Sunteți pe pagina 1din 17

Ministerul Educației, Culturii și Cercetări al Republicii Moldova

Colegiul de Ecologie

Studiu Individual Ghidat


Tema: Desprăfuirea gazelor prin sedimentare

A elaborat: Petco Alexandra


A verificat: Condruc Viorica
Cuprins:
 Tipuri;
 Procedeele separării uscate;
 Camere de desprăfuire:
-simple
-cu șicane
-cu lanțuri
-cu rafturi
 Separarea prin inerție;
 Cicloane;
 Baterii de cicloane;
 Separarea cu medii filtrante;
 Separarea cu filtre electrostatice;
 Filtre cu plăci.
Tipuri:

Camere de desprăfuire (de sedimentare):


 Captatori cu inerţie;
 Cicloane;
 Baterie de cicloane;
Purificarea gazelor în filtre:
 Filtre cu ţesături;
 Filtre electrotatice (electrofiltre);
 Filtre umede (scruberul).
Procedeele separării uscate:
Separarea uscată a amestecurilor eterogene G-S (desprăfuirea) cuprinde următoarele
procedee:
1. Separarea în câmp gravitaţional:
I. Prin sedimentare;
II. Prin inerţie;
III. Prin inerţie şi impact.
2. Separarea în câmp centrifugal:
IV. În separatoare statice;
V. În separatoare cu rotor.
3. Separarea prin reţinerea fazei disperse pe materiale
filtrante:
VI. Cu funcţionare la presiune hidrostatică;
VII. Cu funcţionare sub vid;
VIII. Cu funcţionare sub presiune.
Camere de desprăfuire
  La amestecurile eterogene gazoase în faza solidă dispersată,de
obicei,faz gazoasă este aerul,iar faza solidă este constituită din
particule solide de diferite dimensiuni.Separarea acestor
amestecuri în câmp gravitațional prin sedimentare se
realizează în camere de desprăfuire(camere de
sedimentare),care pot fi:simple,cu șicane,cu rafturi,cu lanțuri
etc.În diverse ramrui ale industriei,sedimentarea în camere de
desprăfuire constituie prima treaptă de reținere a particulelor
solide de granulație mare.
 Camerele de desprăfuire sunt utilizate pentru separarea
particulelor solide mari,cu diametrul d>0,2 mm și au eficiența
de separare cuprinsă între 40-70%,dar prezintă următoarele
dezavantaje:ocupă un volum mare (de la până la 20-),iar
evacuarea fazei solide(depuse)se face manual si discontinuu.
Camere simple de desprăfuire
Camera simplă de desprafuire este o încăpere de lungime mare și înălțime
mică,astfel încât se asigure depunerea tuturor particulelor din aer.Alimentarea
amestecului G-S se realizează printr-o conductă plasată la o înălțime destul de
mică,pentru ca viteza amestecului în cameră să fie mica(0,2-0,4m/s),Evacuarea
aerului curat se face pe la partea superioară,iar particulele solide se colectează la
partea inferioară a camerei,de unde sunt evacuate periodic.
Camere de desprăfuire cu șicane
Camera de desprăfuire cu șicane realizează reducerea vitezei amestecului
prin montarea în încăperea 1 a unor pereți-șicane 2 sau a unor șicane
suplimentare 3,care,prin schimbarea sensului de circulație a amestecului,duc
fa reducerea presiunii acestuia.
Camera de desprăfuire cu lanțuri
Camera de desprăfuire cu lanțuri este formată din încăperea 1,prevăzută
cu racordurile de alimentare a amestecului și de evacuare a aerului curat.În
interiorul camerei se montează lanțurile 3(șicane verticale).de care se
lovesc particulele solide,care pierd din energie și se depun.
Camera de desprafuire cu rafturi
Camera de desprafuire cu rafturi este folosită pentru îmbunătățirea gradului de
separare si evitarea apariției turbioanelor.Rafturile 1 sunt așezate în interiorul
camerei 2.Alimentarea amestecului G-S se face prin robinetul 3 în canalul de
distribuție 4.Particulele solide se depun pe rafturile 1,iar aerul curat este colectat
în canalul 5 si evacuat prin canalul 6 si robinetul 7.
Separarea prin inerție
 
