Sunteți pe pagina 1din 13

Tema lecției:

Disocierea electrolitică a acizilor

Tema 5.7 (pag. 124 -125)


După studierea temei veți putea să:
 Clasifici acizii din punct de vedere a
electroconductibilității;
 Să alcătuiești ecuațiile reacțiilor de
disociere a acizilor.
Mini test:
 Ce reprezintă „Disociaţia electrolitică” ?
 Care substanţe se numesc electroliţi? Daţi exemple.
 Din ce clase de compuşi fac parte aceste substanţe?
 Care substanţe se numesc neelectroliţi? Daţi exemple.
 Cum înţelegeţi expresiile „Electrolit tare” şi „Electrolit

slab” ?
 Care ioni se numesc cationi?
 Care ioni se numesc anioni ?
Acizii sunt compuși formați din unul sau mai
mulți atomi de hidrogen și rest acid.
Experimental a fost demonstrat că, soluțiile de
acizi conduc curentul electric.
Deci, acizii disociază în ioni.
Acizii se clasifică după mai multe criterii:

 1.După prezența sau absența atomului de


oxigen în moleculă ( acizi oxigenați și
neoxigenați);
 2. După numărul atomilor de hidrogen ( acizi

monobazici, bibazici, tribazici);


 3. După tărie.
Acizii

Electroliți de
Electroliți tari Electroliți slabi
tărie medie

HCl, H2CO3,
H3PO4,
HNO3, CH3COOH,
H2SO3
H2SO4, H 2S

HBr,

HI
Disocierea acizilor monobazici, electroliți tari:

Ecuațiile de disociere:
HCl = H+ + Cl -
(cation de hidrogen) (anion de clorură )

HBr = H+ + Br –
(cation de hidrogen) (anion de bromură)

HNO3 = H+ + NO3-
(cation de hidrogen) (anion de nitrat)
Disocierea acizilior bibazici, electroliți tari:
I etapă:
H2SO4 = H+ + HSO4-
(cation de hidrogen) (anion de hidrogenosulfat)
II etapă:
HSO4- H+ + SO42-
(cation de hidrogen) (anioni de sulfat)
Ecuaţie sumară de disociere:
H2SO4 = 2H + + SO42-
(cation de hidrogen) (anioni de sulfat)
Disocierea acizilor de tărie medie:
Etapa I: H3PO4 H+ + H2PO4-
(cation de hidrogen) (anion de dihidrogenofosfat)
Etapa II: H2PO4- H+ + HPO42-
(cation de hidrogen) (anion de hidrogenofosfat)
Etapa III: HPO42- H+ + PO43-
(cation de hidrogen) (anion de fosfat)
Ecuaţia sumară de disociere:
H3PO4 3H+ + PO43-
(cation de hidrogen) (anion de fosfat)
Disocierea acizilior, electroliți slabi:
I etapă: H2CO3 H + + HCO3-
(cation de hidrogen) (anion de hidrogenocarbonat)
II etapă: HCO3- H+ + CO32-
(cation de hidrogen) (anioni de carbonat)
Ecuaţie sumară de disociere:
H2CO3 2H + + CO32-
(cation de hidrogen) (anioni de carbonat)
Din toate reacțiile de disociere a acizilor, indiferent
de ce tip de electrolit sunt, rezultă:
1. Acizii sunt electroliți care formează la disociere cationi
de hidrogen (H +) și anioni de rest acid.

2. Numărul de ioni de hidrogen care se formează la


disocierea acidului se numește bazicitate a acidului.
HCl – monobazic;
H2CO3 - bibazic;
H3PO4 – tribazic.
Ce ion este responsabil de schimbarea
culorii indicatorilor în soluţia acizilor?

Concluzie: Gustul acru, culoarea


indicatorului şi alte proprietăţi ale
acizilor sunt determinate de prezenţa
ionilor de H+.
Fișă de lucru:
1.Scrieţi ecuaţiile de disociere a următorilor
acizi:
HI, H2SO3, H2S
2. Cu ajutorul ionilor din tabelul solubilităţii,
alcătuieşte formule pentru 2 acizi.
Numeşte aceste substanţe.
Scrie ecuaţiile de disociere ale acestor specii
chimice.