Sunteți pe pagina 1din 11

Tema lecției:

Disocierea electrolitică a bazelor și sărurilor

Tema 5.8, 5.9 (pag. 126 -128), ex. Lucru în echipă (pag. 129)
După studierea temei veți putea să:
Clasifici bazele și sărurile din punct de vedere
a electroconductibilității;
Să alcătuiești ecuațiile reacțiilor de disociere a
bazelor și sărurilor.
În cazul în care consideri că afirmaţia este corectă,încercuieşte litera A (expresie adevărată ), în caz contrar,încercuieşte litera F (expresia falsă):
A F soluţiile electroliţilor conduc curentul electric;
A F soluţiile neelectroliţilor conduc curentul electric;
A F ionii cu sarcină pozitivă se numesc anioni;
A F ionii negativi se numesc anioni;
A F acizii disociază în ioni de hidrogen şi anioni de
radical acid;
A F acidul clorhidric disociază în cationi de hidrogen
și anioni de clorură;
A F acidul acetic este un electrolit tare;
A F acidul fosforic disociază în trei etape.
Bazele sunt substanțe compuse formate dintr-un atom
de metal și una sau mai multe grupe hidroxil (OH).

În funcție de solubilitatea în apă, bazele se clasifică în:


 Baze solubile – bazele metalelor alcaline și alcalino-pământoase –
NaOH, KOH, LiOH, Ca(OH)2 , Ba(OH)2
 Baze insolubile -celelalte baze- Zn(OH)2 ,Fe(OH)2 ,Al(OH)3

În funcție de tărie bazele se clasifică în:


 Baze tari – NaOH, KOH, LiOH, Ca(OH)2 , Ba(OH)2
 Baze slabe - NH4OH, Cu(OH)2 , Fe(OH)2 , Al(OH)3
Bazele tari sunt bazele care disociază total în soluție apoasă,
formând cationi de metal și anioni hidroxil (OH).
Ecuațiile de disociere:
LiOH = Li+ + OH -
(cation de litiu) (anion de hidroxil)
NaOH = Na+ + OH -
(cation de natriu) (anion de hidroxil)
Ca(OH)2 = Ca2 + + 2OH -
(cation de calciu) (anion de hidroxil)
Ce ion este responsabil de schimbarea culorii
indicatorilor în soluţia bazică?
Culoarea indicatorilor (turnesolul – albastru,
fenolftaleina - zmeurie), senzația grasă la
pipăit, causticitatea și alte proprietăți comune
ale bazelor alcaline sunt determinate de
prezența, în soluții, a ionilor hidroxil OH.
Sărurile sunt substanțe compuse din atomi de
metal și rest acid.
În funcție de natura radicalului (restului acid), sărurile se
clasifică în:
 Săruri neutre – NaCl, KI, CuSO4
 Săruri acide – NaHCO 3 , Na2 HPO4 , Ca(HCO3)2
În funcție de solubilitatea în apă, sărurile se clasifică în:
 Solubile - Na2SO4, CaCl2, Zn(NO3)2
 Puțin solubile - PbCl2, CaSO4
 Insolubile - AgCl, BaSO4, Ca3(PO4)2
Disocierea sărurilor neutre solubile, electroliți tari:
Ecuațiile de disociere:
KI = K+ + I-
(cation de potasiu) (anion de iodură)
NH4NO3 = NH4 + + NO3 -

Ca Cl2 = Ca2 + + 2Cl -


Disocierea sărurilor neutre puțin solubile,
electroliți slabi:
Ecuațiile de disociere:
CaSO4 Ca2 + + SO4 2 -
(cation de calciu) (anion de sulfură)

PbCl2 Pb2 + + 2Cl -


Disocierea sărurilor acide, electroliți tari:
Ecuațiile de disociere:
I etapă: Ca(HCO3)2 = Ca2 + + 2HCO 3 -
(cation de calciu) (anion de hidrogenocarbonat)
II etapă: HCO 3 - H+ + CO 3 2 –

Ecuația sumară
Ca(HCO3)2 = Ca2 + + 2CO 3 -
Completați tabelul cu denumirile și formulele
sărurilor respective. Scrieți ecuațiile de disociere.
Denumirea Formula
Fe2S3
NaHCO3
Azotat de argint
CuSO4
Hidrogenosulfură de sodiu
FeCl3
Iodură de potasiu