Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Geografie
Specializarea: Geografia Turismului

Organizarea de stații meteorologice


naționale și internaționale
- Proiect realizat la disciplina Meteorologie -

Autor:
Voica Iulia-Alexandra
Grupa: 110

București,
2019
1
Cuprins
1. Definiții……………………………………………................................................……. 3
2. Organizația Meteorologică Mondială………………………………………….……….. 4
2.1. Rolul OMM…………………………………………………………………………….…... 5
3. Administrația Națională de Meteorologie………………………………………….... 6
3.1. Rolul ANM…………………………………………………………………………………… 7
4. Rețeaua de Stații Meteorologice ale ANM……………………………………..……. 8
5. Sistemul meteorologic national si international………………………………….. 10
6. Metode de observatie………………………………….…………………………………….. 11
7. Programele de observatie ale statiilor meteorologice…………………………. 12
8. Programul de veghe meteorologica mondiala…………………………………….. 13
9. Bibliografie…………………………………………………………………………………………. 14

2
1. Definitii
O stație meteorologică reprezintă un ansamblu de clădiri și instalații aparținând
rețelei hidrometeorologice în care se fac observații directe asupra fenomenelor
meteorologice, climatice și hidrologice de bază și o prelucrare primară a datelor.

Organizarea reprezinta pregătirea a unei acțiuni, după un plan sau după un


program.

Organizarea statiilor meteorologice a fost impusa de necesitatea de a realiza


determinări meteorologice care să se efectueze după o metodă unitară, într-un
număr mare de puncte cu distribuție geografică uniformă.

3
2. Organizația Meteorologică Mondială

 înființată în anul 1951 la Paris și este un organism specializat


al ONU.

 are la bază Organizația Internațională a Meteorologiei (OMI),


fondată în 1873.

 număra 193 de țări membre, printre care și România.

 asigură colaborarea majorității statelor lumii în acțiunea de


cercetare continuă a atmosferei.

4
2.1. Rolul OMM

Rolul OMM este:


 De a da indicatii stiintifice cu privire la modul de realizare a observatiilor
meteorologice;
 Sa asigure o metodologie unitara pentru a permite compararea datelor obtinute;
 De a initia si coordona cercetarea meteorologica simultana la nivel mondial;
 Sa faciliteze schimburile reciproce de informatii intre serviciile meteorologice ce se
realizeaza de minim 6 ori pe zi;

Laborator OMM Sediul OMM din Geneva


5
3. Administrația Națională de
Meteorologie
 in perioada 1880-1882, sunt organizate 12 stații în principalele orașe dunărene.
 30 iulie 1884 se infiinteaza Institutul Meteorologic Central – cel mai vechi institut
stiintific romanesc cu activitate neintrerupta.
 1970 - Ia fiinta Institutul de Meteorologie si Hidrologie, prin alipirea activitatilor de
hidrologie celor de meteorologie.
 se promulga legea 216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationala de
Meteorologie, prin reorganizarea C.N. Institutul National de Meteorologie,
Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

Cladirea Institutului Meteorologic 6


Sediul ANM, Bucuresti
3.1. Rolul ANM
 supravegherea permanentă a mediului aerian prin observații și
măsurători specifice privind parametri de stare și fenomenele
asociate, precum și compoziția chimică a atmosferei;

 elaborarea si difuzarea de avertizări în situația producerii de


fenomene meteorologice periculoase, potențial provocatoare de
pagube, în vederea reducerii și limitării impactului socio-economic al
acestora la nivel național;

 realizarea Fondului național de date meteorologice și administrarea


băncii naționale de date meteorologice;

 realizarea de studii climatice și de monitorizare a climei în scopul


identificării schimbărilor observate și scenarii de evoluție a climei;

 realizarea schimbului internațional de date și infomații către


organismele internaționale precum Organizația Meteorologică
Mondială
7
4. Rețeaua nationala de statii
meteorologice
Reţeaua naţională de observaţii şi măsurători meteorologice este formată din:

 160 de stații meteorologice automate –SMA din care:


-55 staţii meteo cu program agrometeorologic
-9 statii meteorologice cu programe de observații actinometrice;
-1 statie meteo cu program de observații aerologice;

 8 sisteme radar de tip Doppler;

 un sistem de recepție a datelor satelitare MSG;

 64 de posturi pluviometrice;

8
9
5. Sistemul meteorologic national si
international cuprind:
Compus din:
Statii meteorologice
de uscat

Statii meteorologice
maritime

Statii meteorologice
aerine

10
6. Metode de observație
Observația vizuală
permite aprecierea calitativă a unor elemente și fenomene atmosferice asupra cărora nu se pot face
încă determinări instrumentale. Astfel, vizual se poate aprecia nebulozitatea, felul norilor, cantitatea
norilor, prezenta unor procese hidrometeorologice (roua, poleiul, ceața etc.) și optice.

Observația instrumentală
este folosită in cazul majorității covârșitoare a măsuratorilor ce se efectuează la stațiile meteorologice. La
rândul ei observația instrumentală se realizează cu instrumente cu citire directa (termometrul, pluviometrul,
barometrul, higrometrul, anemometrul etc.) sau prin intermediul aparatelor inregistratoare.

11
7. Programele de observatie ale
statiilor meteorologice
Statii • Orele de observatie:
meteorologice
cu program • 1, 7, 13, 19
climatologic

Statii • Orele de observatie:


meteorologice
cu program • 2, 5, 8, 11, 14, 17,
sinoptic 20, 23

12
8. Programul de veghe meteorologica
mondiala
Inaugurat in 1963, programul are ca scop
schimbul cat mai rapid de informatii
meteorologice pe glob.
Acesta combina sisteme de observatii,
telecomunicatii, unitati de procesare si centre de
prognoza a vremii.

13
9. Bibliografie
• Streie Ciulache, 1973 „Meteorologie, manual
practic”, Topogafia Universitatii din București.
• https://public.wmo.int/en
• http://www.meteoromania.ro/
• https://blog-boom.com/metode-si-mijloace-
de-cercetare-in-meteorologie/
• https://www.wikipedia.org/
• Google Images
14
MULȚUMESC!

15

S-ar putea să vă placă și