Sunteți pe pagina 1din 28

WORKSHOP DE FINALIZARE PROIECT

21 noiembrie 2013, București


POSDRU/109/2.1/G/81570
„Consilierea şi dezvoltarea abilităților practice ale studenților din
domeniul biotehnologiei în vederea facilitării inserției lor pe piaţa
muncii - BIOPRACT”

Florentina Matei
Manager de proiect
Finanțarea și coordonarea proiectului
•Program: POSDRU (Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane)

• Finanțatori:
– 87,86% Fondul Social European (FSE) = instrumentul principal prin
care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de
ocupare
– 12,14% Contribuție publică națională

• Gestionarea proiectului: AMPOSDRU prin OI-CNDIPT


(Organismul Intermediar - Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic)

Workshop de finalizare POSDRU/109/2.1/G/81570, București, 21.11.2013


 Perioada de derulare: 2 ani
(2.12.2011 – 30.11.2013)

 Obiective generale:
◦ creşterea gradului de ocupare pentru viitorii absolvenţi de
învăţământ biotehnologic

◦ îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere


profesională

◦ promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între solicitant şi


operatorii economici de profil biotehnologic
Obiective specifice BioPract

OS1.Promovarea şi dezvoltarea parteneriatului


între solicitant şi minim 12
întreprinderi/potenţiali angajatori din
domeniul biotehnologic, în vederea sprijinirii
pregătirii profesionale a studenţilor şi inserţiei
absolvenţilor din domeniu pe piaţa muncii.
 OS2.Facilitarea inserţiei şi menţinerii pe piaţa
muncii prin consiliere şi orientare
profesională a 200 de studenţi din anii
terminali în domeniul biotehnologiilor/biologiei
aplicate.
 OS3. Dezvoltarea de aptitudini practice şi
de responsabilizare a 260 de studenti prin
participarea lor la vizite tip circuit/stagii
de practica reale si de calitate in cadrul
operatorilor economici/potentiali angajatori
din domeniul biotehnologic
Activităţile proiectului
A1: Managementul proiectului şi Achiziţii

A2: Studii de inserţie pe piaţa muncii, activităţi de


conştientizare şi consiliere

A3: Organizarea şi derularea de stagii de practică în


domeniul biotehnologic

A4: Informare, promovare, vizibilitate proiect

A5: Monitorizare şi raportare


Grupuri țintă propuse

GT1-200 de studenţi (100/an) din domeniul


biotehnologiilor - consiliaţi si orientaţi profesional
în carieră;

GT2- 60 de studenţi (30/an) din ciclul de licenţă (anul


III/din 4 ani de licenţă) şi de master (anul I/din 2 ani de
studii) - stagii de practică de calitate la potenţiali
angajatori; 200 de studenţi din ani initiali participanti la
vizite

GT3 – 12 tutori de practică proveniţi de la partenerii


de practică - instruiţi în vederea derulării unei practici de
calitate.
Derularea activității de consiliere în carieră

 Au fost derulate 16 sesiuni de consiliere și orientare


profesională pentru 205 studenți

 Derulare sesiuni consiliere:


◦ grupe de 10-15 studenți ce au participat la consiliere de grup
timp de 4 ore
 autocunoaștere și personalitate;
 elaborarea unui CV cu impact;
 elaborarea unei scrisori de intenție;
 jocuri de rol pentru interviul de angajare;
 alte aspecte de dezvoltare personală și rute profesionale)

◦ consiliere personalizată pentru fiecare student, referitoare la


elaborarea CV-ului personal, corelat cu experiența și
personalitatea fiecăruia.
Imagini consiliere
Materiale suport în consiliere:

 broșură privind alegerea traseului


educațional și profesional în domeniul
biotehnologiilor;

 minighid de consiliere în carieră;

 grilă cu tipurile de personalitate;


Indicator de calitate/ Foarte Slab Bine Foarte Excelent
slab bine
Calificativ (%)

In ansamblu cursul a fost : 0 0 5.77 48.08 46.15

Conţinutul cursului a fost : 0 0 2.88 54.81 42.31

Efortul depus de lector pentru a 0 0 1.92 16.35 81.73


spori accesibilitatea cursului a fost:
Eficienţa lectorului în predarea 0 0 1.92 24.04 74.04
materiei a fost :
Claritatea exprimării lectorului a 0 0 0.00 14.42 85.58
fost:
Explicaţiile date de lector au fost : 0 0 2.88 29.81 67.31

Abilitatea lectorului de a prezenta 0 0 0.96 32.69 66.35


explicaţii alternative atunci când a
fost nevoie a fost :
Exemplele şi ilustraţiile folosite de 0 0.96 3.85 40.38 54.81
lector au fost:
Încurajările date studenţilor pentru 0 0 2.88 27.88 69.23
a se exprima liber au fost :
Organizarea generala a cursului a 0 0 1.92 35.58 62.50
fost :
Derularea de stagii de practică

 Au fost contactați peste 30 de operatori


economici din domenii aferente biotehnologiilor,
din care au răspuns pozitiv (prin Scrisoare de
intenție) 13 operatori economici:
◦ domeniul farmaceutic
◦ domeniul alimentar
◦ industria cosmetică
◦ protecția cosumatorilor
◦ institute de cercetare-dezvoltare în domeniul
biotehnologiilor agricole și industriale
Instituție Domeniul principal de activitate

