Sunteți pe pagina 1din 4

Tema: Dumitru Matcovschi – marea conștiință a timpului nostru

„Microcosm”

Evocare

 Determinați trăsături ale poetului din versurile:

 „Eu am crezut şi cred, mai cred, ca-ntâia oară,


Că nu-i poetul, nu-i poet fără de ţară”

 „Eu am cântat, eu cânt şi-o să mai cânt,


La margine de lume şi de ţară,
Încet, încet, cu limpezit cuvânt,
Străbun pământ şi noua primăvară”
(D. Matcovschi)

 „Cine sunt eu? Cine eşti tu, el, fiecare?


întrebare pentru orice muritor.
Răspund cum pot, cum cred, cum ştiu: soarta mă doare,
Cine aş fi, un singur dor mai am, sunt om, sunt dor.”
(D. Matcovschi)

Realizarea sensului

 Informație generală:

Simbol de demnitate şi de rezistenţă, D. Matcovschi a lăsat moştenire opera, o


lecţie de demnitate, de dragoste necondiţionată faţă de ţară, limbă, popor, mamă,
femeie.
 Distincții:

 Scriitor al poporului (1989)


 Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1990)
 Cavaler al Ordinului Republicii, membru titular al Academiei de Științe din R.
Moldova (1996)
 Laureat al Festivalului Internațional de poezie „Nichita Stănescu (1997)
 Cavaler al Ordinului „Steaua României” în grad de comandor (2000)
 Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău (2009)
 Cavaler al Ordinului „Meritul Cultural” (2012). A fost deținător al premiilor
„Mihai Eminescu” și „Pentru distincție în muncă”.

 Din 1 septembrie 2003, liceul din comuna de baștină a poetului îi poartă numele.
În 2011, la aniversarea a 72 de ani de la nașterea poetului, a fost inaugurată casa-
muzeu „Dumitru Matcovschi”, cu contribuția comună a soției și familiei, a surorii
lui și a câtorva oameni politici. Tot atunci, a fost inaugurat Festivalul Internațional
de poezie și cântec „Dumitru Matcovschi”, cu participanți din Moldova,
România și Ucraina.

 Opera:

Dumitru Matcovschi este autorul a peste 50 de volume de poezie, proză și piese de


teatru și este recunoscut drept un simbol al mișcării de renaștere națională
din Basarabia. Unele din creațiile sale au fost traduse în rusă și lituaniană.

Poezie

1971 „Melodica”
1974 „Grâul”
1977 „Axa”
1981 „Patria, poetul și balada”
1987 „Tu, dragostea mea”
1990 „Soarele cel mare”
1991 „Imne și blesteme”
1998 „Vad”
1999 „Crucea”
2001 „Veșnica toamnă”
2003 „Pasărea nopții pe casă”
Proză:

1973 „Duda”
1975 „Bătuta”
1979 „Toamna porumbeilor albi”
1982 „Focul din vatră”
2003 „Teatru”
Piese de teatru: „Președintele”, „Cântec de leagăn pentru bunici”, „Piesă pentru un
teatru provincial”, „Pomul vieții”, „Abecedarul”, „Tata”, „Troița” etc.

 Studiul textului „Microcosm” de Dumitru Matcovschi:

Am întâlnit un om bătut de soarte,


de nenoroc bătut, un cerșetor:
Și nici în vatră focul nu mai arde,
și am copii, și flămânzesc, și mor.
Am întâlnit un om bătut de gânduri,
om între oameni omul, lut din lut,
frumos, mărinimos și-atât de singur,
și-atât de plâns, și-atât de abătut.
Am întâlnit un om de nepriință,
o secătură, un netrebnic, un lălâu.
M-am întristat, ci nu venea din chibzuință:
purta lălâul și satâr la brâu.
Am întâlnit un om de neputință,
o cață-precupeață, un scălâmb.
M-am întristat, ci nu venea din suferință:
purta scălâmbul vârf de coastă în carâmb.
Am întâlnit un om de rea credință,
o corcitură deocheată, un urât.
M-am întristat, ci nu venea din pocăință:
un antihrist cu lănțișor la gât.
Și-am întâlnit un om dintr-o bucată,
un verde brad, un ne-ngenuncheat!
M-am bucurat: această lume toată
a veșnicit cu verdele de brad!
Și-am întâlnit un om de omenie,
un om frumos cu sufletul de toamnă.
Am lăcrămat: în astă vitregie
un om de omenie mult înseamnă!
 Descifrarea titlului
 Analiza vers cu vers
 Imagini artistice/figuri de stil
 Semnificații
 Motive
 Mesajul global

Reflecție

 Discuție dirijată:
 Câte ipostaze ale omului se regăsesc în poezie? Comentați
 Determinați ideea centrală a textului

 Expuneți-vă părerea în raport cu ideile din citate:

 „În oamenii frumoşi e frumoasă şi toamna.” (Plutarh)


 „Oamenii buni nu au nevoie de legi pentru a acţiona responsabil, iar oamenii răi
vor găsi întotdeauna o modalitate de a le ocoli.” (Platon)
 „Unii produc fericire oriunde se duc. Alții, oricând se duc.” (Oscar Wilde)
 „Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi e superior prin ceva. De aceea
încerc să învăț câte ceva pe lângă fiecare.” (Sigmund Freud)
 „Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura. Acest lucru nu-l prea știu
oamenii, dar îl știu păsările.” (Lucian Blaga)

Temă pentru acasă (la alegere):

 PPT – viața și activitatea lui D. Matcovschi


 Redactați un eseu pe tema „Un om printre oameni”, în raport cu poezia lui D.
Matcovschi, încadrând unul din citatele de mai sus.

S-ar putea să vă placă și