat de catre forta
rezultanta care act asupra corpului.

Obs! Energia este o mas de stare, iar lucrul mecanic este o mar fizica
de proces.

Energia potentiala este energia care se datoreaza poz corpurilor


unora fata de celelalte sau a partilor lor neluandu-se in considerare
fortele de intersectie

Ep=m*g*h

Randamentul planului inclinat

Randamentul ne arata a cata parte dintr-o marime fizica se ...


utilizeaza

Eta=Lu/Lt=Pu/Pt=Eu/Et=Qu/Qt

Obs: Randamentul se expr. In procente.

Eta=1/(1+miu*ctg alfa)

Unghiul de frecare

Se numeste unghi de frecare unghiul planului inclinat pt care corpul


aluneca uniform pe plan.
Tg*Unghiul de frecare=miu.

Principiul transformarii si constanta energiei.

Intr-un sist fizic izolat, energia, inaintea producerii fen fizic este egala
cu energia dupa producerea fen fizic sau energia totala se conserva.

E0=E

Sistemul izolat: este sistemul asupra caruia nu actioneaza forte


exterioare.

Legea conservarii impulsului

Obs: Legea cons impulsului este o aplicatie a legii act si react

Fa=-Fr

M1a1=-m2a2

m1v1+m2v2=m1v01+m2v02

p=p0

Intr-un sist fizic izolat, impulsul, inaintea producerii fen fizic este egal
cu impulsul de dupa prod fen fizic.

Reculul: este miscarea pe care o capata un corp datorita fortei de


react.

Ciocniri

Def: Ciocnirile sunt interact care dureaza un timp finit.

Clasificare:

1. Plastice (dupa ciocnire, corpurile merg impreuna)


2. Elastice (dupa ciocnire, corpurile merg separat)

Ciocnirile plastice
Def: Sunt ciocnirile, in urma carora corpurile merg impreuna

u=(m1v1+m2v2)/(m1+m2) - Viteza dupa ciocnirea plastica

Obs: daca corpurile merg unul spre celalalt: u=(m1v1-m2v2)/(m1+m2)

In urma ciocnirii plastice se degaja caldura.

Q=- Ec=1/2*[(m1m2)/(m1+m2)]*(v1-v2)2

Ciocniri elastice

Def: Dupa ciocnirea elastica, corpurile merg separat

u1=(2m1v1+m2v2)/(m1+m2)-v1

u2=(2m1v1+m2v2)/(m1+m2)-v2

Obs: ciocnirea cu un perete:

m1=m si m2=M

M>m

v2=0

u1=-v1

u2=0

Aruncarea sub un anumit unghi

Introducere: Este o misc compusa din 2 miscari: o miscare rectilinie si


uniform dupa axa OX si o aruncare pe verticala in sus dupa axa OY

Vox=v0*cos(alfa) voy=v0*sin(alfa)

Y=x*tg(alfa)-[(g*x2)/(2v02*cos2(alfa))] ec. Traiectoriei

X=dist strabatuta pe orizontala

Obs! Ec traiectoriei este o parabola


hmax=(v02*sin2alfa)/(2*g) -inalt max

tu=(v0*sin(alfa))/g -timpul de urcare

x=(v02*sin2alfa)/(2*g) -bataia

Bataia este dist max pe care corpul o parcurge pe orizontala.

S-ar putea să vă placă și