Sunteți pe pagina 1din 15

ECUATIILE DREPTEI

Teorie si exemple simple


ECUATIILE DREPTEI

Dreapta determinată de un punct şi o direcţie data

Iulia Liberis (2008)

În plan considerăm reperul cartezian ortogonal .


Fie dreapta care trece prin punctul şi având ca direcţie pe cea a

vectorului nenul .

Definiţie:

Vectorul se numeşte vector director al dreptei .

Un punct se află pe dreapta dacă şi numai dacă

vectorii şi sunt coliniari, adică,

Această relaţie între coordonatele punctului , necesară şi suficientă pentru


ca se numeşte:
ecuaţia asociată dreptei sau ecuaţia dreptei determinată de un punct

fix şi de vectorul director

Exemplu:

Fie
Ecuaţia dreptei care trece prin şi este de vector director este:
1
ECUATIILE DREPTEI

unde
din

Observaţie:

1) Orice vector care are aceeaşi direcţie cu este de asemenea un vector director
al dreptei .

2) În exemplul dat anterior, dacă şi au aceeaşi direcţie sunt coliniari

ecuaţia dreptei devine: care este o altă


ecuaţie asociată dreptei . Atunci o dreaptă are o infinitate de ecuaţii.

Aplicaţii:
1) Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin punctul şi vector

director
Soluţie:
Ecuaţia unei drepte ce trece prin şi are ca vector director

vectorul este:

Pentru şi

2) Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin şi are ca vector

director

Soluţie:

2
ECUATIILE DREPTEI

Observaţie:
În prima aplicaţie ecuaţia dreptei este o dreaptă paralelă cu axa prin . Se

observă că pentru vectorul director cea de-a doua coordonată a punctului


este .
În cea de-a doua aplicaţie, ecuaţia dreptei este , care are ca reprezentare o
paralelă la axa , iar vectorul director are prima coordonată .

Ecuaţia dreptei determinată de două puncte distincte

Fie punctele distincte.

Vectorul va fi vectorul director al


dreptei determinată de punctele şi .
Trebuie să scriem ecuaţia unei drepte care trece printr-un punct, de exemplu şi

vectorul director .

Ştim că ecuaţia dreptei determinată de vectorul director şi


punctul este: .

Aplicând pentru vectorul director şi vom


obţine:

ecuaţia mai poate fi scrisă:

ecuaţia dreptei ce trece prin două puncte distincte


Aplicaţie:
1) Se dau două puncte şi
Să se determine ecuaţia dreptei
Soluţie:

3
ECUATIILE DREPTEI

2) Se dau punctele Să se scrie ecuaţia dreptei

Soluţie:
Deoarece vom scrie ecuaţia dreptei

sau

3) Se dau punctele .
Să se scrie ecuaţia dreptei .

Soluţie:
Deoarece ecuaţia dreptei

sau

Observaţie:
1) Se observă că, pentru cel de-al doilea exemplu, ecuaţia dreptei este , adică
dreapta este paralelă cu axa şi trece prin punctul de abscisă
Acest lucru se întâmplă când ordonatele celor două puncte sunt egale.

2) Pentru cel de-al treilea exemplu, ecuaţia dreptei este , adică dreapta este
paralelă cu axa şi trece prin punctul de ordonată
Această dreaptă se obţine când abscisele celor două puncte sunt egale.

4
ECUATIILE DREPTEI

Ecuaţia dreptei prin tăieturi

Determinarea ecuaţiei dreptei prin tăieturi este o consecinţă a ecuaţiei dreptei


determinată de două puncte.
Fie o dreaptă care intersectează axele şi în punctele
şi cu Aceste intersecţii ale dreptei cu axele se numesc tăieturi.

Aplicând formula de determinare a ecuaţiei


dreptei cu anume:

pentru

Atunci ecuaţia dreptei devine:

- ecuaţia dreptei prin tăieturi


Exemplu:
1) Fie Ecuaţia dreptei este

2) Ecuaţia dreptei este

Distanţa de la un punct la o dreaptă


Fie un punct din plan şi o dreaptă de ecuaţie

5
ECUATIILE DREPTEI

cu .
Fie proiecţia ortogonală a punctului pe dreapta .

Lungimea segmentului se numeşte distanţa de la punctul la dreapta şi


se notează cu .
Vom găsi expresia analitică a distanţei

Vectorul director al dreptei este


Deoarece

Vectorul director al dreptei este

Din ecuaţia dreptei ce are ca vector director vectorul şi conţine


punctul ecuaţia dreptei este:

Observaţie:

Ecuaţiile se numesc ecuaţiile parametrice ale dreptei

6
ECUATIILE DREPTEI

Pentru a determina coordonatele punctului , intersectăm dreapta cu


dreapta . Adică se rezolvă sistemul:

se înlocuiesc şi în cea de-a treia ecuaţie

care este corespunzător punctului .


Din primele două ecuaţii ale sistemului pentru

Aplicaţie:
Fie drepta de ecuaţie şi punctul Să se determine
coordonatele proiecţiei ortogonale a punctului pe şi .
Soluţie:

Vectorul director al dreptei h este


Vectorul director al dreptei este
Ecuaţia dreptei este:

7
ECUATIILE DREPTEI

Pentru a găsi punctul trebuie rezolvat sistemul:

Perpendicularitatea a două drepte


Fie dreptele şi de ecuaţii

Dreptele şi sunt perpendiculare dacă şi numai dacă vectorii lor directori

şi sunt ortogonali.

Fie şi reprezentanţi ai vectorilor şi Deoarece şi sunt


ortogonali este dreptunghic în .

Aplicând teorema lui Pitagora în

Dar dacă

8
ECUATIILE DREPTEI

Deoarece

Concluzie:
Dreptele şi de ecuaţii şi sunt perpendiculare

Aplicaţii:
1) Să se arate că dreptele şi de ecuaţii

sunt perpendiculare.
Soluţie:

2. Să se determine astfel încât dreptele şi de ecuaţii

să fie perpendiculare.
Soluţie:

9
ECUATIILE DREPTEI

10
ECUATIILE DREPTEI

11
ECUATIILE DREPTEI

12
ECUATIILE DREPTEI

13
ECUATIILE DREPTEI

14

S-ar putea să vă placă și