Sunteți pe pagina 1din 20

Tabelul Periodic

,,O adevărată lege a naturii


prevede faptele și indică
numerele’’
D.I.Mendeleev
Cuprins:

I. Ce este tabelul periodic?


II. Istoria Tabelului periodic
i.Modelul lui Danton
ii.Modelul lui Berzelius
iii.Modelul lui Mendeleev
III. Din biografia lui
Mendeleev
I.Ce este Tabelul periodic?

Tabelul periodic este o organizarea


elementelor cunoscute, aranjate în funcție de:
 numărul atomic
 configurația electronică
 proprietăți chimice
I.Ce este tabelul periodic?
 În tabelul periodic, elementele sunt enumerate în
ordinea creșterii numărului Z. Primele 94 de
elemente se găsesc în natură, iar restul 24 sunt
sintetizate în condiții de laborator. Elementele pot
fi clasificate în metale și nemetale.
I.Ce este tabelul periodic?
 Tabelul periodic este compus din 18 grupe și 7
perioade. Grupele sunt coloanele verticale din
tabel. În grupe elementele au proprietăți
asemănătoare sau chiar identice.
Perioadele sunt liniile orizontale din tabel,
elementele cărora au același număr de straturi de
electroni.
II. Proprietățile generale ale
elementelor
Proprietățile elementelor sunt funcții
periodice ale numărului Z (numărul de
protoni din nucleu).
* Elementul este o substanță pură făcută
dintr-un singur tip de atom.
II.Din istoria tabelului periodic
 La începutul secolului XIX se știa că în natură
există o serie de substanțe care nu pot fi
descompuse în alte părți componente și se numesc
elemente chimice. Fiecare element conține același
tip de atomi.
III. Din istoria tabelului periodic

Tot în secolul XIX s-au întreprins primele


încercări de sistematizare a elementelor după
masa acestora. În fiecare an apăreau elemente
noi, iar până a ajunge la noi, au fost mai mult de
o sută de încercări de sistematizare a elementelor
sub formă de tabele, grafice, scheme.
II.i. Modelul lui Dalton
 John Dalton publică
primul tabel de mase
atomice ale elementelor
și introduce o
simbolistică chimică a
elementelor. El a
susținut ideea conform
căreia oricare doi atomi
de același tip sunt
identici sub toate
aspectele.
II.ii Modelul lui Berzelius
Medicul suedez Jons Jacob
Berzelius a calculat masele
atomice ale mai multor elemente
în raport cu oxigenul și cu
hidrogenul și a introdus, în
1814, simbolurile literare ale
elementelor. J.J. Berzelius a
clasificat elementele în funcție
de proprietățile electrochimice
ale atomilor, o astfel de
sistematizare fiind utilă pentru
metalurgie.
II.ii. Modelul lui Mendeleev

Dimitrii Mendeleev a fost


cel care a descoperit legea
periodicității, reieșind din
ideea că între masa și
particularitățile chimice ale
elementelor trebuie să
existe în mod imperios o
legătură.
II.ii. Modelul lui Mendeleev
D.I. Mendeleev a scris elementele în ordinea
crescătoare a maselor lor atomice, pe mai multe
rânduri, unul lângă altul, având grijă ca elementele care
se aseamănă foarte mult prin proprietățile lor chimice
să se găsească mereu unul sub altul. Poziția ocupată de
fiecare element este notată cu Z și se numește număr
atomic.
II.ii. Modelul lui Mendeleev
Mendeleev a emis ipoteza că
între elemente se poate afla un
element necunoscut încă, lăsând
pentru el căsuțe goale. Legea
periodicității a fost formulată
astfel: “Proprietățile fizice și
chimice ale elementelor, care se
manifestă în proprietățile
substanțelor simple și compuse
pe care le alcătuiesc, sunt într-o
dependență periodică de
greutățile lor atomice”.
II.ii. Modelul lui Mendeleev

Prima variantă a
sistemului periodic al
elementelor a fost
terminată de Mendeleev
în ziua de 17 februarie
1869. Această dată este
considerată a fi ziua de
naștere a Tabelului
periodic. Acesta a apărut
cu 25 de ani înainte de a
fi descoperit electronul.
III. Din biografia lui Mendeleev
• Mendeleev a fost cel mai mic dintre cei 17 copii ai
familiei. În anul nașterii lui Dmitrii tatăl băiatului practic
și-a pierdut vederea și mamei i-a revenit toată
responsabilitatea casei și a copiilor.

• Fabrica de sticlă pe care o întreținea mama arde și aceasta,


fiind sigură de potențialul fiului, pornește călare spre
Moscova, străbătând peste 1000 de km prin munții Ural.
III. Din biografia lui Mendeleev
• La Moscova, Mendeleev a fost respins,
însă mama acestuia a luat decizia să mai
parcurgă încă peste 400 de km până la
Sankt-Petersburg. În sfârșit, băiatul a
fost acceptat, dar la scurt timp mama
acestuia e răpusă de boală.

• Lucrările dedicate chimiei au


reprezentat în jur de 10% din tot arealul
de interes științific al lui Mendeleev.

• În timpul liber, lui Mendeleev îi plăcea


să confecționeze valize.
III. Din biografia lui Mendeleev
Fiind director al Biroului de Mase și
Măsurări, Mendeleev a propus
standardele oficiale pentru vodka.
Până astăzi, vodka rusească trebuie să
aibă o concentrație exactă de 40%
alcool.
Elementul cu numărul 101,
Mendeleviu, reprezintă un element
radioactiv, numit în cinstea
savantului.
Bibliografie
 Istoria Chimiei, Magda Petroveanu, P. Herșovici
 Manualul de științe pentru clasa a 11-a, editura All
 Chemistry Crush Course: Periodic Table (youtube.com)
 www.scientia.ro