Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII PSIHOLOGICE

Nr. ......................../.............................
1. Furnizorul serviciilor psihologice ANDRONE GETA CABINET INDIVIDUAL
DE PSIHOLOGIE, avnd sediul profesional situat n: Brlad, Bld. Republicii nr.
3.6, bl. A2, sc. B, ap. 30, judeul Vaslui, codul de nregistrare 1BC2520, reprezentat
prin androne geta, psiholog cu drept de liber practic, cod personal 08694.
2. Beneficiarul serviciilor psihologice:.......................................................................
Avnd sediul / domiciliul situat n ..............................................................................
str. ............................nr. ...................bl...................sc................et...............ap...............
sector / jude.................................................C.U.I. / CNP: ............................................
nregistrat n ......................................., sub nr. .............................................., act de
identitate (B.I./ C.I.) seria ...............nr. ............eliberat / de ctre ................................
la data de .................................., contul bancar nr. ........................................................
deschis la ..........................................................................................., reprezentat prin
Dna, / Dl. ..............................................................avnd funcia de ..............................,
n temeiul dispoziiilor Legii nr. 213 / 2004, i a normelor metodologice de aplicare la
Legii nr. 213 / 2004, aprobate prin H.G. nr. 788 / 2005, am convenit ncheierea
prezentului contract de prestri servicii psihologice, avnd urmtoarele clauze:
Art. 1. Obiectivul contractului (serviciile psihologice):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................Ar
t. 2- Durata i condiiile contractului
Prezentul contract este ncheiat pentru o period nedetermint sau pe o perioad
de.... ......(zile/luni /ani), sau / i pentru un numr de ...................edine psihologice
(investigaii, studii comportamentale, testri, terapie, consiliere, etc. ), avnd ..............
............(minute/ ore), totaliznd ....................(minute / ore).
Art. 3.- Preul i modalitile de plat:

Preul convenit este de ...........................(RON), achitat integral. Preul poate fi achitat


la data ncheierii prezentului contract, sau n termen de maxim .....................(ore / zile),
de la data ncheierii prezentului contract, prin transfer bancar (O.P. / C.E.C.).
Art. 4.- Drepturile i obligaiile
A. Beneficiarul serviciilor psihologice are urmtorele drepturi i obligaii:
a). s fie informat cu privire la condiiile prestrii serviciilor psihologice ce formeaz
obiectul prezentului contract;
b). S achite integral preul serviciilor psihologice ce formeaz obiectul prezentului
contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plat acceptat de
ctre furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de ctre acesta prin
prezentul contract;
c). s respecte indicaiile furnizorului serviciului psihologic i s aib un comportament
civilizat pe toat perioada prestrii serviciilor psihologice;
d). S-i asume n totalitate declaraia privind consimmntul informat, potrivit art. 8
din prezentul contract;
B. Furnizorul serviciilor psihologice are urmtoarele drepturi i obligaii:
a). S i se achite integral preul serviciilor psihologice, specificat n prezentul contract,
prin modalitatea de plat precizat;
b). S ntreprind toate aciunile pe care le consider necesare n realizarea scopului
prevzut n obiectul contractului;
c). s nu fie constrns n nici un fel, cu privire la modalitatea exercitrii profesiei;
d). s respecte confidenialitatea prezentului contract, precum i secretul profesional,
potrivit dispoziiilor art. 46 48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213 /
2004, aprobate prin H.G. nr. 788 / 2005;
e). s elibereze beneficiarului, n cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor
psihologice, fr a afecta calitatea acestora.
Art. 5 ncetarea i modificarea contractului:
Prezentul contract poate nceta n cazul n care una din prile contractante nu i
respect obligaiile stipulate, fr a afecta ns sumele deja scadente, la data ncetrii
contractului. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de ctre oricare dintre prile

contractante cu obligaia notificrii prealabile a inteniei de reziliere, cu cel puin 15


zile nainte de data rezilierii propriu-zise.
Contractul se consider reziliat de drept n cazul n care psihologul cu drept de liber
practic este suspendat sau i se retrage atestatul de liber practic.
Art. 6 Dispoziii finale:
Orice litigiu decurgnd din executarea prezentului contract va fi soluionat pe cale
amiabil, iar n caz contrar va fi adus la cunotin Comitetului director al Colegiului
Psihologilor din Romnia, pentru mediere. n cazul n care n urma medierii, litigiul nu
a fost soluionat, prile se pot adresa instanelor competente.
Prile convin ca prezentul contract s constituie titlu executoriu cu privire la drepturile
i ibligaiile asumate:

Art. 7. Subsemnatul ...................................................................(persoan fizic


testat, ) declar pe propria rspundere c am luat la cunotin de scopurile, durata,
procedurile utilizate, riscurile, beneficiile. Limitele confidenialitii serviciilor
psihologice, precum i de dreptul de a m retrage oricnd de la participarea la
desfurarea serviciilor psihologice.
Prezentul contract a fost ncheiat i va intra n vigoare, astzi,.....................................,
n 2 (dou) exemplare a cte 3 (trei) pagini fiecare, cte un exemplar pentru fiecare
parte.

Furnizor de servicii psihologice,

Beneficiarul serviciilor psihologice,