Sunteți pe pagina 1din 1

SR EN

AN EMITERE

TITLUL ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea p r ilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

933-8

2001

933-3(A1)

ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: 2002(2004) Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea con inutului de elemente cochiliere. Procent de cochili n agregate

933-7

2001

933-5(A1)

ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: 2001(2005) Determinarea procentului de suprafe e concasate i sf rmate din agregate grosiere ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: 2002(2006) Determinarea granulozit ii. Analiza granulometric prin cernere ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 6: 2002(2004) Evaluarea caracteristicilor suprafe ei. Coeficient de curgere a agregatelor ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 10: Evaluarea p r ilor fine. Determinarea granulozit ii filerului (cernere n curent de aer) ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometric . Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei particulelor. Coeficient de form

933-1(A1)

933-6(AC)

933-10

2009

933-2

1998

933-4

2008

ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 11: 933-11(AC) 2009(2010) ncerc ri pentru clasificarea componentelor agregatului grosier reciclat ncerc ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea p r ilor fine. ncercare cu albastru de metilen

933-9

2009