Sunteți pe pagina 1din 4

Monografie climatica

INTRODUCERE CUPRINS I. Factorii genetici ai climei: I.1. Factorii climatogeni radiativi I.1.1 Radiatia globala I.1.2 Bilantul radiativ I.2. Factorii climatogeni dinamici I.2.1 Centrii barici de actiune si formatiunile barice care influenteaza evolutia vremii pe teritoriul Romaniei I.2.2 Perioadele sinoptice caracteristice pentru evolutia vremii pe teritoriul Romaniei I.2.3 Tipurile barice care determina principalii curenti atmosferici deasupra teritoriului Romaniei I.2.4 Tipurile de circulatie atmosferica specifice teritoriului Romaniei I.2.5 Principalele mase de aer care survoleaza teritoriul Romaniei I.3 Factorii climatogeni fizico-geografici I.3.1 Relieful I.3.2 Vegetatia I.3.3 Hidrografia I.3.4 Solurile si rocile I.4 Factorii antropici II.Caracteristicile climei II.1 Temperatura aerului II.1.1 Distributia spatiala a temperaturii aerului II.1.1.1 Distributia spatiala a temperaturilor medii anuale II.1.1.2 Distributia spatiala a temperaturilor medii lunare II.1.2 Regimul anual al temperaturilor medii lunare II.1.2.1 Amplitudinea anuala a temperaturilor medii lunare II.1.2.2 Diferentele termice dintre lunile corespondente II.1.3 Oscilatiile neperiodice de temperatura ale aerului II.1.3.1 Variatia de la un an la altul a temperaturilor medii anuale si temperaturilor medii lunare II.1.3.2 Fluctuatiile de lunga durata ale tempreaturii aerului II.1.4 Regimul anual al temperaturilor medii zilnice II.1.4.1 Amplitudinea anuala a temperaturilor medii zilnice II.1.4.2 Variatia de la o zi la alta a temperaturilor medii zilnice II.1.5 Frecventa temperaturilor medii zilnice II.1.6 Date si intervale medii caracteristice

II.1.7 Temperaturi acumulate II.1.8 Distributia spatiala a mediilor temperaturilor extremelor zilnice II.1.8.1 Distributia spatiala a mediilor minimelor zilnice II.1.8.2 Distributia spatiala a mediilor maximelor zilnice II.1.9 Regimul anual al mediilor lunare ale minimelor si maximelor termice II.1.9.1 Regimul anual al mediilor lunare ale minimelor zilnice II.1.9.2 Regimul anual al mediilor lunare ale maximelor zilnice II.1.9.3 Diferenta dintre mediile lunare ale minimelor si maximelor zilnice II.1.10 Variatia de lunga durata a mediilor lunare ale temperaturilor extreme din fiecare zi II.1.11 Frecventa temperaturilor minime si maxime zilnice II.1.11.1 Frecventa temperaturilor minime zilnice II.1.11.2 Frecventa temperaturilor maxime zilnice II.1.12 Regimul diurn al temperaturilor medii orare II.1.13 Temperaturi extreme absolute II.1.13.1 Temperaturi minime absolute II.1.13.2 Temperaturi maxime absolute II.1.13.3 Diferenta dintre minimele si maximele termice absolute II.1.14 Mediile minime si maxime termice lunare II.1.15 Inghetul II.1.16 Frecventa cu temperaturi caracteristice II.2 Temperatura solului II.2.1 Variatia anuala a temperaturii solului II.2.2 Distributia pe verticala a temperaturii in sol II.3 Umezeala aerului II.3.1 Tensiunea vaporilor de apa II.3.1.1 Regimul anual al tensiunii vaporilor de apa II.3.1.2 Frecventa valorilor medii zilnice ale tensiunii vaporilor de apa II.3.2 Deficitul de saturatie II.3.3 Umezeala relativa II.3.3.1 Regimul anual al umezelii relative II.3.3.2 Frecventa valorilor medii zilnice ale umezelii relative II.3.3.3 Regimul diurn al umezelii relative II.4 Norii II.4.1 Regimul anual al nebulozitatii II.4.2 Frecventa nebulozitatii II.4.3 Regimul diurn al nebulozitatii II.5 Durata stralucirii Soarelui II.5.1 Regimul anual al duratei efective de stralucire a Soarelui II.5.2 Regimul diurn al duratei efective de stralucire a Soarelui II.5.3 Fractia de insolatie II.5.4 Numarul mediu al zilelor cu Soare II.6 Precipitatiile atmosferice II.6.1 Distributia spatiala a precipitatiilor atmosferice

