Sunteți pe pagina 1din 13

Curs 13

SĂNĂTATEA PUBLiCĂ ORALĂ ŞI


CALITATEA VIETII
SĂNĂTATEA PUBLiCĂ ORALĂ ŞI
CALITATEA VIETII

Legătura între calitatea vieţii şi sănătatea publică a fost recunoscută implicit


de mai multă vreme. Aceasta este evidentă pornind de la definiţia dată sănătăţii
de OMS ca acea "stare de bunăstare completă fizică, mentală şi socială, şi nu
doar absenţa bolii".
În timp ce această definiţie e mai mult idealistă decât practică, aceasta
include calitatea vieţii în larga definiţie a sănătăţii.
Nu e foarte uşor să se definească ce se
înţelege prin calitatea vieţii, în special calitatea
vieţii legată de sănătatea orală. Deşi, în mod
intuitiv, această definiţie ar putea fi înţeleasă,
natura sa abstractă face eluzivă o definiţie
clară. Ea este multidimensională, implicând
atât măsuri clinice, cât şi răspunsul subiectiv la
aceste măsuri.
Calitatea vieţii este fundamentală în
conceptul de sănătate publică, totuşi, legătura
este mai degrabă implicită decât explicită.
Datele asupra măsurilor în calitatea vieţii nu
sunt încă colectate de practicienii în sănătate
publică, pentru cercetare sau administratorii de
programe.
Mai mult, la nivel de populaţie există încă puţine măsuri ale calităţii vieţii
legate de sănătatea orală.
Calitatea vieţii e determinată atât de caracteristicile persoanei, cât şi de
factori nemedicali. Totuşi conceptele de sănătate şi calitatea vieţii sunt vagi
ca urmare a ambiguităţii definiţiei acestor termeni care încă există în
literatură.
.
Calitatea vieţii legată de sănătate poate fi
definită ca evaluarea modului în care
următoarele patru tipuri de factori îi vor afecta
bunăstarea unei persoane sau comunităţi:
factori funcţionali;
factori psihologici care privesc aspectul şi
respectul de sine al persoanei;
factori sociali - interacţiunea cu alţii;
experienţa durerii/disconfortului
Când aceste consideraţii se centrează În jurul problemelor oro­
faciale, se evaluează calitatea vieţii legate de sănătatea orală

Factori implicaţi în calitatea vieţii legată de sănătatea ora-dentară


Durerea şi disconfortul, date de afecţiunile orale, sau sechelele lor pot fi mai intruzive şi
mai preocupante decât durerea la orice alt nivel în organism, deoarece cavitatea orală este
centrală pentru atât de multe activităţi jurnaliere.
Libertatea de a nu avea durere orală şi disconfort poate fi asociată cu o dietă adecvată
nutritiv şi satisfăcătoare; alegerea alimentelor, în primul rând, pentru că ele nu provoacă
disconfort oral, este incompatibilă cu o bună nutriţie.
Mai mult, dat fiind rolul pe care-l joacă cavitatea orală în relaţiile interpersonale,
imaginea proprie a individului, pozitivă sau negativă despre sine, şi ramificaţiile asociate
acestei auto-percepţii sunt de asemeni legate inextricabil de sănătatea orală.
Cum se evaluează calitatea vieţii
legată de sănătatea orală?
Această definiţie de lucru are implicaţii pentru modul în care
calitatea vieţii, legată de sănătatea orală, şi aceste 4 grupe de factori
pot fi măsurate şi incluse în practica şi cercetarea clinică.
Trebuie de stabilit faptul că cele 4 seturi de factori şi sensul
rezultant al calităţii vieţii legată de sănătate orală sunt în funcţie de
persoană (P), situaţie (S) şi interacţiunea dintre persoană şi situaţie
(PxS), după cum rezultă din următoarea ecuaţie:
Calitatea vieţii legată de sănătate orală = f [P+S+(PxS)]
Fundalul şi educaţia culturală; experienţele trecute şi curente în
ceea ce priveşte boala orală sau îngrijirile de sănătate; stările
mentale curente, precum depresia sau fericirea, ca şi speranţele
pentru viitor, vor determina răspunsul acestor persoane la diferite
situaţii.
Evaluarea calităţii vieţii legată de sănătate orală a unei persoane
trebuie să ia în considerare diferite situaţii care sunt legate de cele
4 grupe de factori menţionate mai devreme.
Sănătatea orală şi calitatea vieţii

În acelaşi timp există şi o necesitate de a privi mult mai larg contextul.


