Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele elevului: ...................................................................... Data: ...........................

Evaluare sumativă

„Toamna, doamnă ruginie”


1. Dictare:

2. Citește cu atenție textul:


Puișorii
după Emil Gîrleanu
În fața casei, copilașul urmărește stolul de rândunele, printre care și cei trei
pui ai lui, din cuibul de sub streașină.
Păsările s-au odihnit puțin și apoi s-au ridicat.
Copilașul a privit lung stolul care se pierdea, apoi a început să plângă.
Mama a venit în fugă și l-a strâns în brațe.
− Nu plânge, dragul mamei, se vor întoarce la primăvară.

 Completează enunțurile cu informații din text:


Titlul textului este ......................................................................................... .
Autorul textului se numește .......................................................................... .
Personajele textului sunt ...................................... și .................................... .
Textul are ......................................................................................... alineate .
Linia de dialog marchează cuvintele ............................................................ .
1
3. Construiește propoziții cu următoarele cuvinte: șubă, zgribulit, merinde, se mânie.

4. Citește următoarele enunțuri și scrie ce personaje sunt descrise:


A mâncat și a băut, neavând cu ce să plătească.
A umplut scorbura cu alune, pentru iarnă.
Mergea spre iarmaroc, zgribulit și speriat.
Ea nu se atinsese de merinde.
Și-a lasăt coada în laba veveriței.

5. Desparte în silabe cuvintele:


zgribulit- provizii -
merinde - mânios -
șubă - doborî –

6. Adaugă câte o însușire potrivită fiecărui cuvânt.


veveriță – iepure -
ciocănitoare – ogar -
scorbură – ciuboțele -

7. Completează propozițiile cu unul din cuvintele într-un/într-o.


........................... după-amiază, Mircea a ieșit în grădină. Ținea o lopată
......................... mână. O stropitoare aștepta ........................ colț al grădinii. A
terminat treaba .............................. oră.

Cum te simți la finalul testului?

2
Dictare:

Într-un dulap era o bucată de brânză neîncepută. Șoricelul


hotărî să mănânce îndată. Însă motanul într-o clipă a venit.
Flămândul șoricel a plecat întristat.

S-ar putea să vă placă și