II.6.1.1 Distributia spatiala a cantitatii medii anuale de precipitatii II.6.1.2 Distributia spatiala a cantitatii medii semestriale de precipitatii II.6.1.3 Distributia spatiala a cantitatii medii anotimpuale de precipitatii II.6.2 Regimul anual al precipitatiilor atmosferice II.6.3 Variatii neperiodice ale precipitatiilor atmosferice II.6.3.1 Variatii neperiodice ale sumelor medii lunare ale precipitatiilor II.6.4 Oscilatiile de lunga durata ale cantitatii de precipitatii II.6.5 Frecventa precipitatiilor atmosferice II.6.6 Secetele II.6.7 Durata, intensitatea si abundenta precipitatiilor II.6.8 Cantitatea maxima de precipitatii in 24 ore II.7 Stratul de zapada II.7.1 Durata stratului de zapada II.7.2 Grosimea stratului de zapada II.7.3 Densitatea zapezii II.8 Presiunea atmosferica II.8.1 Regimul anual al presiunii atmosferice II.8.2 Variatiile neperiodice ale presiunii atmosferice II.8.3 Regimul diurn al presiunii atmosferice II.9 Vantul II.9.1 Directia vantului II.9.1.1 Regimul anual al frecventei vantului II.9.1.2 Regimul diurn al frecventei vantului II.9.2 Viteza vantului II.9.2.1 Regimul anual al vitezei vantului II.9.2.2 Regimul diurn al vitezei vantului II.9.2.3 Frecventa zilelor cu viteze mari ale vantului intre anumite praguri valorice II.9.3 Vanturi locale II.10 Fenomene meteorologice deosebite II.10.1 Ceata II.10.2 Bruma II.10.3 Chiciura II.10.4 Polei II.10.5 Viscolul II.10.6 Descarcari electrice III. Degradarea mediului aerian III.1 Surse de poluare ale aerului III.2 Tipuri de poluanti III.3 Raspandirea poluantilor atmosferici III.4 Concentratiile si regimurile poluantilor atmosferici III.5 Consecintele poluantilor atmosferici

III.6 Prevenirea si combaterea poluarii aerului IV.Topoclimate si microclimate IV.1 Geneza topoclimatelor si microclimatelor specifice IV.1.1 Topoclimate naturale IV.1.1.1 Topoclimatul de vale ( de lunca ) IV.1.1.2 Topoclimatul de versant IV.1.1.3 Topoclimatul de padure IV.1.2 Microclimate naturale IV.1.2.1 Microclimatul specific vegetatiei ierboase IV.1.2.2 Microclimatul bazinelor mici de apa IV.1.2.3 Microclimatul de litoral marin IV.1.2.4 Microclimatul microformelor pozitive si negatice IV.1.2.5 Microclimatul spatiilor interioare ( pesteri, ravene ) IV.1.3 Topoclimate antropice IV.1.3.1 Topoclimatul urban IV.1.4 Microclimate antropice IV.1.4.1 Microclimatul cartierelor centrale dens construite IV.1.4.2 Microclimatul cartierelor rezidentiale privilegiate IV.1.4.3 Microclimatul cartierelor rezidentiale de blocuri IV.1.4.4 Microclimatul cartierelor rezidentiale defavorizate IV.1.4.5 Microclimatul cartierelor industriale IV.1.4.6 Microclimatul parcurilor si gradinilor IV.1.4.7 Microclimatul unor spatii inerioare specifice ( hale,gari )