Se realizează prin schimbarea bruscă a direcției amestecului eterogen G-
S(la ).În acest caz particulele solide,având o inerție mai mare ca cea a
aerului(gazului)își urmează traiectoria,viteza se reduce și se depun la partea
inferioară a separatorului.
Aceste serparatoare sunt folosite la separarea fazelor unui amestec G-S în cazul
instalațiilor pneumatice de transport.
Cicloane
Ciclonul funcționează pe baza câmpului de forțe de centrifugare creat datorită
energiei cinetice a mediului de dispersie gazos.
Un ciclon este format dintr-o cameră cilindrică verticală ,continuată in partea inferioară cu
o mantă conică.Amestecul este alimentat cu o viteză mare(10-70m/s) pe la partea
superioară a ciclonului,printr-un racord de intrare amplasat tangențial sau axial,profilat
astfel incât să imprime amestecului o mișcare ca rotația elicoidală descendentă către partea
conică a aparatului.Particulele solide,datorită greutății lor,se depun,iar gazul purificat urcă
în tubul central de evacuare.
Baterii de cicloane
Eficiența unui ciclon este cu atât mai mare, cu cât este mai mic este diametrul său.Din acest
considerent a apărut ideea construirii unor bacterii de cicloane cu diametrul redus sau a unui
asamblu de elemente de multiciclon,montate în paralel prin intermediul a două plăci tubulare.

Se folosesc 3 tipuri de elemente ale bacteriilor de cicloane:


1.cu aparat direct axial.
2.cu racord de introducere a gazelor de ardere în
formă de semimelc.
3.racord de introducere a gazelor cu patru intrări.
Ultimele două au cea mai ridicată eficiență.Bacteriile de cicloane
se folosesc pentru separarea particulelor solide din gazele de ardere
provenite de la canalele cu debitul de abur de la 2,5 până la 50t/h.
Separarea cu medii filtrante
Operația prin care faza solidă dispersată într-un mediu gazos este reținută pe
un anumit material poartă numele de filtrare,iar utilajele care separă
amesteccurile eterogene prin reținerea fazei disperse pe materiale filtrante se
numesc filtre.
 Separarea cu medii filtarante se bazează pe trecerea gazelor printr-un strat
filtrant care reține particulele în condiții medii de temperatură,umiditatea și
coroziunea.În funcție de natura gazului și a particulelor,stratul filtrant se
execută din plăci ceramice(porțelan,porolit,sticlă sintetizată),strat de materiale
fibroase între plase de sârmă(fibra de sticlă,teflon,azbest),materialele granulate
vărsate(nisip),țesuturi.
Separarea prin filtre electrostatice
Filtrele electrostatice realizează separatia prafului prin ionizarea gazelor purtătoare de
particule de cenușă și,prin urmare,tensiunea de lucru a acestora este ridicată.Principiul de
funcționare a fost brevetat la începutul sec XX de către Fredricj Cottrell,iar la ora actuală sunt
nuneroase variante de realizare în practică.
1. Avantajele comparative ale utilizării filtrelor electrostatice,în raport cu alte aparte
colectoare de particule,sunt:
 posibilitatea utilizării ka t3mperatură ridicată a gazelor purtătoare(200-250⁰C)și,prin urmare,se
pot utiliza și la furnale și generatoare de abur.
 au o extrem de mică cădere de oresiune(10-15 Pa),astfel încât costurile de energia electrică
consumată de ventilatoare sunt minime.
 pot acopri un larg domeniu de mărimi de particule și concentrații de oraf, dar cele
mai eficiente sunt pentru particulele mai mici de 10 microni.
 costurile de întreținere și reparare sunt mult mai mici decât pentru oricare alt sistem
de colectare.
2. Dezavantajele electrofiltrelor,care limitează,într-o oarecare măsură,folosirea lor,sunt:1.cost
inițial ridicat;2.necesitatea unui spațiu de instalare mare;3.nu pot capta particule de praf
combustibile,ca de exemplu praful debitului de lemn.
Schema de principiu a unui electrofiltru:
Filtre cu plăci
 Când particulele ajung pe suprafața colectoare,își pierd sarcina electrică și
aderă la aceasta datorită forței atracției,unde vor rămâne fixate până la
întreruperea curentului și îndepărtarea fizică prin răzuire.
 Filtrarea cu plăci,prezentate în fig.5.16,sunt,de fapt,niște condesatori
plani,alcătuiți dintr-o serie de plăci paralele ce constituie,de fapt,electrozii de
depunere,iar între plăci sunt situați electrozii de depunere,iar între plăci sunt situați
electrozii de ionizare,sub forma unor sârme la jumătatea drumului dintre două
plăci.

S-ar putea să vă placă și