Sunteți pe pagina 1din 3

CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ

Lect. Dr. Delia DELIU – 2021-2022

CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ (AMFFE, II) - PROIECTE

TOPICS:

 ORICE TEMĂ/TEMATICĂ, DIN ORICE DOMENIU!

REQUIREMENTS & GUIDELINES / TIPS & TRICKS:

1. Deadlines:
 09.03.2022, 23:59 – assignarea temei  vz. link platforma de eLearning – secţiunea ASSIGNMENT – PROIECTE
 21.04.2022, 23:59 – uploadarea proiectelor  vz. link platforma de eLearning – secţiunea ASSIGNMENT – PROIECTE
 02-25.05.2022 – prezentarea proiectelor  proiectele vor fi prezentate în săptămânile #10, #11, #12, #13

2. Individual / teamwork:
Se va lucra INDIVIDUAL!

3. Dimensiune/lungime: min. 25 pag. / max. 35 pag.

4. Formatare – Lb. Română ( diacritice!!!), Microsoft Word, font: Times New Roman
 Margins: Top: 2,2 cm; Left: 1,8 cm; Bottom: 2,2 cm; Right: 1,8 cm
 Titlu (14pt, Bold, centered); Author name (12pt, Bold, centered); email (10pt, Italic, centered)
 Abstract/Cuvinte cheie (10pt, justified)
 Restul lucrării (12pt, justified)

5. Structură (toate secţiunile sunt obligatorii!)

 TITLU – concis, specific şi relevant / nu este necesar să fie exact titlul propus de noi, din listă!

 AUTORI (nume, prenume + afiliere + email)

 ABSTRACT: 100-300 cuv.


Rezumatul ar trebui să fie constituit dintr-un singur paragraf și să se încadreze în stilul abstractelor structurate, dar fără titluri:
1) Background/context: plasați întrebarea de cercetare abordată într-un context larg și evidențiați scopul studiului;
2) Metode de cercetare: Descrieți pe scurt principalele metode sau tratamente aplicate.
3) Rezultate: sumarizaţi principalele constatări ale lucrării;
4) Concluzii: indicați principalele concluzii sau interpretări; și
5) Contribuţii proprii/elemente de originalitate.
Rezumatul ar trebui să fie o reprezentare obiectivă a lucrării.

 CUVINTE CHEIE: min. 5 cuv. / max. 8 cuv. (ordine alfabetică)

 JEL: codurile JEL  min. 1 / max. 4 (pentru clasificarea JEL, consultaţi:


https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel)

1
CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ
Lect. Dr. Delia DELIU – 2021-2022

1. INTRODUCERE (background, context, overview asupra tematicii, aspecte istorice – dc. este cazul)
Introducerea ar trebui să plaseze, pe scurt, lucrarea într-un context larg și să evidențieze de ce este importantă. Ar trebui să definească
scopul lucrării și semnificația acesteia, inclusiv ipotezele specific/presupunerile testate sau investigate.
Menționați pe scurt obiectivul principal al lucrării, obiectivele specifice și evidențiați principalele concluzii la care aţi ajuns. Păstrați
introducerea ușor de înțeles pentru oamenii de știință care lucrează/activează în afara subiectului lucrării.

2. ANALIZA LITERATURII DE SPECIALITATE


Starea actuală a domeniului de cercetare trebuie revizuită cu atenție, iar publicațiile cheie trebuie citate.
Vă rugăm să evidențiați ipotezele controversate și divergentele/opiniile diferite atunci când este necesar.

3. METODOLOGIA DE CERCETARE
Secțiunea ar trebui să furnizeze o descriere clară a procedurilor experimentale și motivele care stau la baza alegerii metodelor
experimentale specifice. Secțiunea de Metode & materiale ar trebui să fie suficient de elaborată, astfel încât cititorii să poată repeta
procedura experimentală și să reproducă rezultatele.
Rigurozitatea științifică a lucrării se poate observa încă din această secțiune, așa că asigurați-vă că ați detaliat toate detaliile
investigaţiilor, explorărilor, testelor şi/dau experimentelor dvs. Explicați procedurile pas cu pas împărțind secțiunea principală în mai
multe subsecțiuni. Folosiți timpul trecut pentru a descrie ceea ce ați făcut de când raportați despre un experiment finalizat.
Secțiunea metodelor ar trebui să descrie modul în care întrebarea de cercetare şi-a găsit răspuns, respectiv să explice modul în care au
fost analizate rezultatele. Explicați clar diferitele metode statistice utilizate pentru testarea semnificației (dacă este cazul) și motivele
care stau la baza alegerii.
Secțiunea ar putea să includă următoarele:
 Setup experimental
 Colectarea de date
 Analiza datelor
 Testarea statistică (dacă este cazul)
 Ipotezele/presupunerile (de la care aţi pornit)

4. REZULTATE
Prezentați rezultatele cercetării ajutându-vă de tabele, grafice şi diagrame, explicându-le şi indicând cititorului elementele relevante.
Această secțiune ar trebui să evidențieze constatări semnificative sau interesante.

