Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ REMEȚI, JUD.

MARAMUREȘ

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

TROCUL

COORDONATOR PROIECT:
Prof. Înv. Primar Tamara Ana Cheșa

DISCIPLINA: Educație financiară-CDȘ

OBIECTIVE:
1. Cunoașterea sensului cuvântului ”troc”
2. Operarea în vorbire cu termenul ”troc”
3. Participarea activă la realizarea scenetei propuse ”Ocaua lui Cuza”
4. Cunoașterea prin reprezentare a dreptății de care a dat dovadă domnitorul Alexandru Ioan
Cuza
5. Conștientizarea și formarea spiritului național

STRATEGII DIDACTICE:

Joc de rol

MATERIALE ȘI MIJLOACE DE PREZENTARE

 Texte istorice
 Scenetă
 Hârtie colorată
 Lipici
 Costumație adecvată
 Diverse obiecte vechi
 Aparat foto, video
 Steagul României
 Echipamente pentru sonorizare

DATA: 28 noiembrie 2013

RESURSE UMANE: elevii claselor a IV-a A, Prof. Înv. Primar Tamara Ana Cheșa, (cadrele
didactice , toți ceilalți elevi)

OCAUA LUI CUZA

SCENETĂ

pusă în formă dramatizată de prof. Înv primar Tamara Ana Cheșa

Personaje:
Alexandru Ioan Cuza
Negustorul
Povestitorul 1,2,3

Povestitorul 1
Domnitorului Alexandru Ioan Cuza îi plăcea să știe cum trăiește poporul său.
Povestitorul 2
Astfel s-a hotărât să îmbrace haine țărănești ca să nu fie recunoscut. A luat o putină cu lapte
și s-a dus în târg.
Povestitorul 3
A căutat , deci, țăranul, să facă un troc, să schimbe laptele cu un negustor, despre care se
spunea că nu este cinstit.
Cuza:
Jupâne, nu-ți iau bani pentru lapte, ci ne învoim ca la șase ocale de lapte să-mi dai o oca de
untdelemn.
Negustorul: (clipește din ochi )
Bine.
Cuza:
Caută să-mi măsori drept, cu aceeași oca.
Negustorul:
Nu se poate, că e plină cu lapte.
Cuza:
Ocaua asta-i mai mică.
Negustorul:
Ce te pricepi tu , nepricopsitule! Ocaua-i oca și gata!
(Cuza se dezbracă. Negustorul se miră.)
Cuza:
Ei, negustorule, mai zici și acum că nu te-am prins cu ocaua mică?
Negustorul:
Nu mai zic nimic, Măria-Ta!... Iertare, Măria –Ta!...Milăăă....
Povestitorul:
Cuza a poruncit să-i lege de gât negustorului două ocale și să le poarte pe ulițe strigând:
Negustorul: (se plimbă prin târg, strigând)
Cu asta , da! (ridică ocaua bună) Cu asta, nu! ( ridică ocaua mică)