Sunteți pe pagina 1din 24

DELTA

DUNĂRII
Generalități
• Fluviul Dunărea izvorăște din Munții Pădurea
Neagră ( Germania), străbate zece țări și patru
capitale europene, parcurge un traseu de
2858 km, din care 1050 km pe teritoriu
României.
• Se varsă în Marea Neagră.
• Înainte de vărasare, Dunărea își desparte
apele în brațele Chilia, Sulina și Sfântul
Gheorghe, formând Delta Dunării.
Delta Dunării :
*deltă – formă de relief rezultată ca urmare a
depunerii de mâl și nisip la gura de vărsare a unui
fluviu în mare
• formarea Deltei a început acum 10.000 de ani
• este cel mai întins complex de ecosisteme
acvatice și terestre din România, fiind cel mai
tânar teritoriu din țara noastră, aflându-se în
continuă evoluție
• a fost declarată Rezervație a Biosferei și o ‘’
comoară a întregii umanități’’
În Delta Dunării întâlnim ecosisteme diverse :

1.Ecosisteme naturale acvatice : gârle, lacuri, bălți,


brațele Dunării

2. Ecosisteme naturale terestre : păduri de stejar, salcie,


plop, mlaștini cu stuf, dune de nisip – Pădurea
Caraorman, Pădurea Letea

3. Ecosisteme artificiale : localitățile din Delta Dunării.


Biodiversitatea cuprinde 6 400 de tipuri de
viețuitoare din toate grupele, care se datoreză
diversității biotopurilor.

BIOTOPUL
• apa: curgătoare și stătătoare, mlăștini,grinduri
• clima : climat temperat caracteristic stepelor
pontice
• temperatura : ridicată, peste 10 C
• precipitații : puține
• vanturi : puternice
BIOCENOZA
Vegetația – bogată ,specifică locului în care se
dezvoltă
•în apă - plante submerse :ciuma apelor
-plante natante : nufărul
ciuma apelor nufăr
• în zone mlăștinoase : stuful, papura, trestia

stuf papură
• plante de uscat : ierboase si lemnoase :
plopi, stejari, salcii

stejar salcie
Fauna – se manifestă în mediu acvatic și pe uscat
• Pești – se întâlnesc pești care trăiesc atât în apele
curgătoare cat și stătătoare ale Dunării
- știucă : pește răpitor -crap

-
-șalău
-scrumbia de Dunăre : vine in Dunăre doar pentru
reproducere
• Reptile :
-vipera de stepă -șopârla cenușie

-țestoasa dobrogeană
• Păsările : sunt cele care au creat faima Deltei
Dunării ;

-au corpul acoperit cu pene , membrele anterioare s-


au transformat în aripi –adaptare la viața aeriană

- unele sunt oaspeți ai Deltei doar în anotimpurile


calde ,atunci cand iși găsesc hrană, altele locuiesc
permanent în Deltă.
• În apă -bune înotătoare, cu penajul impermeabil
-rața sălbatică -pelicanul

- lebăda
• Pe mal : păsări cu cioc lung și picioare lungi :
-barza -stârcul

-egreta
• Mamiferele – atât în mediu acvatic, dar
preponderent în cel terestru
-șobolanul de apă - vidra

- căprioara
-porcul mistreț -lupul

-câinele enot –
pe cale de dispariție
• Alte specii– reprezintă hrana pentru alte
animale
-bacterii

-alge

-protozoare

-insecte
Importanță :

• cuprinde plante și animele protejate de mediu

• prezintă habitate pentru diverese specii de animale

• valoare științifică, cinegetică și turistică


Să exersăm!
1.Observă imaginile de mai jos. Numește grupa din care face
parte fiecare organism ilustrat și precizează mediu lui de viață .
Bibliografie :
• Programa școlară de bilogie pentru
gimnaziu actualizată
• Teodora B., Nicoleta-Adriana G., Mădalina
N., Manual de biologie clasa a V-a, Editura
Aramis, București,2017
• Silvia O,Ștefania G.,Iuliana T., Camelia
M., Teodora L, Manual de biologie clasa a V-a,
Editura Corint, București,2017