Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA EXAMEN (SESIUNEA FEBRUARIE)

Disciplina: MODELAREA PROCESELOR FIZICE SI CHIMICE, an I AIA Sisteme, sisteme automate (clasificari; tipuri de conducere/control: logic; linear, fuzzy). Modele, modele matematice (MM): tipuri; definitii; utilizari; obtinere; abordari posibile; variabilele unui MM. 3. Instrumente de obtinere a MM: i) EDO; ii) EDP; iii) EDt (forme utilizand operatorii de avans/intarziere); iv) Transformatele Fourier in timp continuu si discret (directa, inversa, proprietati); v) Transformata Laplace (directa, inversa, proprietati). 4. Functiile de calcul simbolic in Matlab ale transformatelor Fourier, Laplace, Z. 5. Metode de obtinere a MM in domeniul timp (t): A). (EDO: (i) metoda clasica (anumite intrari) si (ii), metoda convolutiei; B). EDt-ecuatii cu diferente: (i) metoda clasica si (ii) metoda convolutiei. 6. Metoda transformatei Laplace, in domeniul frecventei complexe s (s = + j). 7. Modele matematice I-E, tipurile: EDO; EDt; raspunsul la impuls; functia de transfer (f.d.t.). 8. Exemple de probleme: cele date in curs, dar si de tipul: se da MM tip EDOn pentru un sistem (n = 1, 2,...). Se cere sa se determine f.d.t. aferenta (deci alt tip de MM de forma I-E) 9. Exemple de probleme: cele date la curs, dar si de tipul: se da f.d.t. pentru un sistem. Se cere sa se scrie in Matlab programul necesar determinarii f.d.t. (tf,zpk,ss). 10. Modele in spatiul starilor (SS), tip I-S-E (Probleme generale, stari, spatiul starilor). 11. Exemple de probleme: cele date la curs dar si de tipul: sa se scrie programul Matlab pentru determinarea unui MM tip I-S-E, pentru un sistem de ordinul n. Se cere apoi sa se determine f.d.t. aferenta acestuia/ echivalenta (tf,zpk). 12. MM - LTI tip I-E si I-S-E in Matlab (tipuri: tf,zpk,ss,frd; conversia modelelor; operatii aritmetice cu modelele LTI). 13. Modele grafice ((i) scheme bloc (SB): elementele schemelor bloc; schemele bloc ale SA (inchise, in bucla); functiile de transfer ale elementelor schemelor bloc; algebra schemelor bloc, reguli de miscare a conexiunilor si sumatoarelor schemelor bloc; exemple; (ii) grafuri de curgere a semnalului (grafuri de semnal -GS): definitii, probleme generale; legatura dintre grafurile de semnal si schemele bloc, exemple; (iii) conversia SG GS (procedura, regula lui Mason: determinarea f.d.t. din GS (GSf.d.t); problema determinarii GS din MM - I/E (EDO) si din MM - I/S/E (EDO-I/EGS; EDO-I/S/EGS). 14. Exemple de probleme: cele date la curs, dar si de tipul: se da un sistem cu MM tip I-E EDO, si se cere sa se determine f.d.t.. aferenta. 15. Sau: exemple de probleme: se dau doua blocuri in serie (ori paralel, bucla), ambele avand MM-f.d.t. sau tip EDO-I/E si se cere sa se determine f.d.t. echivalenta. 16.. Modelarea (obtinerea EDO) sistemelor fizice mecanice, utilizand: (i) metoda clasica, Newton; (ii) Metoda Lagrange (Lagrangeanul); Exemple. 17. Modelarea (obtinerea MM-EDO) sistemelor chimice (rezervoare hidraulice: simple; cu flux variabil; inchise gaz ideal izoterm; inchise gaz comprimat adiabatic; cu amestecare fara reactie; cu amestecare cu reactie; cu amestecare cu reactie reversibila; bilanturi de masa si energie simultane; cu manta, amestecare si alimentare multipla; cu fierbere in flux continuu) 18. Metoda bond-graf (Bond-Graph - BG) de obtinere a MM aferente sistemelor (istoric; filosofie; analogii de comportare dinamica a diverselor sisteme tehnice cunoscute; elementele standard ale limbajului BG (noua: I, C, R, SE, SF, TR, GY, J0, J1); conventii de modelare; cauzalitate etc) 19. Simularea MM aferente sistemelor in Matlab: functiile ode45, ode23, ode23s, ode23t, ode23tb, ode113, ode15s; filosofia simularii/ integrarii numerice (metode Euler si Runge-Kutta I, IV)
1. 2. Obs.ervatii: La examen veti alege 10 (zece) chestiuni din problemele/exemple date la curs, dar si din probleme de mai sus similare celor de la curs (poz. boldate 8, 9, 11, 14, 15). Atentie la scrierea programelor, desi aveti voie cu toate instructiunile Matlab pe masa. Temele de casa, rezolvate si predate toate, la fel ca si toate lucrarile de laborator, constituie conditii obligatorii pentru a putea sustine examenul. 21-01-2011 Titular curs,