Sunteți pe pagina 1din 25

Proiect dicatic

I. Proiect de lecție
• Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian
• Profesor: Buburuz Marilena
• Clasa: a V-a

• Lecția: Religii monoteiste


• Tipul lecției: de recapitulare și sistematizare a cunoștiințelor
• Motivație : Alegerea temei
– pentru ca elevii să se cunoască mai bine pe sine, dar și în raport cu ceilalți
-pentru a cultiva toleranță față de cei diferiți ca: obiceiuri, convingeri, credințe
- pentru a scoate în evidență utilitatea studierii istoriei, prin actualizarea unor
probleme de toleranță religioasă
Competențe generale:
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului
de specialitate.
2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice
democratice.
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate
în abordarea surselor istorice.
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea
permanentă.
Competențe specifice:

1.1 Utilizarea unor termini specifici: religie, creștinism,


iudaism, Islamism, monoteism
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite
3.1 Localizarea în timp și spațiu
3.2 Analiza unui fapt istoric/obiectiv istoric/personalitate
istorică
4.1 Utilizarea tehnologiilor de informare
4.2. Realizarea de comparaţii referitoare la fapte istorice,
utilizând sursele istorice
Obiective operaționale

Cognitive
O1: Definirea unor concepte
O2: Identificarea de termini și a spațiului istoric
O3: similitudinile, diferențele și relațiile dintre concepte, idei, categorii
O4: Caracterizarea celor trei religii monoteiste
Formative:
O5: Utilizarea tehnicii de lucru cu textul istoric
O6: Interpretarea informației referitoare la cele trei religii monoteiste
Atitudinale:
O7: Formularea răspunsurilor, cu privire la sarcinile de lucru
Obiective ale evaluãrii
Cognitive
Oe1: să operaze cu noţiunile şi conceptele: (din tema
planificată- care sunt prevăzute în programă)
Formative:
Oe2: să utilizeze textul istoric pentru îmbogățirea informației
Atitudinale:
Oe3: să manifeste o atitudine de colaborare cu colegii

Valori şi atitudini vizate:


- Gândire critică şi flexibilă
- Relaţionare pozitivă cu ceilalţi
Strategii: inductiv-deductivă, explicativ-conversativă
Metode:
Expozitiv-euristice:
M1- explicaţia,
M2-conversaţia euristică
Interactive:
M3-învăţarea prin descoperire (lucru cu textul istoric,
fotografia/cu sursele istorice)
M4-Brainstorming
Tehnici de reprezentare grafică a informației:
- Diagrama Venn
-Tabelul spațio-temporal
Metodologii de învățare prin cooperare:
Lecturați-Lucrați în perechi-Comunicați
Instrumente de evaluare: verificarea frontală,
observarea sistematică a activităţii şi
comportamentului elevilor, fişă de lucru
Forme de organizare a activităţii: frontală,
individual, în perechi
Resurse:
- Umane- clasa a V-a
- De timp- 50’
- Materiale: oficiale
- m1: Programa şcolară
-m2: Macroproiectarea didactică
- Manual clasa a V-a
Demers didactic
PLANUL LECȚIEI
Semnificația titlului
Religiile monoteiste studiate
a)Identificarea religiilor monoteiste
– timpul și spațiul în care au luat naștere
b)Recunoașterea unor lăcașuri de cult
c) Reamintirea și descoperirea unor caracteristici ale religiilor
monoteiste
Evaluarea cunoștințelor și a atitudinilor
- cunoştinţele învătate şi dobîndite în timpul orei
-participarea la oră
- atenţia şi concentrarea asupra sarcinilor de lucru
- colaborarea cu colegii
a)Identificarea religiilor monoteiste
Tabel spațio- temporal

Nr. Religia mozaică/Iudaismul Creștismul Religia


crt musulmană/
Islamismul
Timpul/ Sec. XIII î Hr. Sec. I Sec. VII
Când?

Spațiul/ Ierusalim/Iudeea Ierusalim/Iudeea Mecca, Medina


Unde? /Israel /Israel Ierusalim
Cărei religii aparține lăcașul de cult? Recunoașteți construcția din localitatea voastră?

Ce element arhitectural vă este cunoscut?


Cărei religii aparține lăcașul de cult? Recunoașteți construcția din localitatea voastră?
Chivotul cu cele 10 porunci
Biserica Sfânta Sofia din Instambul construită de împăratul bizantin Iustinian
Transformată de turci în moschee
Interiorul Bisericii Sfânta Sofia
Mischeea de la Instambul constuită de Soliman Magnificul după modelul Basilicii Sfânta Sofia
Interiorul acestei moschei
Moscheea din Constanța
Fișa de lucru nr:1
„ …..Felix Adler, promotorul mișcării pentru cultura
etică în America, a căutat izvorul monoteismului la evrei
în unitatea vieții familiale și se pare că drumul spre
monoteism a mars în Israel prin familie; că unitatea
familiei, creată prin iubire și fidelitate, a condus la
concepția că omenirea este o mare familie unică și
patriarhul universului este un singur Dumnezeu.”
(„Iudaismul”-Iacob Ițhac Niemirower)
Întrebare: 1. Unde ar putea fi căutat izvorul
monoteismului la evrei ?
2. Cu ce este comparată omenirea?
3. Cine este considerat patriarhul universului?
Fișa de lucru nr:2

(1) Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.


(2) Să nu-ţi faci chip cioplit,
(3) Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa
nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.
(4) Adu-ţi aminte de ziua de odihnă,
(5) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care
ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.
(6) Să nu ucizi.
(7) Să nu preacurveşti.
(8) Să nu furi.
(9) Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
(10) Să nu pofteşti casa aproapelui tău…….

Întrebare:1. Ce reprezintă cerințele de mai sus?


2.Unde regăsim aceste cerințe?
3. Cine le-a scris?
Fișa de lucru nr:3
1. În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
2. Laudă lui Allah, al lumilor Stăpânitor,
3. Cel Milostiv, Îndurător,
4. În Ziua de Apoi Stăpânul Cârmuitor,
5. Numai pe Tine Te adorăm, numai la Tine cerem ajutor,
6. Pe drumul drept Tu fii-ne Călăuzitor,
7. Drumul celor cu care fost-ai Tu dăruitor, nu al celor pe care Tu Te-
ai mâniat, nici al rătăcirilor.
( Coranul)
Întrebări:
1. Cine este Allah?
2. Cum este Allah?
3.Când este Stăpân Cârmuitor?
FIXAREA CUNOȘTINȚELOR
Asemănări si deosebiri între cele trei religii – Diagrama Venn

CREȘTINISM

ASEMANARI

IUDAISM
ISLAMISM
Temă pentru acasă:
Căutați trei idei despre Papa de la Roma pentru
o nouă lecție „Marea Schismă”

Feed- back