5. DISCUŢII
Autorul ar trebui să discute, să dezbată rezultatele și modul în care acestea pot fi interpretat, atât din perspectiva studiilor anterioare,
cât și a ipotezelor de lucru. Descoperirile și implicațiile acestora ar trebui discutate în cel mai larg context posibil. Pe de cealaltă parte,
ar trebui evidențiate limitele cercetării.

6. CONCLUZII
O lucrare de cercetare ar trebui să se încheie cu secţiune de Concluzii foarte bine construită. Această secţiune este oarecum similară cu
secţiunea de Introducere. Reiteraţi scopul cercetării, obiectivele generale, obiectivele specifice și rezumați principalele constatări și
dovezi pentru cititor. De obicei, puteți face acest lucru într-un singur paragraf cu trei puncte cheie principale și un mesaj puternic pentru
cei ce citesc lucrarea.
Nu trebuie să prezentați argumente noi în concluzia dvs. Puteți ridica câteva întrebări deschise și puteți stabili “scena” pentru următorul
studiu. Acesta este un loc bun pentru a vă prezenta gândurile despre posibile lucrări viitoare. Încercați să explicați cititorilor dvs. ce s-ar
putea face mai mult. Care credeți că sunt următorii pași de parcurs? Ce alte întrebări necesită investigații suplimentare? Pot fi
menționate, aşadar, și direcțiile viitoare de cercetare. Concluziile reprezintă ultima parte a lucrării ştiinţifice pe care cititorul dvs. o va
vedea, așa că alocaţi suficient timp acesteia, astfel încât să puteți finaliza lucrarea într-un mod cât mai “de impact”.

2
CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ
Lect. Dr. Delia DELIU – 2021-2022

 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE – cel puţin 15 referinţe bibliografice (70% - articole ştiinţifice, 30% - cărţi)
Journal Articles:
1. Author 1, A.B.; Author 2, C.D. Title of the article. Abbreviated Journal Name Year, Volume, page range.

Books and Book Chapters:


2. Author 1, A.; Author 2, B. Book Title, 3rd ed.; Publisher: Publisher Location, Country, Year; pp. 154–196.
3. Author 1, A.; Author 2, B. Title of the chapter. In Book Title, 2nd ed.; Editor 1, A., Editor 2, B., Eds.; Publisher: Publisher Location, Country,
Year; Volume 3, pp. 154–196.

Unpublished work, submitted work, personal communication:


4. Author 1, A.B.; Author 2, C. Title of Unpublished Work. status (unpublished; manuscript in preparation).
5. Author 1, A.B.; Author 2, C. Title of Unpublished Work. Abbreviated Journal Name stage of publication (under review; accepted; in press).
6. Author 1, A.B. (University, City, State, Country); Author 2, C. (Institute, City, State, Country). Personal communication, Year.
Conference Proceedings:
7. Author 1, A.B.; Author 2, C.D.; Author 3, E.F. Title of Presentation. In Title of the Collected Work (if available), Proceedings of the Name of the
Conference, Location of Conference, Country, Date of Conference; Editor 1, Editor 2, Eds. (if available); Publisher: City, Country, Year (if
available); Abstract Number (optional), Pagination (optional).

Thesis:
8. Author 1, A.B. Title of Thesis. Level of Thesis, Degree-Granting University, Location of University, Date of Completion.

Websites:
9. Title of Site. Available online: URL (accessed on Day Month Year).

Recomandări de bibliografie:
o Google Academic/Scholar: https://scholar.google.com/ (utilizaţi cuvinte cheie)
o Revista Audit Financiar, Camera Auditorilor Financiari din România: http://revista.cafr.ro/Archive
o Revista CECCAR Business Review, Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România:
https://www.ceccarbusinessreview.ro/ro/

S-ar putea să vă placă și