Slavia Pharma Producție farmaceutică


LabormedPharma Producție farmaceutică
Medica Group Producție si Cercetare & Dezvoltare suplimente nutritive
ICCF (Institutului National de Cercetare- Cercetare & Dezvoltare pentru tehnologii, produse şi servicii de interes
Dezvoltare Chimico-Farmaceutica) pentru industria de medicamente şi practică terapeutică
VelPitar S.A. Produse de panificație și morărit
United Romanian Breweries Bereprod Producător şi importator de bere şi băuturi răcoritoare.
(Tuborg Romania)
Angst Buftea Producție derivate din carne
CCAI (Compania de Cercetari Aplicative si Cercetare & Dezvoltare pentru industria alimentară (se va lucra in
Investitii) laboratorul autorizat de analiză microbiologică a alimentelor)
IBA (Institutul de Bioresurse Alimentare) Cercetare & Dezvoltare și Producție în industria alimentară (se va lucra
pe linia de producție și ambalare a produselor alimentare)
Evic Romania (Bio High Tech SRL) Centru privat de cercetare şi experimentare pentru produse cosmetice
INCDA Fundulea (Institutul Naţional de Cercetare &Dezvoltare în Agricultură ( se va lucra în departamentele
Cercetare-Dezvoltare Agricolă) Genetică şi genomică, Biotehnologie, Îmbunătăţirea germoplasmei,
Producere de seminţe)
DSVSA (Direcția Sanitar Veterinară) Autoritate Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
București – Laboratorul de controlul alimentelor
CBAB Biotehnol Cercetare – Dezvoltare în domeniul Biotehnologiilor
 Perioada stagiului : 90 ore (15 zile x 6 ore/zi)

 Stagiul de practică a coincis cu perioada de practică


din graficul de învățământ universitar

 Număr de beneficiari : 60

 Total ore practică: 5400 ore

 Tutori implicați : 13
 La sfârşitul perioadei de practică

◦ tutorii de practică au completat și semnat o fișă de


evaluare/caracterizare a competenţelor
dobândite de student /masterand în stagiul de
practică

◦ beneficiarii au întocmit rapoarte de practică


 10 premianți (1000 lei/premiant)
Imagini practica 2012
Imagini practica 2013
Vizite profesionale
• 3 serii de vizite profesionale (3-4 unitati)
• 181 de studenti participanti

• Unitati vizitate:
•Evic Romania (Bio High Tech SRL)
•Angst Buftea
•United Romanian Breweries Bereprod (Tuborg Romania)
•Laboratoarele Medica
•LabormedPharma
•Institutul National de Cercetare-Dezvoltarea Chimico-Farmaceutica (INCDCF)
•S.C. ICA R&D S.R.L.
•Veolia Apa Service -Stația de epurare – Otopeni
•Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Bucuresti
•Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare –Bucuresti
•Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia mediului –
Laboratorul de Genetică
•Institutul Victor Babeș - București
•S.C. SALSI S.A. Sinaia
•S.C. SEMTEST TIMIȘOARA
•Societatea Agricolă Combinatul Agroindustrial CURTICI
•S.C. SOBIS SOLUTIONS – PĂSTRĂVĂRIA Albota
Rezultate/Indicatori

 205 studenti consiliati

 241 studenti participanti la stagii/vizite


profesionale

 13 parteneriate de practica incheiate


 Peste 95% dintre studenți au apreciat derularea în
ansamblu a sesiunilor de consiliere cu calificativele
foarte bine și excelent

 25% dintre beneficiari și-au găsit un loc de muncă


(full time sau part time)

 17% dintre beneficiari au beneficiat de stagii ”de


probă” în vederea unei posibile angajări, voluntariat
sau internshipuri suplimentare
 Aspecte negative semnalate în perioada de
implementare:

◦ volumul ridicat de documente suport (convenții


practică, fișe de observație, etc);

◦ corelarea partiala a Portofoliile de practică


propuse de parteneri și conținutul efectiv al
stagiilor;

◦ deficiențele în efectuarea plaților către parteneri


și beneficiari (blocaj național general)
Informații utile:
CBM Biotehgen
Bd. Mărăști nr.59, sector 1, București
e-mail: biotehgen@yahoo.com
Website Biotehgen: www.biotehgen.eu
Website proiect: http://www.biotehgen.eu/biopract

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor


Structurale: http://www.fonduri-ue.ro

FSE: http://www.fseromania.ro

POSDRU: http://www.fseromania.ro/index.php/posdru

OI-CNDIPT: http://cndiptoi.tvet.ro/
Echipa proiectului

Camelia Diguta Stefana Jurcoane Silvana Danaila -Guidea

Mioara Varga Bogdan Matei Radu Toma


Persoane suport

Prof. Dr Calina Petruta Cornea – Decan Mariana Iordache- consilier resurse umane
Facultatea de Biotehnologii

Cadre didactice din Facultatea de Biotehnologii:

• Dr Mihaela Geicu Cristea


• Dr Laura Dorina Dinu
• Dr Oana Livadariu
• Dr Florentina Israel Roming
• Dr Mihaela Draghici
• Dr Vali Simion
• Dr Mira Turtoi
• Dr Marius Hanganu
Vă mulțumesc pentru atenție!