Perspectiva unei calităţi de viaţă îmbunătăţite presupune o creştere a
importanţei în multe şi diferite părţi ale lumii ale îngrijirilor de sănătate.
Îngrijirile de sănătate de înaltă calitate sunt centrale în această aspiraţie.
În plus, tot mai multe tendinţe ale consumatorului au un impact
semnificativ asupra sănătăţii orale şi vor continua şi în viitor.
De exemplu, este o tot mai mare conştientizare a necesităţii de
autoîngrijire şi a unor stiluri de viaţă mult mai sănătoase.
Vaccinările şi toate măsurile profilactice sunt
utilizate pe scară largă, ca şi controalele
oncologice.
Aceste atitudini sunt consistente cu conceptul
că: stomatologia viitorului va fi bazată pe
îngrijirile preventive de sănătate orală.
Aceasta este legată de tot mai marele
scepticism în unele aspecte ale medicinii şi ale
stomatologiei din ţările vestice care este bazată
pe aspectele tehnologice intruzive şi excesive.
Tot mai mulţi consumatori vor trebui să
realizeze faptul că ei sunt responsabili pentru
propria lor sănătate orală şi că medicul şi
echipa stomatologică trebuie să se constituie în
ghid şi consilier pentru a-i ajuta să obţină
aceasta.
Importanţa calităţii vieţii legată de sănătatea orală

Aşa cum s-a arătat anterior, conceptul de calitate a vieţii legat de sănătatea orală
aduce o nouă perspectivă atât în domeniul clinic, cât şi cel al cercetării.
Acesta modifică focalizarea numai pe cavitatea orală către abordarea pacientului ca
un întreg.
În acest mod, conceptul de calitate a vieţii legată de sănătatea orală poate constitui
o contribuţie deosebită la practica clinică a stomatologiei, cercetării şi educaţiei
sanitare

Relaţia dintre calitatea vieţii legată de sănătatea orală şi stomatologie


Practica clinică ara o tradiţie de a fi legată intim şi implicit de calitatea vieţii
pacienţilor şi, deşi stomatologia modernă se poate să n-o ia în considerare în mod
explicit, problemele caliţăţii vieţii au contribuit la dezvoltarea stomatologiei mai
mult ca orice factor.
La început pacienţii căutau dentiştii din cauza problemelor legate de calitatea
vieţii reprezentate de dureri şi disconfort. Chiar şi azi o mare proporţie a
pacienţilor, mai ales cei din clase socio-economice inferioare, solicită îngrijiri de
sănătate orală doar în situaţii de urgenţă.
Totuşi documentele istorice arată că şi alte aspecte ale calităţii vieţii precum
ar fi funcţia şi estetica au jucat un rol important în solicitarea de servicii de
sănătate orală chiar de la începuturi. Mai mult, problemele legate de calitatea
vieţii influenţează care şi cum sunt realizate tratamentele dentare.
Clinicienii experimentaţi sunt conştienţi că nu tratează dinţi şi gingii, ci fiinţe
umane. Ei ştiu că problemele legate de calitatea vieţii motivează pacienţii să se
angajeze în promovarea unei bune sănătăţi orale, în verificări periodice şi în
cheltuirea unor considerabile sume de bani în serviciile de estetică dentară.
Cu cât clinicienii sunt mai conştienţi de acest fapt, cu atât vor furniza îngrijiri
orale, preveni boli orale şi restaura sănătatea orală a pacienţilor într-o tot mai
mare măsură.