Sunteți pe pagina 1din 22

“In aceeasi limbă / Toata lumea plânge,

In aceeasi limbă / Râde un pământ.

Ci doar în limba ta / Durerea poti s-o mângâi,

Iar bucuria / S-o preschimbi în cânt”.

GRIGORE VIERU
La 1 decembrie
1918 s-a unit , în sfârşit
Transilvania cu
România.
Au sosit la Alba Iulia români din toate colţurile
ţării, cei mai mulţi fiind din Ardeal

ca să-şi arate

DORINŢA
.
Visul de veacuri al românilor de pretutindeni s-a împlinit.
Acum erau unite – într-o singură ţară – meleagurile pe
care trăiau cei ce vorbeau, gândeau şi se purtau
româneşte...
ROMÂNIA MARE
1 DECEMBRIE 1918
UNIREA, NAŢIUNEA A FĂCUT-O !!!
• Rezoluția Unirii a fost citită
de Vasile Goldiş la Alba Iulia
, 1 decembrie  1918 :
„Adunarea naţională a tuturor
românilor din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească,
adunaţi prin reprezentanţii lor
îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua
de 18 noiembrie / 1 decembrie
1918, decretează unirea acelor
români şi a tuturor teritoriilor
locuite de dânşii cu România.
Adunarea proclamă îndeosebi
dreptul inalienabil al naţiunii
române la întreg Banatul,
cuprins între Mureş, Tisa şi
Dunăre.”
ALBA - IULIA Catedrala Unirii
“Hai sa dam mână cu mână

Cei cu inima română

Să-nvârtim hora frăţiei

Pe pământul României.
Iarba rea din holde piară

Piară duşmanii din ţară

Între noi să nu mai fie

Decât flori şi armonie.


Măi muntene,măi vecine
Vino să te prinzi cu mine,
Şi la viaţă cu unire,
Şi la moarte cu-nfrăţire !”
CÂNTEC
de George Coşbuc

Ţară-avem şi noi sub soare,


Şi-o râvnesc duşmani destui,
Dar prin vremi asupritoare
N-am lăsat-o nimănui.

E bogată, zici! vezi bine,


E bogată, căci în ea
Multe inimi sunt, străine,
Şi-i frumoasă, că-i a mea.

Dacă-i mică, nu-i de-ocară,


Căci viteji în ea mai sânt,
Şi-apoi şi la noi în ţară
Creşte fierul din pământ:
Marea Unire din 1918 a fost şi
rămâne pagina cea mai sublimă
a istoriei româneşti.
Măreţia ei stă în faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale nu
este opera
nici unui om politic,a nici unui
guvern, a nici unui partid; este
fapta istorică
a întregii naţiuni române, realizată
într-un elan ţâşnit cu putere din
străfundurile conştiinţei unităţii
neamului, un elan controlat de
fruntaşii
politici, pentru a-l călăuzi cu
inteligenţă politică remarcabilă
spre ţelul dorit .
Bibliografie:

http://images.google.ro
www.didactic.ro
http://www.google.ro/