Sunteți pe pagina 1din 15

BUSINESS PLANUL FABRICEI: ,, LIVE

BABY”
A REALIZAT: GOLBAN VLADA
GRUPA: TPOV-171
COORDONATOR: POPESCU TRAIAN
CUPRINS!!!

• Descrierea afacerii
• Scopul și obiectivele
• Ideea de afacere și motivația
• Analiza SWOT
• Clienții, furnizorii și statistica
• Produsul,piața și grupul de consumatori
• Concurenții
• Analiza comparativă a concurenților
• Avantajele și dezavantajele amplasării
• Structura organizatorică
• Posturile de muncă
DESCRIEREA AFACERII

Denumirea: ,,Live Baby”


Forma organizatorico-juridică: S.R.L.
Personalul: un proprietar unic și 9 angajați, dintre
care 2 tehnologici, contabil, administrator, paznic,
persoană de serviciu, bucătar.
DESCRIEREA AFACERII

Ideea de afacere presupune deschiderea unei fabrici, pentru


satisfacerea preferințelor clienților cu pătura socială medie și
superioară. Crearea unei ajutor pentru unele persoane care din unele
motive nu pot să își hranească bebelușii.Ei vor profita de un preț
avantajos, de produse de calitate înaltă și prestarea serviciilor la nivel
înalt. Personalul va fi înalt calificat.
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

Scopul Obiective
• Rambursarea cheltuielilor în primul
Deschiderea unei afaceri de an jumate de activitate
succes, de o calitate înaltă, • Crearea unei atmosfere relaxante
pentru satisfacerea nevoilor • Oferirea unui meniu diversificat
și dorințelor oricărui • Dezvoltarea unei relații de încredere
vizitator și la un preț cu clienții
• Deschiderea a mai multor cafenele în
disponibil și un sprijin diferite orașe ale țării
pentru mamici

Your Date Here Your Footer Here 5


IDEEA AFACERII ȘI MOTIVAȚIA

 Ideea afacerii Motivații


• Obținerea unui profit
Deschiderea unei afacer
• Înbunătățirii nivelului personal
destinată tuturor oamenilor
de trai
cu diferite pături sociale, de
• Acumularea experienței în
o calitate înaltă, cu o
domeniul afacerii
atmosferă relaxantă. • Asigurarea unui viitor cu
perspective înalte

Your Date Here Your Footer Here 6


ANALIZA SWOT

Puncte forte Puncte slabe


• Calitate superioară a serviciilor și • Lipsa experienței
produselor • Recuperarea cheltuielilor pentru lansare
• Prețuri accesibile îndelungată
• Situația teritorială bună • Condiții de creditare nefavorabilă
• Originalitate
• Personal calificat

Oportunități Riscuri
• Mărirea gamei sortimentale • Apariția unor concurenți puternici
• Un număr mic de concurenți cu fabrici • Creșterea costurilor pentru materie primă
similare • Starea economică nefavorabilă a țării
• Apariția clienților permanenți
CLIENȚII, FURNIZORII ȘI
STATISTICA
Clienții:
Analizînd preferințele potențialilor clienți, putem vedea care va fi numărul
mediu a clienților pe zi, de aici cît de profitabilă va fi afacerea dată, de
asemenea ce produse și servicii preferă aceștia.
Furnizorii:
Analizînd furnizorii putem selecta anume acei furnizori care furnizează
bunuri de o calitate înaltă și la un preț convinabil.
Statistica:
Analizînd mediul demografic al teritoriului pe care este situată cafeneaua,
putem determina numărul aproximativ de clienți.
PRODUSUL, PIAȚA ȘI GRUPUL DE
CONSUMATORI

 Produsele propuse clientului vor fi o gamă largă de piureuri din fructe și


legume.
Piața în care îți va desfășura activitatea fabrica va fi cea de pe teritoriul
intregii Republici.
Grupe de consumători: Clienții vor fi persoane cu vîrsta cuprinsă între
18-60 ani, care vor să-și hraneasca bebeluși cu produs natural.
CONCURENȚII

Concurenții potențiali pot fi alte fabrici are oferă


servicii asemănătoare, de asemenea Orhei-Vit, Servest-
Agro etc. Analizînd mediul concurențial, putem analiza
calitatea prestării serviciilor, calificarea personalul. În
urma analizei concurenților, putem include în activitate
ceva original ce nu se întîlnește la concurenții noștri,
pentru a atrage vizitatorii.

Your Date Here Your Footer Here 10


ANALIZA COMPARATIVĂ A
CONCURENȚILOR

Indicatori Întreprinderea
Concurenții
proprie
Orhei-Vit Jumelio-Agro Servest-Agro Alfa-Nistru Fabrica
Călărași
Deservire 5 4 5 5 5 5
Preț 5 3 3 3 4 4
Calitate 5 5 4 5 5 5
Gama 5 3 3 4 4 3
sortimentală
Promovarea 5 5 5 5 5 4
AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE
AMPLASĂRII

Avantaje:
• Amplasarea în centrul orașului unde se află cel mai mare număr al populației.
• În apropierea producătorilor care produc materie prima superioară
 Dezavantaje:
• Circulația mașinilor în apropierea fabricii v-a fi imposibil.
• Amplasarea fabricii va polua aerul
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Director

Tehnolog pe
Administrator
ambalare

Contabil Bucătar
Muncitorii

Tehnolog pe Persoana de
producere Paznic serviciu
POSTURILE DE MUNCĂ
Postul necesar Nr. de persoane în post Criteriul de selectare

Director general 1 Studii superioare, abilitate de a conduce o afacere

Contabil 1 Studii superioare în domeniul economic, experiență de muncă

Bucătar 2 Studii de specialitate

Tehnolog 2 Studii de specialitate, experiență de muncă

Administrator 1 Experiență în domeniu, cursuri de barman

Paznic 2 Experiență, vârsta între 45-60 ani

Persoană de serviciu 1 Responsabilitate


Vă mulțumesc
pentru atenție